одобрен

Регистър на земеделски земи , по начин на трайно ползване пасище, мери, ливади -публична общинска собственост , предложени за индивидуално ползване

Уникален идентификатор:  e128234e-d01e-4bc9-946c-af266855502f

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-13 11:43:25
  • Създаден от: antonio_andreev_kolev
  • Последна промяна: 2019-06-13 11:43:25
Няма информация за показване