одобрен

Регистър Частна държавна собственост

Уникален идентификатор:  de5c8296-d2f1-4cbc-afaf-f89775f4ce4a

Описание:

Регистър Частна държавна собственост, водещ се в Областна администрация Видин.

държавна имоти регистър собственост

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-07-08 13:16:14
  • Създаден от: yuliyan_dionisov
  • Последна промяна: 2019-10-01 17:22:27
  • Последно променил: yuliyan_dionisov

Номер и дата на съставяне на акта за държавна собственост

Номер на преписката (досие)

Местонахождение на имота

Вид и описание на имота

Данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта

Предоставени права за управление

Разпоредителни действия с имота (част от имота)

Актове,по силата на които имотът/част от имота е престанал да бъде държавна собственост

Заповед за отписване на акта за държавна собственост

Забележки

№ 2201 / 15.12.2004 2201 Видин / Димово / гр.Димово / Адрес: землище гр. Димово, ЕКАТТЕ 21097 кв. УПИ: Ремонтна работилница, застроена площ - 600 кв.м., построена 1955г. Двуетажна постройка, застроена площ - 72 кв.м., построена 1983г. КПП мивка, построена 1987г. терен с площ 13,295 кв.м. ...(...) Приобретател: ЗЕМТЕХСЕРВИЗ ЕООД - ДИМОВО
№ 2202 / 23.12.2004 2202 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землище гр. Видин, м."Нула Редут", имот №000787, ЕКНМ 10971 кв. УПИ: Имот №000787 в землището на гр. Видин с площ 44037 кв.м. ...(...) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
№ 2204 / 20.01.2005 2204 Видин / Белоградчик / гр.Белоградчик / Адрес: гр. Белоградчик, общ. Белоградчик, област Видин, ПИ 1067, кв.31-А, бул."Съединение"№2 кв. УПИ: Метален клуб на стоманобетонова основа със застроена площ 108 кв.м., постр. 1985г. ...(...) Приобретател: Областен управител на област Видин Заповед № РД3203/2 / Дата:05.11.2007 г. - изцяло отписан
№ 2207 / 24.01.2005 2207 Видин / Белоградчик / с.Салаш / Адрес: землище с.Салаш, общ.Белоградчик, обл.Видин, м."Османовица", Имот №037080, ЕКАТТЕ 65173 кв. УПИ: Имот №037080 в землището на с.Салаш с площ 7481 кв.м. ...(...) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
№ 2208 / 24.01.2005 2208 Видин / Видин / с.Гомотарци / Адрес: землище с. Гомотарци, общ. Видин, обл. Видин, стопански двор, Имот №000142, ЕКАТТЕ 15998 кв. УПИ: Имот №000142, в землището на с.Гомотарци, обл. Видин с площ 10 089 кв.м. ...(...) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
№ 2209 / 24.01.2005 2209 Видин / Видин / с.Антимово / Адрес: с. Антимово, общ. Видин, обл. Видин стопански двор, УПИ XIX, кв.25А кв. УПИ: УПИ XIX, кв.25А с площ 940 кв.м. ...(...) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
№ 2210 / 07.02.2005 2210 Видин / Белоградчик / гр.Белоградчик / Адрес: землище гр. Белоградчик, общ. Белоградчик, обл.Видин, Имот №0000006, м."Студени дол" кв. УПИ: Административно-обслужваща сграда със разгъната застроена площ 242 кв.м., ивични основи и сглобяеми стени на дървена конструкция, постр.2003г., с разпределение на етажите, както следва: -1-ви етаж-10 бр.работни помещения, кухня, антре и санитарен възел с обща площ 135 кв.м.; -2-ри етаж-3 бр.апартаменти, състоящи се от дневна, спалня и санитарен възел с обща площ 110 кв.м. ...(...) Приобретател: Държавна дивечовъдна станция "Миджур"
№ 2465 / 18.05.2007 2465 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: УПИ Х-115, кв.101 к-с "Гео Милев" ПУП на к-с "Г.Милев", одобрен с Решение №193, взето с Протокол №13/30.11.2005г. на Общински съвет - Видин кв. УПИ: УПИ Х-115 с площ 12486,20 кв.м., ведно с построените в него сгради: Гараж - застроена площ 1033,76 кв.м., постр.1974г. Гараж - застроена площ 1179,36 кв.м., постр.1974г. Гараж - застроена площ 1397,76 кв.м., постр.1974г. Гараж - застроена площ 1688,96 кв.м., постр.1974г. 413631(Четиристотин и тринадесет хиля) Приобретател: Министерство на отбраната Заповед № РД 3203/6 / Дата:19.5.2008 г. - изцяло отписан
№ 2466 / 18.05.2007 2466 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: УПИ ХI-117, кв.101 к-с "Гео Милев" ПУП на к-с "Г.Милев", одобрен с Решение №193, взето с Протокол №13/30.11.2005г. на Общински съвет - Видин кв. УПИ: УПИ ХI-117 с площ 3003,90 кв.м., ведно с построените в него сгради: КПП - застроена площ 9,92 кв.м. Казарма - ниско тяло - застроена площ 1120,00 кв.м., постр. 1903г. Казарма - високо тяло/2ет./ - застроена площ 196,25 кв.м., постр.1903г. 159270(Сто петдесет и девет хиляди дв) Приобретател: Министерство на отбраната Заповед № РД26/8 / Дата:15.4.2009 г. - изцяло отписан
№ 2467 / 18.05.2007 2467 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: УПИ ХІІ - 118, кв.101 к-с "Гео Милев" ПУП на к-с "Г.Милев", одобрен с Решение №193, взето с Протокол №13/30.11.2005г. на Общински съвет - Видин кв. УПИ: УПИ Х-118 с площ 527,60 кв.м., ведно с построената в него административна сграда със застроена площ 50,60 кв.м., постр. 1982г. 9670.2(Девет хиляди шестстотин и седе) Приобретател: Министерство на отбраната Заповед № РД3203/2 / Дата:25.3.2008 г. - изцяло отписан
№ 2468 / 18.05.2007 2468 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: УПИ ХIV-116, кв.101 к-с "Гео Милев", ПУП на к-с "Г.Милев", одобрен с Решение №193, взето с Протокол №13/30.11.2005г. на Общински съвет - Видин кв. УПИ: УПИ ХIV-116 с площ 6564.30 кв.м., ведно с построените в него сгради: Караулно - застроена площ 42.40 кв.м., постр.1960г. Гараж - застроена площ 675.21 кв.м., постр.1965г. ГСМ - застроена площ 46.15 кв.м., постр. 1980г. КПП - застроена площ 131.30 кв.м., постр. 1966г. 148129(Сто четиредесет и осем хиляди ) Приобретател: Министерство на отбраната Заповед № РД26/9 / Дата:15.4.2009 г. - изцяло отписан
№ 2469 / 18.05.2007 2469 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: УПИ ХV-116, кв.101 к-с "Гео Милев" ПУП на к-с "Г.Милев", одобрен с Решение №193, взето с Протокол №13/30.11.2005г. на Общински съвет - Видин кв. УПИ: УПИ ХV-116 с площ 5741.00 кв.м., ведно с построените в него сгради: Водогрейка - застроена площ 32.40 кв.м., постр.1974г. Автоработилница - високо тяло - застроена площ 693.00 кв.м., постр.1981г. Автоработилница - високо тяло - застроена площ 374.48 кв.м., постр.1981г. Автоработилница - ниско тяло/2ет./ - застроена площ 70.80 кв.м., постр.1981г. Автоработилница - високо тяло/2ет./ - застроена площ 368.44 кв.м., постр.1981г. 250004(Двеста и петдесет хиляди и три) Приобретател: Министерство на отбраната Заповед № РД26/7 / Дата:15.4.2009 г. - изцяло отписан
№ 2470 / 03.07.2007 2470 Видин / Ново село / с.Ново село / Адрес: кв. УПИ: ПИ-1473, парцел IV в кв.1 - Пристанищен плац - с площ от 1400 кв.м. ...(...) Приобретател: Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" - Русе
№ 2482 / 19.09.2007 2482 Видин / Белоградчик / с.Крачимир / Адрес: местност"Немия" кв. УПИ: - Имот 008015 с площ 15000кв.м. и построените в него сгради: - Масивна двуетажна сграда със застроена площ 160кв.м. - Парова станция -15кв.м. - Санитарна помещение - 12кв.м. - Склад -36 кв.м. - незавършен - Склад ГСМ - 12кв.м. - незавършен - Питомник - 36кв.м.- незавършен 44329(четиредесет и четири хиляди, т) Приобретател: Министерство на вътрешните работи Заповед № РД3208/1 / Дата:26.6.2008 г. - изцяло отписан
№ 2483 / 15.12.2007 2483 Видин / Видин / с.Иново / Адрес: кв. УПИ: Имот с №000189 - "ЛЕТИЩЕ" в землището на с.Иново с ЕКАТТЕ 32754, с площ 156404 кв.м. в т.ч.: Писта с две обращала с площ 101134 кв.м.; дължина - 2080 м. и ширина - 38 м. Прилежащ терен за обслужване нуждите на летището от 5 5270 кв.м. с построените в него сгради: 01-Приемна за аерогара с площ 463 кв.м. 02-Сграда с площ 551 кв.м. 03-Сграда за техн. обсл. и ремонт с площ 467 кв.м. 04-Сграда с площ 51 кв.м. 05-Павилион с площ 86 кв.м. 06-Санитарно помещение с площ 29 кв.м. 120753(сто и двадесет хиляди седемсто) Приобретател: ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН
№ 2490 / 28.01.2008 2490 Видин / Белоградчик / с.Рабиша / Адрес: ,местност "Магурата", ЕКАТТЕ 61011, кв. УПИ: Имот от горски фонд с кадастрален номер 206032 с площ 5 382кв.м. 606.55(шестстотин и шест лева и петде) Приобретател: Държавна агенция по горите, Регионално управление на горите - Берковица, Държавно лесничейство - Белоградчик
№ 2491 / 28.01.2008 2491 Видин / Белоградчик / с.Рабиша / Адрес: ,местност "Магурата", ЕКАТТЕ 61011 кв. УПИ: Имот от горски фонд с кадастрален номер 206034 с площ 6 854 кв.м. 772.45(седемстотин седемдесет и два л) Приобретател: Държавна агенция по горите, Регионално управление на горите - Берковица, Държавно лесничейство - Белоградчик
№ 2530 / 20.03.2008 2530 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр.Видин, ЕКАТТЕ 10971 кв. УПИ: паркинг с чешма - стоманобетонова конструкция, построена 1973г. и площ 0,949 дка. 3108.2(три хиляди, сто и осем лева и ) Приобретател: Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" - Областно пътно управление Видин
№ 2531 / 20.03.2008 2531 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: землището на гр.Видин, ЕКАТТЕ 10971 кв. УПИ: имот № 000715 с площ 9,057 дка, находящ се в землищета на гр.Видин 29663.5(двадесет и девет хиляди, шестс) Приобретател: Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" - Областно пътно управление Видин
№ 2544 / 10.04.2008 2544 Видин / Белоградчик / с.Боровица / Адрес: землището на с.Боровица, община Белоградчик, ЕКАТТЕ 05582 кв. УПИ: имот,незастроен, с площ 12,349 дка, 12032.9(дванадесет хиляди тридесет и д) Приобретател: Областно пътно управление Видин
№ 2545 / 24.04.2008 2545 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: ул."Екзарх Йосиф І" №7, поземлен имот №10971.502.300 кв. УПИ: 1/2 идеални части от поземлен имот №10971.502.300, представляващ дворно място с площ 594 кв.м., ведно с построената в него масивна триетажна сграда №10971.502.300.1 със застр.площ 162,50кв.м., построена 1929г. с описание, както следва: -І - ри /партерен етаж/ - преден вход, помещение с площ 8,28 кв.м, санитарен възел и стълбище, заден вход, помещение с площ 12,38 кв.м и стълбище; -II-ри етаж - 9 /девет/ броя помещения с обща площ 105,755 кв.м, санитарен възел, стълбище към преден вход и стълбище към заден вход; - III-ти етаж - 8 /осем/ броя помещения и подпокривно пространство с обща площ 118,19кв.м., стълбище към заден вход 32723.5(тридесет и две хиляди седемсто) Приобретател: Областен управител на Област Видин Заповед № РД3203/7 / Дата:31.10.2008 г. - изцяло отписан
№ 2549 / 19.06.2008 2549 Видин / Ново село / с.Флорентин / Адрес: ЕКАТТЕ 76145 кв. УПИ: Имот №000015 с площ 0,217 дка, представляващ бивш стопански двор - прилежащ терен към сграда 145.8(сто четиридесет и пет лева и о) Приобретател: Министерство на земеделието и храните
№ 2548 / 19.06.2008 2548 Видин / Ново село / с.Флорентин / Адрес: ЕКАТТЕ 76145 кв. УПИ: Имот №000011 с площ 0, 501 дка, представляващ бивш стопански двор - прилежащ терен към сграда 354.6(триста петдесет и четири лева ) Приобретател: Министерство на земеделието и храните
№ 2550 / 24.06.2008 2550 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: ,ул. "Цар Александър II" №23А,II (втори) етаж (първи жилищен) вх.А, жилищен блок №4/60 кв. УПИ: Жилищен апартамент със застроена площ 65,80 кв.м, състоящ се от стая, хол, кухня, коридор, килер и сервизни помещения, представляващ самостоятелен обект в сграда №10971.502.208.1 - избено помещение (мазе) №11 с площ 5,40 кв.м; - 3,36% ид.ч. от общите части на сградата №10971.502.208.1 - 3.36% ид.ч. от правото на строеж върху ПИ №10971.502.208 21997.7(двадесет и една хиляди деветст) Приобретател: Съвет за електронни медии
№ 2551 / 04.08.2008 2551 Видин / Белоградчик / с.Боровица / Адрес: землището на с. Боровица, ЕКАТТЕ 05582, местност "КАЛИЛА", кв. УПИ: Имот от горски фонд с кадастрален 618109 с площ 43.164 дка. 2071.87(две хиляди седемдесет и един л) Приобретател: Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство - Белоградчик
№ 2552 / 04.08.2008 2552 Видин / Белоградчик / с.Боровица / Адрес: землището на с. Боровица, ЕКАТТЕ 05582, местност "КАЛИЛА", кв. УПИ: Имот от горски фонд с кадастрален номер 618108 с площ 21.131 дка. 1014.29(хиляда и четиринадесет лева и ) Приобретател: Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство - Белоградчик
№ 2554 / 04.08.2008 2554 Видин / Белоградчик / с.Боровица / Адрес: землището на с. Боровица, ЕКАТТЕ 05582, местност "КАЛИЛА", кв. УПИ: Имот от горски фонд с кадастрален номер 618112 с площ 34.704 дка. 1665.79(хиляда шестстотин шестдесет и ) Приобретател: Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство - Белоградчик
№ 2555 / 04.08.2008 2555 Видин / Белоградчик / с.Боровица / Адрес: землището на с. Боровица, ЕКАТТЕ 05582, местност "КАЛИЛА", кв. УПИ: Имот от горски фонд с кадастрален номер618113 с площ 9.679 дка, находящ се в землището на с. Боровица. 464.59(четиристотин шестдесет и четир) Приобретател: Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство - Белоградчик
№ 2556 / 04.08.2008 2556 Видин / Белоградчик / с.Боровица / Адрес: землището на с. Боровица, ЕКАТТЕ 05582, местност "КАЛИЛА", кв. УПИ: Имот от горски фонд с кадастрален номер 618117 с площ 7.993 дка. 383.66(триста осемдесет и три лева и ) Приобретател: Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство - Белоградчик
№ 2557 / 04.08.2008 2557 Видин / Белоградчик / с.Боровица / Адрес: землището на с. боровица, ЕКАТТЕ 05582, местност "КАЛИЛА", кв. УПИ: Имот от горски фонд с кадастрален номер 618119 с площ 36.639 дка. 1758.67(хиляда седемстотин петдесет и ) Приобретател: Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство - Белоградчик
№ 2559 / 04.08.2008 2559 Видин / Белоградчик / с.Боровица / Адрес: землището на с. Боровица, ЕКАТТЕ 05582, местност "БЕРИНА МЪРТВИНА", кв. УПИ: Имот от горски фонд с кадастрален номер 621023 с площ 25.093 дка, находящ се в землището на с. Боровица. 1204.46(хиляда двеста и четири лева и ) Приобретател: Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство - Белоградчик
№ 2560 / 04.08.2008 2560 Видин / Белоградчик / с.Боровица / Адрес: землището на с. Боровица, ЕКАТТЕ 05582, местност "БЕРИНА МЪРТВИНА", кв. УПИ: Имот от горски фонд с кадастрален номер 621037 с площ 30.320 дка. 1455.36(хиляда четиристотин петдесет и) Приобретател: Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство - Белоградчик
№ 2561 / 04.08.2008 2561 Видин / Белоградчик / с.Боровица / Адрес: землището на с. Боровица, ЕКАТТЕ 05582, местност "БЕРИНА МЪРТВИНА", кв. УПИ: Имот от горски фонд с кадастрален номер 621041 с площ 34.106 дка. 1637.09(хиляда шестстотин тридесет и с) Приобретател: Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство - Белоградчик
№ 2562 / 04.08.2008 2562 Видин / Белоградчик / с.Боровица / Адрес: землището на с. Боровица, ЕКАТТЕ 05582, местност "ПАРАСИНЕ" кв. УПИ: Имот от горски фонд с кадастрален номер 622035 с площ 167.574 дка. 10801.5(десет хиляди осемстотин и един) Приобретател: Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство - Белоградчик
№ 2563 / 04.08.2008 2563 Видин / Белоградчик / с.Боровица / Адрес: землището на с. Боровица, ЕКАТТЕ 05582, местност "ПАРАСИНЕ", кв. УПИ: Имот от горски фонд с кадастрален номер №622038 с площ 11.987 дка. 575.38(петстотин седемдесет и пет лев) Приобретател: Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство - Белоградчик
№ 2564 / 04.08.2008 2564 Видин / Белоградчик / с.Боровица / Адрес: землището на с. Боровица, ЕКАТТЕ 05582, местност "СТРАЖА", кв. УПИ: Имот от горски фонд с кадастрален номер 623056 с площ 31.999 дка. 1075.17(хиляда седемдесет и пет лева и) Приобретател: Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство - Белоградчик
№ 2565 / 04.08.2008 2565 Видин / Белоградчик / с.Боровица / Адрес: землището на с. Боровица, ЕКАТТЕ 05582, местност "БЕРИНА МЪРТВИНА", кв. УПИ: Имот от горски фонд с кадастрален номер 621038 с площ 1.939 дка. 152.02(сто петдесет и два лева и две ) Приобретател: Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство - Белоградчик
№ 2566 / 04.08.2008 2566 Видин / Димово / с.Острокапци / Адрес: землището на с. Острокапци, ЕКАТТЕ 54434, местност "ЗЪБЕРА", кв. УПИ: Имот от горски фонд с кадастрален номер 078002 с площ 11.989 дка. 1233.67(хиляда двеста тридесет и три л) Приобретател: Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство - Белоградчик
№ 2567 / 04.08.2008 2567 Видин / Димово / с.Яньовец / Адрес: землището на с. Яньовец, ЕКАТТЕ 87477, местност "ВЛАШКИ ДЕЛ", кв. УПИ: Имот от горски фонд с кадастрален номер 000278 с площ 13.782 дка. 1418.17(хиляда четиристотин и осемнаде) Приобретател: Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство - Белоградчик
№ 2568 / 04.08.2008 2568 Видин / Димово / с.Яньовец / Адрес: землището на с. Яньовец, ЕКАТТЕ 87477, местност "ЛОМА", кв. УПИ: Имот от горски фонд с кадастрален номер 000276 с площ 47.310 дка. 4636.38(четири хиляди шестстотин триде) Приобретател: Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство - Белоградчик
№ 2569 / 04.08.2008 2569 Видин / Димово / с.Яньовец / Адрес: землището на с. Яньовец, ЕКАТТЕ 87477, местност "ВЛАШКИ ДЕЛ", кв. УПИ: Имот от горски фонд с кадастрален номер 000280 с площ 1.934 дка. 199.01(сто деветдесет и девет лева и ) Приобретател: Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство - Белоградчик
№ 2570 / 04.08.2008 2570 Видин / Димово / с.Яньовец / Адрес: землището на с. Яньовец, ЕКАТТЕ 87477, местност "ВЛАШКИ ДЕЛ", кв. УПИ: Имот от горски фонд с кадастрален номер 000273 с площ 29.366 дка. 3021.76(три хиляди двадесет и един лев) Приобретател: Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство - Белоградчик
№ 2572 / 04.08.2008 2572 Видин / Чупрене / с.Долни Лом / Адрес: землището на с. Долни лом, ЕКАТТЕ 22424, местност "КЪСИ РЪТ", кв. УПИ: Имот от горски фонд с кадастрален номер 284036 с площ 6.402 дка. 403.3(четиристотин и три лева и трид) Приобретател: Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство - Чупрене
№ 2573 / 04.08.2008 2573 Видин / Чупрене / с.Долни Лом / Адрес: землището на с. Долни Лом, ЕКАТТЕ 22424, местност "КЪСИ РЪТ", кв. УПИ: Имот от горски фонд с кадастрален номер 284037 с площ 101.885 дка. 4890.5(четири хиляди осемстотин и дев) Приобретател: Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство - Чупрене
№ 2574 / 04.08.2008 2574 Видин / Чупрене / с.Долни Лом / Адрес: землището на с. Долни Лом, ЕКАТТЕ 22424, местност "ТЪРНОВИТА ПАДИНА", кв. УПИ: Имот от горски фонд с кадастрален номер 286013 с площ 9.572 дка. 368.2(триста шестдесет и осем лева и) Приобретател: Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство - Чупрене
№ 2575 / 04.08.2008 2575 Видин / Чупрене / с.Долни Лом / Адрес: землището на с. Долни Лом, ЕКАТТЕ 22424, местност "ВИНОВ РЪТ", кв. УПИ: Имот от горски фонд с кадастрален номер 272017 с площ 19.325 дка. 1515.1(хиляда петстотин и петнадесет ) Приобретател: Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство - Чупрене
№ 2576 / 04.08.2008 2576 Видин / Чупрене / с.Долни Лом / Адрес: землището на с. Долни Лом, ЕКАТТЕ 22424, местност "ВИНОВ РЪТ", кв. УПИ: Имот от горски фонд с кадастрален номер 272014 с площ 22.526 дка. 1766(хиляда седемстотин шестдесет и) Приобретател: Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство - Чупрене
№ 2577 / 04.08.2008 2577 Видин / Чупрене / с.Долни Лом / Адрес: землището на с. Долни Лом, ЕКАТТЕ 22424, местност "ВИНОВ РЪТ", кв. УПИ: Имот от горски фонд с кадастрален номер 272016 с площ 10.813 дка. 847.7(осемстотин четиридесет и седем) Приобретател: Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство - Чупрене
№ 2578 / 04.08.2008 2578 Видин / Чупрене / с.Средогрив / Адрес: землището на с. Средогрив, ЕКАТТЕ 68518, местност "ГЪСТО ЛИЦЕ", кв. УПИ: Имот от горски фонд с кадастрален номер 269045 с площ 4.696 дка. 368.2(триста шестдесет и осем лева и) Приобретател: Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство - Чупрене
№ 2581 / 21.08.2008 2581 Видин / Чупрене / с.Чупрене / Адрес: Имот №198002, ЕКАТТЕ 81757, местност "Бела вода" кв. УПИ: Имот №198002, с площ 10,404 дка., в землището на с.Чупрене, Начин на трайно ползване: Дървопроизв.пл. Отдел/подотдел 16/6 764.7(седемстотин шестдесет и четири) Приобретател: Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство - Чупрене
№ 2582 / 21.08.2008 2585 Видин / Чупрене / с.Чупрене / Адрес: землището на с.Чупрене, ЕКАТТЕ 81757, местност "Бела вода" кв. УПИ: Имот №198004, с площ 6,039 дка.,в землището на с.Чупрене, Начин на трайно ползване: Дървопроизв. пл. Отдел/подотдел 16/6 414.3(четиристотин и четиринадесет л) Приобретател: Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство - Чупрене
№ 2583 / 22.08.2008 2583 Видин / Ново село / с.Флорентин / Адрес: Имот №000176, землището на с. Флорентин, с площ 9,850 дка кв. УПИ: обл. Видин, общ. Ново село, с. Флорентин, ЕКАТТЕ 76145, местност "Бахчата", категория шеста 237.88(двеста тридесет и седем лева и) Приобретател: Национална агенция "Пътна инфраструктура" Областно пътно управление - Видин
№ 2579 / 09.09.2008 2579 Видин / Ново село / с.Ново село / Адрес: кв. УПИ: УПИ №ІV в кв.76 по ЗРП на с.Ново село - 500 кв.м. Административна сграда, масивна със застроена площ 96 кв.м. 829.9(осемстотин двадесет и девет ле) Приобретател: Държавна агенция по горите, Държавно горско стопанство - Чупрене
№ 2589 / 30.09.2008 2589 Видин / Чупрене / с.Чупрене / Адрес: Имот №198001, с площ 18.496 дка Начин на трайно ползване: Дървопроизв.пл. Отдел/подотдел: 16/6 - разсадник кв. УПИ: ...(...)
№ 2590 / 30.09.2008 2590 Видин / Белоградчик / гр.Белоградчик / Адрес: кв. УПИ: ...(...)
№ 2593 / 17.11.2008 2593 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: кв. УПИ: Поземлен имот №10971.30.1, с площ 292005 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива 36161.9(тридесет и шест хиляди стошест) Приобретател: Министерство на правосъдието гл.упр. на затворите, Държавно предприятие "Фонд затворно дело"
№ 2595 / 02.12.2008 2595 Видин / Кула / гр.Кула / Адрес: кв. УПИ: УПИ VII в кв.50 с площ 8000 кв.м., ведно с построените в него сгради: - Масивна триетажна сграда, предназначена за училище, със застроена площ 400 кв.м., построена 1962г. - Административна, масивна двуетажна сграда, предназначена за столова, застроена площ 190 кв.м., построена 1963г. 78002.3(седемдесет и осем хиляди и два)
№ 2596 / 03.12.2008 2596 Видин / Кула / гр.Кула / Адрес: кв. УПИ: УПИ V-12 в кв.44, с площ 19275 кв.м., ведно с построените в него сгради: - Техническа работилница със застроена площ 400 кв.м. - работилница с кабинети със застроена площ 900 кв.м. - Метален навес със застроена площ 336 кв.м. 108377(сто и осем хиляди триста седем)
№ 2631 / 24.03.2009 Видин / Ново село / с.Флорентин / Адрес: oбл. Видин, общ. Ново село, с. Флорентин ЕКАТТЕ 76145 местност „Бахчата” кв. УПИ: Имот №000057 с площ 0, 496 дка Начин на трайно ползване: НМ извън регулация 551.7(петстотин петдесет и един лев ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
№ 2659 / 20.10.2009 2659 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, ул.”Княз Александър Батенберг” №4, етаж 2 Самостоятелният обект се намира в сграда №3, разположена в поземлен имот с идентификатор №10971.502.972 кв. УПИ: Апартамент със застроена площ от 66,00 кв.м., състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор №10971.502.972.3.1, ведно с избено помещение (мазе) с площ от 7,70 кв.м. 14123.2(четиринадесет хиляди сто дваде) Приобретател: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
№ 2655 / 20.10.2009 2655 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, ул.”Александър Батенберг”№4, I (първи) етаж, ап.2 Самостоятелният обект се намира в сграда №18, разположена в поземлен имот с идентификатор №10971.502.972 кв. УПИ: Апартамент със застроена площ от 43,00 кв.м., състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор №10971.502.972.18.2, ведно с избено помещение (мазе) №4 с площ от 22 кв.м. 7324.9(седем хиляди триста двадесет и) Приобретател: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
№ 2657 / 20.10.2009 2657 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, ул.”Александър Батенберг”№4, II (втори) етаж, ап.4 Самостоятелният обект се намира в сграда №18, разположена в поземлен имот с идентификатор №10971.502.972 кв. УПИ: Апартамент със застроена площ от 43,00 кв.м., състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор №10971.502.972.18.4, ведно с избено помещение (мазе) №2 с площ от 22 кв.м. 7324.4(седем хиляди триста двадесет и) Приобретател: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
№ 2656 / 27.10.2009 2656 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, ул.”Александър Батенберг”№4, ет.2, ап.3 Самостоятелният обект се намира в сграда №18, разположена в поземлен имот с идентификатор №10971.502.972 кв. УПИ: Самостоятелен обект (апартамент) с идентификатор №10971.502.972.18.3, със застроена площ от 56,00 кв.м., състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, ведно с избено помещение (мазе) №3 и избено помещение (мазе) №5 с обща площ от 26 кв.м 9422(девет хиляди четиристотин двад) Приобретател: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” Заповед № РД09/70 / Дата:12.7.2019 г. ч.- изцяло отписан
№ 2667 / 19.11.2009 2667 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, ул.”Пейо Яворов” №12 кв. УПИ: Поземлен имот №10971.502.956, с площ 3942,00 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг поземлен имот за движение и транспорт 78938.5(седемдесет и осем хиляди девет) Приобретател: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
№ 2666 / 19.11.2009 2666 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, ул.”Пейо Яворов” №8 кв. УПИ: Поземлен имот №10971.502.958, с площ 1054 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг поземлен имот за движение и транспорт 23715(двадесет и три хиляди седемсто) Приобретател: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
№ 2665 / 19.11.2009 2665 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, ул."Пейо Яворов"№6 кв. УПИ: Поземлен имот №10971.502.959, с площ от 1204 кв.м., Трайно предназначение на територията:Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг обществен комплекс 27.09(двадесет и седем хиляди и деве) Приобретател: Национална компания "Железопътна инфраструктура" Железопътна секция - Враца
№ 2681 / 28.12.2009 2681 Видин / Видин / с.Дружба / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Дружба, ЕКАТТЕ 23786, местност „Уния” кв. УПИ: Имот №023016 с площ 503 259 кв.м. Начин на трайно ползване: Пасище, мера Категория на земята при неполивни условия: Шеста 17392.6(седемнадесет хиляди триста дев) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2682 / 28.12.2009 2682 Видин / Видин / с.Дружба / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Дружба, ЕКАТТЕ 23786, местност „Уния” кв. УПИ: Имот №023020 с площ 2 362 кв.м. Начин на трайно ползване: Полски път Категория на земята при неполивни условия: Шеста 206.63(Двеста и шест лева и шестдесет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2683 / 20.01.2010 2683 Видин / Белоградчик / гр.Белоградчик / Адрес: oбл. Видин, общ. Белоградчик, гр. Белоградчик кв. УПИ: Масивен гараж със застроена площ 18 кв.м., находящ се в УПИ – I – 735, кв.56 1453.3(хиляда четиристотин петдесет и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Заповед № РД26/5 / Дата:29.3.2011 г. - изцяло отписан
№ 2685 / 26.01.2010 2685 Видин / Видин / с.Дружба / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Дружба, ЕКАТТЕ 23786 местност ”Уния” кв. УПИ: Имот №023015 с площ 12 182 кв.м., ведно с построените в него сгради: - Сграда със специално предназначение с разгърната застроена площ 556 кв.м. - Сграда – гараж с разгърната застроена площ 864 кв.м. - Сграда със специално предназначение с разгърната застроена площ 80 кв.м. 43310.4(четиридесет и три хиляди трист) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2686 / 16.02.2010 2686 Видин / Белоградчик / гр.Белоградчик / Адрес: oбл. Видин, общ. Белоградчик, гр. Белоградчик, ЕКАТТЕ 03616, местност „ЗЕЛЕНИ ГРАД” кв. УПИ: Имот от горски фонд с номер 066050 с площ 0.824 дка Начин на трайно ползване: Дървопроизв. пл. Отдел/подотдел, площ: 263/8 – 0.068 дка широколистна гора 263/9 – 0.718 дка широколистна гора 279/а – 0.038 дка иглолистна гора 64.89(шестдесет и четири лева и осем) Приобретател: Изпълнителна агенция по горите Държавно горско стопанство - Белоградчик
№ 2702 / 13.08.2010 Видин / Грамада / с.Водна / Адрес: oбл. Видин, общ. Грамада, землището на с. Водна ЕКАТТЕ 11720, местност "Краварника" кв. УПИ: Имот №798011 с площ 42 452 кв.м. Начин на трайно ползване: Дървопроизв. пл. Отдел/подотдел, площ: 297/ь – 42 452 кв.м. поляна с храсти 4992.36((четири хиляди деветстотин дев) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
№ 2703 / 13.08.2010 2703 Видин / Кула / с.Коста Перчево / Адрес: oбл. Видин, общ. Кула, землището на с. Коста Перчево ЕКАТТЕ 38858, местност "Бели брег" кв. УПИ: Имот №138048 с площ 62 406 кв.м. Начин на трайно ползване: Дървопроизв. пл. Отдел/подотдел, площ: 229/е – 2 402 кв.м. широколистна гора 229/ь – 60 004 кв.м. широколистна гора 11794.7(единадесет хиляди седемстотин ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
№ 2704 / 01.09.2010 Видин / Белоградчик / с.Струиндол / Адрес: oбл. Видин, общ. Белоградчик, землището на с. Струиндол ЕКАТТЕ 69910, местност "Омеров връх кв. УПИ: Имот №100001 с площ 25 800 кв.м. Начин на трайно ползване: Дървопроизв. пл. Отдел/подотдел, площ: 148/1 – 1 388 кв.м. поляна 148/в – 24 412 кв.м. широколистна гора 3034.08(три хиляди и тридесет и четир) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2705 / 01.09.2010 Видин / Белоградчик / с.Струиндол / Адрес: oбл. Видин, общ. Белоградчик, землището на с. Струиндол ЕКАТТЕ 69910, местност "Омеров връх" кв. УПИ: Имот №100072 с площ 99 298 кв.м. Начин на трайно ползване: Дървопроизв. пл. Отдел/подотдел, площ: 148/3 – 13 715 кв.м. сечище 148/4 – 3 816 кв.м. широколистна гора 148/в – 25 662 кв.м. широколистна гора 148/г – 8 397 кв.м. широколистна гора 148/д – 47 707 кв.м. широколистна гора 13867(тринадесет хиляди осемстотин ш) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2708 / 15.09.2010 2708 Видин / Белоградчик / с.Салаш / Адрес: oбл. Видин, общ. Белоградчик, землището на с. Салаш ЕКАТТЕ 65173, местност "Дол" кв. УПИ: Имот №518006 с площ 2.300 дка Начин на трайно ползване: Дървопроизв. пл. Отдел/подотдел: 152/в Площ: 2.300 дка Вид на горите или вид на подотдела: широколистна гора 236.67(двеста тридесет и шест лева и ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
№ 2709 / 16.09.2010 2709 Видин / Макреш / с.Раковица / Адрес: oбл. Видин, общ. Макреш, с. Раковица, ЕКАТТЕ 62044, местност „АМЕРОВЕЦ” кв. УПИ: Имот №000763 с площ 10,311 дка Начин на трайно ползване: Др. произв. база 15837.7(петнадесет хиляди осемстотин т) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2711 / 06.10.2010 2711 Видин / Чупрене / с.Репляна / Адрес: oбл. Видин, общ. Чупрене, землището на с. Репляна ЕКАТТЕ 62493, местност "Дениживкова падина" кв. УПИ: Имот №213020 с площ 1.233 дка Начин на трайно ползване: Дървопроизв. пл. Отдел/подотдел: 190/3 Вид на горите или вид на подотдела: поляна 145(сто четиридесет и пет лева) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ -ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
№ 2712 / 06.10.2010 2712 Видин / Чупрене / с.Репляна / Адрес: oбл. Видин, общ. Чупрене, землището на с. Репляна ЕКАТТЕ 62493, местност "Денивелкова падина" кв. УПИ: Имот №216008 с площ 0.264 дка Начин на трайно ползване: Дървопроизв. пл. Отдел/подотдел: 191/1 Вид на горите или вид на подотдела: нелесопригодна голина 31(тридесет и един лева)
№ 2710 / 06.10.2010 Видин / Видин / с.Синаговци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Синаговци ЕКАТТЕ 66473, местност "Божурица" кв. УПИ: Имот №097082 с площ 10, 056 дка Начин на трайно ползване: Др. селищна тер. Отдел/подотдел: 290/г Вид на горите или вид на подотдела: широколистна гора 14689.8(четиринадесет хиляди шестстоти) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2717 / 16.12.2010 Видин / Бойница / с.Бойница / Адрес: oбл. Видин, общ. Бойница, землището на с. Бойница ЕКАТТЕ 05195, местност "ШВЪРЛИК кв. УПИ: Имот №361006 с площ 14, 399 дка Начин на трайно ползване: Дървопроизв. пл. Отдел/подотдел: 28 №3; 28ж по ЛУП на ДГС – гр. Видин от 2003г. Вид на горите или вид на подотдела: разсадник 3110.18(три хиляди сто и десет лева и ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2718 / 16.12.2010 Видин / Грамада / с.Бояново / Адрес: oбл. Видин, общ. Грамада, землището на с. Бояново ЕКАТТЕ 05997, местност "ЯСОВИЦА" кв. УПИ: Имот №207001 с площ 2,214 дка Начин на трайно ползване: Дървопроизв. пл. Отдел/подотдел: 284 №4 по ЛУП на ДГС - гр. Видин от 2003г. Вид на горите или вид на подотдела: разсадник и поляна с храсти 159.41(сто петдесет и девет лева и че) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2720 / 21.12.2010 Видин / Грамада / с.Бояново / Адрес: oбл. Видин, общ. Грамада, землището на с. Бояново ЕКАТТЕ 05997, местност "ЯСОВИЦА" кв. УПИ: Имот №207002 с площ 13,161 дка Начин на трайно ползване: Недървопр. г. пл. Отдел/подотдел: 284 №4, „к”, №3 по ЛУП на ДГС от 2003г. Вид на горите или вид на подотдела: дворно място и поляна с храсти В имота има четири сгради: 01 – Вила с площ 110 кв.м. 02 – Купа силажна с площ 56 кв.м. 03 – Склад с друго предназначение с площ 53 кв.м. 04 – Склад с друго предназначение с площ 53 кв.м. 26654.3(двадесет и шест хиляди шестоти) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2721 / 03.02.2011 2721 Видин / Грамада / с.Милчина лъка / Адрес: oбл. Видин, общ. Грамада, землището на с. Милчина лъка ЕКАТТЕ 48266, местност "ДУНКУВИЦА" кв. УПИ: Имот №000086 с площ 10,791 дка Начин на трайно ползване: Двор-гор. стоп. Отдел/подотдел: 284 №5 по ЛУП на ДГС от 2003г. Вид на горите или вид на подотдела: разсадник В имота има две сгради: 01 – Склад с друго предназначение с площ 142 кв.м. 02 – Склад с друго предназначение с площ 107 кв.м. 22505.1(двадесет и две хиляди петстоти) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, Изпълнителна агенция по горите, ДГС - Видин
№ 2722 / 03.02.2011 2722 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин Южна промишлена зона кв. УПИ: Сграда с идентификатор №10971.510.113.3 – едноетажна, със застроена площ 768 кв.м., находяща се в ПИ №10971.510.113 Предназначение: Друг вид сграда за обитаване 129936(сто двадесет и девет хиляди де) Приобретател: ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН
№ 2724 / 18.02.2011 2724 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, ПИ №10971.511.860, кв. Западна складова зона, местност „АЛИМАНА” кв. УПИ: Поземлен имот №10971.511.860 с площ 30 438 кв.м., ведно с построените в него сгради: Сграда с №10971.511.860.2, със застроена площ 582 кв.м., брой етажи 2, предназначение - Сграда за образование Сграда с №10971.511.860.3, със застроена площ 119 кв.м., брой етажи 2, предназначение - Друг вид обществена сграда Сграда с №10971.511.860.4, със застроена площ 334 кв.м., брой етажи 2, предназначение - Сграда за образование Сграда с №10971.511.860.5, със застроена площ 542 кв.м., брой етажи 5, предназначение - Общежитие Сграда с №10971.511.860.6, със застроена площ 35 кв.м., брой етажи 1, предназначение - Промишлена сграда Сграда с №10971.511.860.7, със застроена площ 78 кв.м., брой етажи 1, предназначение -Промишлена сграда Сграда с №10971.511.860.8, със застроена площ 235 кв.м., брой етажи 1, предназначение - Сграда със специално предназначение; Сграда с №10971.511.860.9, със застроена площ 63 кв.м., брой етажи 1, предназначение - Промишлена сграда Сграда с №10971.511.860.10, със застроена площ 82 кв.м., брой етажи 1, предназначение - Промишлена сграда Сграда с №10971.511.860.11, със застроена площ 324 кв.м., брой етажи 1, предназначение -Промишлена сграда Сграда с №10971.511.860.12, със застроена площ 226 кв.м., брой етажи 1, предназначение - Промишлена сграда Сграда с №10971.511.860.13, със застроена площ 313 кв.м., брой етажи 2, предназначение -Промишлена сграда; Сграда с №10971.511.860.14, със застроена площ 29 кв.м., брой етажи 1, предназначение - Сграда за енергопроизводство Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За обект комплекс за образование 1.18232e+006(един милион сто осемдесет и дв) Приобретател: ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН Заповед № РД26/36 / Дата:5.8.2015 г. ч.- частично отписан
№ 2725 / 25.02.2011 2725 Видин / Видин / с.Кутово / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Кутово ЕКАТТЕ 41263, местност "СРЕЩУ СЕЛО" кв. УПИ: Имот №098053 с площ 5,349 дка Начин на трайно ползване: Стопански двор 7719.7(седем хиляди седемстотин и дев) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № РД26/25 / Дата:10.6.2015 г. ч.- изцяло отписан
№ 2726 / 25.02.2011 2726 Видин / Видин / с.Кутово / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Кутово ЕКАТТЕ 41263, местност "СРЕЩУ СЕЛО" кв. УПИ: Имот №098054 с площ 0,930 дка Начин на трайно ползване: Стопански двор 1260.3(хиляда двеста и шестдесет лева) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № РД26/26 / Дата:10.6.2015 г. ч.- изцяло отписан
№ 2727 / 25.02.2011 2727 Видин / Видин / с.Кутово / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Кутово ЕКАТТЕ 41263, местност "СРЕЩУ СЕЛО" кв. УПИ: Имот №098056 с площ 0,071 дка Начин на трайно ползване: Стопански двор 96.2(деветдесет и шест лева и дваде) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № РД26/36 / Дата:3.12.2014 г. ч.- изцяло отписан
№ 2728 / 25.02.2011 2728 Видин / Видин / с.Синаговци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Синаговци ЕКАТТЕ 66473, местност "СТОПАНСКИ ДВОР" кв. УПИ: Имот №001008 с площ 2,011 дка Начин на трайно ползване: Кравеферма 2725.3(две хиляди седемстотин двадесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № РД26/2 / Дата:28.1.2015 г. ч.- изцяло отписан
№ 2729 / 14.03.2011 2729 Видин / Видин / с.Кутово / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Кутово ЕКАТТЕ 41263, местност "СРЕЩУ СЕЛО" кв. УПИ: Имот №114001 с площ 0,562 дка Начин на трайно ползване: Стопански двор Категория на земята при неполивни условия: Четвърта 811.1(осемстотин и единадесет лева и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № РД26/23 / Дата:22.11.2016 г. ч.- изцяло отписан
№ 2730 / 14.03.2011 2730 Видин / Видин / с.Кутово / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Кутово ЕКАТТЕ 41263, местност "СРЕЩУ СЕЛО" кв. УПИ: Имот №114002 с площ 1,161 дка Начин на трайно ползване: Стопански двор Категория на земята при неполивни условия: Четвърта 1675.6(хиляда шестотин седемдесет и п) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2733 / 28.03.2011 2733 Видин / Ново село / с.Ново село / Адрес: oбл. Видин, общ. Ново село, землището на с. Ново село,УПИ № V в кв. 44 кв. УПИ: Урегулиран поземлен имот № V в кв. 44 с площ 5561 кв.м. 14538.7(четиринадесет хиляди петстотин) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2731 / 28.03.2011 Видин / Кула / с.Цар-Петрово / Адрес: oбл. Видин, общ. Кула, землището на с. Цар Петрово ЕКАТТЕ 78224, местност "МАЛАМЕТОВОТО кв. УПИ: Имот №064004 с площ 1, 381 дка Начин на трайно ползване: Стопански двор Категория на земята при неполивни условия: Четвърта 1497.2(хиляда четиристотин деветдесет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2732 / 28.03.2011 Видин / Кула / с.Цар-Петрово / Адрес: oбл. Видин, общ. Кула, землището на с. Цар Петрово ЕКАТТЕ 78224, местност "МАЛАМЕТОВОТО" кв. УПИ: Имот №064003 с площ 0, 872 дка Начин на трайно ползване: Стопански двор Категория на земята при неполивни условия: Четвърта 945.4(деветстотин четиридесет и пет ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2735 / 04.04.2011 2735 Видин / Видин / с.Новоселци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Новоселци Поземлен имот с идентификатор №52283.163.33 кв. УПИ: 1. Сграда с идентификатор №52283.163.33.1, със застроена площ 257 кв.м., брой етажи 1, предназначение – Складова база, склад; 2. Сграда с идентификатор №52283.163.33.2, със застроена площ 88 кв.м., брой етажи 2, предназначение – Селскостопанска сграда; 3. Сграда с идентификатор №52283.163.33.3, със застроена площ 140 кв.м., брой етажи 1, предназначение – Хангар, депо, гараж; 4. Сграда с идентификатор №52283.163.33.4, със застроена площ 72 кв.м., брой етажи 1, предназначение - Селскостопанска сграда. 6239.2( шест хиляди двеста тридесет и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - ДГС Видин
№ 2734 / 04.04.2011 Видин / Видин / с.Новоселци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Новоселци кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор 52283.163.626 с площ 151 997 кв.м., попадащ в отдел 246, №1 по ЛУП на ДГС – Видин от 2003г. Трайно предназначение на територията: Горска Начин на трайно ползване: Друг вид трайно насаждение 33515.3(тридесет и три хиляди петстоти) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2744 / 11.04.2011 2744 Видин / Видин / с.Синаговци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Синаговци ЕКАТТЕ 66473, местност "ДО СЕЛО" кв. УПИ: Имот №480052 с площ 1,888 дка Начин на трайно ползване: Стопански двор Категория на земята при неполивни условия: Четвърта 2625.1(две хиляди шестотин двадесет и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2745 / 11.04.2011 2745 Видин / Белоградчик / с.Стакевци / Адрес: oбл. Видин, общ. Белоградчик, землището на с. Стакевци ЕКАТТЕ 68655, местност "ЕЛОВ БРОД" кв. УПИ: Имот №208002 с площ 1, 924 дка Начин на трайно ползване: Овцеферма Категория на земята при неполивни условия: девета 2031.7(две хиляди и тридесет и един л) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2740 / 11.04.2011 2740 Видин / Бойница / с.Раброво / Адрес: oбл. Видин, общ. Бойница, землището на с. Раброво ЕКАТТЕ 61039, местност „СТОПАНСКИ ДВОР” кв. УПИ: Имот №212046 с площ 4,653 дка Начин на трайно ползване: Стопански двор В имота има 1 сграда: Краварник с площ 770 кв.м. 13014.9(тринадесет хиляди и четиринаде) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Земинвест ЕАД София
