одобрен

Разрешения за строеж 2019 год. - актуализиран

Уникален идентификатор:  df449965-2c52-4cc0-8389-fe5224eea805

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-09-14 14:22:10
  • Създаден от: Desislava.krusteva
  • Последна промяна: 2020-09-14 14:22:10

дата на издаване и одобряване

възложител

вид на строежа

местонахождение

1 07.01.2019 г. БОРИСЛАВА ЛАЛЕВА АВДЖИЕВА- ДИМИТРОВА КИРИЛ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма и два броя слънчеви колектори за собствени нужди УПИ III-383 в кв. 43 по плана на село Байлово
2 09.01.2019 г. ГЕРГАНА ЙОСИФОВА РАДЕВА еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма и плътна ограда УПИ XIV-80 в кв. 25 по плана на село ОСОЙЦА
3 2019/01/18 АНТОНИО АНТОНОВ НИКОЛОВ Плътна ограда и постройка за отоплителни материали към плътна ограда УПИ XVIII-342 в кв. 28 по плана на село АПРИЛОВО
4 2019/01/31 ЯВОР СТОЯНЧЕВ КЮТИНСКИ Гараж и работилница УПИ V-347, кв.49 по плана на село Априлово
5 2019/02/01 ЯНКА ЛЮБЕНОВА СИМЕОНОВА еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма УПИ IV-341, кв.26 по плана на село Долна Малина
6 2019/02/06 ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД Външно ел. захранване с продължение на въздушна кабелна линия НН1kvза приемник на ел енергие косачка. УПИ XII-368 кв.39 по плана на село Макоцево
7 2019/02/11 ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ МИТОВ И МИЛЕНА ВАСИЛЕВА МИТОВА еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма УПИ IX-351 кв.41 по плана на село Макоцево
8 2019/02/18 НИКОЛА КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ Стопанска постройка със селскостопанско предназначение с изгребна яма УПИ XIII-328 кв.24 по плана на село Чеканчево
9 2019/03/04 ПЛАМЕНА ХРИСТОФОРОВА ХРИСТОВА еднофамилнаедноетажна жилищна сграда с изгребна яма УПИ V I I I-149 в кв. 4 по плана на село ОСОЙЦА
10 2019/03/11 ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ДИМИТРОВ Преустройство и промяна предназначението на хлебопекарна с магазин в еднофамилна жилищна сграда УПИ XIX-105, кв.9 по плана на село Долна Малина
11 2019/03/12 ТИЕРРА АГРО ТРИПЕООД навес за паркоместа ПИ № 00549.49.94 село АПРИЛОВО
12 2019/03/22 ИДА ПРОДАКШЪН ЕООД Цех за сладкарски изделия - чл.150 зут УПИ I-за цех за сладкарски изделия в кв. 43 по плана на село АПРИЛОВО
13 2019/04/04 НИКОЛАЙ ЦОНЕВ СЛАВОВ еднофамилна жилищна сграда с изгербна яма УПИ III-180, кв.19 по плана на село Долна Малина
14 2019/04/05 НИКОЛАЙ ПЕТРОВ КОЛЕВ еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма УПИ XXI-141, кв.8 по плана на село Долна Малина
15 2019/04/08 ТОП ТРАК ЕООД Авторемонтна работилница и офис с изгребна яма УПИ I-790 за автосирвиз и складове, кв.103 по плана на село Горна Малина
16 2019/04/15 ИВО ЯНАКИЕВ ЯНАКИЕВ Преусройство и надстрояване на еднофамилна жилищна сграда УПИ I I-17, кв.29 по плана на село Горна Малина
17 2019/05/07 ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ ЛАЛОВ И НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ЛАЛОВА Гараж УПИ VIII-379 кв.41 по плана на село Макоцево
18 2019/05/21 ДАНИЕЛА ПЕТКОВА ТОДОРОВА еднофамилна жилищна сграда; гараж; лятна кухня; работилница за собтвени нужди и плътна ограда УПИ V-294, кв.21 по плана на село Долна Малина
19 2019/05/28 ГЕОРГИ ХРИСТОВ АНДРЕЕВ СТЕФАНИ НИКОЛОВА КИРОВА - АНДРЕЕВА Плътна ограда и навес към плътна ограда УПИ XII-214 кв.33 по плана на село Саранци
20 2019/06/07 ПЕРУН ХОЛИДЕЙЗ ООД Жилищни сгради с изгребна яма и плътна ограда УПИ III-768 в кв. 97 по плана на село Горна Малина
21 2019/06/10 ДИЯНА АТАНАСОВА ДОБРЕВА И ПЛАМЕН КУНЕВ ПАВЛОВ еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма УПИ II-123 кв.6 по плана на село Осойца
