одобрен

Регистър на имоти - публична и частна общинска собственост - нов

Уникален идентификатор:  e012bb86-b050-4eef-afde-1c6292de35d9

елхово община елхово публичен регистър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2019-03-12 14:20:54
  • Създаден от: p.dimitrova
  • Последна промяна: 2019-03-12 14:20:54