одобрен

Резултати от държавните зрелостни изпити по училища и по предмети. Среден успех и брой явили се на задължителни държавни зрелостни изпити - майска сесия 2019 г.

Уникален идентификатор:  e24bd143-b001-4976-9b94-0e60e0666fb4

Описание:

Резултати от държавните зрелостни изпити по училища и по предмети. Среден успех и брой явили се на задължителни държавни зрелостни изпити - майска сесия 2019 г.

ДЗИ Среден успех

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-08-12 17:09:37
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2019-11-12 11:21:28
  • Последно променил: system

Област

Община

Населено място

Код по Админ

Училище

БЕЛ Брой

БЕЛ Ср.успех

МАТ Брой

МАТ Ср.успех

ИСТ Брой

ИСТ Ср.успех

ФА Брой

ФА Ср.успех

ГЕО Брой

ГЕО Ср.успех

ХООС Брой

ХООС Ср.успех

ФИЛ Брой

ФИЛ Ср.успех

БЗО Брой

БЗО Ср.успех

АЕ Брой

АЕ Ср.успех

РЕ Брой

РЕ Ср.успех

НЕ Брой

НЕ Ср.успех

ИспЕ Брой

ИспЕ Ср.успех

ФрЕ Брой

ФрЕ Ср.успех

ИтЕ Брой

ИтЕ Ср.успех

БЛАГОЕВГРАД БАНСКО ГР.БАНСКО 102 015 Професионална гимназия по електроника и енергетика 52 3,70 0 0,00 0 0,00 2 4,53 14 3,75 0 0,00 0 0,00 11 3,84 8 4,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БЛАГОЕВГРАД БАНСКО ГР.БАНСКО 102 010 Гимназия по туризъм "Алеко Константинов" 22 3,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 4,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БЛАГОЕВГРАД БАНСКО ГР.БАНСКО 102 004 Професионална лесотехническа гимназия"Никола Йонков Вапцаров" 39 3,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 3,38 0 0,00 0 0,00 14 3,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БЛАГОЕВГРАД БЕЛИЦА ГР.БЕЛИЦА 105 002 Професионална гимназия "Никола Йонков Вапцаров" 41 3,81 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БЛАГОЕВГРАД БЕЛИЦА ГР.БЕЛИЦА 105 001 Средно училище "Св.Св.Кирил и Методий" 32 4,33 3 5,76 0 0,00 0 0,00 26 4,67 0 0,00 0 0,00 6 3,10 3 4,52 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД ГР.БЛАГОЕВГРАД 100 190 Езикова гимназия "Акад. Людмил Стоянов" 162 5,23 5 4,69 1 4,46 1 4,53 9 4,34 1 5,92 1 5,56 1 3,90 99 5,12 0 0,00 33 5,38 0 0,00 12 5,15 0 0,00
БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД ГР.БЛАГОЕВГРАД 101 870 Национална хуманитарна гимназия"Св.св.Кирил и Методий" 109 4,29 1 5,04 4 4,26 0 0,00 8 3,35 1 4,84 28 4,23 22 4,08 44 4,55 0 0,00 1 3,59 3 4,49 0 0,00 0 0,00
БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД ГР.БЛАГОЕВГРАД 102 060 Пето средно училище "Георги Измирлиев" 30 3,65 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 3,59 0 0,00 0 0,00 24 3,65 3 4,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД ГР.БЛАГОЕВГРАД 100 200 Природо-математическа гимназия Акад. Сергей Корольов 162 5,07 46 5,53 6 5,02 1 5,92 16 4,33 18 5,91 13 4,60 11 5,74 47 5,23 0 0,00 4 5,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД ГР.БЛАГОЕВГРАД 100 052 Благоевградска професионална гимназия "Ичко Бойчев" 74 3,23 0 0,00 2 3,09 0 0,00 54 3,10 0 0,00 0 0,00 11 3,18 12 3,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД ГР.БЛАГОЕВГРАД 100 280 Професионална гимназия по икономика "Иван Илиев" 150 4,36 1 3,03 1 4,18 0 0,00 16 3,90 0 0,00 0 0,00 1 3,61 26 4,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД ГР.БЛАГОЕВГРАД 101 730 Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост "Гоце Делчев" 37 3,37 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД ГР.БЛАГОЕВГРАД 100 300 Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия " Васил Левски" 70 3,76 0 0,00 0 0,00 0 0,00 13 3,43 0 0,00 7 4,24 29 3,69 13 4,47 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД ГР.БЛАГОЕВГРАД 100 070 Седмо средно училище "Кузман Шапкарев" 23 3,71 1 3,10 0 0,00 0 0,00 12 3,80 0 0,00 6 4,17 0 0,00 5 4,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД ГР.