непроверен

OpenData

Уникален идентификатор:  e00920c4-f277-4c67-bde2-69bae523954b

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-12-01 13:00:08
  • Създаден от: ERSA_OpenData
  • Последна промяна: 2019-12-01 13:00:08
Няма информация за показване