одобрен

Регистър на искания за достъп до информация в Община Белене за 2017г.

Уникален идентификатор:  e10422e6-2962-4d49-a5a7-b81b3abd6fcf

Описание:

Регистър на искания за достъп до информация в Община Белене за 2017г.

достъп до информация

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-10-02 16:25:21
  • Създаден от: tsvetomir_tsvetanov
  • Последна промяна: 2019-09-25 10:27:13
  • Последно променил: obshtinabl

Регистър на заявления за достъп до информация - 2016 г.

Заявление № Вид на исканата информация Заявител Разрешение за предоставяне на достъп Отказ за предоставяне на достъп Мотиви на отказа Обжалване
Журналисти Граждани НПО Други
№ 1 Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД
№ 2/09.02.2016 г. Заличено на основание чл.4, т.1 от ОРЗД №2/22.02.2016 Г.
Регистър на заявления за достъп до информация - 2017 г.
Заявление № Вид на исканата информация Заявител Разрешение за предоставяне на достъп Отказ за предоставяне на достъп Мотиви на отказа Обжалване
Журналисти Граждани НПО Други
№ 1 Институт за пазарна икономика