БЛАГОЕВГРАД 101 250 Средно училище с изучаване на чужди езици "Свети Климент Охридски" 21 4,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 4,52 5 3,30 12 4,66 1 5,99 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД ГР.БЛАГОЕВГРАД 109 174 Частно средно училище "Димитър и Йоан" 9 3,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 3,21 0 0,00 1 4,49 0 0,00 5 3,32 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БЛАГОЕВГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 102 001 Неврокопска професионална гимназия "Димитър Талев" 158 3,93 3 3,93 1 2,88 0 0,00 22 3,08 0 0,00 3 3,72 7 3,74 7 4,48 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БЛАГОЕВГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 102 002 Природо-математическа гимназия "Яне Сандански" 145 4,77 16 5,32 4 4,27 6 5,44 12 3,57 0 0,00 8 5,17 53 5,20 47 5,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БЛАГОЕВГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 102 016 Професионална гимназия по механизация на селското стопанство "Пейо Крачолов Яворов" 38 3,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 3,17 0 0,00 0 0,00 3 3,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БЛАГОЕВГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ С.БРЕЗНИЦА 103 401 Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий" 36 3,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 32 4,31 3 3,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БЛАГОЕВГРАД ГЪРМЕН С.ГЪРМЕН 101 301 Средно училище "Св.Св.Кирил и Методий" 8 3,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 2,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 4,61 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БЛАГОЕВГРАД ГЪРМЕН С.РИБНОВО 103 002 Средно училище "Йордан Йовков" 24 3,35 2 4,67 3 3,29 0 0,00 2 2,97 0 0,00 17 3,80 1 3,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БЛАГОЕВГРАД КРЕСНА ГР.КРЕСНА 105 101 Средно училище "Св.Паисий Хилендарски" 8 3,54 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 3,53 0 0,00 1 2,90 3 4,19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БЛАГОЕВГРАД ПЕТРИЧ ГР.ПЕТРИЧ 104 001 Профилирана гимназия "Пейо Крачолов Яворов" 112 4,38 13 5,13 6 3,98 0 0,00 31 3,92 0 0,00 13 4,43 23 4,61 25 4,64 1 2,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БЛАГОЕВГРАД ПЕТРИЧ ГР.ПЕТРИЧ 102 014 Професионална гимназия по икономика и туризъм " Проф. д-р Асен Златаров" 104 3,61 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 3,22 0 0,00 0 0,00 20 3,26 3 3,61 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БЛАГОЕВГРАД ПЕТРИЧ ГР.ПЕТРИЧ 102 009 Професионална гимназия по механоелектротехника "Юрий Гагарин" 57 3,24 0 0,00 1 4,50 0 0,00 30 3,10 0 0,00 0 0,00 9 3,49 6 4,28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БЛАГОЕВГРАД ПЕТРИЧ ГР.ПЕТРИЧ 104 002 Средно училище "Антон Попов" 7 2,81 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 2,65 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БЛАГОЕВГРАД ПЕТРИЧ ГР.ПЕТРИЧ 103 310 Средно училище "Никола Йонков Вапцаров" 26 4,28 2 5,87 1 5,86 0 0,00 7 4,08 0 0,00 1 4,64 8 4,46 7 4,85 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БЛАГОЕВГРАД ПЕТРИЧ С.КОЛАРОВО 104 003 Средно училище "Васил Левски" 12 3,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 4,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 5,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БЛАГОЕВГРАД ПЕТРИЧ С.ПЪРВОМАЙ 104 004 Средно училище "Св.Паисий Хилендарски" 23 3,99 3 4,57 0 0,00 0 0,00 13 4,15 0 0,00 1 5,38 5 3,44 2 4,54 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БЛАГОЕВГРАД РАЗЛОГ ГР.РАЗЛОГ 102 012 Разложка професионална гимназия "Никола Стойчев" 66 4,28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 2,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 4,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БЛАГОЕВГРАД РАЗЛОГ ГР.