№ 2741 / 11.04.2011 2741 Видин / Бойница / с.Раброво / Адрес: oбл. Видин, общ. Бойница, землището на с. Раброво ЕКАТТЕ 61039, местност „СТОПАНСКИ ДВОР” кв. УПИ: Имот №212044 с площ 5,935 дка Начин на трайно ползване: Стопански двор 6935.9(шест хиляди деветстотин тридес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Земинвест ЕАД София
№ 2736 / 11.04.2011 Видин / Бойница / с.Раброво / Адрес: oбл. Видин, общ. Бойница, землището на с. Раброво ЕКАТТЕ 61039, местност "СТОПАНСКИ ДВОР" кв. УПИ: Имот №212043 с площ 5, 241 дка Начин на трайно ползване: Стопански двор В имота има 1 сграда: Краварник с площ 579 кв.м. 12116.9(дванадесет хиляди сто и шестна) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2737 / 11.04.2011 Видин / Бойница / с.Раброво / Адрес: oбл. Видин, общ. Бойница, землището на с. Раброво ЕКАТТЕ 61039, местност "СТОПАНСКИ ДВОР" кв. УПИ: Имот №212006 с площ 1, 547 дка Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: трета В имота има 1 сграда: Станция помпена с площ 43 кв.м. 2827.8(две хиляди осемстотин двадесет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2738 / 11.04.2011 Видин / Бойница / с.Раброво / Адрес: oбл. Видин, общ. Бойница, землището на с. Раброво ЕКАТТЕ 61039, местност "СТОПАНСКИ ДВОР" кв. УПИ: Имот №212040 с площ 8, 406 дка Начин на трайно ползване: Стопански двор В имота има 4 сгради: - сграда с друго предназначение с площ 78 кв.м. - сграда с друго предназначение с площ 78 кв.м. - сграда с друго предназначение с площ 78 кв.м. - сграда с друго предназначение с площ 78 кв.м. 14149.7(четиринадесет хиляди сто четир) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2742 / 11.04.2011 2742 Видин / Бойница / с.Раброво / Адрес: oбл. Видин, общ. Бойница, землището на с. Раброво ЕКАТТЕ 61039, местност „СТОПАНСКИ ДВОР” кв. УПИ: Имот №212041 с площ 2,075 дка Начин на трайно ползване: Стопански двор В имота има 1 сграда: Краварник с площ 150 кв.м. 4098.4(четири хиляди и деветдесет и о) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Земинвест ЕАД София
№ 2743 / 11.04.2011 2743 Видин / Бойница / с.Раброво / Адрес: oбл. Видин, общ. Бойница, землището на с. Раброво ЕКАТТЕ 61039, местност „СТОПАНСКИ ДВОР” кв. УПИ: Имот №212042 с площ 0,489 дка Начин на трайно ползване: Стопански двор В имота има 1 сграда: Трансформаторен пост с площ 65 кв.м. 1704.6(хиляда седемстотин и четири ле) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Земинвест ЕАД София
№ 2739 / 11.04.2011 Видин / Бойница / с.Раброво / Адрес: oбл. Видин, общ. Бойница, землището на с. Раброво ЕКАТТЕ 61039, местност "СТОПАНСКИ ДВОР" кв. УПИ: Имот №212045 с площ 5, 545 дка Начин на трайно ползване: Стопански двор В имота има 1 сграда: Купа силажна с площ 694 кв.м. 12258.9(дванадесет хиляди двеста петде) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2748 / 27.04.2011 Видин / Ново село / с.Ново село / Адрес: oбл. Видин, общ. Ново село, с. Ново село УПИ № IV в кв. 44 кв. УПИ: Урегулиран поземлен имот № IV в кв. 44 с площ 4 730 кв.м. 15457.6(петнадесет хиляди четиристотин) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2749 / 27.04.2011 Видин / Ново село / с.Ново село / Адрес: oбл. Видин, общ. Ново село, с. Ново село УПИ № III в кв. 44 кв. УПИ: Урегулиран поземлен имот № III в кв. 44 с площ 11 415 кв.м. 36126.2(тридесет и шест хиляди сто два) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2750 / 05.05.2011 Видин / Белоградчик / гр.Белоградчик / Адрес: oбл. Видин, общ. Белоградчик, гр. Белоградчик УПИ I, кв.30 кв. УПИ: Масивен гараж №2 със застроена площ 35 кв.м. 2499.2(две хиляди четиристотин деветд) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
№ 2752 / 11.05.2011 Видин / Чупрене / с.Горни Лом / Адрес: oбл. Видин, общ. Чупрене, землището на с. Горни Лом ЕКАТТЕ 16571 кв. УПИ: Имот №000642 с площ 32. 752 дка Начин на трайно ползване: дървопреработка 54761.3(петдесет и четири хиляди седем) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № РД26/11 / Дата:5.12.2017 г. ч.- изцяло отписан
№ 2754 / 26.05.2011 Видин / Димово / гр.Димово / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на гр. Димово ЕКАТТЕ 21097 кв. УПИ: Имот №092207 с площ 1. 880 дка Начин на трайно ползване: Др. произв. база 2887.7(две хиляди осемстотин осемдесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2761 / 13.06.2011 2761 Видин / Бойница / с.Раброво / Адрес: oбл. Видин, общ. Бойница, с. Раброво, ЕКАТТЕ 61039, местност „СТОПАНСКИ ДВОР” кв. УПИ: Имот №212022 с площ 9,448 дка Начин на трайно ползване: Стопански двор 11041.3(единадесет хиляди четиридесет ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2787 / 08.11.2011 2787 Видин / Бойница / с.Раброво / Адрес: oбл. Видин, общ. Бойница, с. Раброво, ЕКАТТЕ 61039, местност „СТОПАНСКИ ДВОР” кв. УПИ: Имот №212059 с площ 2,766 дка Начин на трайно ползване: Стопански двор 2920.9(две хиляди деветстотин и дваде) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2789 / 06.12.2011 2789 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин Западна складова зона, в ПИ №10971.511.1 кв. УПИ: Сграда със специално предназначение с идентификатор №10971.511.1.4, със застроена площ 403 кв.м., брой етажи 1, представляваща агрохимическа лаборатория 38888.6(тридесет и осем хиляди осемсто) Приобретател: МЗХ, БАБХ, ОДБХ Видин Заповед № РД26/32 / Дата:06.12.2012 г. - изцяло отписан
№ 2791 / 12.12.2011 2791 Видин / Видин / с.Новоселци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Новоселци местност „Алимана” кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №52283.135.5, с площ 4 215 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива 750.35(седемстотин и петдесет лева и ) Приобретател: МЗХ, БАБХ, ОДБХ - Видин
№ 2793 / 12.01.2012 2793 Видин / Видин / с.Дружба / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Дружба, ЕКАТТЕ 23786, местност „УНИЯ” кв. УПИ: Имот №023019 с площ 1,406 дка. Начин на трайно ползване: Пасище, мера Категория на земята при неполивни условия: Шеста В имота има 1 сграда със специално предназначение с площ 87 кв.м. 465.99(четиридесет лв и четиридесет и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2794 / 12.01.2012 2794 Видин / Видин / с.Синаговци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Синаговци, ЕКАТТЕ 66473,местност „СТОПАНСКИ ДВОР” кв. УПИ: Имот №001009 с площ 2,117 дка. Начин на трайно ползване: Кравеферма 2794.4(две хиляди седемстотин деветде) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
№ 2795 / 17.01.2012 2795 Видин / Брегово / с.Гъмзово / Адрес: oбл. Видин, общ. Брегово, с. Гъмзово, ЕКАТТЕ 18304 кв. УПИ: Имот №000285 с площ 3,946 дка. Начин на трайно ползване: Стопански двор 6597.7(шест хиляди петстотин деветдес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Заповед № РД26/3 / Дата:29.1.2015 г. ч.- изцяло отписан
№ 2939 / 07.05.2012 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр.Видин ул. "Цар Александър II" №16, ет.2 в ПИ №10971.502.580 кв. УПИ: Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.580.1.3, с площ 160, 00 кв.м. находящ се в сграда 1, разположена в ПИ с идентификатор №10971.502.580 Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда 42582.1(четиридесет и две хиляди петст) Приобретател: СЪС ЗАПОВЕД №399/27.12.2001Г. НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН, ИМОТА Е ПРЕДОСТАВЕН БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА НУЖДИТЕ Н
№ 2938 / 07.05.2012 2938 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин пл. ”Бдинци” №1, ет. 1, ПИ с идентификатор №10971.502.186 кв. УПИ: Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.186.1.13, със застроена площ 113,69 кв.м., представляващ самостоятелно отделени помещения, вдясно от централния вход, състоящи се от входно антре, зала и две стаи, на първия етаж в административна сграда с идентификатор №10971.502.186.1. Предназначение на самостоятелния обект: За делова и административна дейност. 57017.5(петдесет и седем хиляди и седе) Приобретател: СЪС ЗАПОВЕД №РД26/1/04.01.2006Г. НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ВИДИН, ИМОТА Е ПРЕДОСТАВЕН БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГД „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА” КЪМ МП ЗА НУЖДИТЕ НА ОС„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА”
№ 2940 / 07.05.2012 2940 Видин / Ново село / с.Ново село / Адрес: обл. Видин, общ. Ново село, с. Ново село в УПИ I – общ., кв.33 кв. УПИ: Двуетажна масивна сграда – ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА, със застроена площ 147 кв.м. 5068(пет хиляди и шестдесет и осем ) Приобретател: МЗХ, БАБХ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ВИДИН Заповед № РД26/20/07.06.2012 / Дата:07.6.2012 г. - изцяло отписан
№ 3043 / 22.08.2012 Видин / Ново село / с.Ново село / Адрес: oбл. Видин, общ. Ново село, с. Ново село УПИ №ІІ, кв.44 кв. УПИ: Урегулиран поземлен имот №ІІ – резервен складов терен в кв.44 с площ 2142 кв.м. 5673.7(пет хиляди шестстотин седемдес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3047 / 18.09.2012 3047 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, ж.к.”Строител”, бл.1, вх.В, ет.3, ап.57, сграда №2, в ПИ с идентификатор №10971.506.273 кв. УПИ: Самостоятелен обект с идентификатор №10971.506.273.2.57 със застроена площ 58,40 кв.м., състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения. Самостоятелния обект се намира в сграда №2, разположена в ПИ с идентификатор №10971.506.273. Предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент. Прилежащи части към апартамента: избено помещение №9 от 2,40 кв.м., ведно с 1,277% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. 7295.9(седем хиляди двеста деветдесет) Приобретател: ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН БУЛСТАТ 105042424 Заповед № РД26/20 / Дата:13.06.2014 г. ч.- изцяло отписан
№ 3048 / 18.09.2012 3048 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, ж.к.”Строител”, бл.1, вх.А, ет.6, ап.17, сграда №2, в ПИ с идентификатор №10971.506.273 кв. УПИ: Самостоятелен обект с идентификатор №10971.506.273.2.17 със застроена площ 40,10 кв.м., състоящ се от една стая, кухня, и сервизни помещения. Самостоятелния обект се намира в сграда №2, разположена в ПИ с идентификатор №10971.506.273. Предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент. Прилежащи части към апартамента: избено помещение №18 от 2,76 кв.м., ведно с 4,35% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. 4896.3(четири хиляди осемстотин девет) Приобретател: ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН БУЛСТАТ 105042424 Заповед № РД26/27 / Дата:28.10.2014 г. ч.- изцяло отписан
№ 3049 / 18.09.2012 3049 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, кв.”Южна промишлена зона”, в ПИ с идентификатор №10971.510.224 кв. УПИ: Сграда с идентификатор №10971.510.224.18 със застроена площ 26 кв.м., разположена в ПИ с идентификатор №10971.510.224. Предназначение: хангар, депо, гараж 1932.9(хиляда деветстотин тридесет и ) Приобретател: ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН БУЛСТАТ 105042424
№ 3091 / 13.11.2012 Видин / Кула / с.Тополовец / Адрес: oбл. Видин, общ. Кула, в землището на с. Тополовец местност „ГРОБИЩЕТО”, ЕКАТТЕ 72775 кв. УПИ: Имот №133008 с площ 4, 325 дка Начин на трайно ползване: Стопански двор Категория на земята при неполивни условия: Трета 5480.6(пет хиляди четиристотин и осем) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3092 / 13.11.2012 Видин / Кула / с.Тополовец / Адрес: oбл. Видин, общ. Кула, в землището на с. Тополовец местност „ГОЛЕМИЯ ПЪТ”, ЕКАТТЕ 72775 кв. УПИ: Имот №134015 с площ 2, 271 дка Начин на трайно ползване: Стопански двор Категория на земята при неполивни условия: Трета 2877.9(две хиляди осемстотин седемдес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3093 / 14.11.2012 3093 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин ул. ”Дунавска” №6, ПИ №10971.502.218 кв. УПИ: 1.) Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.218.3.11, със застроена площ 446,59 кв.м., на първия етаж, в сграда №3, разположена в ПИ с идентификатор №10971.502.218, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата. Предназначение на самостоятелния обект: За делова и административна дейност. 2.) Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.218.3.10, със застроена площ 67,84 кв.м., на първия етаж, в сграда №3, разположена в ПИ с идентификатор №10971.502.218, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата. Предназначение на самостоятелния обект: За делова и административна дейност. 244693(двеста четиридесет и четири хи) Приобретател: Областен управител на №10971.502.218.3.11; Българска телеграфна агенция на №10971.502.218.3.10
№ 3097 / 14.01.2013 3097 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. ”Западна складова зона”, местност „АЛИМАНА” кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.511.861 с площ 15 188 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект В имота има сграда с №10971.511.861.1, със застроена площ 472 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда 153587(сто петдесет и три хиляди петс) Приобретател: ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН БУЛСТАТ 105042424
№ 3098 / 16.01.2013 Видин / Кула / с.Големаново / Адрес: oбл. Видин, общ. Кула, землището на с. Големаново местност „ДЖУГЛАТА”, ЕКАТТЕ 15415 кв. УПИ: Поземлен имот № 108010 с площ 2, 543 дка Начин на трайно ползване: Стопански двор Категория на земята при неполивни условия: Шеста 3356.8(три хиляди триста петдесет и ш) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3100 / 27.03.2013 3100 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр.Видин, кв. „Южна промишлена зона” в ПИ №10971.510.139 с площ 47 887 кв.м. кв. УПИ: 1. Сграда №10971.510.139.5, със застроена площ 56 кв.м., брой етажи 1, предназначение Промишлена сграда; 2. Сграда №10971.510.139.8, със застроена площ 141 кв.м., брой етажи 1, предназначение Промишлена сграда; 3. Сграда №10971.510.139.9, със застроена площ 166 кв.м., брой етажи 1, предназначение Промишлена сграда; 58935.8(петдесет и осем хиляди деветст) Приобретател: ДП „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” БУЛСТАТ 130316140
