одобрен

Регистър на подадените уведомления за дейност по чл. 56, ал. 2 от ЗБИЯЕ - Валидни

Уникален идентификатор:  e19bbdfa-0b3e-41c1-a84f-9784f66dea58

Описание:

Регистър на подадените уведомления за дейност по чл. 56, ал. 2 от ЗБИЯЕ - Валидни

РМС 214/2016 уведомления АЯР

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-10-06 12:23:40
  • Създаден от: maria_koleva
  • Последна промяна: 2020-10-06 12:23:40

Уведомления за дейност по чл. 56, ал. 2 от ЗБИЯЕ

Входящ номер на уведомлението и дата на подаване Юридическо/Физическо лице ЕИК/Булстат Нас.място Разрешена дейност по чл.56 ал. 2
1 93-15-1 "София Вет" ЕООД 204062656 гр. София Дейност с незначителен риск - използване на дентална рентгенова уредба за секторни графии
2 93-15-2 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ВИТА ДЕНТ 2010 - Д-Р ХАРИ ХОВАГИМЯН" ЕООД 201415492 гр. Пловдив Дейност с незначителен риск - използване на дентална рентгенова уредба за секторни графии
3 93-15-3 "МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ-3 В-РЕНТГЕН" ЕООД 130488962 гр. София Дейност с незначителен риск - използване на дентална рентгенова уредба за секторни графии
4 93-15-4 "ПЛАНДЕНТ самостоятелна медико-диагностична лаборатория" ЕООД 121870938 гр. София Дейност с незначителен риск - използване на дентална рентгенова уредба за секторни графии
5 93-15-5 БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА 000694037 гр. София Дейност с незначителен риск - използване на рентгенов апарат за проверка на ръчен багаж и колетни пратки
6 93-15-6 ВИ ДЕНТ- АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Д-Р ВЕЛИНА БОЙКОВА ЕООД 205428576 гр. Карлово Дейност с незначителен риск - използване на дентална рентгенова уредба за секторни графии
7 93-15-8 УЛТИМА ДЕНТ АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ЕООД 203564873 гр. София Дейност с незначителен риск - използване на дентална рентгенова уредба за секторни графии
8 93-15-10 "Индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина - д-р Слави Славов" ЕООД 205958158 гр. Поморие Дейност с незначителен риск - използване на дентална рентгенова уредба за секторни графии
9 93-15-11 АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА АНИЛДЕНТ ЕООД 203680781 гр. Варна Дейност с незначителен риск - използване на дентална рентгенова уредба за секторни графии
10 93-15-13 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА СТОМАТОЛОГИЧНО СТУДИО ВЕНЕЛИНОВ" ЕООД 200804601 гр. Варна Дейност с незначителен риск - използване на дентална рентгенова уредба за секторни графии
11 93-15-14 АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Д-Р ИРЕНА ГЕОРГИЕВА ЕООД 204504195 гр. Варна Дейност с незначителен риск - използване на дентална рентгенова уредба за секторни графии
12 93-15-15 АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - Д-Р ДИНЕВ ЕООД 201843105 гр. Варна Дейност с незначителен риск - използване на дентална рентгенова уредба за секторни графии
13 93-15-16 365 ВЕТ ООД 205858817 гр. София Дейност с незначителен риск - използване на дентална рентгенова уредба за секторни графии
14 93-15-17 АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - Д-Р ГЕРГАНА ТРИФОНОВА 07 ЕООД 201334088 гр. Варна Дейност с незначителен риск - използване на дентална рентгенова уредба за секторни графии
15 93-15-18 НИДАДЕНТ 07 - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ООД 148141871 гр. Варна Дейност с незначителен риск - използване на дентална рентгенова уредба за секторни графии
16 93-15-19 "СИ-ВЕТ МЕДИКАЛ" ООД 204933981 гр. Троян Дейност с незначителен риск - използване на дентална рентгенова уредба за секторни графии
17 93-15-20 "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ДА ВИНЧИ КЛИНИК" ЕООД 202351833 гр. София Дейност с незначителен риск - използване на дентална рентгенова уредба за секторни графии
