одобрен

ДАННИ ЗА ИЗМЕРЕНИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ФПЧ10 В ПУНКТОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ - РУСЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2018 г.

Уникален идентификатор:  e1986e93-3bf9-409d-bb71-5ceb368e3121

атмосферен въздух пунктове за мониторинг

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-19 10:47:36
  • Създаден от: reni_petrova
  • Последна промяна: 2019-03-19 10:47:36

ДАННИ ЗА ИЗМЕРЕНИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ФПЧ10 В ПУНКТОВЕТЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ -

РУСЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2018 г.
Пункт Община Дата Измерена Превишение Забележка
на
концентрация ПС за СДН
[?g/m?] (50 µg/m?)  
1 2 3 4 5 6
АИС "Възраждане" Русе 01.6.2018 г. 31,8 -
    02.6.2018 г. 26,1 -
    03.6.2018 г. 29,1 -
    04.6.2018 г. 22,8 -
    05.6.2018 г. 25,3 -
    06.6.2018 г. 26,2 -
    07.6.2018 г. 28,5 -
    08.6.2018 г. 30,7 -
    09.6.2018 г. 30,8 -
    10.6.2018 г. 23,0 -
    11.6.2018 г. 31,2 -
    12.6.2018 г. 32,6 -
    13.6.2018 г. 38,0 -
    14.6.2018 г. 20,0 -
    15.6.2018 г. 26,9 -
    16.6.2018 г. 29,0 -
    17.6.2018 г. 23,0 -
    18.6.2018 г. 20,4 -
    19.6.2018 г. 30,8 -
    20.6.2018 г. 33,9 -
    21.6.2018 г. 37,3 -
    22.6.2018 г. 30,5 -
    23.6.2018 г. 21,9 -
    24.6.2018 г. 18,2 -
    25.6.2018 г. 23,0 -
    26.6.2018 г. 29,0 -
    27.6.2018 г. 22,8 -
    28.6.2018 г. 19,8 -
29.6.2018 г. 16,1 -
30.6.2018 г. 15,8 -
Брой регистрирани данни през месеца: 30
Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 181
Брой регистрирани превишения през месеца: 0
Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 35
Средномесечна концентрация: 26,49
Времеви обхват: 100 %
ДОАС с-ма 01.6.2018 г. 22,8 -
"Профсъюзи" Силистра
    02.6.2018 г. 12,3 -
    03.6.2018 г. 11,6 -
    04.6.2018 г. 10,0 -
    05.6.2018 г. 13,0 -
    06.6.2018 г. 13,2 -
    07.6.2018 г. 17,1 -
    08.6.2018 г. 19,3 -
    09.6.2018 г. 15,3 -
    10.6.2018 г. 13,9 -
    11.6.2018 г. 16,9 -
    12.6.2018 г. 16,4 -
13.6.2018 г. 16,8 -
    14.6.2018 г. 15,2 -
    15.6.2018 г. 17,6 -
  16.6.2018 г. 18,8 -
    17.6.2018 г. 11,6 -
    18.6.2018 г. 12,4 -
    19.6.2018 г. 19,8 -
    20.6.2018 г. 18,8 -
    21.6.2018 г. 18,8 -
    22.6.2018 г. 8,6 -
    23.6.2018 г. 8,0 -
    24.6.2018 г. 3,2 -
    25.6.2018 г. 4,9 -
    26.6.2018 г. 13,0 -
    27.6.2018 г. 6,1 -
28.6.2018 г. 7,0 -
29.6.2018 г. 3,2 -
30.6.2018 г. 2,9 -
Брой регистрирани данни през месеца: 30
Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 181
Брой регистрирани превишения през месеца: 0
Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 1
Средномесечна концентрация: 12,95
Времеви обхват: 100%