одобрен

Регистър на имотите с държавна собственост на територията на област Перник

Уникален идентификатор:  dfadf1e7-cd4a-4f89-9515-1fad6923ef5c

Описание:

Регистър на имотите с държавна собственост на територията на област Перник, актуален към април 2019 г.

Брезник държавна държавна собственост Земен имот имоти Ковачевци област Перник Перник Радомир регистър собственост Трън

Текуща версия: 4

Показвана версия: 4

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-07-15 14:43:43
  • Създаден от: gabriela_vladimirova
  • Последна промяна: 2020-02-13 11:15:33
  • Последно променил: press1

Имотите - държавна собственостна територията на област Перник в управление на областен управител на област Перник

Акт за държавна собственост (№ и дата) Вид/предназначение на имота Местонахождение на имота
1 2 3 4
1 АДС № 374/29.03.2001 г. Частна държавна собственост / Административна сграда гр. Перник, пл. Кракра Пернишки № 1 (от 1 до 8 етажи)
2 АДС № 703/29.09.1997 г. Частна държавна собственост / Административна сграда гр. Трън, ул. Харалампи Стоянов № 1
3 АДС № 349/29.04.1953 г. Частна държавна собственост / Училище с. Враня Стена, общ. Земен
4 АДС№ 3698/30.09.2011 г. Частна държавна собственост Административна сграда с. Чепино, общ. Ковачевци
5 АДС№ 3700/04.11.2011 г. Частна държавна собственост / Училище с. Чепино, община Ковачевци
6 АДС № 3558/20.05.2010 г. Частна държавна собственост / Производствена, складова, инфраструктурна сграда гр. Перник, кв. Калкас, ул. Победа № 57
7 АДС № 5528/04.08.2009 Г. Частна държавна собственост / Хотел / Профилакториум/ землището на гр. Пещера, обл. Пазарджик
8 АДС № 5528/04.08.2009 Г. Частна държавна собственост / Столова / Кухненски бокс/ землището на гр. Пещера, обл. Пазарджик
9 АДС № 3558/20.05.2010 г. Частна държавна собственост / Производствена, складова, инфраструктурна сграда гр. Перник, кв. Калкас, ул. Победа № 57
10 АДС № 3558/20.05.2010 г. Частна държавна собственост / Производствена, складова, инфраструктурна сграда гр. Перник, кв. Калкас, ул. Победа № 57
11 АДС № 3558/20.05.2010 г. Частна държавна собственост / Производствена, складова, инфраструктурна сграда гр. Перник, кв. Калкас, ул. Победа № 57
12 АДС № 3558/20.05.2010 г. Частна държавна собственост / Производствена, складова, инфраструктурна сграда гр. Перник, кв. Калкас, ул. Победа № 57
13 АДС № 3558/20.05.2010 г. Частна държавна собственост / Производствена, складова, инфраструктурна сграда гр. Перник, кв. Калкас, ул. Победа № 57
14 АДС № 3855/07.06.2016 г. Частна държавна собственост / Сграда със специално предназначение (Стрелкови клуб) гр. Брезник, ул. Цвета Лумбарова № 4
15 АДС № 3558/20.05.2010 г. Частна държавна собственост / ПИ с идентификатор 55871.510.10.14 гр. Перник, кв. Калкас, ул. Победа № 57
16 АДС № 349/29.04.1953 г. Частна държавна собственост / земя с. Враня Стена, общ. Земен
17 АДС № 703/29.07.1997 г. Частна държавна собственост / УПИ V-51, кв. 8 гр. Трън, ул. Харалампи Стоянов № 1
18 АДС № 4039/13.06.2017 г. Частна държавна собственост /ПИ 000149 с. Долни Романци, общ. Брезник
19 АДС № 3855/07.06.2016 г. Частна държавна собственост /ПИ с идентификатор 06286.501.1628 гр. Брезник, ул. Цвета Лумбарова № 4
20 АДС № 3406/25.08.2008 г. Частна държавна собственост / ПИ 000401 с. Студена, м.Крайна могила, общ. Перник
21 АДС № 3452/26.11.2008 г. Частна държавна собственост / УПИ III-1148, кв. 97 с. Студена, общ. Перник
22 АДС № 3682/26.11.2008 г. Частна държавна собственост / ПИ 1351, кв. 66 с Рударци, общ. Перник
23 АДС№ 3783/10.12.2013 г. Частна държавна собственост / УПИ III-522, кв. 28 а с. Долна Диканя, общ. Радомир
