одобрен

Държавен план-прием след завършено основно образование в училищата в област Плевен за учебната 2018/2019 година

Уникален идентификатор:  de86050c-ebf5-46ff-995b-a4de9e178b05

държавен план-прием образование

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-30 23:13:18
  • Създаден от: margarita_mihaylova
  • Последна промяна: 2019-03-30 23:13:18

ОБЩИНА

НАСЕЛЕНО МЯСТО

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

Профил/Код професия, Код специалност

Брой паралелки

Брой ученици

Срок на обуче-ние (години)

Форма на обучение (дневна, дуална)

Степен на професионална квалификация 2 или 3 (само за професионалните паралелки)

Начин на изучаване на езика (интензив-но, разши-рено, нито едно от две-те) (изпис-ва се ИИЧЕ, РИЧЕ, НИНРИЧЕ)

Изуча-ван чужд език в VIII клас (АЕ, ФЕ, НЕ, ……)

Изпит чрез тест по БЕЛ

Изпит чрез тест по Математика

проверка на способностите

Резултати от олимпиади или състезания от календара на МОН

Първи предмет балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план

Втори предмет балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план

Първи профилиращ предмет

Втори профирилащ предмет

Белене Белене Средно училище "Димчо Дебелянов" профил: Софтуерни и хардуерни науки 1 26 5 дневна - НИНРИЧЕ АЕ 2 2 - - М ИТ Информатика ИТ
Белене Белене Средно училище "Димчо Дебелянов" профил: Природни науки 1 26 5 дневна - НИНРИЧЕ АЕ 2 2 - - Б Х Б Х
ХХХ ХХХ Общо за училището: ХХХ 2 52 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
Белене Белене Професионална гимназия по ядрена енергетика "Мария Склодовска - Кюри" 345120 Икономист 3451204 Икономика и мениджмънт 1 26 5 дневна 3 НИНРИЧЕ АЕ 3 1 - - БЕЛ И - -
Белене Белене Професионална гимназия по ядрена енергетика "Мария Склодовска - Кюри" 522010 Електротехник 5220102 Електроенергетика 1 26 5 дневна 3 НИНРИЧЕ АЕ 3 1 - - БЕЛ И - -
ХХХ ХХХ Общо за училището: ХХХ 2 52 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
Гулянци Гулянци Средно училище "Христо Смирненски" 345120 Икономист 3451204 Икономика и мениджмънт 1 26 5 дневна 3 НИНРИЧЕ АЕ 2 2 - - М Г - -
Гулянци Гулянци Средно училище "Христо Смирненски" профил: Обществени науки 1 26 5 дневна - НИНРИЧЕ АЕ 2 2 - - Г И Г И
ХХХ ХХХ Общо за училището: ХХХ 2 52 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
Гулянци Гиген Средно училище "Асен Златаров" профил: Предприемачески 1 26 5 дневна - НИНРИЧЕ АЕ 2 2 - - БЕЛ Г Предприемачество Г
ХХХ ХХХ Общо за училището: ХХХ 1 26 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
Долни Дъбник Долни Дъбник Средно училище "Христо Ботев" профил: Икономическо развитие 1 26 5 дневна - НИНРИЧЕ АЕ 2 2 - - Г Б Г М
ХХХ ХХХ Общо за училището: ХХХ 1 26 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
Долни Дъбник Долни Дъбник Професионална гимназия по селско стопанство "Проф. Иван Иванов" 345120 Икономист 3451203 Земеделско стопанство 0.5 13 5 дневна 3 НИНРИЧЕ АЕ 2 2 - - М Г - -
Долни Дъбник Долни Дъбник Професионална гимназия по селско стопанство "Проф. Иван Иванов" 621030 Растениевъд 6210304 Трайни насаждения 0.5 13 5 дневна 2 НИНРИЧЕ РЕ 2 2 - - Б Х - -
Долни Дъбник Долни Дъбник Професионална гимназия по селско стопанство "Проф. Иван Иванов" 621060 Фермер 6210601 Земеделец 0.5 13 5 дневна 2 НИНРИЧЕ РЕ 2 2 - - Б Х - -
Долни Дъбник Долни Дъбник Професионална гимназия по селско стопанство "Проф. Иван Иванов" 621060 Фермер 6210602 Производител на селскостопанска продукация 0.5 13 5 дневна 3 НИНРИЧЕ АЕ 2 2 - - Б Х - -
Долни Дъбник Долни Дъбник Професионална гимназия по селско стопанство "Проф. Иван Иванов" 621080 Монтьо на селкостопанска техника 6210801 Механизация на селското стопанство 0.5 13 5 дуална 2 НИНРИЧЕ РЕ 2 2 - - М Ф - -
Долни Дъбник Долни Дъбник Професионална гимназия по селско стопанство "Проф. Иван Иванов" 621090 Лозаровинар 6210901 Лозаровинарство 0.5 13 5 дуална 2 НИНРИЧЕ РЕ 2 2 - - Б Х - -
