одобрен

Справкa относно миграционната обстановка в Република България от 01.07.2020 г. до 31.12.2020 г.

Уникален идентификатор:  e018aa8b-e2b1-4a71-93de-1ec15d9078e4

Описание:

Справкa относно миграционната обстановка в Република България от 01.07.2020 г. до 31.12.2020 г.

РМС 214/2016 МВР граници миграция миграционна обстановка справки

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-01-25 12:10:28
  • Създаден от: DKIAD
  • Последна промяна: 2021-01-25 12:10:28

Общо задържани лица

Вход

Изход без регистрация в AFIS

Вътрешност

Общо

Националности

Афганистан

Сирия

Ирак

Иран

Пакистан

Други

Общо

Общо задържани по граници

Българо-сръбска

Българо-турска

Българо-гръцка

Българо-румънска

Българо-северно македонска

Въздушна

Морска

Общо

Изведени от дирекция "Миграция"-МВР

Доброволно изведени

Принудително изведени

Общо

406 769 1 883 3 058 2 112 853 225 36 93 427 3 746 1381 204 149 103 11 15 0 1863 52 220 272