одобрен

Регистър на закрити и преобразувани образователни институции в област Русе

Уникален идентификатор:  e1347107-28be-4cc7-855c-19f8cf70198d

Описание:

Закрити и преобразувани образователни институции в област Русе

ветово закрити Иваново преобразувани русе училища Борово Бяла Две могили училищна документация ценово

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-05-05 16:39:14
  • Създаден от: p.ivanov@rio-ruse.org
  • Последна промяна: 2020-05-05 16:39:14

Година на закриване/преобразуване

Област

Община

Населено място

Име на институцията

Закрита/Преобразувана

Заповед за закриване или преобразуване

Училищната документация се съхранява в …

1999 Русе Ветово Писанец ОУ Д-р П. Берон закрита РД 14-74/27.07.99 СУ Васил Левски с ПП - гр. Ветово
1999 Русе Ветово Ветово ОДК закрита РД 14-74/27.07.99 СУ Васил Левски с ПП - гр. Ветово
2000 Русе Ветово Каменово ОУ П. Р. Славейков закрита РД 14-27/20.03.00 ОУ с. Топчии общ. Разград
2000 Русе Русе Ястребово НУ Иван Вазов закрита РД 14-27/20.03.00 ОУ Св. св. Кирил и Метидий - с. Семерджиево общ. Русе
2000 Русе Русе Просена НУ Св. Св. Кирил и Методий закрита РД 14-27/20.03.00 ОУ Св. св. Кирил и Метидий - с. Николово
2000 Русе Русе Русе ВГ Захари Стоянов закрита РД 14-27/20.03.00 СУ Възраждане - гр. Русе
2000 Русе Две могили Каран върбовка НУ Христо Ботев закрита РД 14-27/20.03.00 СУ Св. св. Кирил и Методий - гр. Две могили
2000 Русе Ценово Беляново НУ Отец Паисий закрита РД 14-27/20.03.00 ОУ Ал. Константинов - с. Новград
2000 Русе Ценово Джулюница ОУ Христо Ботев закрита РД 14-27/20.03.00 ОУ Ал. Константинов - с. Новград
2000 Русе Борово Борово ОУ Св.Климент Охридски преобразувана РД 14-52/24.04.00 ОбУ Св.Климент Охридски - Борово
2000 Русе Борово Борово СПТУ по облекло и текстил закрита РД 14-47/24.04.00 Професионална гимназия - Бяла
2000 Русе Русе Русе СПТУ по РССМ закрита РД 14-47/24.04.00 Документация - ПГ по транспорт - Русе Трудови досиета ПГЗХТ - Русе
2000 Русе Русе Русе ОУ Стефан Караджа закрита РД 14-49/24.04.00 ОУ Братя Миладинови - Русе
2000 Русе Ценово Кривина ОУ Христо Смирненски закрита РД 14-181/08.09.00 ОУ Ал. Константинов - с. Новград
2000 Русе Русе Русе ПКК закрита РД 14-165/31.06.00 РУО - Русе
2000 Русе Две могили Бъзовец СООУ Св. св. Кирил и Методий закрита РД 14-66/12.05.00 СУ Св. св. Кирил и Методий - гр. Две могили
2001 Русе Русе Русе ОУ Христо Смирненски закрита РД 14-14/09.02.01 ОУ Олимпи Панов - Русе
2001 Русе Ценово Пиперково ОУ П. Р. Славейков закрита РД 14-111/15.10.01 ОУ Христо Ботев - Ценово
2002 Русе Русе Русе ЦРД закрита РД 14-38/09.05.02 ОДЦКИ - Русе
2002 Русе Две могили Чилнов НУ Отец Паисий закрита РД 14-154/31.07.02 СУ Св. св. Кирил и Методий - гр. Две могили
2002 Русе Ценово Белцов ОУ Св. св. Кирил и Методий закрита РД 14-156/31.07.02 ОУ Христо Ботев - Ценово
2002 Русе Иваново Мечка ОУ Славейков закрита РД 14-219/10.10.02 ОУ Христо Ботев с. Пиргово общ.Иваново
2002 Русе Сливо поле Бабово ОУ Д-р П. Берон закрита РД 14-236/02.12.02 ОУ Иван Вазов с. Голямо Враново общ. Сливо поле
2003 Русе Русе Русе ОУ Васил Левски преобразувана РД 14-4/10.01.03 СУ Васил Левски - Русе
2003 Русе Русе Сандрово ОУ Отец Паисий закрита РД 14-2/12.01.03 ОУ Отец Паисий- гр. Мартен общ. Русе
2003 Русе Бяла Босилковци НУ Христо Ботев закрита РД 14-33/17.03.03 ОУ Н. Й. Вапцаров - Бяла
2003 Русе Русе Русе СОУ М-р Атанас Узунов преобразувана РД 14-52/14.04.03 СУ М-р Ат. Узунов - Русе
2005 Русе Русе Басарбово ОУ Христо Ботев закрита РД 14-73/08.07.05 ОУ Иван Вазов - Русе
