одобрен

SEBRA-MF-2020-03-13

Уникален идентификатор:  e2099c44-47d8-4429-aa25-55b096af342d

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-16 11:56:21
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-03-16 11:56:21

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 13.03.2020 - 13.03.2020

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 14 10000
10 xxxx Издръжка 244 985387.43
18 xxxx Други разходи 1 1215.07
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 1620
88 xxxx Средства на разпореждане 8 26633.44
90 xxxx Възстановени приходи 1 34379.39
Общо:  269 1059235.33
По бюджетни организации
А-я за държавна финансова инспекция ( 010002**** ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 12 16346.75
Общо:  12 16346.75
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 135 354450.13
90 xxxx Възстановени приходи 1 34379.39
Общо:  136 388829.52
Държавна комисия по хазарта ( 0100090008 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 110.7
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 1620
Общо:  3 1730.7
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 89 612144.73
88 xxxx Средства на разпореждане 1 200
Общо:  90 612344.73
НКЖФ ( 0100140006 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 509.28
Общо:  2 509.28
Агенция по обществени поръчки ( 0100200002 ) Период: 13.03.2020 - 13.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 14 10000
10 xxxx Издръжка 4 1825.84
18 xxxx Други разходи 1 1215.07
88 xxxx Средства на разпореждане 7 26433.44
Общо:  26 39474.35