22 2019/06/11 ЙОРДАН ЦВЯТКОВ ПАШКУЛЕВ еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма УПИ V-70 кв.26 по плана на село Осойца
23 2019/06/12 ИВАН ТОШКОВ ЧОЛАКОВ И МАНОЕЛА САВЧЕВА КРЪСТАНОВА еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма УПИ VI -612, кв.31 по плана на село Горна Малина
24 2019/06/13 БОРИС НИКОЛОВ ДИМИТРОВ И ДАРИНА СТОИЛОВА ДИМИТРОВА еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма навес за паркомясто и изгребна яма УПИ XI-232, кв.20 по плана на село Негушево
25 2019/06/14 СТОЯНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА Плътна ограда и навес ЗА ПАРКОМЕСТА към плътна ограда УПИ VII-72, кв.6 по плана на село Белопопци
26 2019/06/17 ВЕСЕЛИН ПЕНЕВ БОТЕВ еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма УПИ XXII-200, кв.18 по плана на село Негушево
27 2019/06/18 ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ И ЗЛАТКА БОГОМИЛОВА ХРИСТОВА еднофамилна жилищна сграда с гараж и изгребна яма УПИ VI-137 кв.1 по плана на село Осойца
28 2019/07/08 ВИХРОНИ НЕДЕЛЕВ ПОПНЕДЕЛЕВ Реконструкция надстрояване пристрояване преустройство и смяна предназначението на съществуваща сграда 2МЖ/училищен стол/ в образователен център УПИ II- за образователен център кв.49 по плана на село Долно Камарци
29 2019/07/15 ВЕСЕЛИН СИМЕОНОВ ЦЕНОВ гараж и постройка за отоплителни материали и инавентар към плътна ограда УПИ I-487 в кв. 43 по плана на село Горна Малина
30 2019/07/17 БИРСЕН ДЖЕМИЛОВА КАРАБАДЖАКОВА еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма УПИ I X-122, кв.13по плана на село Долна Малина
31 2019/07/29 ИВАН ВЛАДИМИРОВ ИГНАТОВ постройка склад за отоплителни материали УПИ III-2 кв.2 по плана на село Макоцево
32 2019/07/30 ЕКОЛЕНДМАРК ООД И НИКОЛАЙ ТРИФОНОВ НЕДЕЛЧЕВ ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ ПИ № 16794.41.11 м. Керкезкото село ГОРНО КАМАРЦИ
33 2019/07/31 ЕКОЛЕНДМАРК ООД И НИКОЛАЙ ТРИФОНОВ НЕДЕЛЧЕВ ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ ПИ № 16794.41.15 м. Керкезкото село ГОРНО КАМАРЦИ
34 2019/08/02 ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД НОВ СПТ 50KVA И МРЕЖА НН ВЪНШНО ЕЛ ЗАХРАНВАНЕ ЗА ЛЯТНА КУХНЯ /барбекю/ И БИТОВО ПОМЕЩЕНИЕ ПИ №00549.35.79 землище село Априлово
35 2019/08/05 АТАНАС НЕДЕЛЧОВ ТОПАЛОВ Преустройство и промяна предназначението на заведение за бърза закуска и магазинкъща за гости УПИ XII -452, кв.40 по плана на село Горна Малина
36 2019/08/06 ЦВЕТАН СПАСОВ ГЕЛЕВ реконструкция надстрояване пристрояване на еднофамлна жилищна сграда УПИ XII-195 в кв. 9 по плана на село АПРИЛОВО
37 2019/08/07 МИРОСЛАВ КЪНЧЕВ СТОЯНОВ И МИЛЕНА МИНЧЕВА СТОЯНОВА еднофамилна жилищна сграда с гараж и изгребна яма УПИ III-198, кв.18 по плана на село Негушево
38 2019/08/08 ИВА ВАНЬОВА МИТОВА еднофамилна жилищна сграда с гаражи и изгребна яма УПИ II-21, кв.9 по плана на село Негушево
39 2019/08/21 Асенка Петкова Христова Лятна кухня с навес - доп. Застрояване УПИ V-400, кв. 52 по плана на с. Осоица
40 2019/08/22 Валенти Георгиев Митов, Милена Василева Митова Работилница за собствени нужди - доп. Застрояване УПИ IX-351 кв.41 по плана на село Макоцево
41 2019/08/23 Ина Любомирова Баулова ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ, водоземно съоръжение ПИ 46231.38.16 в м. Лиската по плана на с. Макоцево
42 2019/08/26 Петър Димитров Димитров , Радина Петрова Еленкова Еднофамилна жил. Сграда с изгребна яма УПИ VIII-252, кв.17, по плана на с. Долна Малина
43 2019/08/27 Ди Кей Дизайн ЕООД Ателие за мебели, офис, гараж и изгребна яма УПИ XV-KOO, кв. 16, по плана на с. Долна Малина
44 2019/09/02 Людмил Доичев Бабуров Еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма УПИ IV-общ., кв. 43, по плана на с. Белопопци
45 2019/09/13 Марин Христов Маринов Стопанска постройка за отоплителни материали и инвентар-доп. Застрояване УПИ II-54, кв. 3, по плана на с. Горна Малина
46 2019/09/30 Радослав Петров Павлов Плътна ограда висока до 2,20м. От нивото на прилежащия терен по вътрешна рег. Граница УПИ XVI-150, кв. 8, по плана на с. Гайтанево
47 1900/10/01 Радослав Петров Павлов Плътна ограда висока до 2,20м. От нивото на прилежащия терен по вътрешна рег. Граница УПИ XVI-149, кв. 8, по плана на с. Гайтанево
48 2019/10/03 Симар метал ЕООД Работилница за метални изделия с изгребна яма УПИ II - 357, за занаятчииска работилница и общ. Дейност, кв. 39, по плана на с. Макоцево
49 2019/10/04 Вас Метал ЕООД Паркинги, къмпинги, обслужваща сграда и изгребна яма - ОТТЕГЛЕНО със заповед УПИ I - за паркинги, къмп., складове и КОО, кв. 102, по плана на с. Горна Малина
50 2019/10/11 Боян Велинов Рангелов Едногамилна жил. Сграда с изгребна яма и слуънчеви колектори УПИ III-284, кв. 31, по плана на с. Байлово
51 2019/10/29 Александър Серафимов Димитров Еднофамилна жил. Сграда с изгребна яма УПИ IV-154, кв. 7, по плана на с. Горна Малина
52 2019/10/30 Павел Атанасов Калчев Еднофамилна жил. Сграда с изгребна яма УПИ VIII-637, кв. 13а, по плана на с. Горна Малина
53 2019/10/31 Стоил Василев Христов Еднофамилна жил. Сграда с изгребна яма УПИ V-296, кв. 29, по плана на с. Горна Малина
54 2019/11/04 ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД Външно ел. захранване с подмяна на съществуваща и продължение а въздушна кабелна линия НН1kvза масивна жил. сграда УПИ II-196 о.т. 61-62,64а, 52, 51, 50, кв. 16, по плана на с. Осоица
55 2019/11/05 Светлана Кирилова Илиева, Димитър Венчелов Илиев Еднофамилна жил. Сграда с изгребна яма УПИ III-120, кв. 26, по плана на с. Априлово
56 2019/11/06 Иво Тодоров Тошков Фотоволтаична инсталация - ФЕЦ, за производство на ел. енергия с мощност 30 kW, Разположена в/у масивна жил. Сграда и прилежащия имот УПИ V-502, кв. 29, по плана на с. Стъргел
57 2019/11/22 Методи Димитров Стоев Еднофамилна жил. Сграда с изгребна яма УПИ II-94, кв. 13, по плана на с. Осоица
58 2019/11/25 Методи Димитров Стоев Реконструкция на сгради (2бр. ПС и навес) - доп застрояване УПИ II-94, кв. 13, по плана на с. Осоица
59 2019/11/26 Любомир Николаев Евтимов Еднофамилна жил. Сграда с изгребна яма УПИ XIII-204, кв. 23, по плана на с. Осоица
60 2019/11/27 Светослав Петков Мишев Еднофамилна жил. Сграда с изгребна яма УПИ XII-279, кв. 24, по плана на с. Долна Малина
61 2019/12/02 Даниела Борисова Анева Плътна ограда с височина 2,20м. От нивото на прилежащи терен по ул.регулационна граница (о.т. 14 -о.т.21) УПИ ХI-44, кв. 42, по плана на с. Априлово
62 2019/12/03 Даниела Борисова Анева Плътна ограда с височина 2,20м. От нивото на прилежащи терен по ул.регулационна граница (о.т. 14 -о.т.21) УПИ Х-44, кв. 42, по плана на с. Априлово
63 2019/12/13 Христо Ценов Христов Еднофамилна жил. Сграда с изгребна яма УПИ IV-185, кв. 27, по плана на с. Саранци
64 2019/12/16 Галина Йорданова Захова Еднофамилна жил. Сграда с изгребна яма ПИ 54287.15.60, м. Тузпата, по плана на с. Осоица
65 2019/12/17 Катя Иванова Методиева Еднофамилна жил. Сграда с изгребна яма УПИ V-751, кв. 93, по плана на с. Долна Малина
66 2019/12/18 Таня Димитрова Точева Еднофамилна жил. Сграда с изгребна яма УПИ II-35003, кв. 28, по плана на с. Негушево
67 2019/12/19 Емил Димитров Велинов Стопанска постройка - допълващо застрояване УПИ XIХ-82, кв. 13, по плана на сп. Долна Малина
68 2019/12/20 Елица Тодорова Въндева Еднофамилна жил. Сграда с изгребна яма УПИ XVII-184, кв. 19, по плана на сп. Негушево