РАЗЛОГ 102 017 Професионална гимназия по механизация на селското стопанствo 54 2,74 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 3,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БЛАГОЕВГРАД РАЗЛОГ ГР.РАЗЛОГ 102 113 Професионална гимназия по транспорт 22 3,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БЛАГОЕВГРАД РАЗЛОГ ГР.РАЗЛОГ 103 501 Средно училище "Братя Петър и Иван Каназиреви" 59 4,96 5 5,67 0 0,00 0 0,00 6 5,10 0 0,00 2 3,56 1 6,00 45 4,68 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БЛАГОЕВГРАД САНДАНСКИ ГР.САНДАНСКИ 108 021 Вечерна профилирана гимназия 14 3,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 2,97 0 0,00 0 0,00 2 3,02 1 4,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БЛАГОЕВГРАД САНДАНСКИ ГР.САНДАНСКИ 104 101 Профилирана гимназия "Яне Сандански" 122 4,15 10 5,63 1 5,82 0 0,00 66 3,65 0 0,00 0 0,00 6 4,01 41 4,86 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БЛАГОЕВГРАД САНДАНСКИ ГР.САНДАНСКИ 102 013 Земеделска професионална гимназия "Климент Аркадиевич Тимирязев" 114 3,98 1 2,90 1 3,06 0 0,00 45 3,66 0 0,00 0 0,00 5 4,42 11 4,74 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БЛАГОЕВГРАД САНДАНСКИ ГР.САНДАНСКИ 102 007 Професионална техническа гимназия 23 2,81 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 2,65 0 0,00 0 0,00 9 2,81 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БЛАГОЕВГРАД САНДАНСКИ ГР.САНДАНСКИ 109 185 Спортно училище 18 3,43 0 0,00 1 2,64 0 0,00 3 2,93 0 0,00 2 3,68 1 3,45 1 5,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БЛАГОЕВГРАД САТОВЧА С.ВЪЛКОСЕЛ 109 030 Средно училище "Христо Ботев" 37 4,12 5 5,75 1 4,84 0 0,00 0 0,00 2 5,80 0 0,00 30 4,81 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БЛАГОЕВГРАД САТОВЧА С.КОЧАН 109 055 Средно училище "Христо Смирненски" 14 3,65 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 3,88 3 5,53 1 3,53 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БЛАГОЕВГРАД САТОВЧА С.САТОВЧА 109 050 Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий" 33 4,17 1 4,26 1 5,26 0 0,00 6 3,96 3 5,42 15 4,24 6 3,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БЛАГОЕВГРАД САТОВЧА С.СЛАЩЕН 109 037 Средно училище "Свети Климент Охридски" 23 3,73 0 0,00 1 2,70 3 4,47 0 0,00 0 0,00 14 4,04 4 4,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БЛАГОЕВГРАД СИМИТЛИ ГР.СИМИТЛИ 103 133 Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий" 22 3,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00 13 3,13 0 0,00 0 0,00 1 3,22 5 5,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БЛАГОЕВГРАД СИМИТЛИ С.КРУПНИК 109 102 Средно училище "Св.св.Кирил и Методий" 22 2,87 0 0,00 0 0,00 0 0,00 20 2,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 4,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БЛАГОЕВГРАД ХАДЖИДИМОВО ГР.ХАДЖИДИМОВО 108 001 Средно училище "Никола Йонков Вапцаров" 26 3,82 1 5,84 0 0,00 0 0,00 1 3,38 0 0,00 0 0,00 19 4,82 1 4,92 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БЛАГОЕВГРАД ХАДЖИДИМОВО С.АБЛАНИЦА 108 004 Средно училище ,,Св. Паисий Хилендарски" 38 4,23 2 4,70 1 5,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 4,57 26 4,69 1 4,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БЛАГОЕВГРАД ЯКОРУДА ГР.ЯКОРУДА 102 011 Професионална гимназия "Петко Рачов Славейков" 54 3,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 3,15 0 0,00 0 0,00 1 2,84 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БЛАГОЕВГРАД ЯКОРУДА ГР.ЯКОРУДА 107 090 Средно училище "Свети Свети Кирил и Методий" 42 3,88 0 0,00 5 3,89 0 0,00 22 3,24 0 0,00 4 3,91 2 5,26 10 4,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БУРГАС АЙТОС ГР.АЙТОС 200 114 Професионална гимназия по селско стопанство "Златна нива" 65 2,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14 3,16 0 0,00 0 0,00 37 3,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БУРГАС АЙТОС ГР.АЙТОС 200 113 Средно училище "Никола Йонков Вапцаров" 52 3,71 0 0,00 1 3,73 0 0,00 31 3,98 2 3,58 0 0,00 14 4,32 5 4,69 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БУРГАС АЙТОС ГР.АЙТОС 200 112 Средно училище "Христо Ботев" 67 4,11 2 4,06 2 4,44 0 0,00 6 3,76 0 0,00 1 4,53 36 4,60 21 4,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БУРГАС БУРГАС ГР.БУРГАС 200 255 Вечерно средно училище " Захари Стоянов" 32 3,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 3,16 0 0,00 10 3,53 9 3,10 5 3,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БУРГАС БУРГАС ГР.БУРГАС 200 235 Профилирана гимназия за романски езици "Георги Стойков Раковски" 177 4,88 7 3,96 3 3,53 0 0,00 7 4,33 0 0,00 15 4,52 22 5,00 79 4,78 0 0,00 0 0,00 16 5,07 27 4,84 1 5,67
БУРГАС БУРГАС ГР.БУРГАС 200 238 Профилирана гимназия за чужди езици "Васил Левски" 156 4,68 5 3,88 1 3,35 0 0,00 8 4,22 0 0,00 13 4,64 11 4,26 61 4,59 53 5,17 3 4,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БУРГАС БУРГАС ГР.БУРГАС 200 236 Английска езикова гимназия "Гео Милев" 163 5,06 2 3,57 0 0,00 1 5,78 2 3,99 1 5,84 4 4,82 12 5,36 141 5,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БУРГАС БУРГАС ГР.БУРГАС 200 237 Немска езикова гимназия "Гьоте" 159 5,28 2 5,75 0 0,00 0 0,00 1 4,46 0 0,00 1 5,98 2 5,48 68 5,20 0 0,00 86 5,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БУРГАС БУРГАС ГР.БУРГАС 2 902 103 Национално училище за музикално и сценично изкуство " Проф. Панчо Владигеров" 48 4,52 1 2,97 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 4,78 3 4,01 12 4,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БУРГАС БУРГАС ГР.БУРГАС 200 239 Профилирана природоматематическа гимназия "Академик Никола Обрешков" 150 5,24 91 5,65 2 4,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 5,57 42 5,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БУРГАС БУРГАС ГР.БУРГАС 200 248 Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов" 105 3,82 0 0,00 1 3,41 0 0,00 1 3,27 0 0,00 4 4,14 15 3,87 50 4,24 0 0,00 1 2,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БУРГАС БУРГАС ГР.БУРГАС 200 251 Професионална гимназия по дървообработване "Георги Кондолов" 25 3,09 0 0,00 1 2,95 0 0,00 5 2,98 0 0,00 1 2,48 19 3,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БУРГАС БУРГАС ГР.БУРГАС 200 244 Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника 192 3,89 4 3,63 5 3,61 1 3,36 21 3,52 0 0,00 48 3,81 23 4,04 73 4,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БУРГАС БУРГАС ГР.БУРГАС 200 243 Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола" 19 3,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 3,23 3 3,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БУРГАС БУРГАС ГР.БУРГАС 200 252 Професионална гимназия по сградостроителство и инсталации "Пеньо Пенев" 20 2,87 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 3,03 0 0,00 2 2,93 18 3,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БУРГАС БУРГАС ГР.БУРГАС 200 245 Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Кольо Фичето" 150 4,14 1 4,32 2 3,37 0 0,00 4 3,86 0 0,00 69 4,23 19 4,24 51 4,25 2 5,86 1 4,81 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БУРГАС БУРГАС ГР.БУРГАС 200 249 Професионална гимназия по транспорт 73 3,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 2,85 0 0,00 8 3,12 49 3,28 7 4,33 1 5,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БУРГАС БУРГАС ГР.БУРГАС 200 242 Професионална гимназия по туризъм "Проф.д-р Асен Златаров" 213 3,98 1 3,36 7 3,82 0 0,00 18 3,53 0 0,00 28 4,22 81 3,81 55 4,11 1 5,18 1 5,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БУРГАС БУРГАС ГР.БУРГАС 200 247 Професионална гимназия по химични технологии "Акад. Н. Д. Зелинский" 145 3,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 3,12 1 3,48 5 3,58 51 3,59 42 4,21 1 3,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БУРГАС БУРГАС ГР.БУРГАС 200 250 Професионална техническа гимназия 14 3,19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 3,38 0 0,00 2 3,15 1 2,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БУРГАС БУРГАС ГР.БУРГАС 200 234 Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий" 77 3,97 1 3,59 0 0,00 0 0,00 18 4,34 0 0,00 18 4,06 20 3,75 21 4,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БУРГАС БУРГАС ГР.БУРГАС 200 240 Спортно училище "Юрий Гагарин" 48 3,24 0 0,00 2 3,03 0 0,00 2 2,57 0 0,00 6 3,31 3 3,58 3 3,81 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БУРГАС БУРГАС ГР.БУРГАС 200 227 Средно училище "Иван Вазов" 3 3,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 3,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БУРГАС БУРГАС ГР.БУРГАС 200 232 Средно училище "Константин Петканов" 4 3,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 2,44 0 0,00 1 3,61 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БУРГАС БУРГАС ГР.БУРГАС 200 229 Средно училище "Епископ Константин Преславски" 38 3,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 4,21 26 4,18 11 4,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БУРГАС БУРГАС ГР.БУРГАС 200 233 Средно училище "Петко Росен" 20 3,08 0 0,00 1 2,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 3,11 0 0,00 1 5,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БУРГАС БУРГАС ГР.БУРГАС 200 230 Средно училище "Димчо Дебелянов" 15 3,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 3,53 11 3,61 5 3,94 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БУРГАС БУРГАС ГР.БУРГАС 200 231 Средно училище ,,Добри Чинтулов" 23 3,19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 3,29 0 0,00 1 2,84 16 3,33 3 3,86 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БУРГАС БУРГАС ГР.БУРГАС 200 228 Средно училище " Йордан Йовков" 9 3,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 3,24 1 4,49 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БУРГАС БУРГАС ГР.БУРГАС 200 246 Професионална търговска гимназия 152 4,74 4 4,17 3 4,18 0 0,00 14 4,10 0 0,00 5 4,56 18 4,46 95 4,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БУРГАС БУРГАС ГР.БУРГАС 200 258 Частна профилирана гимназия с изучаване на английски език Британика 1998 15 4,27 1 3,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 3,70 11 4,48 0 0,00 1 5,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БУРГАС БУРГАС ГР.БУРГАС 200 221 Средно училище "Христо Ботев" 2 2,97 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 3,00 0 0,00 0 0,00 1 2,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БУРГАС КАМЕНО ГР.КАМЕНО 200 308 Средно училище "Христо Ботев" 9 3,28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 3,52 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БУРГАС КАРНОБАТ ГР.КАРНОБАТ 200 413 Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост 52 3,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 3,95 0 0,00 0 0,00 39 3,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БУРГАС КАРНОБАТ ГР.КАРНОБАТ 200 411 Средно училище "Св.Св.Кирил и Методий" 71 4,67 3 5,99 0 0,00 0 0,00 1 3,38 1 6,00 15 5,04 34 5,06 16 4,42 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БУРГАС КАРНОБАТ ГР.КАРНОБАТ 200 412 Средно училище "Христо Ботев" 57 4,05 1 5,41 3 5,83 0 0,00 9 3,43 0 0,00 11 4,60 28 4,46 4 4,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БУРГАС МАЛКО ТЪРНОВО ГР.МАЛКО ТЪРНОВО 200 503 Средно училище"Васил Левски" 17 3,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 3,20 0 0,00 3 3,98 7 3,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БУРГАС НЕСЕБЪР ГР.НЕСЕБЪР 200 609 Професионална гимназия по туризъм "Иван Вазов" 70 3,15 0 0,00 3 3,05 0 0,00 14 2,81 0 0,00 1 4,01 30 3,55 5 3,93 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БУРГАС НЕСЕБЪР ГР.