одобрен

Органофосфорни съединения за 2020 г.

Уникален идентификатор:  deb9638e-94f0-4203-9f70-c63238cf8d91

води информация мониторинг околна среда РМС 435/2020 ИАОС

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-05-14 16:29:44
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2021-05-14 16:29:44
записа на страница

Басейнова дирекция

Код на пункта в ИАОС

Код на пункта

Име на пункта

Воден ресурс

Дата на пробовземане

Час на пробовземане

Дълбочина на пробовземане

Диазинон

Дихлорвос

Малатион

Паратион-етил

Паратион-метил

Хлорпирифос-етил

Хлорпирифос

Хлорфенвинфос

µg/l Неопр. Гр.опр. Метод µg/l Неопр. Гр.опр. Метод µg/l Неопр. Гр.опр. Метод µg/l Неопр. Гр.опр. Метод µg/l Неопр. Гр.опр. Метод µg/l Неопр. Гр.опр. Метод µg/l Неопр. Гр.опр. Метод µg/l Неопр. Гр.опр. Метод
Дунавски район 3836 BG1DJ00099MS543 след ПСОВ Генерал Тошево Дунавски Добруджански реки 06.01.2020 12:00 0 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014
Дунавски район 3836 BG1DJ00099MS543 след ПСОВ Генерал Тошево Дунавски Добруджански реки 20.02.2020 14:00 0 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014
Дунавски район 3836 BG1DJ00099MS543 след ПСОВ Генерал Тошево Дунавски Добруджански реки 05.03.2020 14:50 0 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014
Дунавски район 3836 BG1DJ00099MS543 след ПСОВ Генерал Тошево Дунавски Добруджански реки 03.06.2020 12:45 0 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014
Дунавски район 3836 BG1DJ00099MS543 след ПСОВ Генерал Тошево Дунавски Добруджански реки 06.07.2020 13:00 0 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014
Дунавски район 3836 BG1DJ00099MS543 след ПСОВ Генерал Тошево Дунавски Добруджански реки 05.08.2020 12:50 0 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014
Дунавски район 3836 BG1DJ00099MS543 след ПСОВ Генерал Тошево Дунавски Добруджански реки 10.09.2020 12:15 0 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014
Дунавски район 3836 BG1DJ00099MS543 след ПСОВ Генерал Тошево Дунавски Добруджански реки 06.10.2020 12:10 0 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014
Дунавски район 3836 BG1DJ00099MS543 след ПСОВ Генерал Тошево Дунавски Добруджански реки 11.11.2020 13:05 0 <0.01 0.01 ВВЛМ 1026/2014
Дунавски район 0014 BG1DU00039MS050 р. Дунав преди вливане на р. Искър при с. Байкал р. Дунав 07.01.2020 15:00 0 <0.00002 2E-05 ВВЛМ 1027/2018
Дунавски район 0014 BG1DU00039MS050 р. Дунав преди вливане на р. Искър при с. Байкал р. Дунав 04.02.2020 15:00 0 <0.00002 2E-05 ВВЛМ 1027/2018
Дунавски район 0014 BG1DU00039MS050 р. Дунав преди вливане на р. Искър при с. Байкал р. Дунав 04.03.2020 15:30 0 <0.00002 2E-05 ВВЛМ 1027/2018
Дунавски район 0014 BG1DU00039MS050 р. Дунав преди вливане на р. Искър при с. Байкал р. Дунав 19.05.2020 11:00 0 <0.00002 2E-05 ВВЛМ 1027/2018
Дунавски район 0014 BG1DU00039MS050 р. Дунав преди вливане на р. Искър при с. Байкал р. Дунав 04.06.2020 14:40 0 <0.00002 2E-05 ВВЛМ 1027/2018
Дунавски район 0014 BG1DU00039MS050 р. Дунав преди вливане на р. Искър при с. Байкал р. Дунав 02.07.2020 14:00 0 <0.00002 2E-05 ВВЛМ 1027/2018
Дунавски район 0014 BG1DU00039MS050 р. Дунав преди вливане на р. Искър при с. Байкал р. Дунав 04.08.2020 15:00 0 <0.00002 2E-05 ВВЛМ 1027/2018
Дунавски район 0014 BG1DU00039MS050 р. Дунав преди вливане на р. Искър при с. Байкал р. Дунав 01.09.2020 15:30 0 <0.00002 2E-05 ВВЛМ 1027/2018
Дунавски район 0014 BG1DU00039MS050 р. Дунав преди вливане на р. Искър при с. Байкал р. Дунав 07.10.2020 14:20 0 <0.00002 2E-05 ВВЛМ 1027/2018
Дунавски район 0014 BG1DU00039MS050 р. Дунав преди вливане на р. Искър при с. Байкал р. Дунав 10.11.2020 14:00 0 <0.00002 2E-05 ВВЛМ 1027/2018
Дунавски район 0023 BG1DU00918MS080 р. Дунав преди гр. Русе р. Дунав 28.01.2020 10:50 0 <0.00002 2E-05 ВВЛМ 1027/2018
Дунавски район 0023 BG1DU00918MS080 р. Дунав преди гр. Русе р. Дунав 12.02.2020 10:40 0 <0.00002 2E-05 ВВЛМ 1027/2018
Дунавски район 0023 BG1DU00918MS080 р. Дунав преди гр. Русе р. Дунав 04.03.2020 11:00 0 <0.00002 2E-05 ВВЛМ 1027/2018
Дунавски район 0023 BG1DU00918MS080 р. Дунав преди гр. Русе р. Дунав 19.05.2020 10:10 0 <0.00002 2E-05 ВВЛМ 1027/2018
Показва 1 до 25 от общо 2703 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте