одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ЗАПОВЕДИ, ДАВАЩИ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ИПУП

Уникален идентификатор:  df7dc80a-03e9-4aad-97b1-1099cff5d496

Описание:

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ ЗАПОВЕДИ, ДАВАЩИ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ИПУП

Регистър на издадените актове за изработване на УП и на измененията им

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-05-15 10:22:37
  • Създаден от: valya_manova
  • Последна промяна: 2020-05-15 10:22:37
Няма информация за показване