НЕСЕБЪР 200 608 Средно училище "Любен Каравелов" 34 4,48 0 0,00 1 5,57 0 0,00 8 3,71 0 0,00 0 0,00 3 4,74 21 4,49 1 5,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БУРГАС ПОМОРИЕ ГР.ПОМОРИЕ 200 712 Професионална гимназия по туризъм "Алеко Константинов" 60 3,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 3,77 55 3,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БУРГАС ПОМОРИЕ ГР.ПОМОРИЕ 200 711 Средно училище "Иван Вазов" 16 3,97 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 3,36 0 0,00 1 4,15 9 3,83 3 4,85 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БУРГАС ПРИМОРСКО ГР.ПРИМОРСКО 200 803 Средно училище "Никола Йонков Вапцаров" 14 3,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 13 4,18 1 5,32 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БУРГАС РУЕН С.ЛЮЛЯКОВО 200 931 Средно Училище " Отец Паисий" 35 3,29 0 0,00 1 3,92 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 31 3,94 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БУРГАС РУЕН С.РУЕН 200 932 Средно училище "Елин Пелин" 98 3,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27 3,84 0 0,00 0 0,00 69 4,81 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БУРГАС СОЗОПОЛ ГР.СОЗОПОЛ 201 009 Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий" 22 3,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 3,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БУРГАС СРЕДЕЦ ГР.СРЕДЕЦ 201 106 Професионална гимназия по механизация на селското стопанство и електроника "Никола Йонков Вапцаров" 23 3,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,22 0 0,00 21 3,33 1 3,61 1 4,67 1 2,92 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БУРГАС СРЕДЕЦ ГР.СРЕДЕЦ 201 104 Средно училище "Свети Свети Кирил и Методий" 9 3,23 0 0,00 2 3,01 0 0,00 3 2,88 0 0,00 0 0,00 4 3,74 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БУРГАС СУНГУРЛАРЕ ГР.СУНГУРЛАРЕ 201 212 Средно училище "Христо Ботев" 29 3,46 0 0,00 0 0,00 1 3,17 0 0,00 0 0,00 1 3,90 18 3,64 1 5,54 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
БУРГАС ЦАРЕВО ГР.ЦАРЕВО 201 305 Средно училище "Никола Йонков Вапцаров" 33 3,85 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 5,15 24 4,09 5 4,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВАРНА АВРЕН С.АВРЕН 403 559 Частно средно училище Юрий Гагарин 2 4,65 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 4,67 1 5,96 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВАРНА АВРЕН С.СИНДЕЛ 400 084 Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий" 14 3,11 0 0,00 1 4,18 0 0,00 1 2,97 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВАРНА АКСАКОВО ГР.АКСАКОВО 400 087 Средно училище "Свети Климент Охридски" 16 3,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 3,78 13 3,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВАРНА АКСАКОВО С.ИГНАТИЕВО 400 090 Средно училище "Свети Свети Кирил и Методий" 20 2,80 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 3,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВАРНА БЕЛОСЛАВ ГР.БЕЛОСЛАВ 400 098 Професионална гимназия "Свети Димитър Солунски" 18 3,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 3,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВАРНА БЕЛОСЛАВ ГР.БЕЛОСЛАВ 400 096 Средно училище "Св. св. Кирил и Методий" 27 3,52 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 26 3,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВАРНА БЯЛА ГР.БЯЛА 400 106 Професионална гимназия по селско стопанство и туризъм 19 3,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВАРНА ВАРНА ГР.ВАРНА 400 033 Спортно училище "Георги Бенковски" 58 3,69 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,92 0 0,00 2 3,60 2 4,28 10 3,98 1 5,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВАРНА ВАРНА ГР.ВАРНА 400 031 Средно училище с езиково обучение "Ал. С. Пушкин" 127 4,77 2 2,80 10 4,57 0 0,00 56 4,42 0 0,00 12 4,92 0 0,00 33 4,98 9 5,20 0 0,00 0 0,00 3 3,83 1 5,07