Долни Дъбник Долни Дъбник Професионална гимназия по селско стопанство "Проф. Иван Иванов" 621060 Фермер 6210601 Земеделец 1 35 5 задочна 2 НИНРИЧЕ АЕ - - Б Х - -
ХХХ ХХХ Общо за училището: ХХХ 4 113 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
Долна Митрополия Долна Митрополия Средно училище "Васил Априлов" 523050 Техник на компютърни системи 5230501 Компютърна техника и технологии 0.5 13 5 дневна 3 НИНРИЧЕ АЕ 2 2 - - БЕЛ М - -
Долна Митрополия Долна Митрополия Средно училище "Васил Априлов" 542040 Моделиер-технолог на облекло 5420401 Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил 0.5 13 5 дневна 3 НИНРИЧЕ АЕ 2 2 - - БЕЛ ИИ - -
ХХХ ХХХ Общо за училището: ХХХ 1 26 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
Долна Митрополия Тръстеник Средно училище "Евлоги Георгиев" профил: Софтуерни и хардуерни науки 1 26 5 дневна - НИНРИЧЕ АЕ 2 2 - - БЕЛ М Информатика ИТ
Долна Митрополия Тръстеник Средно училище "Евлоги Георгиев" 621110 Работник в растениевъдството 6211102 Трайни насаждения 1 26 3 дневна - НИНРИЧЕ АЕ 2 2 - - БЕЛ М - -
ХХХ ХХХ Общо за училището: ХХХ 2 52 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
Искър Искър Средно училище "Христо Смирненски" профил: Софтуерни и хардуерни науки 1 26 5 дневна - НИНРИЧЕ АЕ/РЕ 2 2 - - Б Г Информатика ИТ
ХХХ ХХХ Общо за училището: ХХХ 1 26 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
Кнежа Кнежа Средно училище "Неофит Рилски" профил: Предприемачески 1 26 5 дневна - НИНРИЧЕ АЕ 2 2 - - Г ИТ Предприемачество ИТ
ХХХ ХХХ Общо за училището: ХХХ 1 26 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
Кнежа Кнежа Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов" 481020 Системен програмист 4810201 Системно програмиране 0.5 13 5 дневна 3 НИНРИЧЕ АЕ 2 2 - - Ф М - -
Кнежа Кнежа Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов" 525010 Техник по транспортна техника 5250103 Автомобилна мехатроника 0.5 13 5 дуална 3 НИНРИЧЕ АЕ 2 2 - - М Ф - -
Кнежа Кнежа Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов" 621010 Техник растениевъд 6210107 Растителна защита и агрохимия 1 26 5 дневна 3 РИЧЕ АЕ 2 2 - - Х Б - -
Кнежа Кнежа Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов" 621140 Агроеколог 6211401 Агроекология 0.5 13 5 дневна 3 НИНРИЧЕ АЕ 2 2 - - Х Б - -
Кнежа Кнежа Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов" 621070 Техник на селскостопанска техника 6210701 Механизация на селското стопанство 0.5 13 5 дневна 3 НИНРИЧЕ АЕ 2 2 - - Ф М - -
Кнежа Кнежа Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов" 621060 Фермер 6210602 Производител на селскостопанска продукция 1 35 5 задочна 3 НИНРИЧЕ АЕ - - - - Б Х - -
ХХХ ХХХ Общо за училището: ХХХ 4 113 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
Кнежа Кнежа Професионална гимназия по механоелектротехника "Христо Смирненски" 521010 Машинен техник 5210113 Машини и съоръжения за заваряване 0.5 13 5 дуална 3 НИНРИЧЕ АЕ 2 2 - - М Ф - -
Кнежа Кнежа Професионална гимназия по механоелектротехника "Христо Смирненски" 522010 Електротехник 5220103 Електрообзавеждане на производството 0.5 13 5 дуална 3 НИНРИЧЕ АЕ 2 2 - - М Ф - -
Кнежа Кнежа Професионална гимназия по механоелектротехника "Христо Смирненски" 521030 Машинен оператор 5210301 Металорежещи машини 0.5 13 5 дневна 2 НИНРИЧЕ АЕ 2 2 - - М Ф - -
Кнежа Кнежа Професионална гимназия по механоелектротехника "Христо Смирненски" 345050 Сътрудник в малък и среден бизнес 3450501 Малък и среден бизнес 0.5 13 5 дневна 2 НИНРИЧЕ АЕ 2 2 - - М Ф - -
Кнежа Кнежа Професионална гимназия по механоелектротехника "Христо Смирненски" 5210113 Машини и съоръжения за заваряване 0.5 17 5 задочна 3 НИНРИЧЕ РИ - - - - БЕЛ Ф - -
Кнежа Кнежа Професионална гимназия по механоелектротехника "Христо Смирненски" 5220101 Електрически машини и апарати 0.5 18 5 задочна 3 НИНРИЧЕ РИ - - - - БЕЛ Ф - -
ХХХ ХХХ Общо за училището: ХХХ 3 87 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