18 93-15-21 "ФД ЕСТЕТИКС - ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" ООД 131206704 гр. София Дейност с незначителен риск - използване на дентални рентгенови уредби за секторни графии
19 93-15-22 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ-НИ ДЕНТ" ООД 202765714 гр. Аксаково Дейност с незначителен риск - използване на дентална рентгенова уредба за секторни графии
20 93-15-24 ЕТ "Д-Р СТОЯН ДОБРЕВСКИ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" 115541774 гр. Раковски Дейност с незначителен риск - използване на дентална рентгенова уредба за секторни графии
21 93-15-25 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Д-Р МАРИЯН ХАДЖИЕВ" ЕООД 202989013 гр. Пловдив Дейност с незначителен риск - използване на дентална рентгенова уредба за секторни графии
22 93-15-26 ЕТ "Д-Р РУМЕН ПАТРИКОВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" 160099073 гр. Пловдив Дейност с незначителен риск - използване на дентална рентгенова уредба за секторни графии
23 93-15-27 "ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС" ЕАД 102004532 гр. Бургас Дейност с незначителен риск - използване на кенотронен апарат АИИ - 70
24 93-15-28 ЕТ "ВИВА-ВЕТ - ДОБРИН ДОБРЕВ" 124627069 гр. Добрич Дейност с незначителен риск - използване на дентална рентгенова уредба за секторни графии
25 93-15-29 "САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО - ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - ПЕНЕВИ ТП" ООД 119674245 гр. Сливен Дейности с незначителен риск - използване на дентална рентгенова уредба за секторни графии
26 93-15-30 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ Д-Р ХРИСТО БОЗУКОВ" ЕООД 204893444 гр. Варна Дейност с незначителен риск - използване на дентална рентгенова уредба за секторни графии
27 93-15-32 НМ ДЕНТ-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – Д-Р НЕДЯЛКА МИТОВА ЕООД 205676251 гр. Асеновград Дейност с незначителен риск - използване на дентална рентгенова уредба за секторни графии
28 93-15-34 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ – ДЕНТАЛНО СТУДИО Д-Р АЛЕКСАНДЪР КИРЯКОВ" ЕООД 202543790 гр. Хасково Дейност с незначителен риск - използване на дентални рентгенови уредби за секторни дентографии
29 93-15-35 "САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ-I" ООД 116508122 гр. Исперих Дейност с незначителен риск - използване на дентална рентгенова уредба за секторни дентографии
30 93-15-36 "Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина – д-р Владислав Кънев" ЕООД 203037850 гр. Бургас Дейност с незначителен риск - използване на дентална рентгенова уредба за секторни дентографии
31 93-15-37 "РАЙ-ДЕНТ-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА" ЕООД 203106459 гр. София Дейност с незначителен риск - използване на дентална рентгенова уредба за секторни дентографии
32 93-15-38 "Амбулатория за индивидуална практика за първична дентална помощ Чальовски" ЕООД 205470529 гр. София Дейност с незначителен риск - използване на дентална рентгенова уредба за секторни дентографии
33 93-15-39 ИНСТИТУТ ПО МЕТАЛОЗНАНИЕ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ "АКАД. АНГЕЛ БАЛЕВСКИ" С ЦЕНТЪР ПО ХИДРО И АЕРОДИНАМИКА-ВАРНА 000662064 гр. София Апарати за рентгено-структурен анализ и сканираща електронна микроскопия
34 93-15-40 Д-Р МЪРХОВ, Д-Р МИЛЕВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ООД 115934813 гр. Пловдив Дейност с незначителен риск - използване на дентална рентгенова уредба за секторни дентографии
35 93-15-41 "Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина – Д-р Мая Станчева 2014" ЕООД 203035827 с. Бузовград Дейност с незначителен риск - използване на дентална рентгенова уредба за секторни дентографии
