одобрен

Регистър на озелените площи

Уникален идентификатор:  dff5f090-a4d3-4ebd-86ba-9f95694fafdb

Описание:

Регистър на озелените площи

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-04-01 10:27:38
  • Създаден от: obshtina_targovishte
  • Последна промяна: 2020-04-01 10:27:38

№ по карта /ОУП/

Адрес

Вид собственост

Изпълнение на благоустройствени и озеленителни мероприятия

Устройствена зона

Площ /м2/

/по кадастрална карта/
332 73626.504.13 Общинска публична Не е реализирано Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 6 332,31
160 Изолационно озеленяване /Ози/ 12385
73626.508.388 Общинска публична Не е реализирано Изолационно озеленяване /Ози/ 12 811,58
73626.508.389 Общинска публична Не е реализирано Изолационно озеленяване /Ози/ 3 336,49
324 73626.508.387 Общинска публична Не е реализирано Изолационно озеленяване /Ози/ 4 142,34
331 73626.508.187 Частна Не е реализирано Изолационно озеленяване /Ози/ 2 225,48
330 Изолационно озеленяване /Ози/ 15351
73626.508.190 Общинска частна Не е реализирано Изолационно озеленяване /Ози/ 8 346,68
73626.508.133 Общинска публична Реализирано Изолационно озеленяване /Ози/ 7 004,53
262 73626.508.163 Общинска частна Не е реализирано Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 7 329,02
256 73626.508.182 Общинска публична Частично реализирано Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 317.3
254 73626.508.146 Общинска публична Частично реализирано Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 3 475,06
251 73626.508.116 Общинска публична Реализирано Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 3 550,82
252 73626.508.251 Общинска публична Реализирано Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 426.15
250 73626.508.102 Общинска публична Реализирано Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 1676.57
247 73626.508.100 Общинска публична Реализирано Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 2 624,91
248 73626.508.110 Общинска частна Реализирано Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 880.09
463 Част от 73626.508.211 Общинска частна Частично реализирано Озеленени територии за широко обществено ползване в населените места /Оз1/ 83 570
от 147 114,79
357 73626.508.19 Частна Частично реализирано Озеленени територии за спорт и развлечения /Озс/ 7 005,54
356 73626.508.20 Частна Частично реализирано Озеленени територии за спорт и развлечения /Озс/ 7 016,37
352 73626.508.420 Общинска публична Частично реализирано Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 4 203,34
353 73626.508.210 Общинска частна Частично реализирано Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 1 225,88
354 73626.508.208 Общинска частна Частично реализирано Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 1 046,51
355 73626.508.418 Общинска публична Частично реализирано Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 522.85
347 73626.508.415 Общинска публична Частично реализирано Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 3 062,39
346 73626.508.283 Общинска публична Частично реализирано Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 2 532,14
370 73626.509.453 Общинска публична Частично реализирано Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 803.81
179 73626.509.605 Общинска публична Реализирано Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 1 228,00
449 73626.508.267 Общинска частна Не е реализирано Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 522.79
451 73626.508.137 Общинска частна Реализирано Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 351.13
366 73626.510.342 Общинска частна Частично реализирано Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 8 038,29
418 Част от 73626.508.143 Общинска публична Частично реализирано Озеленени територии за спорт и развлечения /Озс/ 74 870
от 161 424,55
237 73626.510.436 Частна Реализирано Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 8 358,60
/Градина при „Войнишки паметник“/
236 73626.510.440 Общинска публична Реализирано Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 1 930,70
417 Част от 73626.510.305 Общинска частна Реализирано Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 7 863
от
66558.96
416 Част от 73626.510.305 Общинска частна Реализирано Озеленени територии за широко обществено ползване в населените места /Оз1/ 32 038
/парк „Детски комплекс – Роден кът‘/ от
66558.96
233 73626.510.294 Общинска публична Частично реализирано Озеленени територии за спорт и развлечения /Озс/ 33457.65
/ стадион „Колодрума“/
261 73626.510.438 Общинска публична Частично реализирано Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 984.57
232 73626.510.444 Общинска публична Частично реализирано Озеленени територии за спорт и развлечения /Озс/ 12 648,70
231 73626.510.291 Общинска публична Реализирано Озеленени територии за спорт и развлечения /Озс/ 26 242,21
/Стадион „Димитър Бурков“/
230 Парк „Борово око“ Озеленени територии за широко обществено ползване в населените места /Оз1/ 154 282
73626.510.442 Общинска частна Реализирано 28955.77
Част от 73626.511.154 Общинска публична Реализирано 87852.49
73626.511.268 Общинска частна Реализирано 18 177,35
73626.511.340 Общинска публична Реализирано 24 744,14
Част от 73626.511.174 Общинска публична Реализирано 1 819,62
229 Част от 73626.204.499 Съсобственост Реализирано Озеленени територии за широко обществено ползване извън населените места /Оз2/ 229 550 от 254 427,96
/парк „Българо-руска дружба“/
384 Парк „Юкя“ Озеленени територии за широко обществено ползване в населените места /Оз1/ 248803
73626.507.404 Общинска публична Частично реализирано 157 700,48
73626.507.684 Държавна публична Водоем 7 092,46
73626.507.228 Общинска публична Частично реализирано 23 513,46
73626.507.98 Общинска публична Частично реализирано 29 714,97
Множество частни имоти Планувано