Левски Левски Средно училище "Крум Попов" профил: Предприемачески 1 26 5 дневна - РИЧЕ АЕ 3 1 - - Г ИТ Предприемачество Г
Левски Левски Средно училище "Крум Попов" профил: Природни науки 1 26 5 дневна - НИНРИЧЕ АЕ 3 1 - - Б Х Б Х
ХХХ ХХХ Общо за училището: ХХХ 2 52 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
Левски Левски Професионална гимназия по селско стопанство и транспорт "Никола Йонков Вапцаров" 482020 Оператор информационно осигуряване 4820201 Икономическо информационно осигуряване 0.5 13 5 дневна 2 НИНРИЧЕ АЕ 2 2 - - М Г - -
Левски Левски Професионална гимназия по селско стопанство и транспорт "Никола Йонков Вапцаров" 525010 Техник на транспортна техника 5250101 Автотранспортна техника 1 26 5 дневна 3 НИНРИЧЕ АЕ 2 2 - - М Ф - -
Левски Левски Професионална гимназия по селско стопанство и транспорт "Никола Йонков Вапцаров" 621070 Техник на селскостопанска техника 6210701 Механизация на селското стопанство 1 26 5 дневна 3 НИНРИЧЕ АЕ 2 2 - - М Ф - -
Левски Левски Професионална гимназия по селско стопанство и транспорт "Никола Йонков Вапцаров" 811070 Готвач 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки 0.5 13 5 дневна 2 НИНРИЧЕ АЕ 2 2 - - М Х - -
Левски Левски Професионална гимназия по селско стопанство и транспорт "Никола Йонков Вапцаров" 525020 Монтьор на транспортна техника 5250201 Автотранспортна техника 1 35 5 задочна 2 НИНРИЧЕ АЕ - - 2xБЕЛ 2xМ - -
ХХХ ХХХ Общо за училището: ХХХ 4 113 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
Никопол Никопол Средно училище "Христо Ботев" профил: Природни науки 1 26 5 дневна - НИНРИЧЕ АЕ 2 2 - - Б Х Б Х
Никопол Никопол Средно училище "Христо Ботев" 345050 Сътрудник в малък и среден бизнес 3450501 Малък и среден бизнес 1 26 5 дневна 2 НИНРИЧЕ АЕ 3 1 - - БЕЛ Г - -
ХХХ ХХХ Общо за училището: ХХХ 2 52 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
Плевен Плевен Математическа гимназия "Гео Милев" профил: Mатематически 1 26 5 дневна - ИИЧЕ АЕ 1 3 - - М БЕЛ М ФА
Плевен Плевен Математическа гимназия "Гео Милев" профил: Mатематически 1 26 5 дневна - ИИЧЕ АЕ 1 3 - - М БЕЛ М И
Плевен Плевен Математическа гимназия "Гео Милев" профил: Mатематически 1 26 5 дневна - ИИЧЕ АЕ 1 3 - - М БЕЛ М И
Плевен Плевен Математическа гимназия "Гео Милев" профил: Mатематически 1 26 5 дневна - ИИЧЕ НЕ 1 3 - - М БЕЛ М И
Плевен Плевен Математическа гимназия "Гео Милев" профил: Природни науки 1 26 5 дневна - ИИЧЕ АЕ 1 3 - - М БЕЛ Б Х
Плевен Плевен Математическа гимназия "Гео Милев" профил: Софтуерни и хардуерни науки 1 26 5 дневна - ИИЧЕ АЕ 1 3 - - М БЕЛ И ИТ
ХХХ ХХХ Общо за училището: ХХХ 6 156 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
Плевен Плевен Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици профил: Чужди езици английски/немски 1 26 5 дневна - ИИЧЕ АЕ 3 1 - - БЕЛ М АЕ НЕ
Плевен Плевен Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици профил: Чужди езици английски/френски 1 26 5 дневна - ИИЧЕ АЕ 3 1 - - БЕЛ М АЕ ФЕ
Плевен Плевен Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици профил: Чужди езици английски/руски 2 52 5 дневна - ИИЧЕ АЕ 3 1 - - БЕЛ М АЕ РЕ
Плевен Плевен Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици профил: Чужди езици испански/английски 1 26 5 дневна - ИИЧЕ ИЕ 3 1 - - БЕЛ М ИЕ АЕ
Плевен Плевен Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици профил: Чужди езици немски/английски 1 26 5 дневна - ИИЧЕ НЕ 3 1 - - БЕЛ М НЕ АЕ
Плевен Плевен Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици профил: Чужди езици френски/английски 1 26 5 дневна - ИИЧЕ ФЕ 3 1 - - БЕЛ М ФЕ АЕ
ХХХ ХХХ Общо за училището: ХХХ 7 182 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
Плевен Плевен Средно училище "Анастасия Димитрова" профил: Хуманитарни науки 1 26 5 дневна - НИНРИЧЕ АЕ 3 1 - - ИТ Г БЕЛ И
ХХХ ХХХ Общо за училището: ХХХ 1 26 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
