одобрен

РЕГИСТЪР НА УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩИНА БРАЦИГОВО

Уникален идентификатор:  de7286c3-09b3-49d5-a4d3-dc26b1148c13

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-13 12:26:27
  • Създаден от: antonio_andreev_kolev
  • Последна промяна: 2019-06-13 12:26:27

РЕГИСТЪР НА УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩИНА БРАЦИГОВО

ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА - НЯМА
ЧАСТНИ УЧИЛИЩА - НЯМА
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ - НЯМА
СРЕДНИ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА
СУ „НАРОДНИ БУДИТЕЛИ“-БРАЦИГОВО ДИРЕКТОР: ВИД РОСИЦА АНГЕЛОВА ДАФОВА
АДРЕС:ГР.БРАЦИГОВО
УЛ.“ТРЕТИ МАРТ“ №14
ТЕЛ.03552 2175
ОСНОВНИ УЧИЛИЩА
ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – БЯГА ДИРЕКТОР: ВЛАДИМИР ИВАНОВ ГЕГУСКОВ
АДРЕС С.БЯГА, ОБЩ.БРАЦИГОВО
УЛ. „ПЪРВА“ №
ТЕЛ.
ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ИСПЕРИХОВО ДИРЕКТОР: ИВАН ИВАНОВ
АДРЕС:С.ИСПЕРИХОВО, ОБЩ.ИСПЕРИХОВО
УЛ.
ТЕЛ.
НАЧАЛНИ УЧИЛИЩА
НУ „ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ“ – БРАЦИГОВО ДИРЕКТОР: ВАЛЕНТИНА СТОЙНЕВА ТРЪНДУШЕВА
АДРЕС: ГР.БРАЦИГОВО, ОБЩ.БРАЦИГОВО
УЛ.“ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ“ № 71
ДЕТСКИ ГРАДИНИ
Наименование, основание за откриване; ръководство на детската градина адрес, телефон, електронен адрес и адрес в интернет
1 ДГ „Здравец“ Акт за държавна собственост №612/06.10.1994г Величка Иванова Грозева гр.Брацигово,ул."Хр.Гьошев"5
директор 03552 24 74, 0893631132, 0893631117
3 ДГ „Слънце“ Акт за откриване от 1970 година Жана Стефанова Вълкова директор с.Исперихово общ.Брацигово ул. "Двадесет и първа" №8
4 ДГ„Пъстро хвърчило“ Акт за откриване от 1966 година Ваня Петрова Пеева - директор с.Бяга, общ.Брацигово ул. "Първа" №57
5 ДГ „Вълшебство“ Евгения Петрова Атанасова - директор с.Козарско, общ.Брацигово ул.“Първа“ № 51