ВАРНА ВАРНА ГР.ВАРНА 402 183 Варненска морска гимназия "Свети Николай Чудотворец" 112 3,54 0 0,00 1 3,13 0 0,00 3 3,37 0 0,00 7 4,14 39 3,45 45 4,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВАРНА ВАРНА ГР.ВАРНА 402 030 Варненска търговска гимназия "Георги Стойков Раковски" 127 4,49 2 3,46 0 0,00 0 0,00 23 3,82 0 0,00 4 3,85 20 4,36 60 4,67 0 0,00 2 3,79 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВАРНА ВАРНА ГР.ВАРНА 400 043 Гимназия с преподаване на чужди езици "Йоан Екзарх" 184 5,38 10 4,83 1 5,86 0 0,00 3 5,13 2 5,80 0 0,00 6 5,02 113 5,00 0 0,00 41 5,42 0 0,00 8 4,79 0 0,00
ВАРНА ВАРНА ГР.ВАРНА 400 042 ІV Езикова гимназия "Фредерик Жолио - Кюри" 200 5,13 11 4,54 3 4,60 0 0,00 1 3,29 0 0,00 4 4,84 8 5,38 90 4,89 0 0,00 0 0,00 15 5,38 68 5,08 0 0,00
ВАРНА ВАРНА ГР.ВАРНА 400 046 Математическа гимназия "Д-р Петър Берон" 203 5,14 148 5,46 2 5,90 0 0,00 0 0,00 1 5,92 0 0,00 2 5,88 49 5,26 0 0,00 1 5,88 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВАРНА ВАРНА ГР.ВАРНА 400 047 Средно училище за хуманитарни науки и изкуства "Константин Преславски" 187 4,65 0 0,00 2 4,50 1 3,29 18 4,04 0 0,00 12 4,90 41 4,25 109 4,83 4 3,73 1 4,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВАРНА ВАРНА ГР.ВАРНА 2 902 106 НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА "ДОБРИ ХРИСТОВ" 54 4,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 3,82 5 4,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВАРНА ВАРНА ГР.ВАРНА 403 531 Професионална гимназия по електротехника 100 3,79 1 5,35 0 0,00 0 0,00 8 3,62 0 0,00 1 3,35 35 4,09 32 4,45 1 5,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВАРНА ВАРНА ГР.ВАРНА 402 172 Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов" 76 3,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 2,89 0 0,00 0 0,00 10 3,25 3 3,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВАРНА ВАРНА ГР.ВАРНА 400 044 Професионална гимназия по икономика "Д-р Иван Богоров" 149 4,17 1 3,01 8 3,45 0 0,00 8 3,38 1 3,28 34 4,26 26 3,98 37 4,37 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВАРНА ВАРНА ГР.ВАРНА 400 063 Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Васил Левски" 96 3,78 1 3,67 7 3,67 0 0,00 21 3,40 0 0,00 0 0,00 8 3,49 18 4,28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВАРНА ВАРНА ГР.ВАРНА 402 161 Професионална гимназия по текстил и моден дизайн 75 3,63 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 3,48 7 3,80 4 3,80 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВАРНА ВАРНА ГР.ВАРНА 403 534 Професионална гимназия по туризъм "Професор д-р Асен Златаров" 182 4,27 1 2,75 0 0,00 0 0,00 15 3,28 0 0,00 4 4,25 5 4,17 44 4,41 1 4,50 1 5,21 1 3,46 1 4,76 0 0,00
ВАРНА ВАРНА ГР.ВАРНА 400 058 Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии "Дм.Ив.Менделеев" 24 3,83 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 3,13 1 3,39 5 3,95 11 4,07 5 4,60 1 5,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВАРНА ВАРНА ГР.ВАРНА 400 055 Професионална техническа гимназия 161 3,72 1 2,84 4 3,20 0 0,00 2 3,66 0 0,00 2 4,58 5 3,48 28 4,28 1 4,81 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВАРНА ВАРНА ГР.ВАРНА 400 045 Първа езикова гимназия 236 5,34 16 5,23 4 4,95 1 6,00 0 0,00 2 5,55 0 0,00 3 5,26 156 5,16 0 0,00 54 5,65 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВАРНА ВАРНА ГР.ВАРНА 400 030 Седмо средно училище "Найден Геров" 76 3,75 1 3,31 3 3,84 1 2,88 19 3,05 0 0,00 12 4,28 15 3,79 22 4,44 2 5,78 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВАРНА ВАРНА ГР.