одобрен

Община Златица - Разрешения за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения - 2019

Уникален идентификатор:  e0b8a379-cfb4-475a-97a4-75e04a610063

Описание:

Община Златица - Разрешения за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения - 2019

zlatica златица община

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-16 10:37:48
  • Създаден от: aleksandar_radev
  • Последна промяна: 2020-01-16 10:37:48

акт №

дата

име на възложителя

УПИ

квартал

населено място

вид на обекта

1 08.01.2019г. Инър Уийл Клуб 72 гр. Златица Елемент на градинско обзавеждане- дървена къщичка за книги
2 08.01.2019г. Инър Уийл Клуб II-1902 192 гр. Златица Елемент на градинско обзавеждане- съд за събиране на пластмасови капачки от шишета
3 15.03.2019г. "Аламанда 2016" ООД 73 гр. Златица Преместваем обект- Павилион за търговска и обсл. Дейност
4 29.03.2019г. Нитрам Трейд ЕООД 31044.503.482 гр. Златица Навес за обслужваща дейност
5 29.05.2019г. Община Златица м/у о.т. 28,54,51 и 50 м. Бодят Беседка на един етаж
6 23.12.2019г. Потребителска кооперация "Напред" ПИ 67 7 м. Бодят Навес пред магазин