Плевен Плевен Средно училище "Стоян Заимов" профил: Софтуерни и хардуерни науки 1 26 5 дневна - ИИЧЕ АЕ 2 2 - - ИТ ЧЕ Информатика ИТ
Плевен Плевен Средно училище "Стоян Заимов" профил: Природни науки 1 26 5 дневна - ИИЧЕ АЕ 3 1 - - Б БЕЛ Б Х
Плевен Плевен Средно училище "Стоян Заимов" профил: Хуманитарни науки 1 26 5 дневна - ИИЧЕ АЕ 3 1 - - И Г БЕЛ И
ХХХ ХХХ Общо за училището: ХХХ 3 78 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
Плевен Плевен Средно училище "Иван Вазов" профил: Хуманитарни науки 1 26 5 дневна - ИИЧЕ АЕ 3 1 - - БЕЛ И БЕЛ И
Плевен Плевен Средно училище "Иван Вазов" профил: Обществени науки 1 26 5 дневна - ИИЧЕ АЕ 3 1 - - И Г Г И
Плевен Плевен Средно училище "Иван Вазов" профил: Природни науки 1 26 5 дневна - ИИЧЕ АЕ 1 3 - - Б Х Б Х
Плевен Плевен Средно училище "Иван Вазов" профил: Софтуерни и хардуерни науки 1 26 5 дневна - ИИЧЕ АЕ 1 3 - - БЕЛ М И ИТ
Плевен Плевен Средно училище "Иван Вазов" профил: Математически 1 26 5 дневна - ИИЧЕ АЕ 1 3 - - БЕЛ М М И
ХХХ ХХХ Общо за училището: ХХХ 5 130 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
Плевен Плевен Средно училище "Пейо Крачолов Яворов" профил: Предприемачески 1 26 5 дневна - ИИЧЕ АЕ 2 2 - - ИТ Б Предприемачество ИТ
ХХХ ХХХ Общо за училището: ХХХ 1 26 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
Плевен Плевен Средно училище "Христо Смирненски" профил: Природни науки 1 26 5 дневна - НИНРИЧЕ АЕ 2 2 - - Б Х Б Х
ХХХ ХХХ Общо за училището: ХХХ 1 26 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
Плевен Славяново Средно училище "Христо Ботев" профил: Предприемачески 1 26 5 дневна - НИНРИЧЕ АЕ 2 2 - - Г Т Предприемачество ИТ
ХХХ ХХХ Общо за училището: ХХХ 1 26 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
Плевен Плевен Държавна финансово-стопанска гимназия "Интелект" 343010 Финансист 3430101 Банково дело 0.5 13 5 дневна 3 ИИЧЕ АЕ 2 2 - - М Г - -
Плевен Плевен Държавна финансово-стопанска гимназия "Интелект" 343020 Финансист 3430102 Застрахователоно и осигурително дело 0.5 13 5 дневна 3 ИИЧЕ АЕ 2 2 - - М Г - -
Плевен Плевен Държавна финансово-стопанска гимназия "Интелект" 344030 Оперативен счетоводител 3440301 Оперативно счетоводство 0.5 13 5 дневна 3 ИИЧЕ АЕ 2 2 - - М Г - -
Плевен Плевен Държавна финансово-стопанска гимназия "Интелект" 345120 Икономист 3451204 Икономика и мениджмънт 1 26 5 дневна 3 ИИЧЕ АЕ 2 2 - - М Г - -
Плевен Плевен Държавна финансово-стопанска гимназия "Интелект" 482010 Икономист-информатик 4820101 Икономическа информатика 1 26 5 дневна 3 ИИЧЕ АЕ 2 2 - - М Г - -
Плевен Плевен Държавна финансово-стопанска гимназия "Интелект" 482040 Организатор интернет приложения 4820401 Електронна търговия 0.5 13 5 дневна 3 ИИЧЕ АЕ 2 2 - - М Г - -
ХХХ ХХХ Общо за училището: ХХХ 4 104 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
Плевен Плевен Професионална гимназия по механоелектротехника 521010 Машинен техник 5210105 Машини и системи с ЦПУ 0.5 13 5 дуална 3 РИЧЕ АЕ 3 1 - - БЕЛ Т - -
Плевен Плевен Професионална гимназия по механоелектротехника 522010 Електротехник 5220102 Електроенергетика 0.5 13 5 дневна 3 НИНРИЧЕ АЕ 3 1 - - БЕЛ Т - -
Плевен Плевен Професионална гимназия по механоелектротехника 522010 Електротехник 5220103 Електрообзавеждане на производството 0.5 13 5 дневна 3 НИНРИЧЕ АЕ 3 1 - - БЕЛ Т - -
Плевен Плевен Професионална гимназия по механоелектротехника 523050 Техник на компютърни системи 5230501 Компютърна техника и технологии 0.5 13 5 дневна 3 РИЧЕ АЕ 3 1 - - БЕЛ Т - -
Плевен Плевен Професионална гимназия по механоелектротехника 5210901 Заварчик 521090 Заваряване 1 35 3 задочна 1 НИНРИЧЕ АЕ - - Ср.Усп. - -
ХХХ ХХХ Общо за училището: ХХХ 3 87 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
Плевен Плевен Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии "Луи Пастьор" 541040 Техник-технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранителнo-вкусовата промишленост 5410401 Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранителнo-вкусовата промишленост 0.5 13 5 дневна 3 НИНРИЧЕ АЕ 2 2 - - ИТ Т - -
