одобрен

Публичен регистър озеленени площи Дирекция "ЦАУ Освобождение"

Уникален идентификатор:  dfe6d1c3-f035-47e0-9deb-d8d77716cbc7

Описание:

Публичен регистър озеленени площи Дирекция "ЦАУ Освобождение". Информацията е актуалена към 07.09.2017г.

бургас община озеленени площи площи регистър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-09-07 16:17:17
  • Създаден от: ivanka_kasarova
  • Последна промяна: 2018-10-25 09:19:50
  • Последно променил: migrate_data

Озеленена, площ, местоположение, УПИ, квартал

обща площ

трев. пл-щи

площи зад блокове

площи

храс-ви

цветни

иглолистни

широк-ни

рози

много-ни

увивни

живи

цветни .к.

кошчета

кучесшки бр

пейки

табели

електр.

чешми

детски

водни

скални

алей

прилежащи

детски

спортни

застроени

арх. ел-ти, паметници

квартал обслужвани пред блокове масиви фигури дървета дървета цветя катерл-ви плетове саксии отпадъци кошчета стълбове съо-ния площи кътове озел. площи тротоари площадки площадки терени перголи, беседки
м2/дка м2/дка м2/дка , м2/дка м2/дка брой брой м2 брой брой метра лин. брой брой брой брой брой брой брой м2/дка м2/дка м2/дка м2/дка м2/дка м2/дка сгради м2/дка брой
Квартал 1 находящ се на ъгъла на бул."Проф. Якимов"в" и бул."Я.Комитов" 5105.92 483 19 0 0 39 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 УПИ І -23 1321 66
2 УПИ ІІ -24 1666 417
3 УПИ ІІІ -25 372.7
4 УПИ ІV - 23 зелен пояс по бул."Я.Комитов" зелен пояс
Квартал 2 находящ между бензиностанция, бл.31, бл.146, бл.33 и бул."Я.Комитов" 8773.73 1706.18 0 0 0 24 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 614 0
1 УПИ І - 29,30 /бл.32/ 1548.57 731.95
2 УПИ ІІ - 27, /бл.142/ частен имот
3 УПИ ІІІ - 31 частен имот
4 УПИ ІV - 26,32 зелен пояс
5 УПИ V - 28,29 за ТП 157.61
Квартал 3, находящ между бл.31,бл.32, бл.33 и бул."Я.Комитов" 19336.54 1002.7 0 0 1 33 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1057.08 0
1 УПИ І - 37 частен имот
2 УПИ ІІ - 36 частен имот
3 УПИ ІІІ - 35 частен имот
4 УПИ VІ - 35 частен имот
5 УПИ V - 55,460 частен имот
6 УПИ ІV - 39,40,1 бл.33 1002.7 360.43
Квартал 3А, находящ между бл.321 бл.146 и бул "Я.Комитов" 3697.41 1774.43 0 0 1 19 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 685.22 0
1 УПИ І - 33,34 1774.43 136.72 136.72
Квартал 4, находящ между бл.32, бл.146 и бул "Я.Комитов" 9745.97 2523.17 17 0 16 35 2 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310.42 1532.34 0
1 УПИ І - 43,44, бл.34 1395.84 393.3
2 УПИ ІІ - 43 зелен пояс по "Проф. Якимов" и озеленяване зелен пояс
3 УПИ ІІІ - 43 ТП
4 УПИ ІV -43 за озеленяване 1127.33 2 310.42
Квартал 5, находящ между бл.32, бл.146 и бул "Я.Комитов" 11979.69 3920.54 15 0 2 86 4 4 3 0 0 1 2 24 0 0 0 1 0 0 0 0 0 479.06 1486.37 0
1 УПИ І - 46 за озеленяване 2414.88 2 3 1 479.06
2 УПИ ІІ - 46,47 бл.35 1505.66 655.22 1 21
Квартал 6, находящ между бл.32, бл.146 и бул "Я.Комитов" 7992.48 1912.7 17 0 7 54 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1523.31 0
1 УПИ І - 49,50 бл.63 1912.7 999.95
2 УПИ ІІ - 49