24 АДС № 3324/24.09.2007 г. Частна държавна собственост / ПИ 000209 с. Милославци, общ. Трън
25 АДС № 3446/26.11.2008 г. Публична държавна собственост / ПИ 000301 за Язовир Раянци с. Раянци, общ. Земен
26 АДС № 3447/26.11.2008 г. Публична държавна собственост / ПИ 000289 за Язовир Раянци с. Калотинци, общ. Земен
27 АДС № 3557/15.04.3010 г. Частна държавна собственост / ПИ 000149 - кариера с. Гълъбник, общ. Радомир
28 АДС № 3330/01.11.2007 г. Частна държавна собственост / УПИ II, кв. 40 за мотел Духлата с. Боснек
29 АДС № 3704/22.11.2011 г. Частна държавна собственост / ПИ с идентификатор 55871.508.934 гр. Перник, Пригаров район
30 АДС № 3708/13.02.2012 г. Частна държавна собственост / УПИ VIII, кв. с. Душинци, общ. Брезник
31 АДС № 3734/12.06.2012 г. Частна държавна собственост / УПИ IV-115, кв. 14 с. Планиница, общ. Перник
32 АДС № 3646/03.02.2011 г. Частна държавна собственост / УПИ VIII-764, кв. 33 с. Драгичево, общ. Перник
33 АДС 3766/16.05.2013 г. Частна държавна собственост / ПИ с идентификатор 06286.501.1582 гр. Брезник, ул. Строител № 17
34 АДС № 3758/08.05.2013 г. Частна държавна собственост / ПИ 000340 - на концесия с. Студена, м.Крайна могила, общ. Перник
35 АДС № 4220/18.12.2018 г. Публична държавна собственост / язовир "Студена": ПИ 000726 +16 сгради; ПИ 000480; ПИ 103175; ПИ 109048 с. Студена, с. Боснек, с. Кладница, общ. Перник
36 АДС 3741/28.02.2013 г. Частна държавна собственост / Вишка с. Долни Романци, общ. Брезник
37 Акт № 4135/29.03.2018 г. за поправка на АДС № 3895/12.12.2016 г. Публична държавна собственост / 225,84/451,68 идеални части от Самостоятелен обект с идентификатор 55871.505.481.1.169 - Граж гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски" № 1, ет. -1
38 Акт № 4140/29.03.2018 г. за поправка на АДС № 3894/12.12.2016 г. Публична държавна собственост / Самостоятелен обект с идентификатор 55871.505.481.1.168 - Др. Вид самостоятелен обект в сграда гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски" № 1, ет. -1
39 Акт № 4121/27.03.2018 г. за поправка на АДС № 3890/12.12.2016 г. Публична държавна собственост / Самостоятелен обект с идентификатор 55871.505.481.1.164 -Др. Вид самостоятелен обект в сграда гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски" № 1, ет. -1
40 Акт № 4134/29.03.2018 г. за поправка на АДС № 3891/12.12.2016 г. Публична държавна собственост / Самостоятелен обект с идентификатор 55871.505.481.1.165 -Др. Вид самостоятелен обект в сграда гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски" № 1, ет. -1
41 Акт № 4133/29.03.2018 г. за поправка на АДС № 3892/12.12.2016 г. Публична държавна собственост / Самостоятелен обект с идентификатор 55871.505.481.1.166 -Др. Вид самостоятелен обект в сграда гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски" № 1, ет. -1
42 Акт № 4136/29.03.2018 г. за поправка на АДС № 3893/12.12.2016 г. Публична държавна собственост / Самостоятелен обект с идентификатор 55871.505.481.1.167 -Др. Вид самостоятелен обект в сграда гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски" № 1, ет. -1
43 Акт № 4139/29.03.2018 г. за поправка на АДС № 3909/18.01.2017 г. Публична държавна собственост / Самостоятелен обект с идентификатор 55871.505.481.1.4 -За делова и административна дейност гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски" № 1, ет. 0
44 Акт № 4125/27.03.2018 г. за поправка на АДС № 3907/18.01.2017 г. Публична държавна собственост / Самостоятелен обект с идентификатор 55871.505.481.1.5 -За делова и административна дейност гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски" № 1, ет. 0
