одобрен

Регистър на държавните имоти на територията на област Плевен

Уникален идентификатор:  e1b07c81-9a34-4486-91d7-a936865960ab

Описание:

Регистри за публична/частна държавна собственост, поддържани в Областна администрация Плевен

държавни имоти регистър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-02-16 13:08:08
  • Създаден от: vladislav_ovanesyan
  • Последна промяна: 2018-11-26 13:36:24
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

Номер по ред Номер и дата на съставяне на акта за държавна собственост Номер на преписката(досие) Характер на собствеността Местонахождение на имота Вид и описание на имота Данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта Предоставени права за управление Актове,по силата на които имотът/част от имота е престанал да бъде държавна собственост Номер и дата на акта/актовете за поправка Заповед за отписване на акта за държавна собственост Забележки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1  № 227 / 16.12.1999  227  Частна  Плевен / Плевен / гр.Плевен / Адрес: ул. "Георги Кочев" №8 кв. 246 УПИ:  Дворно място от 73 400 кв.м. 1.КПП - служебен вход на 48,72 кв.м. 2.Сграда патоанатомия на 404,95 кв.м. 3.Учебна зала към патоантомия на 160 кв.м. 4. Склад на 29,48 кв.м. 5.Трафопост на 83,70 кв.м. 6.АГ клиника - двуетажна сграда със сутелен на 301,08 кв.м., етажи на 1306,68 кв.м. - общо РЗП 2914,44 кв.м. 7.Детско отделение - двуетажна сграда със сутерен на 528,15 кв.м. с общо РЗП 1584,45 кв.м. 8.Терапевтичен блок - шестетажна сграда на 999,59 кв.м. с РЗП 6997,06 кв.м. 9.Диагностичен блок - шестетажна сграда на 923,16 кв.м. 10.Топла връзка - четириетажна сграда на 188,37 кв.м. с РЗП 765,48 кв.м. 11.Компютърен томограф - едноетажна сграда на сутерен 149 кв.м. и етаж 149 кв.м. 12.Консултативна поликлиника - четириетажна със сутерен на 530 кв.м. и етажи на 755,67 кв.м. с обща РЗП 3552,68 кв.м. 13.Втора топла връзка /към водолечение/ двуетажна на 77,55 с РЗП 155,10 кв.м. 14.Водолечение и зала - двуетажна със сутелен на 412,71 кв.м. с РЗП 1238,13 кв.м. 15.Трафопост 236 и дизелагрегат - едноетажна на 245,12 кв.м. 16.Инфекциозна поликлиника - едноетажна на 311,22 кв.м. 17.Инфекциозна клиника - сутерен и два етажа на 539,36 кв.м. и РЗП 1618,08 кв.м. 18.Неврохирургична клиника - сутерен и четири етажа на 762,31 кв.м. и РЗП 3811,55 кв.м. 19.Кислородна станция - едноетажна на 122,10 кв.м. 20.Складове и работилница - едноетажна на 712,18 кв.м. 21.Трафопост ТП 448 - едноетажна на 84,32 кв.м. 22.Заразно отделение - инф. кл. - едноетажна на 326,55 кв.м. 23.Музей - едноетажна на 256,92 кв.м. 24.Аудитории - сутерен на 84 кв.м. и два етажа на 526,10 кв.м., общо РЗП 1136,20 кв.м. 25.Нова студентска столова - сутерен и два етажа на 1098,90 кв.м. с РЗП 3296,70 кв.м. 26.Онкологичен център - триетажна на 1622,38 кв.м. с РЗП 4085,86 кв.м. 27.Сграда на стопански звена - едноетажна на 260,64 кв.м. 28.Гаражи - едноетажна на 230,40 кв.м. 29.Работилница и гаражни клетки - едноетажна на 938 кв.м. 30.Ортопедична работилница - едноетажна на 231,99 кв.м. 31.Автоработилница с гаражи - едноетажна на 236,51 кв.м. 32.Шивалня - едноетажна на 154,70 кв.м.  ...(...)   Приобретател: Висш медицински институт - гр. Плевен  16.12.1999 г. 00:00:00 ч.
2  № 2550 / 14.08.2003  2550  Частна  Плевен / Пордим / с.Згалево / Адрес: парцеларен план на Стопански двор кв. УПИ: ХХІІІ-1  Незастроен поземлен имот с площ 1 860 кв.м.  ...(...)   Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ   Заповед № РД-14-166 / Дата:05.7.2007 г. - изцяло отписан  14.8.2003 г. 00:00:00 ч.
3  № 4218 / 05.03.2007  4218  Публична  Плевен / Плевен / гр.Плевен / Адрес: ул. "Димитър Константинов" №21 кв. 378 УПИ: І  1.Урегулиран поземлен имот с площ 1 220 кв.м. 2.Учебна сграда - масивна, на два етажа със застроена площ 743 кв.м., построена 1915 год.  ...(Четиридесет и пет хиляди сто ч)   Приобретател: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО И ТЕКСТИЛ - ГР. ПЛЕВЕН  5.3.2007 г. 00:00:00 ч.
4  № 4223 / 30.03.2007  4223  Частна  Плевен / Гулянци / с.Ленково / Адрес: местността "Полугаря" кв. УПИ:  Поземлен имот с площ 5 904 кв.м.  4192(четири хиляди сто деветдесет и)   Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ   Заповед № РД-14-62 / Дата:20.3.2008 г. - изцяло отписан  30.3.2007 г. 00:00:00 ч.
5  № 4224 / 30.03.2007  4224  Частна  Плевен / Гулянци / с.Ленково / Адрес: местността "Полугаря" кв. УПИ:  Поземлен имот с площ 1 100 кв.м.  781(седемстотин осемдесет и един )   Приобретател: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ   Заповед № РД-14-62 / Дата:20.3.2008 г. - изцяло отписан  30.3.2007 г. 00:00:00 ч.
6  № 4225 / 03.04.2007  4225  Публична  Плевен / Червен бряг / с.Телиш / Адрес: местността "Язовир "Горни Дъбник" кв. УПИ:  ЯЗОВИР "ГОРНИ ДЪБНИК" Поземлен имот №000027 с площ 3208,124 дка ПРОДЪЛЖАВА В АДС№4226  228518(двеста двадесет и осем хиляди )   Приобретател: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ  3.4.2007 г. 00:00:00 ч.
7  № 4226 / 03.04.2007  4226  Публична  Плевен / Червен бряг / с.Телиш / Адрес: местността "Язовир "Горни Дъбник" кв. УПИ:  ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ АДС№4225 ЯЗОВИР "ГОРНИ ДЪБНИК" Поземлен имот №085001 с площ 55,594 дка ПРОДЪЛЖАВА В АДС№4227  228518(двеста двадесет и осем хиляди )   Приобретател: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ  3.4.2007 г. 00:00:00 ч.
8  № 4227 / 03.04.2007  4227  Публична  Плевен / Червен бряг / с.Телиш / Адрес: местността "Язовир "Горни Дъбник" кв. УПИ:  ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ АДС№4226 ЯЗОВИР "ГОРНИ ДЪБНИК" Поземлен имот №085002 с площ 274,062 дка ПРОДЪЛЖАВА В АДС№4228  228518(двеста двадесет и осем хиляди )   Приобретател: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ  3.4.2007 г. 00:00:00 ч.
9  № 4228 / 03.04.2007  4228  Публична  Плевен / Червен бряг / с.Телиш / Адрес: местността "Язовир "Горни Дъбник" кв. УПИ:  ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ АДС№4227 ЯЗОВИР "ГОРНИ ДЪБНИК" Поземлен имот №085003 с площ 155,961 дка ПРОДЪЛЖАВА В АДС№4229  228518(двеста двадесет и осем хиляди )   Приобретател: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ  3.4.2007 г. 00:00:00 ч.
10  № 4229 / 03.04.2007  4229  Публична  Плевен / Червен бряг / с.Телиш / Адрес: местността "Язовир "Горни Дъбник" кв. УПИ:  ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ АДС№4228 ЯЗОВИР "ГОРНИ ДЪБНИК" Поземлен имот №000129 с площ 88,714 дка ПРОДЪЛЖАВА В АДС№4230  228518(двеста двадесет и осем хиляди )   Приобретател: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ  3.4.2007 г. 00:00:00 ч.
11  № 4230 / 03.04.2007  4230  Публична  Плевен / Червен бряг / с.Телиш / Адрес: местността "Язовир "Горни Дъбник" кв. УПИ:  ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ АДС№4229 ЯЗОВИР "ГОРНИ ДЪБНИК" Поземлен имот №085004 с площ 68,328 дка ПРОДЪЛЖАВА В АДС№4231  228518(двеста двадесет и осем хиляди )   Приобретател: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ  3.4.2007 г. 00:00:00 ч.
12  № 4231 / 03.04.2007  4231  Публична  Плевен / Долни Дъбник / с.Горни Дъбник / Адрес: кв. УПИ:  ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ АДС№4230 ЯЗОВИР "ГОРНИ ДЪБНИК" Поземлен имот №000946 с площ 7054,961 дка ПРОДЪЛЖАВА В АДС№4232  228518(двеста двадесет и осем хиляди )   Приобретател: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ  3.4.2007 г. 00:00:00 ч.
13  № 4232 / 03.04.2007  4232  Публична  Плевен / Долни Дъбник / с.Горни Дъбник / Адрес: кв. УПИ:  ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ АДС№4231 ЯЗОВИР "ГОРНИ ДЪБНИК" Поземлен имот №000935 с площ 50,672 дка ПРОДЪЛЖАВА В АДС№4233  228518(двеста двадесет и осем хиляди )   Приобретател: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ  3.4.2007 г. 00:00:00 ч.
14  № 4233 / 03.04.2007  4233  Публична  Плевен / Долни Дъбник / с.Горни Дъбник / Адрес: кв. УПИ:  ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ АДС№4232 ЯЗОВИР "ГОРНИ ДЪБНИК" Поземлен имот №000941 с площ 77,529 дка ПРОДЪЛЖАВА В АДС№4234  228518(двеста двадесет и осем хиляди )   Приобретател: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ  3.4.2007 г. 00:00:00 ч.
15  № 4234 / 03.04.2007  4234  Публична  Плевен / Долни Дъбник / с.Горни Дъбник / Адрес: кв. УПИ:  ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ АДС№4233 ЯЗОВИР "ГОРНИ ДЪБНИК" Поземлен имот №000944 с площ 6,975 дка ПРОДЪЛЖАВА В АДС№4235  228518(двеста двадесет и осем хиляди )   Приобретател: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ  3.4.2007 г. 00:00:00 ч.
16  № 4235 / 03.04.2007  4235  Публична  Плевен / Долни Дъбник / с.Горни Дъбник / Адрес: кв. УПИ:  ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ АДС№4234 ЯЗОВИР "ГОРНИ ДЪБНИК" Поземлен имот №000945 с площ 11,192 дка ПРОДЪЛЖАВА В АДС№4236  228518(двеста двадесет и осем хиляди )   Приобретател: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ  3.4.2007 г. 00:00:00 ч.
17  № 4236 / 03.04.2007  4236  Публична  Плевен / Долни Дъбник / с.Горни Дъбник / Адрес: кв. УПИ:  ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ АДС№4235 ЯЗОВИР "ГОРНИ ДЪБНИК" Поземлен имот №000942 с площ 6,350 дка ПРОДЪЛЖАВА В АДС№4237  228518(двеста двадесет и осем хиляди )   Приобретател: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ  3.4.2007 г. 00:00:00 ч.
18  № 4237 / 03.04.2007  4237  Публична  Плевен / Долни Дъбник / с.Горни Дъбник / Адрес: местността "Джамбаско кладенче" кв. УПИ:  ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ АДС№4236 ЯЗОВИР "ГОРНИ ДЪБНИК" Поземлен имот №236001 с площ 67,949 дка ПРОДЪЛЖАВА В АДС№4238  228518(двеста двадесет и осем хиляди )   Приобретател: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ  3.4.2007 г. 00:00:00 ч.
19  № 4238 / 03.04.2007  4238  Публична  Плевен / Долни Дъбник / с.Горни Дъбник / Адрес: местността "Джамбаско кладенче" кв. УПИ:  ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ АДС№4237 ЯЗОВИР "ГОРНИ ДЪБНИК" Поземлен имот №236005 с площ 19,548 дка ПРОДЪЛЖАВА В АДС№4239  228518(двеста двадесет и осем хиляди )   Приобретател: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ  3.4.2007 г. 00:00:00 ч.
20  № 4239 / 03.04.2007  4239  Публична  Плевен / Долни Дъбник / с.Горни Дъбник / Адрес: кв. УПИ:  ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ АДС№4238 ЯЗОВИР "ГОРНИ ДЪБНИК" Поземлен имот №000857 с площ 3,703 дка ПРОДЪЛЖАВА В АДС№4240  228518(двеста двадесет и осем хиляди )   Приобретател: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ  3.4.2007 г. 00:00:00 ч.
21  № 4240 / 03.04.2007  4240  Публична  Плевен / Долни Дъбник / с.Горни Дъбник / Адрес: кв. УПИ:  ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ АДС№4239 ЯЗОВИР "ГОРНИ ДЪБНИК" Поземлен имот №000127 с площ 28,475 дка ПРОДЪЛЖАВА В АДС№4241  228518(двеста двадесет и осем хиляди )   Приобретател: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ  3.4.2007 г. 00:00:00 ч.
22  № 4241 / 03.04.2007  4241  Публична  Плевен / Долни Дъбник / с.Садовец / Адрес: кв. УПИ:  ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ АДС№4240 ЯЗОВИР "ГОРНИ ДЪБНИК" Поземлен имот №000004 с площ 372,816 дка ПРОДЪЛЖАВА В АДС№4242  228518(двеста двадесет и осем хиляди )   Приобретател: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ  3.4.2007 г. 00:00:00 ч.
Показва 1 до 25 от общо 2995 записа