Квартал 7, находящ между бл.63, бл.70 бул. "Проф.Якимов" бл.37 и Начално базово у-ще 64636.93 18955.66 16 10 77 294 0 8 0 0 7 0 10 52 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1494.32 0
1 УПИ І - 107,108, бл.36 1197.53 521.83
2 УПИ ІІ - 107 за озеленяване 954.84
3 УПИ V - 99 за спортен к-с и обслужващи сгради 13607.21
4 УПИ VІІ - 92 зелен пояс зелен пояс
5 УПИ Х - 98 частен имот бл.148
6 УПИ ХІ - 93 частен имот
7 УПИ ХІІ - 100 частен имот
8 УПИ ХІІІ - 102 478 за ресторант
9 УПИ ХІV - 105 480 за обществено обслужване
10 УПИ ХV - 104 за обществено обслужване
11 УПИ ХVІ - 93 за ТП
12 УПИ ХVІІІ - 99 за ТП
13 УПИ ХІХ - 105 за ТП
14 УПИ ХХ - 99 за озеленяване пред бл.64 3196.08
Квартал 7А, Начално базово у-ще и Учителски институт 29935.88 10273.57 181 0 56 249 4 0 0 0 17 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1879.93 0 0 0 4538.54 0
1 УПИ І - 118, НБУ
2 УПИ ІІ - 121 за ОДЗ
3 УПИ ІІІ - 121 за ТП
4 УПИ ІV - 120 за административно обслужване
5 УПИ V - 117.118 за ТП
Квартал 7Б. Бл.118. бл.81 бл.82 зад бл.49 6927.33 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 392.03 0
1 УПИ V - 131 частен имот
2 УПИ VІ - 132 частен имот
3 УПИ VІІ - 129. 130
4 УПИ VІІІ - 126 частен имот
5 УПИ ІХ - 127. 128 частен имот
Квартал 7В. бл.49 5803.01 2034.41
УПИ І - 124 бл.49 73.56
УПИ ІІ - 123 за озеленяване 1960.85
Квартал 7Г. Зад бл.36 до спортен комплекс и бул. "Проф. Якимов" 6697.01 443.19
УПИ ІІІ - 95 за обществено обслужване зелен пояс 954.84
УПИ ІV - 97 за обществено обслужване 443.19 443.19
9 УПИ ХVІІ -95 за ТП 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 392.03 0
Квартал 8,находящ се бл. 37 10201.86 2796.06 28 0 21 71 0 0 6 0 0 0 2 22 0 8 0 2 0 0 0 0 289.04 0 1536.62 0
1 УПИ І - 111,112, бл.37 1364.55 603.65 21
2 УПИ ІІ - 111 зелен пояс 324.26
3 УПИ ІІІ - 111 за ТП 180.85
4 УПИ ІV - 111 за озеленяване 899.4 2 1 2 289.04
Квартал 9, находящ между бл.37, бл.69 и бул."Проф Якимов" 10050.46 2417.36 14 0 36 83 0 0 0 0 0 0 3 5 0 7 0 2 0 0 0 0 285.97 0 1509.53 0
1 УПИ І-114,115 бл.38 1232.59 615.04 2 2 1 161.49
2 УПИ ІІ - 114 за озеленяване 1184.77 1 3 1 124.48
Квартал 9А бл.69 9362.22 697.81 6 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 УПИ І - 160,163 бл.69 и зелен пояс 697.81
2 УПИ ІІ - 163 зелен пояс
Квартал 10 бл.39 7298.95 1846.51 23 0 8 39 0 0 0 0 0 0 0 10 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1528.78
1 УПИ І - 166,167 бл.39 1846.51 379.34
Квартал.11 бл.40 8972.57 2768.78 13 0 16 51 8 0 0 0 2 0 20 0 0 0 5 0 0 0 0 438.57 0 1491.37 0
1 УПИ І - 169,170, бл.40 1048.85 256.98 11
2 УПИ ІІ - 169 за озеленяване 1719.93 2 9 5 438.57
Квартал 12 бл.41 бл.54 и бл.75 40521 6279.27 26 0 35 192 0 0 0 0 0 3 3 12 0 0 0 5 0 0 0 0 1119.04 0 3454.83 0
1 УПИ І - 163 за общ. Обслужване зелен пояс по "Проф. Якимов"
2 УПИ ІІ - 163,164, бл.41 1516.21 298.52
3 УПИ ІІІ - 163 за озеленяване 2217.96 3 3 12 5 1119.04
4 УПИ ІV - 183 ОДЗ "Брезичка"
5 УПИ V - 185 за озеленяване 294.57
6 УПИ VІ - 185,186, бл.54 806.85 110.07
7 УПИ VІІ - 185,187, бл.75 899.01 226.88
8 УПИ VІІІ - 188 частен имот
9 УПИ ІХ - 189 частен имот