Плевен Плевен Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии "Луи Пастьор" 541060 Техник-технолог по качеството на храни и напитки 5410601 Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки 0.5 13 5 дневна 3 НИНРИЧЕ АЕ 2 2 - - ИТ Т - -
Плевен Плевен Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии "Луи Пастьор" 521090 Заварчик 5210901 Заваряване 0.5 13 3 дневна 1 НИНРИЧЕ АЕ 2 2 - - ИТ Т - -
Плевен Плевен Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии "Луи Пастьор" 521100 Стругар 5211001 Стругарство 0.5 13 3 дневна 1 НИНРИЧЕ АЕ 2 2 - - ИТ Т - -
ХХХ ХХХ Общо за училището: ХХХ 2 52 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
Плевен Плевен Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии 811020 Администратор в хотелиерството 8110201 Организация на обслужването в хотелиерството 0.5 13 5 дневна 3 НИНРИЧЕ РЕ 2 2 - - Г Т - -
Плевен Плевен Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии 811060 Ресторантьор 8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения 0.5 13 5 дневна 3 НИНРИЧЕ РЕ 2 2 - - Б Т - -
Плевен Плевен Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии 541010 Техник-технолог в ХВП 5410103 Производство и преработка на мляко и млечни продукти 0.5 13 5 дневна 3 НИНРИЧЕ РЕ 2 2 - - Б Т - -
Плевен Плевен Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии 541010 Техник-технолог в ХВП 5410104 Преработка на месо, месни продукти и риба 0.5 13 5 дуална 3 НИНРИЧЕ РЕ 2 2 - - Б Т - -
ХХХ ХХХ Общо за училището: ХХХ 2 52 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
Плевен Плевен Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Никола Фичев" 214010 Дизайнер, 2140106 Интериорен дизайн 0.5 13 5 дневна 3 РИЧЕ АЕ 2 2 - - БЕЛ М - -
Плевен Плевен Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Никола Фичев" 214010 Дизайнер, 2140112 Рекламна графика 0.5 13 5 дневна 3 РИЧЕ АЕ 2 2 - - БЕЛ М - -
Плевен Плевен Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Никола Фичев" 582010 Строителен техник, 5820101 Строителство и архитектура 0.5 13 5 дневна 3 РИЧЕ АЕ 2 2 - - БЕЛ М - -
Плевен Плевен Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Никола Фичев" 581030 Техник-реставратор, 5810301 Архитектурна реставрация 0.5 13 5 дневна 3 РИЧЕ АЕ 2 2 - - БЕЛ М - -
ХХХ ХХХ Общо за училището: ХХХ 2 52 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
Плевен Плевен Професионална гимназия по транспорт "Проф. Цветан Лазаров" 522010 Електротехник 5220106 Eлектрообзавеждане на транспортна техника 0.5 13 5 дневна 3 НИНРИЧЕ АЕ 2 2 - - Г ИТ - -
Плевен Плевен Професионална гимназия по транспорт "Проф. Цветан Лазаров" 525010 Техник по транспортна техника 5250101 Автотранспортна техника 1 26 5 дневна 3 НИНРИЧЕ АЕ 2 2 - - Г ИТ - -
Плевен Плевен Професионална гимназия по транспорт "Проф. Цветан Лазаров" 525010 Техник по транспортна техника 5250103 Автомобилна мехатроника 1 26 5 дневна 3 РИЧЕ АЕ 2 2 - - Г ИТ - -
Плевен Плевен Професионална гимназия по транспорт "Проф. Цветан Лазаров" 840070 Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт 8400701 Експлоатация на автомобилния транспорт 0.5 13 5 дневна 3 НИНРИЧЕ АЕ 2 2 - - Г ИТ - -
ХХХ ХХХ Общо за училището: ХХХ 3 78 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
Плевен Плевен Професионална гимназия по лозарство и винарство "Александър Стамболийски" 621020 Техник в лозаровинарството 6210201 Лозаровинарство 0.5 13 5 дневна 3 НИНРИЧЕ АЕ 2 2 - - Б Г - -
Плевен Плевен Професионална гимназия по лозарство и винарство "Александър Стамболийски" 621010 Техник - растениевъд 6210107 Растителна защита и агрохимия 1 26 5 дневна 3 НИНРИЧЕ АЕ 2 2 - - Б Г - -
Плевен Плевен Професионална гимназия по лозарство и винарство "Александър Стамболийски" 621140 Агроеколог 6211401 Агроекология 0.5 13 5 дневна 3 НИНРИЧЕ АЕ 2 2 - - Б Г - -