№ 3101 / 04.04.2013 Видин / Кула / гр.Кула / Адрес: oбл. Видин, общ. Кула, гр. Кула УПИ XV – 11, кв.44 кв. УПИ: Урегулиран поземлен имот № XV-11 с площ 669 кв.м. 4131.1(четири хиляди сто тридесет и е) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905 Заповед № РД26/30 / Дата:20.11.2014 г. ч.- изцяло отписан
№ 3102 / 04.04.2013 Видин / Кула / гр.Кула / Адрес: oбл. Видин, общ. Кула, гр. Кула УПИ XIV-11, кв.44 кв. УПИ: Урегулиран поземлен имот № XIV-11 с площ 734 кв.м. 4532.5(четири хиляди петстотин тридес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905 Заповед № РД 26/31 / Дата:20.11.2014 г. ч.- изцяло отписан
№ 3103 / 04.04.2013 3103 Видин / Брегово / с.Ракитница / Адрес: oбл. Видин, общ. Брегово, с. Ракитница, в кв. 59 кв. УПИ: Урегулиран поземлен имот IV – 1978 „за кравеферма” в кв.59, с площ 11 242,30 кв.м. 23203.5(двадесет и три хиляди двеста и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905 Заповед № РД26/3 / Дата:25.2.2016 г. ч.- изцяло отписан
№ 3104 / 04.04.2013 3104 Видин / Брегово / с.Ракитница / Адрес: oбл. Видин, общ. Брегово, с. Ракитница, в кв. 59 кв. УПИ: Урегулиран поземлен имот III – 1978 „за склад” в кв.59, с площ 902,80 кв.м. 1863.8(хиляда осемстотин шестдесет и ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905 Заповед № РД26/3 / Дата:25.2.2016 г. ч.- изцяло отписан
№ 3105 / 18.04.2013 Видин / Видин / с.Градец / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Градец Местност „Балабановото” ЕКАТТЕ 17422 кв. УПИ: Имот № 400004 с площ 2, 077 дка Начин на трайно ползване: Стопански двор Категория на земята при неполивни условия: Четвърта 4413.2(четири хиляди четиристотин и т) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3106 / 18.04.2013 3106 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин кв. УПИ: Поземлен имот №10971.507.41 с площ 1 588 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m) 15342.5( петнадесет хиляди триста чети) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3107 / 15.05.2013 3107 Видин / Видин / с.Новоселци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Новоселци местност „ДО СТОПАНСКИЯ ДВОР” кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №52283.420.24 с площ 3 634 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект 5756.3(пет хиляди седемстотин петдесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905 Заповед № РД26/04 / Дата:9.9.2019 г. ч.- изцяло отписан
№ 3108 / 23.05.2013 Видин / Ново село / с.Ясен / Адрес: oбл. Видин, общ. Ново село, по плана на с. Ясен кв. УПИ: Урегулиран поземлен имот № X, кв. 20 „А” с площ 244 кв.м 550.5(петстотин и петдесет лева и пе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905 Заповед № РД26/35 / Дата:3.12.2014 г. ч.- изцяло отписан
№ 3109 / 23.05.2013 Видин / Ново село / с.Ясен / Адрес: oбл. Видин, общ. Ново село, по плана на с. Ясен кв. УПИ: Урегулиран поземлен имот № XIV, кв. 20 „А” с площ 2 652 кв.м 5982.9(пет хиляди деветстотин осемдес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905 Заповед № РД26/34/ / Дата:3.12.2014 г. ч.- изцяло отписан
№ 3110 / 23.05.2013 Видин / Ново село / с.Ясен / Адрес: oбл. Видин, общ. Ново село, по плана на с. Ясен кв. УПИ: Урегулиран поземлен имот № IX, кв. 20 „А” с площ 7 886 кв.м 17412.3(седемнадесет хиляди четиристот) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905 Заповед № РД26/37 / Дата:3.12.2014 г. ч.- изцяло отписан
№ 3111 / 23.05.2013 Видин / Видин / с.Кутово / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Кутово местност „СРЕЩУ СЕЛО”, ЕКАТТЕ 41263 кв. УПИ: Имот №098061 с площ 9, 181 дка Начин на трайно ползване: Стопански двор 13734.8(тринадесет хиляди седемстотин ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3112 / 23.05.2013 Видин / Видин / с.Кутово / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Кутово местност „СРЕЩУ СЕЛО”, ЕКАТТЕ 41263 кв. УПИ: Имот №098055 с площ 3, 276 дка Начин на трайно ползване: Стопански двор 4900.9(четири хиляди и деветстотин ле) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905 Заповед № РД26/23 / Дата:20.5.2015 г. ч.- изцяло отписан
№ 3113 / 23.05.2013 Видин / Видин / с.Гомотарци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Гомотарци ЕКАТТЕ 15998 кв. УПИ: Имот № 000161 с площ 8, 731 дка Начин на трайно ползване: Стопански двор 13061.6(тринадесет хиляди и шестдесет ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3114 / 12.08.2013 3114 Видин / Кула / с.Тополовец / Адрес: обл. Видин, общ. Кула, с. Тополовец, местност "Големия път" кв. УПИ: Имот №134013 с площ 5,769 дка Начин на трайно ползване: Стопански двор Категория на земята при неполивни условия: Трета 10661.1(десет хиляди шестстотин шестде) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3115 / 12.08.2013 3115 Видин / Видин / с.Дружба / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, в землището на с. Дружба ЕКАТТЕ 23786, местност „УНИЯ” кв. УПИ: Имот №023021 с площ 1,157 дка Начин на трайно ползване: Пасище, мера Категория на земята при неполивни условия: Шеста В имота има 1 сграда: 01 – Сграда за портиерни с площ 73 кв.м. 1044(хилияда четиридесет и четири л) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3116 / 12.08.2013 3116 Видин / Видин / с.Дружба / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, в землището на с. Дружба ЕКАТТЕ 23786, местност „УНИЯ” кв. УПИ: Имот №023022 с площ 11,026 дка Начин на трайно ползване: Пасище, мера Категория на земята при неполивни условия: Шеста В имота има 3 сгради: 01 – Сграда със специално предназначение с площ 388 кв.м. 02 – Сграда със специално предназначение с площ 77 кв.м. 03 – Гараж за автомобили - надземен с площ 893 кв.м. 19812.1(деветнадесет хиляди осемстотин) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3118 / 20.09.2013 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: гр. Видин Северна промишлена зона кв. УПИ: Сграда за енергопроизводство с идентификатор №10971.512.119.14, с площ 33 кв.м., попадаща в имот №10971.512.119 3742.4(три хиляди седемстотин четирид) Приобретател: ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" БУЛСТАТ 130823243
№ 3117 / 20.09.2013 3117 Видин / Видин / с.Гомотарци / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, в землището на с. Гомотарци ЕКАТТЕ 15998 кв. УПИ: Имот №000150 с площ 9,556 дка Начин на трайно ползване: Стопански двор 13959.4(тринадесет хиляди деветстотин ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3120 / 28.10.2013 3120 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин ул. „Алеко Константинов” №9 кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.501.191 с площ 880 кв.м. ведно с построената в имота сграда с идентификатор №10971.501.191.2, със застроена площ 174 кв.м. Брой етажи: 1 Предназначение: Промишлена сграда Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс 37465(тридесет и седем хиляди четири) Приобретател: ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН БУЛСТАТ 105042424 Заповед № РД26/22 / Дата:25.06.2014 г. ч.- изцяло отписан
№ 3121 / 08.11.2013 Видин / Белоградчик / с.Салаш / Адрес: oбл. Видин, общ. Белоградчик, с. Салаш УПИ - III - 141, кв.13 кв. УПИ: Имот №501.141 с площ 5, 782 дка, ведно с построените в него сгради: 1. Масивна, триетажна сграда с площ 550 кв.м. 2. Масивна едноетажна сграда с площ 138 кв.м. 3. Масивна едноетажна сграда с площ 24 кв.м. 4. Масивна едноетажна сграда с площ 32 кв.м. 5. Паянтова едноетажна сграда с площ 56 кв.м. 6. Масивна едноетажна сграда с площ 18 кв.м. 53161.4(петдесет и три хиляди сто шест) Приобретател: ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН БУЛСТАТ 105042424 Заповед № РД26/29 / Дата:09.12.2013 г. ч.- изцяло отписан
№ 3124 / 17.12.2013 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин ж.к. „Съединение”, бл.4, ет.0 кв. УПИ: Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.810.5.28 с площ 56,00 кв.м., находящ се в сграда №5 в ПИ с идентификатор №10971.502.810 Предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност 31767.6(тридесет и една хиляди седемст) Приобретател: БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР ДП - СОФИЯ ЕИК 202766380
№ 3125 / 17.12.2013 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин ж.к. „Ал. Стамболийски”, бл.6, ет.0 кв. УПИ: Самостоятелен обект с идентификатор №10971.506.46.1.326 с площ 16,70 кв.м., находящ се в сграда №1 в ПИ с идентификатор №10971.506.46 Предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност 3413.6(три хиляди четиристотин и трин) Приобретател: БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР ДП - СОФИЯ ЕИК 202766380
№ 3126 / 20.12.2013 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин ул. „Димитър Маринов” №4 кв. УПИ: Поземлен имот №10971.502.290 с площ 345 кв.м. Трайно предназначение на територията: урбанизирана Начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м/, ведно с построените в него сгради и самостоятелен обект в сграда: 1. Сграда с идентификатор №10971.502.290.2 със застроена площ 62 кв.м., брой етажи 3 Предназначение: Жилищна сграда със смесено предназначение 2. Сграда с идентификатор №10971.502.290.4 със застроена площ 17 кв.м., брой етажи 1 Предназначение: Постройка на допълващо застрояване 3. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.290.1.1 с площ 58,00 кв.м., брой нива на обекта: 1, находящ се в сграда №1 в ПИ с идентификатор №10971.502.290 Предназначение на самостоятелния обект: за спортна и развлекателна дейност 59262.4(петдесет и девет хиляди двеста) Приобретател: БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР ДП - СОФИЯ ЕИК 202766380
№ 3127 / 20.12.2013 Видин / Ново село / с.Флорентин / Адрес: oбл. Видин, общ. Ново село, с. Флорентин УПИ №X, кв. №10 по плана на с. Флорентин кв. УПИ: Част от масивна едноетажна сграда, с площ 32, 00 кв.м., представляваща „ТОТО ПУНКТ”. 1018.1(хиляда и осемнадесет лева и де) Приобретател: БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР ДП - СОФИЯ ЕИК 202766380
№ 3128 / 20.12.2013 Видин / Димово / с.Орешец / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, с. Гара Орешец УПИ II - 102, кв.7 по регулационния план на с. Гара Орешец кв. УПИ: Масивна сграда със застроена площ 24, 00 кв.м., представляваща „ТОТО ПУНКТ”. 2308.5(две хиляди триста и осем лева ) Приобретател: БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР ДП - СОФИЯ ЕИК 202766380
№ 3129 / 20.01.2014 3129 Видин / Видин / с.Майор Узуново / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Майор Узуново в кв.41 кв. УПИ: Урегулиран поземлен имот IХ, в кв. 41, с площ 833 кв.м. Бивш стопански двор 1659.3(хиляда шестстотин петдесет и д) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3130 / 20.01.2014 3130 Видин / Видин / с.Майор Узуново / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Майор Узуново в кв.41 кв. УПИ: Урегулиран поземлен имот VII, в кв. 41, с площ 3 366 кв.м. Бивш стопански двор 7375.6(седем хиляди триста седемдесет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3131 / 20.01.2014 3131 Видин / Видин / с.Майор Узуново / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, с. Майор Узуново в кв.41 кв. УПИ: Урегулиран поземлен имот VIII, в кв. 41, с площ 4 354 кв.м. Бивш стопански двор 9540.5(девет хиляди петстотин и четир) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3132 / 07.04.2014 Видин / Кула / гр.Кула / Адрес: oбл. Видин, общ. Кула, гр. Кула УПИ XXV – 11, кв.44 кв. УПИ: Урегулиран поземлен имот № XXV-11 с площ 1 150 кв.м. 6204.3(шест хиляди двеста и четири ле) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3133 / 07.04.2014 Видин / Кула / гр.Кула / Адрес: oбл. Видин, общ. Кула, гр. Кула УПИ XXVII-11, кв.44 кв. УПИ: Урегулиран поземлен имот № XXVII-11 с площ 1 106 кв.м. 5966.9(пет хиляди деветстотин шестдес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3134 / 07.04.2014 Видин / Кула / гр.Кула / Адрес: oбл. Видин, общ. Кула, гр. Кула УПИ XXVI-11, кв.44 кв. УПИ: Урегулиран поземлен имот № XXVI-11 с площ 1 017 кв.м. 5486.7(пет хиляди четиристотин осемде) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3135 / 07.04.2014 Видин / Кула / гр.Кула / Адрес: oбл. Видин, общ. Кула, гр. Кула, УПИ ХVII – 11, в кв. 44 кв. УПИ: Урегулиран поземлен имот ХVII - 11, в кв. 44, с площ 529 кв.м. 2578.9( две хиляди петстотин седемдес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3136 / 07.04.2014 Видин / Кула / гр.Кула / Адрес: oбл. Видин, общ. Кула, гр. Кула, УПИ ХХХII - 11, в кв. 44 кв. УПИ: Урегулиран поземлен имот ХХХII - 11, в кв. 44, с площ 874 кв.м 4715.2(четири хиляди седемстотин и пе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3137 / 07.04.2014 Видин / Кула / гр.Кула / Адрес: oбл. Видин, общ. Кула, гр. Кула, УПИ ХVI – 11, в кв. 44 кв. УПИ: Урегулиран поземлен имот ХVI - 11, в кв. 44, с площ 560 кв.м. 3021.2(три хиляди и двадесет и един л) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3138 / 28.04.2014 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин ул. „Бдин” №12, ет.1, обект 4 в сграда №1, ПИ 10971.501.346 кв. УПИ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №10971.501.346.1.4 със застроена площ 25,00 кв.м. Предназначение на самостоятелния обект: За офис Прилежащи части: съответните идеални части от мястото, съответните идеални части от общите части. 6789.2(шест хиляди седемстотин осемде) Приобретател: БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР ДП – СОФИЯ ЕИК 202766380