10 УПИ Х - 190 частен имот
11 УПИ ХІ - 185 за озеленяване 544.67
Квартал 13 бл.42 10648.18 2680.17 2 0 22 138 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 6 0 0 0 0 822.51 0 1
1 УПИ І - 179 за озеленяване зелен пояс по Проф. Якимов 1396.3 1 7 6 822.51 1
2 УПИ ІІ - 179,180, бл.42 1056.17 302.34
3 УПИ ІІІ - 181, бл.105 частен имот
4 УПИ ІV - 179 за ТП 227.5
Квартал 14 бл.50 бл.51 бл.52 бл.53 ІІ РПУ на МВР част от бл.55 41270.21 7367.09 39 0 20 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2235.62 0
1 УПИ І - 205,204, бл.50 1083.1 16.56
2 УПИ ІІ - 202,204,бл. 161 частен имот
3 УПИ ІІІ - 204 за озеленяване 4208.44
4 УПИ ІV - 207,204, бл.52 824.54
5 УПИ V - 204 за ТП
6 УПИ VІ - 206,204, бл.53 1241.11 29.82
7 УПИ ІV - 194 частен имот
8 УПИ V - 197,198 частен имот
9 УПИ ІХ - 192 за озеленяване 589.81
10 УПИ Х - 192,193, бл.51 1724.65 86.39
11 УПИ ХІ - 192 за озленяване зелен пояс бул.Проф Якимов Бул. Ст. Стамболов
12 УПИ ХІІ - 192, ІІ РПУ 236.86
13 УПИ ХІІ - 192, частен имот 1085.36
14 УПИ ХІV - 199,200 частен имот 1225.32
15 УПИ ХV - 199,200 частен имот 435.92
Квартал 15 бул."Ст.Стамболов" и бл.55 25792.87 8946.68 592 0 64 234 8 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 1701.1 0 0 0 7458.75 0
1 УПИ ІХ - 192 за озеленяване 1558.17
2 УПИ Х - 192,193бл.51 137.2
3 УПИ ІV - 194, бл.85
4 УПИ ІV - 197,195, бл.84, бл.83
5 УПИ ХІ - 192, зелено 2190.53
6 УПИХІІ - 192, общ. Обслужване 236.86
7 УПИ ХІХ - 192 зелено 1220.2
8 УПИ ХІІІ - 192 частен имот
9 УПИ ХІV - 199 частен имот
10 УПИ ХV - 200 частен имот
11 УПИ ІІІ - 213 за ТП
12 УПИ ХVІ - 217,218 жил.нужди
13 УПИ ХХ - 218 зелено 3304.42
14 УПИ ХХІ - 250 зелено 299.3
15 УПИ ХVІІІ - 250 за ТП
16 УПИ І - 212,211 за ТП
17 УПИ ХVІІ - 212 общ. Обс
18 УПИ ІІ - 210 ОДЗэ Райна Княгиня
19 УПИ VІІІ - 216 за ТП
20 УПИ VІ - 214 жил.нужди
21 УПИ VІІ - 215 зелено
Квартал 15A пред бл.55 36728.54 2463.2 4 0 6 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 УПИ І - 220 частен имот
2 УПИ ІІ - 222 жилищни нужди 2463.2
3 УПИ ІІІ - 223
4 УПИ ІV - 225 частен имот
5 УПИ V - 227 зелен пояс по бул. Ст.Стамболов
6 УПИ VІ - 221 частен имот
7 УПИ VІІ - 226 частен имот
8 УПИ VІІІ - 227 зелен пояс по бул. Ст.Стамболов
Квартал 15 Б = 15А' 2391.14 1352.72 0 0 12 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 УПИ І - 251за паркинг
Квартал 16 бл.56 10296.68 4058.33
1 УПИ І - 247,248 жилищни нужди, бл.56 2412.49 362.28
2 УПИ ІІ -247 за озеленяване, вкл. спортна площадка 1645.84 250 13 250
Квартал 17 бл.66 3954.24 2810.52 0 0 0 0 0 20 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 383.86 0
1 УПИ І - 252,253, бл.66 816.69
2 УПИ ІІ - 252 за озеленяване 1993.83
Квартал17A бл.67 и бл.125 10672.09 1624.58 27 0 9 23 5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1366.7 0
1 УПИ І - 252
2 УПИ ІІ - 252, 255, бл.125 417.53 197.7
3 УПИ ІІІ - 252,254, бл.67 496.77 701.87
4 УПИ ІV - 252,254 озеленяване 710.28
Квартал 18 бл.45 и у-ще "К.Преславски" 35007.63 3223.83 127 0 56 127 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1516.07 0
1 УПИ І - 229,230, у-ще К.Преславски