45 Акт № 4106/19.03.2018 г. за поправка на АДС № 3906/18.01.2017 г. Публична държавна собственост / Самостоятелен обект с идентификатор 55871.505.481.1.6 -За търговска дейност гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски" № 1, ет. 0
46 Акт № 4123/27.03.2018 г. за поправка на АДС № 3913/18.01.2017 г. Публична държавна собственост / Самостоятелен обект с идентификатор 55871.505.481.1.11 -За делова и административна дейност гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски" № 1, ет. 0
47 Акт № 4148/02.04.2018 г. за поправка на АДС № 3926/30.01.2017 г. Публична държавна собственост / Самостоятелен обект с идентификатор 55871.505.481.1.12 -Др. Вид самостоятелен обект в сграда гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски" № 1, ет. 0
48 Акт № 4138/29.03.2018 г. за поправка на АДС № 3911/18.01.2017 г. Публична държавна собственост / Самостоятелен обект с идентификатор 55871.505.481.1.13 -За делова и административна дейност гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски" № 1, ет. 0
49 Акт № 4141/29.03.2018 г. за поправка на АДС № 3908/18.01.2017 г. Публична държавна собственост / Самостоятелен обект с идентификатор 55871.505.481.1.14 -За делова и административна дейност гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски" № 1, ет. 0
50 Акт № 4132/29.03.2018 г. за поправка на АДС № 3912/18.01.2017 г. Публична държавна собственост / Самостоятелен обект с идентификатор 55871.505.481.1.15 -За делова и административна дейност гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски" № 1, ет. 0
51 Акт № 4137/29.03.2018 г. за поправка на АДС № 3910/18.01.2017 г. Публична държавна собственост / Самостоятелен обект с идентификатор 55871.505.481.1.16 -За делова и административна дейност гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски" № 1, ет. 0
52 Акт № 4122/27.03.2018 г. за поправка на АДС № 4103/05.12.2017 г. Публична държавна собственост / Самостоятелен обект с идентификатор 55871.505.481.1.172 -За делова и административна дейност гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски" № 1, ет. 0
53 Акт № 4126/27.03.2018 г. за поправка на АДС № 3923/30.01.2017 г. Публична държавна собственост / Самостоятелен обект с идентификатор 55871.505.481.1.17 -За делова и административна дейност гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски" № 1, ет. 1
54 Акт № 4150/02.04.2018 г. за поправка на АДС № 3924/30.01.2017 г. Публична държавна собственост / Самостоятелен обект с идентификатор 55871.505.481.1.22 -За делова и административна дейност гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски" № 1, ет. 1
55 Акт № 4124/27.03.2018 г. за поправка на АДС № 3918/30.01.2017 г. Публична държавна собственост / Самостоятелен обект с идентификатор 55871.505.481.1.23 -За делова и административна дейност гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски" № 1, ет. 1
56 Акт № 4127/27.03.2018 г. за поправка на АДС № 3919/30.01.2017 г. Публична държавна собственост / Самостоятелен обект с идентификатор 55871.505.481.1.24 -За делова и административна дейност гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски" № 1, ет. 1
57 Акт № 4149/02.04.2018 г. за поправка на АДС № 3917/30.01.2017 г. Публична държавна собственост / Самостоятелен обект с идентификатор 55871.505.481.1.25 -За делова и административна дейност гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски" № 1, ет. 1
58 Акт № 4147/02.04.2018 г. за поправка на АДС № 3916/30.01.2017 г. Публична държавна собственост / Самостоятелен обект с идентификатор 55871.505.481.1.36 -За делова и административна дейност гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски" № 1, ет. 2