№ 3141 / 05.06.2014 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин пл. „Бдинци” №3 кв. УПИ: Сграда с идентификатор №10971.502.197.5, състояща се от: 1. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.197.5.6 със застроена площ 75,00 кв.м. – ет.1; с предназначение: За делова и административна дейност; 2. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.197.5.3 със застроена площ 13,00 кв.м. – ет.1; с предназначение: За делова и административна дейност; 3. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.197.5.5 със застроена площ 26,00 кв.м. – ет.1; с предназначение: За делова и административна дейност; 4. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.197.5.2 със застроена площ 24,00 кв.м. – ет.1; с предназначение: За делова и административна дейност; 5. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.197.5.1 със застроена площ 162,00 кв.м. – ет.1; с предназначение: За делова и административна дейност; 6. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.197.5.7 със застроена площ 500,00 кв.м. – ет.2; с предназначение: За делова и административна дейност; 7. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.197.5.10 със застроена площ 84,00 кв.м. – ет.3; с предназначение: За делова и административна дейност; 8. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.197.5.12 със застроена площ 14,20 кв.м. – ет.3; с предназначение: За делова и административна дейност; 9. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.197.5.16 със застроена площ 15,00 кв.м. – ет.3; с предназначение: За делова и административна дейност; 10. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.197.5.11 със застроена площ 12,00 кв.м. – ет.3; с предназначение: За делова и административна дейност; 11. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.197.5.15 със застроена площ 42,10 кв.м. – ет.3; с предназначение: За делова и административна дейност; 12. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.197.5.13 със застроена площ 25,30 кв.м. – ет.3; с предназначение: За делова и административна дейност; 13. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.197.5.9 със застроена площ 14,00 кв.м. – ет.3; с предназначение: За делова и административна дейност; 14. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.197.5.8 със застроена площ 14,00 кв.м. – ет.3; с предназначение: За делова и административна дейност; 15. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.197.5.18 със застроена площ 212,00 кв.м. – ет.4; с предназначение: За делова и административна дейност; 16. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.197.5.17 със застроена площ 63,93 кв.м. – ет.3; с предназначение: За делова и административна дейност; 17. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.197.5.14 със застроена площ 25,00 кв.м. – ет.3; с предназначение: За делова и административна дейност; 18. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.197.5.4 със застроена площ 13,00 кв.м. – ет.1; с предназначение: За делова и административна дейност; 710231(седемстотин и десет хиляди две) Приобретател: Областен управител, КЗП, КЗД, АЗ /Бюро по труда/, МТСП, БНТ, АСП /РД"СП"/, БНР
№ 3142 / 17.06.2014 Видин / Брегово / с.Гъмзово / Адрес: oбл. Видин, общ. Брегово, землището на с. Гъмзово ЕКАТТЕ 18304 кв. УПИ: Имот № 000287 с площ 4, 901 дка Начин на трайно ползване: стопански двор 8194.5(осем хиляди сто деветдесет и ч) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3143 / 17.06.2014 Видин / Димово / с.Орешец / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с. Гара Орешец местност „КАЛНИКА” ЕКАТТЕ 14489 кв. УПИ: Имот № 000197 с площ 3, 549 дка Начин на трайно ползване: стопански двор Категория на земята при неполивни условия: седма 14497.7(четиринадесет хиляди четиристо) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905 Заповед № РД26/1 / Дата:26.2.2018 г. ч.- изцяло отписан
№ 3144 / 12.09.2014 Видин / Ново село / с.Ясен / Адрес: oбл. Видин, общ. Ново село, с. Ясен ПИ №255, кв. 27 по действащия ЗРП /ПРЗ/ на с. Ясен кв. УПИ: Незастроено дворно място, съставляващо поземлен имот (ПИ) № 255, в кв. 27, по кадастралния план на с. Ясен, община Ново село, област Видин, с площ 1 470 кв. м, за който имот по регулационния план на селото от 1983 г. са отредени два парцела, като регулацията не е приложена и регулационните сметки не са уредени: парцел VII-255 и парцел VIII-225, в кв. 27 2646(две хиляди шестстотин четириде) Приобретател: СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ №367 ОТ 4 ЮНИ 2014Г. НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРАВОТО НА УПРАВЛЕНИЕ Е ПРЕДОСТАВЕНО НА ОБЩИНА НОВО СЕЛО БУЛСТАТ 000159643
№ 3145 / 12.09.2014 Видин / Ново село / с.Ясен / Адрес: oбл. Видин, общ. Ново село, с. Ясен ПИ №441, кв. 12 по действащия ЗРП /ПРЗ/ на с. Ясен кв. УПИ: Поземлен имот 441, в кв. 12 по действащия план на с. Ясен, община Ново село, област Видин, целият с площ 2 067 кв. м, за който имот е отреден УПИ ХХХ-441, в кв. 12 по плана на същото село с площ 837 кв. м, а 1 230 кв. м са предвидени по действащия ЗРП на селото за озеленяване, като частта не е отчуждена 3720.6(три хиляди седемстотин и дваде) Приобретател: СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ №367 ОТ 4 ЮНИ 2014Г. НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРАВОТО НА УПРАВЛЕНИЕ Е ПРЕДОСТАВЕНО НА ОБЩИНА НОВО СЕЛО БУЛСТАТ 000159643
№ 3148 / 17.11.2014 Видин / Ново село / с.Неговановци / Адрес: oбл. Видин, общ. Ново село, землището на с. Неговановци местност „БАХЧИТЕ” ЕКАТТЕ 51264 кв. УПИ: Имот № 000217 с площ 1, 723 дка Начин на трайно ползване: стопански двор Категория на земята при неполивни условия: четвърта 3907.8(три хиляди деветстотин и седем) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905 Заповед № РД26/15 / Дата:21.6.2016 г. ч.- изцяло отписан
№ 3150 / 24.11.2014 Видин / Белоградчик / с.Стакевци / Адрес: oбл. Видин, общ. Белоградчик, землището на с. Стакевци местност „ДОЛНА РАКОВИЦА” ЕКАТТЕ 68655 кв. УПИ: Имот № 207001 с площ 4, 311 дка Начин на трайно ползване: стопански двор Категория на земята при неполивни условия: девета 6828.6(шест хиляди осемстотин двадесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3151 / 03.02.2015 Видин / Видин / с.Кутово / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Кутово местност „СРЕЩУ СЕЛО” ЕКАТТЕ 41263 кв. УПИ: Имот № 098057 с площ 1, 392 дка Начин на трайно ползване: стопански двор 2204.9(две хиляди двеста и четири лев) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905 Заповед № РД26/41 / Дата:28.9.2015 г. ч.- изцяло отписан
№ 3152 / 27.02.2015 3152 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, пл. „Бдинци” №1, в ПИ №10971.502.186 кв. УПИ: Част от сграда с идентификатор №10971.502.186.1, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, състояща се от: 1. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.186.1.39 със застроена площ 25,00 кв.м. – ет.3; с предназначение: За делова и административна дейност; 2. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.186.1.7 със застроена площ 135,72 кв.м. – ет.0; с предназначение: За делова и административна дейност; 3. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.186.1.32 със застроена площ 38,39 кв.м. – ет.1; с предназначение: За делова и административна дейност; 4. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.186.1.34 със застроена площ 38,19 кв.м. – ет.1; с предназначение: За делова и административна дейност; 5. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.186.1.20 със застроена площ 47,78 кв.м. – ет.3; с предназначение: За делова и административна дейност; 6. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.186.1.38 със застроена площ 50,00 кв.м. – ет.3; с предназначение: За делова и административна дейност; 7. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.186.1.28 със застроена площ 20,00 кв.м. – ет.3; с предназначение: За делова и административна дейност; 8. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.186.1.43 със застроена площ 13,50 кв.м. – ет.1; с предназначение: За делова и административна дейност; 9. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.186.1.42 със застроена площ 16,66 кв.м. – ет.2; с предназначение: Друг вид самостоятелен обект в сграда; 10. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.186.1.40 със застроена площ 185,00 кв.м. – ет.2; с предназначение: За делова и административна дейност; 11. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.186.1.41 със застроена площ 38,64 кв.м. – ет.2; с предназначение: За делова и административна дейност; 12. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.186.1.12 със застроена площ 216,36 кв.м. – ет.1; с предназначение: За делова и административна дейност; 13. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.186.1.29 със застроена площ 40,00 кв.м. – ет.3; с предназначение: За делова и административна дейност; 14. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.186.1.26 със застроена площ 20,00 кв.м. – ет.3; с предназначение: За делова и административна дейност; 15. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.186.1.25 със застроена площ 20,00 кв.м. – ет.3; с предназначение: За делова и административна дейност; 16. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.186.1.27 със застроена площ 85,50 кв.м. – ет.3; с предназначение: За делова и административна дейност; 17. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.186.1.30 със застроена площ 49,14 кв.м. – ет.1; с предназначение: За делова и административна дейност; 18. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.186.1.31 със застроена площ 49,12 кв.м. – ет.1; с предназначение: За делова и административна дейност; 19. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.186.1.33 със застроена площ 54,04 кв.м. – ет.1; с предназначение: За делова и административна дейност; 20. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.186.1.37 със застроена площ 193,54 кв.м. – ет.2; с предназначение: За делова и административна дейност; 21. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.186.1.36 със застроена площ 41,91 кв.м. – ет.2; с предназначение: За делова и административна дейност; 22. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.186.1.35 със застроена площ 171,64 кв.м. – ет.2; с предназначение: За делова и административна дейност; 23. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.186.1.24 със застроена площ 50,07 кв.м. – ет.3; с предназначение: За делова и административна дейност; 24. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.186.1.22 със застроена площ 368,89 кв.м. – ет.3; с предназначение: За делова и административна дейност; 25. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.186.1.21 със застроена площ 44,54 кв.м. – ет.3; с предназначение: За делова и административна дейност; 26. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.186.1.44 със застроена площ 20,00 кв.м. – ет.2; с предназначение: За делова и административна дейност; 27. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.186.1.45 със застроена площ 40,00 кв.м. – ет.2; с предназначение: За делова и административна дейност; 1.02386e+006(един милион двадесет и три хил) Приобретател: Областен управител, Сметна палата, ДАМТН, ДНСК, Агенция по вписванията, КОНПИ, Държавен куклен театър, Рег. библиотека "М.Георгиев", Министерство на правосъдието /ОП/
№ 3158 / 21.03.2015 Видин / Ружинци / с.Гюргич / Адрес: oбл. Видин, общ. Ружинци, землището на с. Гюргич местност „СТОП. ДВОР” ЕКАТТЕ 18486 кв. УПИ: Имот № 147022 с площ 1, 482 дка Начин на трайно ползване: стопански двор 2138.8(две хиляди сто тридесет и осем) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3159 / 21.03.2015 Видин / Кула / с.Големаново / Адрес: oбл. Видин, общ. Кула, землището на с. Големаново местност „ДЖУГЛАТА” ЕКАТТЕ 15415 кв. УПИ: Имот № 108018 с площ 1, 452 дка Начин на трайно ползване: стопански двор Категория на земята при неполивни условия: Шеста 2300(две хиляди и триста лева) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905 Заповед № РД26/3 / Дата:9.2.2017 г. ч.- изцяло отписан
№ 3161 / 16.04.2015 Видин / Брегово / с.Връв / Адрес: oбл. Видин, общ. Брегово, по плана на с. Връв, кв. 6А кв. УПИ: Поземлен имот №831 с площ 400 кв.м., ведно с построената в него масивна жил. сграда с площ 56 кв.м. 1391.7(хиляда триста деветдесет и еди) Приобретател: АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ” БУЛСТАТ 000627597
№ 3182 / 30.06.2015 Видин / Видин / с.Иново / Адрес: обл. Видин, общ. Видин, землището на с. Иново, местност „БАНОВЦИ“, ЕКАТТЕ 32754, имот №047001 – собственост на ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД с площ 3, 890 дка кв. УПИ: Трансформаторен пост с площ 9 кв.м. 173.3(сто седемдесет и три лева и тр) Приобретател: ДП „ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ БУЛСТАТ 130847116 Заповед № РД26/16 / Дата:28.6.2016 г. ч.- изцяло отписан
№ 3183 / 05.08.2015 Видин / Видин / с.Гомотарци / Адрес: обл. Видин, общ. Видин, землището на с. Гомотарци, местност „Уния маре”, поземлен имот №000136 кв. УПИ: Поземлен имот №000136 с площ 1,101 дка Начин на трайно ползване: Др. селищна тер. 1453.3(хиляда четиристотин петдесет и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ – ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ” БУЛСТАТ 129010125 Заповед № РД26/18 / Дата:10.8.2016 г. ч.- изцяло отписан
№ 3186 / 26.08.2015 Видин / Видин / с.Жеглица / Адрес: oбл. Видин, общ. Видин, землището на с. Жеглица местност „ЛЪКАТА” ЕКАТТЕ 29043 кв. УПИ: Имот № 345116 с площ 0,120 дка Начин на трайно ползване: Водостоп. съор. 158.4(сто петдесет и осем лева и чет) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3188 / 16.09.2015 Видин / Чупрене / с.Долни Лом / Адрес: обл. Видин, общ. Чупрене, рег. план на с. Долни Лом,УПИ № I, кв. 36 кв. УПИ: УПИ №I с площ 4 380 кв.м., ведно с построените в него сгради: 1. Двуетажна полумасивна сграда – щаб със застроена площ 337 кв.м. /РЗП 674 кв.м./ 2. Полумасивна сграда – кухня и столова със застроена площ 82 кв.м. 3. Полумасивна сграда – домакинска сграда със застроена площ 230 кв.м. 4. Полумасивна сграда – спални помещения със застроена площ 252 кв.м. 5. Полумасивна сграда – вещеви склад със застроена площ 161 кв.м. 6. Полумасивна сграда – конюшна и работилница със застроена площ 182 кв.м. 7. Полумасивна сграда със застроена площ 6 кв.м. 33228.7(тридесет и три хиляди двеста д) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ БУЛСТАТ 129010125 Заповед № РД26/17 / Дата:21.7.2016 г. ч.- изцяло отписан