3 УПИ ІІ - 234,235,236 за ТП 322.05
4 УПИ ІІІ - 233,234, бл.45 323.39
5 УПИ ІV - 234 за ТП
6 УПИ V - 245 за озеленяване 1456.28
7 УПИ VI - 245,246, бл.57 1444.16
Квартал 19 бл.44 12721.61 2403.79 122 0 22 37 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2300.12 0
1 УПИ І - 242,244, бл.46
2 УПИ ІІ - 244 за озеленяване 1087.24
3 УПИ ІІІ - 243,244, бл. 44 765.39
4 УПИ ІV - ,244,озеленяване 551.16
Квартал 19A бл.118 4666.23 1420.31 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 УПИ І - 238, бл.118
2 УПИ ІІ - 240 жил. нужди 577.26
3 УПИ ІІІ - 239 за ТП 181.99
4 УПИ ІV - 239 зелено 608.67
Квартал 20 ВиК 3542.62 130.19 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 418.74 0
1 УПИ І - 231 за ВиК 130.19
Квартал 21 бл.48 бл.77 бл.78 20348.66 7541.76 5 0 8 60 0 0 0 0 0 1 0 5 0 9 0 0 5 0 3415.07 0 637.48 0 412.36 0
1 УПИ І - 155 частен имот
2 УПИ ІІ - 156, бл.78
3 УПИ ІІІ - 157, бл.77
4 УПИ ІV - 152 за озеленяване 6175.22 1 2 2 5 637.48
5 УПИ V - 152, 151 за ТП 137.39
6 УПИ VІ - 154, за смесено предназначение 637.4
7 УПИ VІІ - 152,153 бл.48 591.75
Квартал 21А бл.47 383.66
1 УПИ І-152,158 бл.47
2 УПИ ІІ -133 383.66
Квартал 22 ОДЗ "Моряче" и поликлиника 33057.44 6390.96 253 0 62 250 17 0 0 0 0 6 0 17 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3078.82 4
1 УПИ І - 62,63, бл.70 2090.22 1152.23
2 УПИ І І - 64 частен имот
3 УПИ ІІІ - 59 за поликлиника 1057.72
4 УПИ ІV - 61,62 за ТП
5 УПИ VІ - 62 за ТП
6 УПИ V - 60, за ДГ 1417.12
7 УПИ VІІ - 62 за озеленяване и благоустрояване 2883.62
Квартал 23 бл.29 10192.34 3415.59 20 0 22 53 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274.19 1526.91 0
1 УПИ І - 55,56, бл. 29 1228.28 454
2 УПИ ІІ - 55 за озеленяване и подземен гараж 2187.31 5 274.19
Квартал 24 бл.30 14655.85 4433.09 6 0 24 174 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 534.53 1587.9 0
1 УПИ І - 52,53, бл. 30 1411.66 413.47
2 УПИ ІІ - 52 за озеленяване 2822.14 14 534.53
3 УПИ ІІІ - 52 за обслужване 79.85
4 УПИ ІV - 52 119.44
Квартал 25 бл.24 бл.25 бл.26 28309.04 8213.99 22 0 12 128 4 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 5 0 0 0 0 158.61 0 1829.41 0
1 УПИ І 67,71, бл.26 1214.8 260.14
2 УПИ ІІ - 72 за общ. Обсл.
3 УПИ ІІІ - 74, за жил.нужди, бл.104,103
4 УПИ ІV - 67,77 за ТП
5 УПИ V - 67,70, бл.24 1075.96 173.32
6 УПИ VІ - 67,за озеленяване 2001.18 1 4 5 158.61
7 УПИ VІІ - 67,69, бл.25 1529.16 386.41
8 УПИ VІІІ - 67 за озеленяване 1428.75
9 УПИ ІХ - 67,68 за ТП
10 УПИ Х - 67 за общ. Обсл. 964.14
11 УПИ ХІ - 52, зелен пояс
Квартал 25 А бл.87 бл.88 бл.86 4229.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 УПИ І - 75, бл.87,88
2 УПИ ІІІ - 461
3 УПИ ІV - 76 частен имот
4 УПИ V - 76 частен имот
5 УПИ VІ - общински имот
Квартал 26 бл.27 и бл.27А 9966.91 2782.27 24 0 11 46 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1807.27 0
1 УПИ І - 80,81,82, бл.27 и 27А 1609.95 345.87
2 УПИ ІІ - 82 за озелянавяане 1172.32
3 УПИ ІІІ - 82, 79 за ТП
Квартал 27 бл.28 и бл.28А 9899.63 2785.58 0 0 17 67 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1805.33 0