36 93-15-42 АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р ТРУФЧЕВА ЕООД 203860644 гр. Шумен Дейност с незначителен риск - използване на дентална рентгенова уредба за секторни дентографии
37 93-15-43 "ФАРМА-ТИЙМ БГ" ЕООД 200953090 гр. Разград Дейност с незначителен риск - използване на дентална рентгенова уредба за секторни дентографии
38 93-15-44 Амбулатория за групова практика за първична дентална помощ - Д-р БОРИСЛАВ ЦАНЕВСКИ ООД 148006754 гр. Варна Дейност с незначителен риск - използване на дентална рентгенова уредба за секторни дентографии
39 93-15-45 АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ "СМАЙЛ ТАЙМ" ООД 205779828 гр. Варна Дейност с незначителен риск - използване на дентална рентгенова уредба за секторни дентографии
40 93-15-46 "СМАЙЛ ДЕНТ – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ" ЕООД 205388053 гр. Варна Дейност с незначителен риск - използване на дентална рентгенова уредба за секторни дентографии
41 93-15-47 ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - Д-Р ДЕЯН ГЕНЧЕВ ЕТ 130074210 гр. Варна Дейност с незначителен риск - използване на дентална рентгенова уредба за секторни дентографии
42 93-15-48 "ИЛИЕВИ ДЕНТ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" ООД 201134901 гр. София Дейност с незначителен риск - използване на дентална рентгенова уредба за секторни дентографии
43 93-15-49 "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВЕТА МАРИНА - ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ" ООД 202284487 гр. Плевен Използване на закрити източници категория 5 за калибровки, настройки и контрол на качеството на ПЕТ/КТ уредба
44 93-15-50 ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - ДЕНТАЛЕСТЕТ ЕООД 123758635 гр. Казанлък Дейност с незначителен риск - използване на дентална рентгенова уредба за секторни дентографии
45 93-15-51 ДОКТОР РАДОСЛАВ ЦАРЕВСКИ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ ЕТ 101162084 гр. Благоевград Дейност с незначителен риск - използване на дентална рентгенова уредба за секторни дентографии
46 93-15-52 Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкаров" 000662160 гр. София Дейност с незначителен риск - използване на закрити източници от категория 5
47 93-15-53 "УЗУНОВ ДЕНТАЛ – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ" ООД 204402895 гр. София Дейност с незначителен риск - използване на дентална рентгенова уредба за секторни дентографии
48 93-15-54 "ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ" АД 820162213 с. Златна Панега Дейност с незначителен риск - използване на уредба за рентгенофлуоресцентен анализ
49 93-15-55 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Д-Р ЦВЕТОМИР ПЕТКОВ" ЕООД 204269936 гр. София Дейност с незначителен риск - използване на рентгенова уредба за секторни дентографии.
50 93-15-56 ХРОНОВСКИ БГ ЕООД 200655207 гр. Смолян Дейност с незначителен радиационен риск - използване на рентгенов апарат модел за безразрушителен контрол на електронни и механични полимерни елементи за автомобили
51 93-15-57 "АУРУБИС БЪЛГАРИЯ" АД 832046871 гр. Пирдоп Дейност с незначителен риск - използване на рентгенов апарат за елементен и микроструктурен анализ и електронен микроскоп
52 93-15-58 "Амбулатория за индивидуална практика за първична дентална помощ"МикроДент"" ЕООД 204305243 гр. Благоевград Дейност с незначителен риск - използване на дентална рентгенова уредба за секторни дентографии
53 93-15-59 "ТЕРАПИЯ" ЕООД 200832440 гр. Монтана Дейност с незначителен риск - използване на дентална рентгенова уредба за секторни дентографии
54 93-15-60 "ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА-ЛАМБЕВИ" ООД 200642793 гр. Свищов Дейност с незначителен риск - използване на дентална рентгенова уредба за секторни дентографии