59 Акт № 4144/02.04.2018 г. за поправка на АДС № 3925/30.01.2017 г. Публична държавна собственост / Самостоятелен обект с идентификатор 55871.505.481.1.45 -За делова и административна дейност гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски" № 1, ет. 3
60 Акт № 4143/02.04.2018 г. за поправка на АДС № 3921/30.01.2017 г. Публична държавна собственост / Самостоятелен обект с идентификатор 55871.505.481.1.44 -За делова и административна дейност гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски" № 1, ет. 3
61 Акт № 4151/02.04.2018 г. за поправка на АДС № 3920/30.01.2017 г. Публична държавна собственост / Самостоятелен обект с идентификатор 55871.505.481.1.43 -За делова и административна дейност гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски" № 1, ет. 3
62 Акт № 4146/02.04.2018 г. за поправка на АДС № 3922/30.01.2017 г. Публична държавна собственост / Самостоятелен обект с идентификатор 55871.505.481.1.42 -За делова и административна дейност гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски" № 1, ет. 3
63 Акт № 4128/27.03.2018 г. за поправка на АДС № 3904/18.01.2017 г. Публична държавна собственост / Самостоятелен обект с идентификатор 55871.505.481.1.52 -За делова и административна дейност гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски" № 1, ет. 4
64 Акт № 4129/27.03.2018 г. за поправка на АДС № 3905/18.01.2017 г. Публична държавна собственост / Самостоятелен обект с идентификатор 55871.505.481.1.50 -За делова и административна дейност гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски" № 1, ет. 4
65 Акт № 4116/21.03.2018 г. за поправка на АДС № 3903/18.01.2017 г. Публична държавна собственост / Самостоятелен обект с идентификатор 55871.505.481.1.51 -За делова и административна дейност гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски" № 1, ет. 4
66 Акт № 4114/21.03.2018 г. за поправка на АДС № 3902/18.01.2017 г. Публична държавна собственост / Самостоятелен обект с идентификатор 55871.505.481.1.53 -За делова и административна дейност гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски" № 1, ет. 4
67 Акт № 4130/27.03.2018 г. за поправка на АДС № 3914/19.01.2017 г. Публична държавна собственост / Самостоятелен обект с идентификатор 55871.505.481.1.54 -За делова и административна дейност гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски" № 1, ет. 4
68 Акт № 4145/02.04.2018 г. за поправка на АДС № 3915/19.01.2017 г. Публична държавна собственост / Самостоятелен обект с идентификатор 55871.505.481.1.55 -За делова и административна дейност гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски" № 1, ет. 4
69 Акт № 4142/02.04.2018 г. за поправка на АДС № 3929/30.01.2017 г. Публична държавна собственост / Самостоятелен обект с идентификатор 55871.505.481.1.56 -За делова и административна дейност гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски" № 1, ет. 4
70 Акт № 4115/21.03.2018 г. за поправка на АДС № 3928/30.01.2017 г. Публична държавна собственост / Самостоятелен обект с идентификатор 55871.505.481.1.60 -За делова и административна дейност гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски" № 1, ет. 5
71 Акт № 4113/21.03.2018 г. за поправка на АДС № 3927/30.01.2017 г. Публична държавна собственост / Самостоятелен обект с идентификатор 55871.505.481.1.61 -За делова и административна дейност гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски" № 1, ет. 5
72 Акт № 4110/21.03.2018 г. за поправка на АДС № 3933/30.01.2017 г. Публична държавна собственост / Самостоятелен обект с идентификатор 55871.505.481.1.62 -За делова и административна дейност гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски" № 1, ет. 5