1 УПИ І - 84,85,86, бл 28 и 28А 1220.1 478.89
2 УПИ ІІ - 86, за озеленяване 1565.48
Квартал 28 бл.64 и бл.64А 9041.36 2416.63 1 0 5 86 0 0 0 0 0 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1504.63 1
1 УПИ І - 88,89,90, бл.64 и 64А 942.61 570.06
2 УПИ ІІ - 90 за озеленяване 1474.02 1474.02
Квартал 29 ОУ "А.Страшимиров" 24234.72 849.1 108 0 18 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2573.85 0
1 УПИ І- 146 за обсл. 523.84
2 УПИ ІІ - 148,145 за у-ще
3 УПИ ІІІ - 146,144 за ТП
4 УПИ ІV - 143 частен имот
5 УПИ V - 147 за озел. 212.12
6 УПИ VІ - 147 за озел. 113.14
7 УПИ VІІ - 148,149 за ТП
Квартал 30 ОДЗ 15829.84 180.39 74 0 8 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1342.74 0 0 0 1342.74 0
1 УПИ І - 141 за ДГ/ по оградата/ 180.39
Квартал 31 бл.22 8637.49 3589.06 11 0 1 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112.1 0 1520.87 0
1 УПИ І - 138,139, бл.22 2018.97 191.79
2 УПИ ІІ - 139 за озел. 1570.09 3 112.1
Квартал 32 бл.23 13676.17 4151.94 15 0 3 72 4 0 0 0 0 0 3 10 0 0 0 2 0 0 3875.1 0 636.67 0 107.39 0
1 УПИ І - 134,135, бл.23 542.12 250.16
2 УПИ ІІ - 134 за озел.и подз. паркинг 3262.7 3 10 2 636.67
3 УПИ ІІІ - 134 за общ. обсл. 347.12
Квартал 33 бл.19 бл.17 бл.72 22046.94 4959.92 67 0 16 229 8 0 0 0 2 2 0 15 0 8 0 3 0 0 0 0 147.81 0 2805.94 0
1 УПИ І - 264,265,бл.19 1050.37 204.94
2 УПИ ІІ - 270 за бензиностанция
3 УПИ ІІІ - 264 за озел. 635.44
4 УПИ ІV - 264,268, бл.72 2 4 3 147.81
5 УПИ V - 264 за озел. 2396.71
6 УПИ VІ - 266 за жил. нужди 101.93
7 УПИ VІІ - 264,269,бл17 629.16
8 УПИ VІІІ - 264,267 за ТП
9 УПИ ІХ - 264 за озел. 248.24
Квартал 34 бл.20 и бл.20А 10433.82 3489.22 0 0 7 90 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1769.18 0
1 УПИ І - 272,273,274,бл20 1212.21 424.16
2 УПИ ІІ - 272 за озел. 2277.01
Квартал 35 бл.21 и бл.21А 10231.47 3235.12 26 0 11 86 13 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1769.18 0
1 УПИ І - 276,277,278,бл.21 1168.96 545.69
2 УПИ ІІ - 276 за озел. 2066.16 2066.16
Квартал 36 бл.65 и бл.65А 10169.23 2747.23 214 0 21 28 6 0 0 0 0 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011.54 0
1 УПИ І - 276,279,280,бл.65 и 65А 1049.94 581.21
2 УПИ ІІ - 276 за озел. 1697.29
Квартал 37-Магазин Билла 24767.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 УПИ І - 294,бл.113
2 УПИ ІІ - 294 частен имот
3 УПИ ІІІ - 294 частен имот
4 УПИ ІV - 443,295 м-н БИЛЛА
5 УПИ V - 293,бл.107
6 УПИ VІІІ - 298,299, бл.109
7 УПИІХ - 297 за ТП
8 УПИ Х - 296, бл.110
9 УПИ ХІ - 298 за смесено предназ.
10 УПИ ХІІІ - 298,467 частен имот
11 УПИ ХІV - 294 за ТП
Квартал 37А бл.76 бл.79 бл.80 13289.6 1760.21 10 0 7 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2780.42 0
1 УПИ І - 304,300,бл.70 1169.58 507.13
2 УПИ ІІ - 303,бл.79 190.63
3 УПИ ІІІ - 301 за смесено предназначение
4 УПИ ІV - 486,бл.80 400.4
5 УПИ V - 302,300 за ТП
6 УПИ ХІІ - 37 за обслужване
Квартал 38 11645.44 2974.37 10 0 9 54 1 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2326.35 0
1 УПИ І - 289,290,бл.71 1410.88 342.22