55 93-15-61 "ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ - КАЙМАКАНСКИ - ЕКЗАКТА" ООД 203283676 гр. Кюстендил Дейност с незначителен риск - използване на дентална рентгенова уредба за секторни дентографии
56 93-15-62 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР АМА /МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР АМА/" ООД 121412474 гр. София Дейност с незначителен риск - използване на рентгенова уредба за секторни дентографии.
57 93-15-63 "Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина-Джъст смайл" ЕООД 202834384 гр. Плевен Дейност с незначителен риск - използване на дентална рентгенова уредба за секторни дентографии
58 93-15-64 "Самостоятелна медико-диагностична лаборатория ДЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" ЕООД 204884947 гр. Благоевград Дейност с незначителен риск - използване на дентална рентгенова уредба за секторни дентографии
59 93-15-65 АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – ДР. ДОЙЧИНОВА ЕООД 202679947 гр. София Дейност с незначителен риск - използване на дентална рентгенова уредба за секторни дентографии
60 93-15-66 "АУРУБИС БЪЛГАРИЯ" АД 832046871 гр. Пирдоп Дейност с незначителен риск - използване на апарати за рентгенофлуоресцентен анализ (РФА)
61 93-15-67 ВИО - ОРЛИН ИЛИЕВ ЕТ 124058123 гр. Добрич Дейност с незначителен риск - изплолзване на дентална рентгенова уредба за секторни дентографии
62 93-15-68 Амбулаторна индивидуална практика първична медицинска помощ-дентална "Дентално студио 33" ЕООД 202861558 гр. София Дейност с незначителен риск - използване на дентална рентгенова уредба за секторни дентографии
63 93-15-69 ДЕКОВ ДЕНТАЛ - Амбулатория за първична медицинска помощ - индивидуална практика по дентална медицина ЕООД 205454464 гр. София Дейност с незначителен риск - използване на дентална рентгенова уредба за секторни дентографии
64 93-15-70 "Групова практика за първична помощ по дентална медицина “Д-р Недялкова”" ООД 202120790 гр. София Дейност с незначителен риск - използване на дентална рентгенова уредба за секторни дентографии
65 93-15-71 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ ЗА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА СКАЙ ДЕНТАЛ КЛИНИК" ЕООД 203181419 гр. София Дейност с незначителен риск - използване на дентални рентгенови уредби за секторни дентографии
66 93-15-72 "Хаджиев-ДЕНТ-Амбулатория за извънболнична първична дентална помощ - индивидуална практика" ЕООД 201573019 гр. София Дейност с незначителен риск - използване на дентална рентгенова уредба за секторни дентографии
67 93-15-73 ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ АД 148045472 гр. Варна Дейност с незначителен риск - използване на рентгенови апарати за контрол на багаж и колетни пратки
68 93-15-74 "АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - ДЕНТАЛ ПОПОВИ 88" ООД 202767482 гр. Кричим Дейност с незначителен риск - използване на дентална рентгенова уредба за секторни дентографии
69 93-15-75 АДВАНС ДЕНТ - ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ ООД 201664127 гр. София Дейност с незначителен риск - използване на дентална рентгенова уредба за секторни дентографии
70 93-15-76 "ИЛИЕВИ ДЕНТ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" ООД 201134901 гр. София Дейност с незначителен риск - използване на дентална рентгенова уредба за секторни дентографии
71 93-15-78 МД Електроник ЕООД 205368502 гр. Враца Дейност с незначителен риск - използване на рентгенова уредба за безразрушителен контрол на готова продукция
72 93-15-81 "Д-Р МАЛАЕВ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" ЕООД 205973320 гр. Гоце Делчев Дейност с незначителен риск - използване на дентална рентгенова уредба за секторни дентографии