ХХХ ХХХ Общо за училището: ХХХ 2 52 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
Плевен Плевен Професионална гимназия по облекло и текстил "Христо Бояджиев" 542040 Моделиер-технолог на облекло 5420401 Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил 0.5 13 5 дневна 3 НИНРИЧЕ АЕ 2 2 - - Х ИИ - -
Плевен Плевен Професионална гимназия по облекло и текстил "Христо Бояджиев" 815010 Фризьор 8150101 Фризьорство 0.5 13 5 дневна 2 НИНРИЧЕ АЕ 2 2 - - Х ИИ - -
Плевен Плевен Професионална гимназия по облекло и текстил "Христо Бояджиев" 214010 Дизайнер 2140108 Моден дизайн 0.5 13 5 дневна 3 НИНРИЧЕ АЕ 2 2 - - Х ИИ - -
Плевен Плевен Професионална гимназия по облекло и текстил "Христо Бояджиев" 542050 Оператор в производството на облекло 5420501 Производство на облекло от текстил 0.5 13 5 дневна 2 НИНРИЧЕ АЕ 2 2 - - Х ИИ - -
ХХХ ХХХ Общо за училището: ХХХ 2 52 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
Плевен Плевен Професионална гимназия по електроника и химични технологии "Проф. Асен Златаров" 481030 Приложен програмист 4810301 Приложно програмиране 0.5 13 5 дневна 3 РИЧЕ АЕ 2 2 - - М Ф - -
Плевен Плевен Професионална гимназия по електроника и химични технологии "Проф. Асен Златаров" 482040 Организатор интернет приложения 4820401 Електронна търговия 0.5 13 5 дневна 3 РИЧЕ АЕ 2 2 - - М Ф - -
Плевен Плевен Професионална гимназия по електроника и химични технологии "Проф. Асен Златаров" 523050 Техник на компютърни системи 5230501 Компютърна техника и технологии* 1 26 5 дневна 3 РИЧЕ АЕ 2 2 - - М Ф - -
Плевен Плевен Професионална гимназия по електроника и химични технологии "Проф. Асен Златаров" 523050 Техник на компютърни системи 5230502 Компютърни мрежи 1 26 5 дневна 3 РИЧЕ АЕ 2 2 - - М Ф - -
Плевен Плевен Професионална гимназия по електроника и химични технологии "Проф. Асен Златаров" 524010 Химик-технолог 5240110 Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти 0.5 13 5 дневна 3 РИЧЕ АЕ 2 2 - - Б Х - -
Плевен Плевен Професионална гимназия по електроника и химични технологии "Проф. Асен Златаров" 524010 Химик-технолог 5240114 Технология на хомеопатичните и фитопродукти 0.5 13 5 дневна 3 РИЧЕ АЕ 2 2 - - Б Х - -
ХХХ ХХХ Общо за училището: ХХХ 4 104 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
Плевен Плевен Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване 346040 Съдебен служител 3460401 Съдебна администрация 0.5 13 5 дневна 3 РИЧЕ АЕ 3 1 - - Г ИT - -
Плевен Плевен Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване 541010 Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост 5410102 Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия 0.5 13 5 дневна 3 РИЧЕ АЕ 3 1 - - Г ИИ - -
Плевен Плевен Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване 811060 Ресторантьор 8110603 Кетъринг 1 26 5 дневна 3 РИЧЕ АЕ 3 1 - - Г ИИ - -
Плевен Плевен Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване 811070 Готвач 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки 1 26 5 дневна 2 РИЧЕ АЕ 3 1 - - Г ИИ - -
ХХХ ХХХ Общо за училището: ХХХ 3 78 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
Плевен Плевен Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника "Георги С. Раковски" 525010 Техник по транспротна техника 5250102 Пътностроителна техника 1 26 5 дневна 3 НИНРИЧЕ АЕ 2 2 - - Б Ф - -
Плевен Плевен Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника "Георги С. Раковски" 525050 Техник по подемно-транспортна техника 5250501 Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства 1 26 5 дневна 3 НИНРИЧЕ АЕ 2 2 - - Б Ф - -
ХХХ ХХХ Общо за училището: ХХХ 2 52 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
Плевен Плевен Професионална гимназия "Захарий Зограф" 543010 Техник-технолог в дървообработването 5430101 Мебелно производство 1 26 5 дневна 3 НИНРИЧЕ РЕ 2 2 - - БЕЛ М - -