73 Акт № 4111/21.03.2018 г. за поправка на АДС № 3932/30.01.2017 г. Публична държавна собственост / Самостоятелен обект с идентификатор 55871.505.481.1.63 -За делова и административна дейност гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски" № 1, ет. 5
74 Акт № 4109/21.03.2018 г. за поправка на АДС № 3935/30.01.2017 г. Публична държавна собственост / Самостоятелен обект с идентификатор 55871.505.481.1.64 -За делова и административна дейност гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски" № 1, ет. 5
75 Акт № 4108/21.03.2018 г. за поправка на АДС № 3934/30.01.2017 г. Публична държавна собственост / Самостоятелен обект с идентификатор 55871.505.481.1.65 -За делова и административна дейност гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски" № 1, ет. 5
76 Акт № 4112/21.03.2018 г. за поправка на АДС № 3931/30.01.2017 г. Публична държавна собственост / Самостоятелен обект с идентификатор 55871.505.481.1.66 -За делова и административна дейност гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски" № 1, ет. 5
77 Акт № 4131/29.03.2018 г. за поправка на АДС № 3930/30.01.2017 г. Публична държавна собственост / Самостоятелен обект с идентификатор 55871.505.481.1.67 -За делова и административна дейност гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски" № 1, ет. 5
78 Акт № 4107/21.03.2018 г. за поправка на АДС № 3958/10.02.2017 г. Публична държавна собственост / Самостоятелен обект с идентификатор 55871.505.481.1.153 -За делова и административна дейност гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски" № 1, ет. 14
79 АДС № 4034/13.06.2017 г. Публична държавна собственост / Самостоятелен обект с идентификатор 55871.505.481.1.140 -За делова и административна дейност гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски" № 1, ет. 13
80 АДС № 4033/13.06.2017 г. Публична държавна собственост / Самостоятелен обект с идентификатор 55871.505.481.1.141 -За делова и административна дейност гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски" № 1, ет. 13
81 АДС № 4035/13.06.2017 г. Публична държавна собственост / Самостоятелен обект с идентификатор 55871.505.481.1.142 -За делова и административна дейност гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски" № 1, ет. 13
82 АДС № 4036/13.06.2017 г. Публична държавна собственост / Самостоятелен обект с идентификатор 55871.505.481.1.143 -За делова и административна дейност гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски" № 1, ет. 13
83 АДС № 4038/13.06.2017 г. Публична държавна собственост / Самостоятелен обект с идентификатор 55871.505.481.1.144 -За делова и административна дейност гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски" № 1, ет. 13
84 АДС № 4037/13.06.2017 г. Публична държавна собственост / Самостоятелен обект с идентификатор 55871.505.481.1.152 -За делова и административна дейност гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски" № 1, ет. 14
85 АДС № 4234/22.02.2019 г. Публична държавна собственост / Самостоятелен обект с идентификатор 55871.505.481.1.41 -За делова и административна дейност гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски" № 1, ет. 3
86 АДС № 4258/29.07.2019 г. Частна държавна собственост / Неурегулиран поземлен имот, отреден за "Пионерски лагер", с площ от 21000 кв.м, включващ имоти с планоснимачни номера 1215, 1216 и 1371, заедно с построените в него 7 /седем/ сгради гр. Земен, местност "Орлово гнездо"
87 АДС № 3943/10.02.2017 г. Публична държавна собственост / Самостоятелен обект с идентификатор 55871.505.481.1.104 -За делова и административна дейност гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски" № 1, ет. 9