2006 Русе Две могили Острица СПИ П. Р. Славейков закрита РД 14-39/08.05.06 СУ Св. св. Кирил и Методий - гр. Две могили
2006 Русе Русе Русе СОУ Олимпи Панов преобразувана РД 14-31/25.04.06 ОУ Олимпи Панов - Русе и СУ Йордан Йовков - Русе (гимназиален етап)
2006 Русе Русе Русе ПУ Св. Св. Кирил и Методий закрита РД 14-143/11.07.06 ЦСОП - Русе
2006 Русе Две могили Помен ОУ Отец Паисий закрита РД 14-255/27.12.06 ОУ Христо Ботев - с. Баниска
2006 Русе Ветово Кривня ОУ Христо Ботев закрита РД 14-226/28.12.06 ОУ Св. св. Кирил и Методий - гр. Сеново общ. Ветово
2007 Русе Русе Русе кв. Средна кула ОУ Св. св. Кирил и Методий закрита РД 14-156/12.06.07 ОУ Хр. Смирненски - Русе
2007 Русе Бяла Дряновец НУ Отец Паисий закрита РД 14-154/12.06.07 ОУ Неофит Рилски - с.Копривец
2007 Русе Иваново Красен ОУ Св. Климент Охридски закрита РД 14-155/12.06.07 ОУ Христо Ботев - с.Щръклево общ.Иваново
2007 Русе Русе Русе ПГ по ЖП транспорт закрита РД 14-204/25.06.07 ПГ по транспорт - Русе
2007 Русе Русе Русе МУЦТПО закрита РД 14-201/25.06.07 СУ Йордан Йовков - Русе
2008 Русе Русе Русе ПГ по текстил закрита РД 14-369/24.07.08 ПГО Недка Лазарова - Русе
2008 Русе Русе Червена вода ОУ Христо Ботев закрита РД 14-112/14.05.08 ОУ Ангел Кънчев - Русе
2008 Русе Русе Русе ОУ П. Яворов закрита РД 14-113/14.05.08 ОУ Ангел Кънчев - Русе
2008 Русе Ветово Бъзън ОУ Св. св. Кирил и Методий закрита РД 14-114/14.05.08 СУ Васил Левски с ПП - гр. Ветово
2008 Русе Борово Батин ОУ Любен Каравелов закрита РД 14-115/14.05.08 ОУ Христо Ботев - с. Горно Абланово общ. Борово
2008 Русе Две могили Бъзовец ОУ Св. св. Кирил и Методий закрита РД 14-116/14.05.08 СУ Св. св. Кирил и Методий - гр. Две могили
2008 Русе Две могили Батишница НУ Христо Ботев закрита РД 14-117/14.05.08 СУ Св. св. Кирил и Методий - гр. Две могили
2008 Русе Две могили Кацелово ОУ Христо Ботев закрита РД 14-118/14.05.08 СУ Св. св. Кирил и Методий - гр. Две могили
2000 Русе Иваново Кошов ОУ закрита РД14-81/29.05.00г. ОУ Н. Й. Вапцаров - с. Иваново
2000 Русе Иваново Иваново ОДК закрита РД14-60/05.05.00г. ОУ Н. Й. Вапцаров - с. Иваново
2009 Русе Русе Русе ЧПГ Евроинтелект закрита РД 14-03/10.02.2009 ЧПГ Джон Атанасов - Русе
2009 Русе Иваново Пиргово ОУ Христо Ботев закрита РД 14-157/17.11.2009 ОУ Ангел Кънчев - Русе
2008 Русе Сливо поле Борисово ОУ Св. св. Кирил и Методий закрита РД 14-163/29.05.2008 СУ Св. Паисий Хилендарски - Сливо поле
2008 Русе Сливо поле Стамболово ОУ Иван Вазов закрита РД 14-165/29.05.2008 ОУ Св. Св. Кирил и Методий - Ряхово
2008 Русе Сливо поле Юделник ОУ Св. Климент Охридски закрита РД 14-166/29.05.2008 СУ Св. Паисий Хилендарски - Сливо поле
2008 Русе Сливо поле Малко Враново ОУ Св. св. Кирил и Методий закрита РД 14-162/29.05.2008 ОУ Иван Вазов - Голямо Враново
2009 Русе Сливо поле Кошарна ОУ Васил Левски закрита РД 14-164/29.05.2008 ОУ Св. Св. Кирил и Методий - Ряхово
2010 Русе Русе Русе РЦ на НПЦ (Дом на учителя) закрита РД 14-39/19.05.2009 РУО - Русе
2013 Русе Русе Русе ПГЗХТ Проф. д-р Асен Златаров закрита РД 14-172/27.11.2012 ПГСС Ангел Кънчев - Русе
2013 Русе Русе Русе ПГХТБ Проф- Димитър Баларев закрита РД 14-10/13.02.2013 ПГ по транспорт - Русе
2013 Русе Борово Брестовица ПУП Св. св. Кирил и Методий закрита РД 14-75/18.07.2013 СУ Св. Климент охридски - Борово
2010 Русе Русе Русе ЧАГ Уилям Шекспир закрита РД 14-142/05.10.2010 СУЕЕ Св. Константин Кирил Философ - Русе
2017 Русе Ветово Глоджево ЧАЕГ - с. Глоджево закрита РД-14-437/30.10.2017 СУ Христо Ботев - гр. Глоджево