Плевен Плевен Професионална гимназия "Захарий Зограф" 521010 Машинен техник 520117 технология на машиностроенето 1 26 5 дневна 3 НИНРИЧЕ РЕ 2 2 - - БЕЛ М - -
Плевен Плевен Професионална гимназия "Захарий Зограф" 543020 Оператор в дървообработването 5430201 Производство на мебели 1 35 5 задочна 2 НИНРИЧЕ РЕ - - - - БЕЛ М - -
ХХХ ХХХ Общо за училището: ХХХ 3 87 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
Плевен Плевен Професионална гимназия по туризъм "Aлеко Константинов" 726010 Изпълнител на термални процедури 7260101 Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове 0.5 13 5 дневна 2 РИЧЕ АЕ 2 2 - - ЧЕ Б - -
Плевен Плевен Професионална гимназия по туризъм "Aлеко Константинов" 762020 Сътрудник социални дейности 7620201 Социална работа с деца и семейства в риск 0.5 13 5 дневна 3 РИЧЕ АЕ 2 2 - - БЕЛ Б - -
Плевен Плевен Професионална гимназия по туризъм "Aлеко Константинов" 811010 Хотелиер 8110101 Организация на хотелиерството с АЕ 0.5 13 5 дневна 3 РИЧЕ АЕ 2 2 - - ЧЕ Г - -
Плевен Плевен Професионална гимназия по туризъм "Aлеко Константинов" 811010 Хотелиер 8110101 Организация на хотелиерството с РЕ 0.5 13 5 дневна 3 РИЧЕ РЕ 2 2 - - ЧЕ Г - -
Плевен Плевен Професионална гимназия по туризъм "Aлеко Константинов" 812010 Организатор на туристическа агентска дейност 8120101 Организация на туризма и свободното време АЕ 1 26 5 дневна 3 РИЧЕ АЕ 2 2 - - ЧЕ Г - -
Плевен Плевен Професионална гимназия по туризъм "Aлеко Константинов" 812030 Екскурзовод 8120302 Екскурзоводско обслужване с НЕ 0.5 13 5 дневна 3 РИЧЕ НЕ 2 2 - - ЧЕ Г - -
Плевен Плевен Професионална гимназия по туризъм "Aлеко Константинов" 812030 Екскурзовод 8120302 Екскурзоводско обслужване с ИЕ 0.5 13 5 дневна 3 РИЧЕ ИЕ 2 2 - - ЧЕ Г - -
ХХХ ХХХ Общо за училището: ХХХ 4 104 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
Пордим Вълчитрън Обединено училище "Никола Вапцаров" 811090 Работник в заведения за хранене и развлечения 8110901 Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения 0.5 13 3 дневна 1 НИНРИЧЕ АЕ 2 2 - - Б Т - -
Пордим Вълчитрън Обединено училище "Никола Вапцаров" 582080 Помощник в строителството 5820801 Основни и довършителни работи 0.5 13 3 дневна 1 НИНРИЧЕ АЕ 2 2 - - Б Т - -
ХХХ ХХХ Общо за училището: ХХХ 1 26 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
Пордим Пордим Средно училище "Св.Св.Кирил и Методий" профил: Музика 1 26 5 дневна - НИНРИЧЕ АЕ 1 1 2 - ИТ Муз Муз ИТ
Пордим Пордим Средно училище "Св.Св.Кирил и Методий" 345120 Икономист 3451203 Земеделско стопанство 0.5 13 5 дневна 3 НИНРИЧЕ АЕ 2 2 - - ИТ Г - -
Пордим Пордим Средно училище "Св.Св.Кирил и Методий" 621070 Техник на селскостопанска техника 6210701 Механизация на селското стопанство 0.5 13 5 дневна 3 НИНРИЧЕ АЕ 2 2 - - М Т - -
ХХХ ХХХ Общо за училището: ХХХ 2 52 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
Червен бряг с. Радомирци Обединено училище " Отец Паисий" 482030 Оператор на компютър 4820301 Текстообработка 1 26 3 дневна 1 НИНРИЧЕ АЕ 2 2 - - БЕЛ М - -
ХХХ ХХХ Общо за училището: ХХХ 1 26 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
Червен бряг Червен бряг Средно училище "Д-р Петър Берон" профил: Софтуерни и хардуерни науки 1 26 5 дневна - ИИЧЕ АЕ 2 2 - - БЕЛ М Информатика ИТ
Червен бряг Червен бряг Средно училище "Д-р Петър Берон" профил: Хуманитарни науки 1 26 5 дневна - ИИЧЕ АЕ 2 2 - - БЕЛ И БЕЛ И
ХХХ ХХХ Общо за училището: ХХХ 2 52 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
Червен бряг Койнаре Средно училище "Христо Смирненски" профил: Софтуерни и хардуерни науки 1 26 5 дневна - РИЧЕ АЕ 3 1 - - ИТ АЕ Информатика ИТ
ХХХ ХХХ Общо за училището: ХХХ 1 26 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
Червен бряг Червен бряг Професионална гимназия по хранителни технологии "Юрий Гагарин" 541010Техник-технолог в ХВП 5410102 Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия 0.5 13 5 дневна 3 РИЧЕ АЕ 2 2 - - Б Х - -
