одобрен

Регистър на земеделски земи , по начин на трайно ползване пасище, мери, ливади -публична общинска собственост , предложени за индивидуално ползване

Уникален идентификатор:  e128234e-d01e-4bc9-946c-af266855502f

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-13 11:43:25
  • Създаден от: antonio_andreev_kolev
  • Последна промяна: 2019-06-13 11:43:25

Регистър на земеделски земи , по начин на трайно ползване пасище, мери, ливади -публична общинска собственост , предложени за индивидуално ползване в землището на град Брацигово , община Брацигово – ЕКАТТЕ 06207

№ по ред Местност имот с идентификатор площ НТП № на акта за общинска собственост
1. Грамадите 06207.3.301 5139 пасище 154
2. Грамадите 06207.3.299 3068 пасище 157
3. Грамадите 06207.3.300 9364 пасище 158
4. Грамадите 06207.3.310 3597 пасище 159
5. Грамадите 06207.3.311 1471 пасище 160
6. Грамадите 06207.3.312 1495 пасище 161
7. Грамадите 06207.3.86 3270 пасище 162
8. Грамадите 06207.3.92 3367 пасище 163
9. Грамадите 06207.3.93 6017 пасище 164
10. Грамадите 06207.3.94 2226 пасище 165
11. Грамадите 06207.3.96 2104 пасище 167
12. Грамадите 06207.3.97 8474 пасище 168
13. Грамадите 06207.3.98 1456 пасище 169
14. Герчовица 06207.1.561 6913 пасище 171
15. Герчовица 06207.1.493 4741 пасище 172
16 Герчовица 06207.1.604 2848 пасище 173
17 Герчовица 06207.1.620 890 пасище 174
18 Пладнешката 06207.1.288 9262 пасище 175
19 Пладнешката 06207.1.383 833 пасище 176
20 Пладнешката 06207.1.443 396 пасище 177
21 Пладнешката 06207.1.445 680 пасище 178
22 Садово 06207.1.475 1932 пасище 179
23 Пладнешката 06207.1.285 2908 пасище 180
24 Лъката 06207.1.270 1264 пасище 181
25 Пладнешката 06207.1.248 6299 пасище 182
26 Садово 06207.1.374 2015 пасище 184
27 Блатца 06207.1.54 5279 пасище 185
28 Брукчийниците 06207.1.221 1966 пасище 186
29 Дъбовик 06207.1.694 631 пасище 187
30. Дъбовик 06207.1.698 651 пасище 188
31 Дъбовик 06207.1.703 5031 пасище 189
32 Дъбовик 06207.1.700 2509 пасище 190
33 Пладнешката 06207.1.237 4397 пасище 191
34 Пладнешката 06207.1.183 4907 пасище 192
35 Пладнешката 06207.1.181 5311 пасище 193
36 Брукчийниците 06207.1.365 5529 пасище 195
37 Блатца 06207.1.34 1364 пасище 197
38 Блатца 06207.1.148 6115 пасище 198
39 Блатца 06207.1.145 4219 пасище 199
40 Блатца 06207.1.10 2957 пасище 200
41 Садово 06207.1-566 3082 пасище 201
42 Дъбовик 06207.1.587 2530 пасище 202
43 Дъбовик 06207.1.676 1132 пасище 203
44 Дъбовик 06207.1.681 2611 пасище 204
45 Дъбовик 06207.1.690 4946 пасище 205
46 Герчовица 06207.3.194 1378 пасище 206
47 Герчовица 06207.3.22 1414 пасище 207
48 Герчовица 06207.3.25 2336 пасище 208
49 Герчовица 06207.3.24 2198 пасище 209
50 Герчовица 06207.3.182 1703 пасище 210
51 Шавариеви ливади 06207.3.83 957 пасище 211
52 Шавариеви ливади 06207.3.574 228 пасище 212
53 Шавариеви ливади 06207.3.367 1772 пасище 213
54 Шавариеви ливади 06207.3.365 2477 пасище 214
55 Шавариеви ливади 06207.3.223 294 пасище 215
56 Шавариеви ливади 06207.3.265 370 пасище 216
57 Грамадите 06207.3.324 976 пасище 218
58 Грамадите 06207.3.829 6654 пасище 219
59 Грамадите 06207.3.820 99 пасище 220
60 Клисурата 06207.1.546 3350 пасище 232
61 Клисурата 06207.1.531 4057 пасище 233
62 Клисурата 06207.1.526 2952 пасище 235
63 Чалмата 06207.2.232 29227 пасище 221
64 Чалмата 06207.2.211 1445 пасище 236
65 Клисурата 06207.2.183 2310 пасище 237
66 Клисурата 06207.2.182 998 пасище 238
67 Клисурата 06207.1.723 1072 пасище 239
68 Грамадите 06207.3.830 2956 пасище 222
69 Дрането 06207.3.784 177 пасище 223
70 Дрането 06207.3.783 484 пасище 224
71 Чалмата 06207.2.57 22602 пасище 226
72 Чалмата 06207.2.59 7469 пасище 227
73 Чалмата 06207.2.235 8047 пасище 228
74 Чалмата 06207.2.56 27088 пасище 229
75 Чалмата 06207.2.325 19257 пасище 230
76 Бойчовица 06207.4.614 1528 пасище 241
77 Драгуница 06207.4.869 411 пасище 242
Драгуница 06207.4.553 1463 пасище 243
78
79 Драгуница 06207.4.914 1148 пасище 244
80 Чалмата 06207.2.313 1345 пасище 245
81 Клисурата 06207.1.543 12275 пасище 279