одобрен

Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии -2019

Уникален идентификатор:  e11a2bac-7a2d-41dc-a959-5fba2d4be15e

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-24 14:52:06
  • Създаден от: margarita_rangelova
  • Последна промяна: 2020-03-24 14:52:06

ОТЧЕТ

за предоставените на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени превози по автомобилния транспорт и за субсидиране на извършените превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони
за 2019 година
Компенсации за безплатен и по намалени цени превоз на: Субсидии за
ветерани, нерентабилни
Превозвач военноинвалиди, автобусни линии
по (наименование, ЕИК, седалище и адрес на военнопострадали, служителите по деца и ученици до по вътрешноградския
ред управление) деца, учащи, чл. 19, т. 7 16 години и междуселищния
пенсионери транспорт
(общо) (общо)
1 2 3 4 5 6
1. „Кумакс инвест“ЕООД, 356 517,88 лв. 11 982.00 лв. 233 249.41 лв. 57 776,00 лв.
ЕИК 123077640,
гр. Казанлък, ул.Софроний Врачански №24
2. „Тиара-3“ООД 87 139.29 лв. 81 658.14 лв.
ЕИК 200116035
с.Енина,общ.Казанлък,
ул.Коста Дзънов № 12
3. ЕТ“Булгарпластик-Иван Славов“ 1106.83 лв.
ЕИК 833008941
гр.Гурково, ул.Паисий №35
4. Община Казанлък 58 979.45 лв.
ЕИК 000817778
Гр. Казанлък, ул.Розова долина №6
-училищни автобуси
Компенсации за безплатен и по намалени цени превоз на: Субсидии за