338 73626.507.329 Съсобственост Реализирано Озеленени територии за широко обществено ползване в населените места /Оз1/ 22 102,12
/централна градска част/
187 73626.506.283 Общинска публична Реализирано Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 12 094,71
/градина до храм „Св. Иван Рилски“ /
171 73626.506.277 Общинска публична Не е реализирано Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 2 147,09
213 73626.506.55 Общинска публична Частично реализирано Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 1681.23
486 „Работнически стадион“ Частично реализирано Озеленени територии за спорт и развлечения /Озс/ 74226
73626.506.23 Общинска частна 18058.24
73626.506.1 Общинска публична 56 168,20
214 73626.504.353 Общинска публична Частично реализирано Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 11 013,01
407 73626.504.710 Общинска частна Не е реализирано Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 7 884,04
194 73626.33.8 Частна Не е реализирано Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 16 570,58
Гробищен парк
195 Разсадник Реализирано Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 84758
73626.33.7 Съсобственост 17 137,59
73626.33.6 Частна 11 380,30
73626.33.5 Частна 5707.66
73626.33.4 Частна 6 077,33
73626.33.3 Частна 17 867,92
73626.33.11 Частна 3 798,27
73626.33.12 Частна 3 797,48
73626.33.13 Частна 3 798,66
73626.33.14 Частна 4 370,32
73626.33.15 Частна 4 369,03
Част от 73626.33.1 Общинска частна 1384.56
73626.33.91 Стопанисвано от общината 4 864,32
Част от 73626.504.344 Общинска публична 5 673,90
217 Разсадник Реализирано Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 13269
73626.32.8 Частна 9 122,44
73626.32.9 Частна 4 147,85
410 Частично реализирано Озеленени територии за широко обществено ползване в населените места /Оз1/ 67366
73626.504.351 Няма данни 7409.25
73626.507.14 Общинска частна 57 151,26
73626.507.552 Няма данни 3 202,05
73626.507.238 Общинска частна 10494.08
189 73626.507.6 Общинска публична Реализирано Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 69 854,49
Гробищен парк
460 Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 1436
73626.507.31 Общинска публична Не е реализирано 1018.82
73626.507.30 Общинска частна Не е реализирано 420.45
73626.507.53 Общинска публична Не е реализирано 237.53
192 73626.507.1 Общинска публична Частично реализирано Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 33 079,54
Гробищен парк
193 73626.38.366 Общинска публична Частично реализирано Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 44 352,56
Гробищен парк
485 73626.507.574 Частна Частично реализирано Озеленени територии за спорт и развлечения /Озс/ 30 775,73
Трасета за вело- и мотоспорт
221 73626.507.575 Частна Не е реализирано Озеленени територии за спорт и развлечения /Озс/ 10 876,27
Незастроен имот за спортен обект
446 Част от 73626.514.4 Общинска публична Не е реализирано Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 1 709 от
3912.46
297 Частично реализирано Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 33813
73626.504.79 Общинска публична 31 248,48
73626.504.83 Държавна публична 2 592,61
298 73626.504.75 Държавна частна Не е реализирано Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 4 513,62
300 73626.504.59 Държавна частна Не е реализирано Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 2 901,69
301 73626.504.109 Държавна частна Не е реализирано Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 2 902,08
302 Не е реализирано Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 4903
73626.504.84 Общинска публична 3 280,64
Част от 73626.504.114 Общинска публична 9 000,31
310 73626.504.180 Общинска публична Не е реализирано Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 95 963,65
313 73626.504.151 Общинска публична Не е реализирано Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 892.37
314 73626.504.125 Общинска публична Не е реализирано Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 513.02
458 Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 21100
Част от73626.504.110 Общинска публична 1 296,24
73626.504.111 Общинска публична 4 461,74
Част от 73626.504.112 Общинска частна 2 215,73
73626.504.113 Общинска публична 8 901,62
Част от 73626.504.114 Общинска публична 9 000,31
196 73626.504.260 Общинска публична Частично реализирано Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 25 548,68
Предгаров парк
305 73626.504.264 Общинска публична Частично реализирано Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 2 886,41
Предгаров парк
402 73626.504.329 Общинска публична Частично реализирано Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 10 096,94
216 73626.504.324 Общинска частна Не е реализирано Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 37 187,56
309 73626.504.705 Общинска публична Не е реализирано Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 17 289,41
308 73626.504.630 Общинска частна Частично реализирано Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 2 108,54
400 73626.504.320 Общинска публична Частично реализирано Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 987.03
406 73626.504.316 Общинска частна Не е реализирано Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 1 619,06
405 73626.504.247 Държавна частна Не е реализирано Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 5 916,03
404 73626.504.314 Общинска публична Не е реализирано Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 8 021,10
403 73626.504.313 Общинска публична Не е реализирано Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 6 710,16
459 Не е реализирано Терен за озеленяване за широко обществено ползване и със специфично предназначение /Т6/ 17878
73626.504.311 Общинска публична 17 306,14
Част от 73626.504.181 Държавна публична 52 243,22
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте