одобрен

SEBRA-MF-2020-02-20

Уникален идентификатор:  e1ec77e2-cb6e-4ecd-bed9-c55495bcdea6

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-21 11:54:52
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-02-21 11:54:52

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 20.02.2020 - 20.02.2020

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 30 23490
10 xxxx Издръжка 215 709607.19
88 xxxx Средства на разпореждане 2 1696.22
Общо:  247 734793.41
По бюджетни организации
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 30897.44
88 xxxx Средства на разпореждане 2 1696.22
Общо:  8 32593.66
А-я за държавна финансова инспекция ( 010002**** ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 1623.63
Общо:  10 1623.63
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 120 522438.17
Общо:  120 522438.17
Държавна комисия по хазарта ( 0100090008 ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 370
Общо:  1 370
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 78 154277.95
Общо:  78 154277.95
ИА "Одит на средствата от ЕС" ( 0100130008 ) Период: 20.02.2020 - 20.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 30 23490
Общо:  30 23490