одобрен

Регистър на местните поделения по вероизповедания

Уникален идентификатор:  e08c3ebd-ca7b-41e9-b230-b006b3812c8e

Описание:

към 31.01.2020г.

Община Разград Вероизповедение

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-10 11:17:32
  • Създаден от: galya_krasteva_krasteva
  • Последна промяна: 2020-02-25 16:02:31
  • Последно променил: galya_krasteva_krasteva

Дата

Наименование

Адрес

Забележка / основание

81 01.12.2015г Мюсюлманско настоятелство село Раковски, ул. „Стара планина“ №8 Вписването е направено на основание заявление с Вх. № 94-00-2401 от 27.11.2015 г.
82 25.04.2016 г. Мюсюлманско изповедание Районно мюфтийство гр. Разград гр. Разград, бул. „Априлско въстание“ №13 Вписването е направено на основание заявление с Вх. № АО-05 -03-3685 от 20.04.2016 Към заявлението са приложени: 1. Заверено копие на решение №11/08.02.2016 г. по ф.д. №1659.2003 на Софийски градски съд; 2. Заверено копие от удостоверение за актуално състояние на Мюсюлманско изповедание; 3. Решение №53/28.03.2016 г. на Висшия мюсюлмански съвет за избор на Районен мюфтия; 4. Заверено копие на Устава на Мюсюлманско изповедание.
83 27.06.2016 г. Мюсюлманско настоятелство с. Дянково, ул. „Ивайло“ №20 Вписването е направено на основание заявление с Вх. № АО-05 -03-5368 от 27.06.2016
84 27.06. 2016 г. Мюсюлманско настоятелство с. Ясеновец, ул. „Антим“ №1 Вписването е направено на основание заявление с Вх. № АО-05 -03-5369 от 27.06.2016
85 27.06 2016 г. Мюсюлманско настоятелство с. Раковски, ул. „Стара планина“ №8 Вписването е направено на основание заявление с Вх. № АО-05 -03-5370 от 27.06.2016
86 27.06.2016 г. Мюсюлманско настоятелство с. Липник, ул. „Рила“ №3 Вписването е направено на основание заявление с Вх. № АО-05 -03-5371 от 27.06.2016
87 27.06.2016 г. Мюсюлманско настоятелство гр. Разград, бул. „Априлско въстание“ №13 Вписването е направено на основание заявление с Вх. № АО-05 -03-5372 от 27.06.2016
88 19.07.2016 г. Мюсюлманско настоятелство с. Стражец, ул. „Слънчев бряг“ №22 Вписването е направено на основание заявление с Вх. № АО-05 -03-6059 от 13.07.2016
89 11.11.2016 г. Мюсюлманско настоятелство с. Киченица ,ул. „Хан Кубрат“ №2
90 15.12.2016 г. Мюсюлманско настоятелство с. Радинград ,ул. „Бузлуджа“ №18 Вписването е направено на основание заявление с Вх. № АО-05 -03-10665 от 13.12.2016
91 01.03.2017 г. Мюсюлманско настоятелство с. Мортагонаво ,ул. „Рила“ №4 Вписването е направено на основание заявление с Вх. № АО-05 -03-1522 от 24.02.2017
92 08.06.2017 г. Мюсюлманско настоятелство гр. Разград,бул. „Априлско въстание“ №13 Вписването е направено на основание заявление с Вх. № АО-05 -03-4505 от 05.06.2017
93 30.06.2017г. Мюсюлманско настоятелство с. Мортагонаво ,ул. „Рила“ №4 Вписването е направено на основание заявление с Вх. № АО-05 -03-5235 от 28.06.2017
94 10.08.2017г. Мюсюлманско настоятелство с. Недоклан ,ул. „България“ №2 Вписването е направено на основание заявление с Вх. № АО-05 -03-6458 от 11.08.2017
95 03.11.2017г. Мюсюлманско настоятелство с. Дянково ,ул. „Ивайло“ №20 Вписването е направено на основание заявление с Вх. № АО-05 -03-8718 от 26.10.2017
96 29.11.2017г. Мюсюлманско настоятелство с. Липник ,ул. „Рила“ №3 Вписването е направено на основание заявление с Вх. № АО-05 -03-9481 от 22.11.2017
97 13.05.2019г. Мюсюлманско настоятелство с. Стражец, ул. "Слънчев бряг" №22 Вписването е направено на основание заявление с Вх. № 61-00-42 от 08.05.2019 г.
98 31.01.2020г. Мюсюлманско настоятелство с. Киченица, ул. „Хан Кубрат“ №2 Вписването е направено на основание заявление с Вх. № 33-00-14 от 13.01.2020г.