№ 3189 / 16.09.2015 Видин / Чупрене / с.Долни Лом / Адрес: обл. Видин, общ. Чупрене, рег. план на с. Долни Лом,УПИ № III, кв. 37 кв. УПИ: УПИ №III с площ 2 236 кв.м., ведно с построените в него сгради: 1. Полумасивна сграда – склад за ГСМ със застроена площ 60 кв.м. 2. Полумасивна сграда – склад за дърва и въглища със застроена площ 86 кв.м. 3. Полумасивна сграда – гараж със застроена площ 269 кв.м. 9235.5(девет хиляди двеста тридесет и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ БУЛСТАТ 129010125 Заповед № РД26/17 / Дата:21.7.2016 г. ч.- изцяло отписан
№ 3195 / 17.02.2016 Видин / Ново село / с.Ново село / Адрес: обл. Видин, общ. Ново село, с. Ново село, ул. „Пенчо Славейков“ №1, ет.1 Самостоятелният обект се намира в сграда №3, разположена в поземлен имот с идентификатор 52180.900.550 кв. УПИ: Самостоятелен обект с идентификатор №52180.900.550.3.2 с площ 26, 25 кв.м. Предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда Брой нива на обекта: 1 905.7(деветстотин и пет лева и седем) Приобретател: АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, съгласно Договор с №РД3208/4/19.04.2012 г. БУЛСТАТ 121015056
№ 3197 / 22.03.2016 Видин / Ново село / с.Ново село / Адрес: oбл. Видин, общ. Ново село, с. Ново село, п.к. 3784, ул. „Арх. Илия Попов” №89-А, ет.3, ПИ №52180.900.582. кв. УПИ: Трети етаж от сграда с идентификатор №52180.900.582.2, със застроена площ 309,16 кв.м., състояща се от: 1. Самостоятелен обект с идентификатор №52180.900.582.2.11, със застроена площ 14,26 кв.м. – ет.3; с предназначение: За делова и административна дейност; 2. Самостоятелен обект с идентификатор №52180.900.582.2.12 със застроена площ 28,98 кв.м. – ет.3; с предназначение: За делова и административна дейност; 3. Самостоятелен обект с идентификатор №52180.900.582.2.14 със застроена площ 56,32 кв.м. – ет.3; с предназначение: За делова и административна дейност; 4. Самостоятелен обект с идентификатор №52180.900.582.2.9 със застроена площ 42,14 кв.м. – ет.3; с предназначение: За делова и административна дейност; 5. Самостоятелен обект с идентификатор №52180.900.582.2.13 със застроена площ 27,72 кв.м. – ет.3; с предназначение: За делова и административна дейност; 6. Самостоятелен обект с идентификатор №52180.900.582.2.10 със застроена площ 29,90 кв.м. – ет.3; с предназначение: За делова и административна дейност, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата. 13280.8(тринадесет хиляди двеста и осе) Приобретател: Областен управител, Булстат 105042424, АСП Булстат 121015056, Община Ново село 000159643 и АГКК Булстат 130362903
№ 3207 / 30.09.2016 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: обл. Видин, общ. Видин, гр. Видин, ул. ”Цар Симеон Велики” № 9, вх. В, ет. 3, ап. 30. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.502.282. кв. УПИ: Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.282.1.30 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, с площ 82,58 кв.м., състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, заедно с 3,119 на сто идеални части от общите части на сградата и правото на строеж и мазе №9 с площ 9,38 кв.м. 38091.8(тридесет и осем хиляди деветде) Приобретател: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – ВИДИН БУЛСТАТ 129009774
№ 3208 / 11.10.2016 3208 Видин / Видин / с.Буковец / Адрес: обл. Видин, общ. Видин, по плана на с. Буковец, в кв.46. кв. УПИ: Поземлен имот 599, кв. 46 Стопански двор, с площ 3 576 кв.м. ПИ 599 е урегулиран в УПИ XIV в кв.46. 6948.3(шест хиляди деветстотин четири) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3209 / 13.10.2016 3209 Видин / Брегово / гр.Брегово / Адрес: oбл. Видин, общ. Брегово, гр. Брегово, п.к. 3790, ул. „Толбухин” в ПИ 06224.201.395 – общинска собственост. кв. УПИ: Сграда с идентификатор №06224.201.395.1 със застроена площ 449 кв.м., брой етажи:2, с предназначение: Сграда за образование Сграда с идентификатор №06224.201.395.2 със застроена площ 375 кв.м., брой етажи:2, с предназначение: Сграда за образование Сграда с идентификатор №06224.201.395.3 със застроена площ 29 кв.м., брой етажи: 3, с предназначение: Сграда за образование 50801.8(петдесет хиляди осемстотин и е) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905 Заповед № РД26/25 / Дата:23.11.2016 г. ч.- изцяло отписан
№ 3210 / 13.10.2016 3210 Видин / Брегово / гр.Брегово / Адрес: oбл. Видин, общ. Брегово, гр. Брегово, п.к. 3790, ул. „Георги Димитров” в ПИ 06224.202.149 – общинска собственост. кв. УПИ: Сграда с идентификатор №06224.202.149.1 със застроена площ 759 кв.м., брой етажи:1, с предназначение: Сграда за образование Сграда с идентификатор №06224.202.149.2 със застроена площ 738 кв.м., брой етажи:1, с предназначение: Сграда за образование Сграда с идентификатор №06224.202.149.3 със застроена площ 89 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: Сграда за образование Сграда с идентификатор №06224.202.149.4 със застроена площ 322 кв.м., брой етажи:1, с предназначение: Сграда за образование Сграда с идентификатор №06224.202.149.5 със застроена площ 43 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: Сграда за образование Сграда с идентификатор №06224.202.149.6 със застроена площ 19 кв.м., брой етажи: 1, с предназначение: Сграда за образование 116261(сто и шестнадесет хиляди двест) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905 Заповед № РД26/25 / Дата:23.11.2016 г. ч.- изцяло отписан
№ 3211 / 23.11.2016 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: гр. Видин, бул.”Панония”№2, в ПИ №10971.502.1006 собственост на „ИМОТИ – С” АД. кв. УПИ: Сграда с идентификатор №10971.502.1006.1, състояща се от: 1. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.1006.1.1 със застроена площ 260,00 кв.м., ет.0; с предназначение: За делова и административна дейност; 2. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.1006.1.2 със застроена площ 339,60 кв.м., ет.1; с предназначение: За делова и административна дейност; 3. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.1006.1.3 със застроена площ 339,60 кв.м., ет.2; с предназначение: За делова и административна дейност; 4. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.1006.1.4 със застроена площ 339,60 кв.м., ет.3; с предназначение: За делова и административна дейност; 5. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.1006.1.5 със застроена площ 339,60 кв.м., ет.4; с предназначение: За делова и административна дейност; 6. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.1006.1.6 със застроена площ 339,60 кв.м., ет.5; с предназначение: За делова и административна дейност; 7. Самостоятелен обект с идентификатор №10971.502.1006.1.7 със застроена площ 433,90 кв.м., ет.-1; с предназначение: За делова и административна дейност; 898205(осемстотин деветдесет и осем х) Приобретател: НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА БУЛСТАТ 121858220 Заповед № РД26/2 / Дата:13.2.2019 г. ч.- изцяло отписан
№ 3212 / 09.12.2016 Видин / Кула / гр.Кула / Адрес: гр. Кула, общ. Кула, обл. Видин, п.к.3800, ул.”Георги Градинаров”. кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №40525.701.1789, с площ 3 716 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За стопански двор 14221.1(четиринадесет хиляди двеста дв) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3218 / 30.03.2017 Видин / Видин / с.Покрайна / Адрес: В землището на с. Покрайна, общ. Видин, обл. Видин, ЕКАТТЕ 57131, местност „КРАЙ СЕЛО” кв. УПИ: Имот №098002 с площ 0,484 дка. Начин на трайно ползване: Стопански двор 1139.9(хиляда сто тридесет и девет лв) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3231 / 28.04.2017 Видин / Кула / гр.Кула / Адрес: гр. Кула, общ. Кула, обл. Видин, п.к.3800, ул.”Георги Градинаров”. кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №40525.701.1786, с площ 3 665 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За стопански двор 12056(дванадесет хиляди и петдесет и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3232 / 28.04.2017 Видин / Кула / гр.Кула / Адрес: гр. Кула, общ. Кула, обл. Видин, п.к.3800, ул.”Георги Градинаров”. кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №40525.701.1785, с площ 4 488 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За стопански двор 14763.3(четиринадесет хиляди седемстот) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3237 / 10.08.2017 Видин / Видин / с.Градец / Адрес: обл. Видин, общ. Видин, в землището на с. Градец, ЕКАТТЕ 17422 кв. УПИ: Имот №000390 с площ 5, 397 дка, ведно с построената в него сграда с друго предназначение с площ 128 кв.м. Начин на трайно ползване: Ремонт - самолети 15021.8(петнадесет хиляди двадесет и е) Приобретател: ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН БУЛСТАТ 105042424
№ 3238 / 10.08.2017 Видин / Димово / гр.Димово / Адрес: обл. Видин, общ. Димово, в землището на гр. Димово, местност „МЪРТВИНАТА“ ЕКАТТЕ 21097 кв. УПИ: Имот №000480 с площ 3, 911 дка Начин на трайно ползване: Др. тер. възд. тр. 8210(осем хиляди двеста и десет лев) Приобретател: ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН БУЛСТАТ 105042424
№ 3239 / 16.08.2017 3239 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: гр. Видин, общ. Видин, обл. Видин, местност „ШУГОВЕЦ” кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №10971.148.566, с площ 10798 кв.м. Начин на трайно ползване: Оранжерия с трайна конструкция Категория на земята при неполивни условия: 4 1880.5( хиляда осемстотин и осемдесет) Приобретател: ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН БУЛСТАТ 105042424
№ 3241 / 14.09.2017 3241 Видин / Ново село / с.Неговановци / Адрес: с. Неговановци, общ. Ново село, обл. Видин кв. УПИ: 1/2 идеална част от следният недвижим имот: Парцел III-451 в кв.35 с обща площ 366 кв.м., ведно със сграда на един етаж, със застроена площ 32,29 кв.м. Конструкция: Масивна с дървен гредоред Предназначение: Друг вид сграда за обитаване 523.1(петстотин двадесет и три лева ) Приобретател: ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН БУЛСТАТ 105042424
№ 3244 / 18.10.2017 Видин / Белоградчик / с.Сливовник / Адрес: Землището на с. Сливовник, с ЕКАТТЕ 67400, общ. Белоградчик кв. УПИ: Имот №000155 с площ 3.490 дка Начин на трайно ползване: Стопански двор 5036.8(пет хиляди и тридесет и шест л) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905 Заповед № РД26/6 / Дата:14.9.2018 г. ч.- изцяло отписан
№ 3245 / 18.10.2017 Видин / Белоградчик / с.Чифлик / Адрес: Землището на с. Чифлик, с ЕКАТТЕ 81459, общ. Белоградчик, местност „ГОРЕН КРУПЕЦ” кв. УПИ: Имот №043002 с площ 0.214 дка Начин на трайно ползване: Стопански двор 339(триста тридесет и девет лева) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ БУЛСТАТ 831909905 Заповед № РД26/7 / Дата:1.10.2018 г. ч.- изцяло отписан
№ 3247 / 25.01.2018 Видин / Бойница / с.Бойница / Адрес: oбл. Видин, общ. Бойница, землището на с. Бойница местност „ЕСЕН” ЕКАТТЕ 05195 кв. УПИ: Имот №000307 за който е отреден УПИ I – 000307, с площ 91, 925 дка - за производствени и складови дейности 176496(сто седемдесет и шест хиляди ч) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3248 / 29.01.2018 Видин / Димово / с.Арчар / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, с. Арчар ПИ 400, кв.27 – общинска собственост кв. УПИ: Ветеринарна лечебница – къща в кв. 27 от около 60 кв.м. и навес с площ от около 20 кв.м. 3975.8(три хиляди деветстотин седемде) Приобретател: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ВИДИН БУЛСТАТ 176987034
№ 3249 / 12.02.2018 Видин / Макреш / с.Киреево / Адрес: В землището на с. Киреево, общ. Макреш, обл. Видин,ЕКАТТЕ 36885, местност „МАЛЧОВЕЦ” кв. УПИ: Имот №037024 с площ 2,929 дка. Начин на трайно ползване: Стопански двор Категория на земята при неполивни условия: Четвърта 4639.5(четири хиляди шестотин тридесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3250 / 22.02.2018 Видин / Димово / с.Карбинци / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с. Карбинци, ЕКАТТЕ 36440 кв. УПИ: Имот №000091 за който е отреден УПИ II – 46, кв.19, с площ 2,331 дка. Начин на трайно ползване: предимно производствени дейности за ФВЕЦ 3774.4(три хиляди седемстотин седемде) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ БУЛСТАТ 831909905 Заповед № РД26/9 / Дата:15.11.2018 г. ч.- изцяло отписан Имотът е образуван от имот №000046.
№ 3251 / 22.02.2018 Видин / Димово / с.Карбинци / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с. Карбинци, ЕКАТТЕ 36440 кв. УПИ: Имот №000086 за който е отреден УПИ III – 46 – за ФВЕЦ, кв.19, с площ 78,088 дка. Начин на трайно ползване: предимно производствени дейности за ФВЕЦ 163048(сто шестдесет и три хиляди и ч) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ БУЛСТАТ 831909905 Заповед № РД26/8 / Дата:15.11.2018 г. ч.- изцяло отписан Имотът е образуван от имот №000046.