Червен бряг Червен бряг Професионална гимназия по хранителни технологии "Юрий Гагарин" 541030 Хлебар-сладкар 5410301 Производство на хляб и хлебни изделия 0.5 13 5 дневна 2 НИНРИЧЕ АЕ 2 2 - - Б Х - -
Червен бряг Червен бряг Професионална гимназия по хранителни технологии "Юрий Гагарин" 811060 Ресторантьор 8110603 Кетъринг 0.5 13 5 дневна 3 РИЧЕ АЕ 2 2 - - Б Х - -
Червен бряг Червен бряг Професионална гимназия по хранителни технологии "Юрий Гагарин" 811070 Готвач 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки 0.5 13 5 дневна 2 НИНРИЧЕ АЕ 2 2 - - Б Х - -
ХХХ ХХХ Общо за училището: ХХХ 2 52 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
Червен бряг Червен бряг Професионална гимназия по механоелектротехника "Девети май" 521010 Машинен техник 5210105 Машини и системи с ЦПУ 0.5 13 5 дневна 3 НИНРИЧЕ АЕ/РЕ 2 2 - - М Ф - -
Червен бряг Червен бряг Професионална гимназия по механоелектротехника "Девети май" 521010 Машинен техник 5210113 Машини и съоръжения за заваряване 0.5 13 5 дуална 3 НИНРИЧЕ АЕ/РЕ 2 2 - - М Ф - -
Червен бряг Червен бряг Професионална гимназия по механоелектротехника "Девети май" 523050 Техник на компютърни системи 5230501 Компютърна техника и технологии 1 26 5 дневна 3 РИЧЕ АЕ 2 2 - - М Ф - -
Червен бряг Червен бряг Професионална гимназия по механоелектротехника "Девети май" 525010 Техник по транспортна техника 5250101 Автотранспортна техника 1 26 5 дневна 3 НИНРИЧЕ АЕ/РЕ 2 2 - - М Ф - -
ХХХ ХХХ Общо за училището: ХХХ 3 78 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
Червен бряг Червен бряг Търговска гимназия "Васил Априлов" 343010 Финансист 3430101 Банково дело 0.5 13 5 дневна 3 РИЧЕ АЕ 2 2 - - М Г - -
Червен бряг Червен бряг Търговска гимназия "Васил Априлов" 345120 Икономист 3451204 Икономика и мениджмънт 1 26 5 дневна 3 РИЧЕ АЕ 2 2 - - М Г - -
Червен бряг Червен бряг Търговска гимназия "Васил Априлов" 482010 Икономист-информатик 4820101 Икономическа информатика 0.5 13 5 дневна 3 РИЧЕ АЕ 2 2 - - ИТ Г - -
ХХХ ХХХ Общо за училището: ХХХ 2 52 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
Червен бряг с. Чомаковци Професионална гимназия по земеделско стопанство "Александър Стамболийски" 621070 Техник на селскостопанска техника 6210701 Механизация на селското стопанство 0.5 13 5 дневна 3 НИНРИЧЕ РЕ 2 2 - - Б Х - -
Червен бряг с. Чомаковци Професионална гимназия по земеделско стопанство "Александър Стамболийски" 622010 Техник-озеленител 6220101 Цветарство 0.5 13 5 дневна 3 НИНРИЧЕ РЕ 2 2 - - Г Б - -
Червен бряг с. Чомаковци Професионална гимназия по земеделско стопанство "Александър Стамболийски" 623010 Техник-лесовъд 6230101 Горско и ловно стопанство 0.5 13 5 дневна 3 НИНРИЧЕ РЕ 2 2 - - Г Б - -
Червен бряг с. Чомаковци Професионална гимназия по земеделско стопанство "Александър Стамболийски" 623020 Техник-механизатор 6230201 Механизация на горското стопанство 0.5 13 5 дневна 3 НИНРИЧЕ РЕ 2 2 - - Г Б - -
Червен бряг с. Чомаковци Професионална гимназия по земеделско стопанство "Александър Стамболийски" 621060 Фермер, 6210601 Земеделец 1 35 5 задочна 2 НИНРИЧЕ РЕ - - - - Х Б - -
ХХХ ХХХ Общо за училището: ХХХ 3 87 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
Плевен с. Мечка Обединено училище "Христо Ботев" (заповед № РД-08-342/30.04.2018г.) 482030 Оператор на компютър 4820301 Текстообработване 1 26 3 дневна 1 НИНРИЧЕ РЕ 2 2 - - ИТ ИИ - -
ХХХ ХХХ Общо за училището: ХХХ 1 26 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ
Плевен с. Търнене Обединено училище "Св. св. Кирил и Методий" (заповед № РД-08-342/30.04.2018г.) 582080 Помощник в строителството 5820801 Основни и довършителни работи 0.5 13 3 дневна 1 НИНРИЧЕ ФЕ 2 2 - - Т ИИ - -
Плевен с. Търнене Обединено училище "Св. св. Кирил и Методий" (заповед № РД-08-342/30.04.2018г.) 621110 Работник в растениевъдството 6211102 Трайни насаждения 0.5 13 3 дневна 1 НИНРИЧЕ ФЕ 2 2 - - Б ИИ - -
ХХХ ХХХ Общо за училището: ХХХ 1 26 ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