№ 3252 / 08.03.2018 Видин / Кула / с.Старопатица / Адрес: oбл. Видин, общ. Кула, землището на с. Старопатица местност „КУРИЯТА” ЕКАТТЕ 69002 кв. УПИ: Имот №337021 с площ 2, 734 дка Начин на трайно ползване: стопански двор Категория на земята при неполивни условия: трета 4330.7(четири хиляди триста и тридесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3253 / 08.03.2018 Видин / Кула / с.Старопатица / Адрес: oбл. Видин, общ. Кула, землището на с. Старопатица местност „КУРИЯТА” ЕКАТТЕ 69002 кв. УПИ: Имот №337023 с площ 0, 572 дка Начин на трайно ползване: стопански двор Категория на земята при неполивни условия: трета 906(деветстотин и шест лева) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3254 / 08.03.2018 Видин / Кула / с.Старопатица / Адрес: oбл. Видин, общ. Кула, землището на с. Старопатица местност „КУРИЯТА” ЕКАТТЕ 69002 кв. УПИ: Имот №337024 с площ 0, 762 дка Начин на трайно ползване: стопански двор Категория на земята при неполивни условия: трета 1207(хиляда двеста и седем лева) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3255 / 08.03.2018 Видин / Кула / с.Старопатица / Адрес: oбл. Видин, общ. Кула, землището на с. Старопатица местност „КУРИЯТА” ЕКАТТЕ 69002 кв. УПИ: Имот №337025 с площ 3, 817 дка Начин на трайно ползване: стопански двор Категория на земята при неполивни условия: трета 6046.1(шест хиляди и четиридесет и ше) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3256 / 08.03.2018 Видин / Кула / с.Старопатица / Адрес: oбл. Видин, общ. Кула, землището на с. Старопатица местност „КУРИЯТА” ЕКАТТЕ 69002 кв. УПИ: Имот №337020 с площ 2, 489 дка Начин на трайно ползване: стопански двор Категория на земята при неполивни условия: трета 3592.1(три хиляди петстотин деветдесе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3259 / 18.04.2018 Видин / Димово / с.Карбинци / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, землището на с. Карбинци, ЕКАТТЕ 36440, местност „СТОПАНСКИ ДВОР” кв. УПИ: Имот №000073, в кв.16, с площ 46,909 дка. Начин на трайно ползване: „ЗА ФВЕЦ” 91191.1(деветдесет и една хиляди сто д) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3260 / 15.06.2018 Видин / Димово / с.Воднянци / Адрес: oбл. Видин, общ. Димово, с. Воднянци, местност „МАНАСТИРСКИ ДОЛ” кв. УПИ: Поземлен имот №11778.10.172, с площ 73 162 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект 152762(сто петдесет и две хиляди седе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3261 / 28.06.2018 Видин / Макреш / с.Макреш / Адрес: oбл. Видин, общ. Макреш, землището на с. Макреш, ЕКАТТЕ 46245, в имот №000441 – собственост на Община Макреш кв. УПИ: 1. Двуетажна ветеринарна лечебница със застроена площ 92 кв.м. 2. Едноетажна ветеринарна лечебница със застроена площ 55 кв.м. 6132(шест хиляди сто тридесет и два) Приобретател: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ВИДИН БУЛСТАТ 176987034
№ 3262 / 31.07.2018 Видин / Видин / гр.Дунавци / Адрес: гр. Дунавци, oбщ. Видин, обл. Видин ПИ 1255, в кв.108 / урегулиран в УПИ I и УПИ II в кв.108, и регулацията не е приложена./ кв. УПИ: Поземлен имот 1255, с площ от около 106 758 кв.м., ведно с : - Масивна жилищна сграда (01) със застроена площ 88,74 кв.м.; - Паянтова сграда (02) със застроена площ 83,73 кв.м.; - Двуетажна масивна жилищна сграда (04) със застроена площ 235,68 кв.м.; - Масивна жилищна сграда (05) със застроена площ 107,98 кв.м.; - Масивна сграда (06) със застроена площ 34,19 кв.м.; - Масивна сграда (09) със застроена площ 108,02 кв.м.; - Масивна сграда (10) със застроена площ 48,27 кв.м.; - Двуетажна масивна жилищна сграда (11) със застроена площ 391,92 кв.м.; - Двуетажна масивна жилищна сграда (12) със застроена площ 125,99 кв.м.; - Масивна сграда (13) със застроена площ 673,25 кв.м.; - Масивна сграда (14) със застроена площ 40,63 кв.м.; - Масивна сграда (15) със застроена площ 495,04 кв.м.; - Масивна сграда (16) със застроена площ 515,68 кв.м.; - Масивна сграда(17) със застроена площ 8,27 кв.м. 449072(четиристотин четиридесет и дев) Приобретател: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „Г.М. ДИМИТРОВ” – ГР.ДУНАВЦИ, БУЛСТАТ 000152245 Заповед № РД26/5 / Дата:27.8.2018 г. ч.- изцяло отписан
№ 3263 / 09.08.2018 Видин / Димово / гр.Димово / Адрес: обл. Видин, общ. Димово, гр. Димово, местност „МЪРТВИНАТА“ кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №21097.132.480 с площ 3 912 кв.м. Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта Начин на трайно ползване: За друг поземлен имот за движение и транспорт 8212.1(осем хиляди двеста и дванадесе) Приобретател: ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН БУЛСТАТ 105042424
№ 3268 / 09.10.2018 Видин / Ружинци / с.Бело поле / Адрес: с. Бело поле, общ. Ружинци, обл. Видин, местност „ГРЕДА” кв. УПИ: Поземлен имот №03678.87.10, с площ 37 602 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: За електроенергийното производство 62870.5(шестдесет и две хиляди осемсто) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3269 / 09.10.2018 Видин / Ружинци / с.Черно поле / Адрес: с. Черно поле, общ. Ружинци, обл. Видин, местност „УМНИКА - НАД СЕЛО” кв. УПИ: Поземлен имот №81247.83.55, с площ 96 051 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: За електроенергийното производство 160597(сто и шестдесет хиляди петстот) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3270 / 12.10.2018 Видин / Видин / с.Градец / Адрес: с. Градец, oбщ. Видин, обл. Видин кв. УПИ: Поземлен имот №17422.281.390, с площ 5 399 кв.м. Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта Начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства. 12024.7(дванадесет хиляди и двадесет и) Приобретател: ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН БУЛСТАТ 105042424
№ 3271 / 12.10.2018 Видин / Видин / с.Жеглица / Адрес: с. Жеглица, oбщ. Видин, обл. Видин местност „РАМОВА ЛИВАДА” кв. УПИ: Поземлен имот №29043.40.2, с площ 85 451 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: За летище, аерогара Категория на земята при неполивни условия: 0 127835(сто двадесет и седем хиляди ос) Приобретател: ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН БУЛСТАТ 105042424
№ 3273 / 17.10.2018 Видин / Брегово / с.Косово / Адрес: с. Косово, общ. Брегово, обл. Видин кв. УПИ: Поземлен имот №38772.17.371, с площ 17 115 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект 28616.3(двадесет и осем хиляди шестсто) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3274 / 17.10.2018 Видин / Брегово / с.Косово / Адрес: с. Косово, общ. Брегово, обл. Видин, кв. УПИ: Поземлен имот №38772.17.372, с площ 4976 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път 7268.9(седем хиляди двеста шестдесет ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3275 / 17.10.2018 Видин / Брегово / с.Косово / Адрес: с. Косово, общ. Брегово, обл. Видин, кв. УПИ: Поземлен имот №38772.17.373, с площ 61 738 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект 103226(сто и три хиляди двеста двадес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3276 / 17.10.2018 Видин / Брегово / с.Косово / Адрес: с. Косово, общ. Брегово, обл. Видин, кв. УПИ: Поземлен имот №38772.17.374, с площ 63353 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект 105926(сто и пет хиляди деветстотин д) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3277 / 17.10.2018 Видин / Брегово / с.Косово / Адрес: с. Косово, общ. Брегово, обл. Видин, кв. УПИ: Поземлен имот №38772.17.368, с площ 1188 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект 1986.3( хиляда деветстотин осемдесет ) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3278 / 17.10.2018 Видин / Брегово / с.Косово / Адрес: с. Косово, общ. Брегово, обл. Видин, кв. УПИ: Поземлен имот №38772.17.369, с площ 4321 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект 7224.7(седем хиляди двеста двадесет и) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3281 / 13.11.2018 Видин / Ружинци / с.Дреновец / Адрес: с. Дреновец, общ. Ружинци, обл. Видин кв. УПИ: Поземлен имот №1404, кв. 134, с площ 199 852 кв.м. 644523( шестотин четиридесет и четири) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3282 / 13.11.2018 Видин / Видин / с.Покрайна / Адрес: с. Покрайна, общ. Видин, обл. Видин кв. УПИ: Поземлен имот №57131.98.2, с площ 484 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За стопански двор 1139.9(хиляда сто тридесет и девет ле) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ БУЛСТАТ 831909905 Заповед № РД09/84 / Дата:15.8.2019 г. ч.- изцяло отписан
№ 3283 / 20.11.2018 Видин / Димово / с.Медовница / Адрес: с. Медовница, общ. Димово, обл. Видин кв. УПИ: Поземлен имот №47648.28.11, с площ 64 894 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За стопански двор 118367(сто и осемнадесет хиляди трист) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ БУЛСТАТ 831909905 Заповед № РД26/1 / Дата:6.2.2019 г. ч.- изцяло отписан
№ 3284 / 22.11.2018 Видин / Видин / с.Кутово / Адрес: с. Кутово, общ. Видин, обл. Видин местност „СПРЕ ШЕВ“ кв. УПИ: Поземлен имот №41263.116.216 с площ 21 583 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Изоставена орна земя Категория на земята при неполивни условия: 4 2923.4( две хиляди деветстотин двадес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3300 / 20.12.2018 Видин / Видин / гр.Дунавци / Адрес: гр. Дунавци, общ. Видин, обл. Видин, местност „РАЗСАДНИКА“ кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №24061.187.1 с площ 1346 кв.м. /прогнозен участък Дунавци/ Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива Категория на земята при неполивни условия: 3 227.5(двеста двадесет и седем лева и) Приобретател: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ – ГР. ВИДИН БУЛСТАТ 176987034
№ 3303 / 27.12.2018 Видин / Бойница / с.Бойница / Адрес: oбл. Видин, общ. Бойница, с. Бойница местност „ЕСЕН” кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №05195.177.307 с площ 91 953кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект 176550(сто седемдесет и шест хиляди п) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3304 / 12.02.2019 Видин / Видин / с.Иново / Адрес: с. Иново, oбщ. Видин, обл. Видин кв. УПИ: Поземлен имот №32754.47.189, с площ 153 894 кв.м. Трайно предназначение на територията:Територия на транспорта Начин на трайно ползване: За летище, аерогара, ведно с построените в него: 1.Сграда 32754.47.189.3, застроена площ 467 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда на транспорта 2.Сграда 32754.47.189.6, застроена площ 29 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Постройка за допълващото застрояване 3.Сграда 32754.47.189.7, застроена площ 13 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда на транспорта 4.Сграда 32754.47.189.8, застроена площ 45 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда на транспорта 274427(двеста седемдесет и четири хил) Приобретател: ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВИДИН, БУЛСТАТ 105042424
№ 3306 / 13.03.2019 Видин / Димово / с.Извор / Адрес: с. Извор, общ. Димово, обл. Видин кв. УПИ: Поземлен имот №32370.8.210, с площ 31 614 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект 41730.5(четиридесет и една хиляди седе) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3307 / 13.03.2019 Видин / Димово / с.Дълго поле / Адрес: с. Дълго поле, общ. Димово, обл. Видин кв. УПИ: Поземлен имот №24579.16.46, с площ 6 299 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект 8314.7(осем хиляди триста четиринадес) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3308 / 13.03.2019 Видин / Димово / с.Лагошевци / Адрес: с. Лагошевци, общ. Димово, обл. Видин местност „ВЪРЛА СТРАНА“ кв. УПИ: Поземлен имот №43027.27.12, с площ 55 926 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект 73822.3(седемдесет и три хиляди осемст) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3311 / 04.04.2019 Видин / Белоградчик / гр.Белоградчик / Адрес: oбл. Видин, общ. Белоградчик, гр. Белоградчик бул. „СЪЕДИНЕНИЕ” №24 кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор №03616.501.1 с площ 5 001кв.м., ведно с построените в него: 1.Сграда 03616.501.1.1 със застроена площ 380 кв.м., брой етажи 1 Предназначение: Промишлена сграда 2.Сграда 03616.501.1.2 със застроена площ 103 кв.м., брой етажи 1 Предназначение: Складова база, склад 3.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №03616.501.1.3.2 с площ 24 кв.м., брой нива на обекта: 1, разположен в сграда №3 в ПИ №03616.501.1 Предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда 4.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №03616.501.1.3.1 с площ 24 кв.м., брой нива на обекта: 1, разположен в сграда №3 в ПИ №03616.501.1 Предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда 5. Сграда 03616.501.1.5 със застроена площ 3 кв.м., брой етажи 1 Предназначение: Сграда за битови услуги Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За автогараж 54760.2(петдесет и четири хиляди седем) Приобретател: „СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО“ - БЕЛОГРАДЧИК БУЛСТАТ 201617476
№ 3316 / 30.05.2019 Видин / Макреш / с.Киреево / Адрес: с. Киреево, общ. Макреш, обл. Видин, местност „МАЛЧОВЕЦ“ кв. УПИ: Поземлен имот с идентификатор 36885.37.24, с площ 2 930 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: За стопански двор Категория на земята при неполивни условия: 4 4641.1(четири хиляди шестстотин четир) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ БУЛСТАТ 831909905
№ 3318 / 16.07.2019 Видин / Белоградчик / гр.Белоградчик / Адрес: oбл. Видин, общ. Белоградчик, гр. Белоградчик Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 03616.503.6 кв. УПИ: Сграда с идентификатор 03616.503.6.1 със застроена площ 138 кв.м. Брой етажи: 2 Предназначение: Административна, делова сграда 11929.1(единадесет хиляди деветстотин ) Приобретател: СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП, ГР. ВРАЦА ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО“ - БЕЛОГРАДЧИК БУЛСТАТ 201617476
№ 3319 / 23.07.2019 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: гр. Видин, общ. Видин, обл. Видин, местност "Висока могила" кв. УПИ: Проектен имот с идентификатор №10971.30.24, с площ 251 006 кв.м. е образуван от разделяне на поземлен имот с идентификатор №10971.30.1, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива с площ 292 106 кв.м. 45218((четиридесет и пет хиляди двес) Приобретател: Областен управител на област Видин БУЛСТАТ 105042424
№ 3320 / 23.07.2019 Видин / Видин / гр.Видин / Адрес: гр. Видин, общ. Видин, обл. Видин, местност "Висока могила" кв. УПИ: Проектен имот с идентификатор №10971.30.25, с площ 41 100 кв.м. е образуван от разделяне на поземлен имот с идентификатор №10971.30.1, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива с площ 292 106 кв.м. 45218( (четиридесет и пет хиляди две) Приобретател: Областен управител на област Видин, БУЛСТАТ 105042424
№ 3322 / 26.08.2019 Видин / Видин / с.Покрайна / Адрес: с. Покрайна, общ. Видин, обл. Видин местност „М.Т.С.“ кв. УПИ: Поземлен имот №57131.42.30, с площ 5 687 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: За стопански двор 17998.2(седемнадесет хиляди деветстоти) Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ БУЛСТАТ 831909905