ВАРНА 400 040 Средно училище "Свети Климент Охридски" 47 4,39 5 3,94 0 0,00 2 4,60 5 3,57 2 4,71 3 3,98 3 4,61 28 4,62 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВАРНА ВАРНА ГР.ВАРНА 400 034 Средно училище "Гео Милев" 49 4,03 2 4,19 0 0,00 0 0,00 8 4,18 0 0,00 4 4,12 5 3,70 21 4,32 8 5,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВАРНА ВАРНА ГР.ВАРНА 400 036 Средно училище "Елин Пелин" 3 3,63 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 3,49 0 0,00 1 3,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВАРНА ВАРНА ГР.ВАРНА 400 039 Средно училище "Пейо Крачолов Яворов" 22 3,78 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 3,74 0 0,00 1 3,81 13 3,76 6 4,66 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВАРНА ВАРНА ГР.ВАРНА 400 037 Средно училище "Любен Каравелов" 27 3,55 0 0,00 2 4,16 0 0,00 3 3,66 0 0,00 0 0,00 18 3,27 2 3,53 2 5,78 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВАРНА ВАРНА ГР.ВАРНА 400 041 Трета природоматематическа гимназия "Академик Методий Попов" 135 4,63 0 0,00 1 3,41 17 4,82 7 4,56 4 4,78 26 4,56 24 5,29 52 4,70 1 5,96 4 4,52 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВАРНА ВАРНА ГР.ВАРНА 400 076 Частна езикова гимназия с изучаване на чужди езици "Джордж Байрон" 20 4,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 4,12 1 4,90 15 4,32 1 5,70 2 5,37 0 0,00 1 5,07 0 0,00
ВАРНА ВАРНА ГР.ВАРНА 400 074 Частна профилирана гимназия "Антоан дьо Сент-Екзюпери" 9 4,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 3,81 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 4,79 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВАРНА ВАРНА ГР.ВАРНА 400 070 Частна Търговска Гимназия "Конто Трейд" ЕООД 10 4,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,70 0 0,00 4 4,01 0 0,00 4 3,74 0 0,00 2 4,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВАРНА ВАРНА ГР.ВАРНА 403 538 Средно училище "Неофит Бозвели" 43 3,20 1 3,14 1 3,00 0 0,00 3 3,23 0 0,00 13 3,74 20 3,22 5 4,04 2 3,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВАРНА ВЕТРИНО С.ВЕТРИНО 400 108 Средно училище "Христо Ботев" 18 3,76 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВАРНА ВЪЛЧИ ДОЛ ГР.ВЪЛЧИДОЛ 400 112 Средно училище "Васил Левски" 32 3,39 1 5,64 2 3,43 0 0,00 1 3,41 0 0,00 14 3,63 3 3,40 3 4,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВАРНА ВЪЛЧИ ДОЛ С.СТЕФАН КАРАДЖА 400 113 Професионална гимназия по земеделие и горско стопанство 34 2,86 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВАРНА ДЕВНЯ ГР.ДЕВНЯ 400 123 Среднo училище "Васил Левски" 21 3,22 0 0,00 1 4,12 0 0,00 7 2,73 0 0,00 3 3,52 13 3,42 0 0,00 1 2,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВАРНА ДОЛНИ ЧИФЛИК ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК 400 127 Професионална гимназия по селско стопанствo "Иван Владимирович Мичурин" 37 3,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 39 3,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВАРНА ДОЛНИ ЧИФЛИК ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК 400 126 Средно училище "Васил Левски" 21 3,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 3,49 0 0,00 0 0,00 7 5,09 1 4,49 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВАРНА ДЪЛГОПОЛ ГР.ДЪЛГОПОЛ 400 136 Средно училище "Свети Климент Охридски" 41 3,46 0 0,00 8 4,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 23 3,73 3 3,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВАРНА ДЪЛГОПОЛ С.МЕДОВЕЦ 400 142 Средно училище "Назъм Хикмет" 12 3,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 4,47 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВАРНА ПРОВАДИЯ ГР.ПРОВАДИЯ 400 150 Професионална гимназия по селско стопанство "Земя" 72 3,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 2,70 0 0,00 0 0,00 4 2,69 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВАРНА ПРОВАДИЯ ГР.ПРОВАДИЯ 400 148 Средно училище "Димитър Благоев" 44 4,17 1 3,06 0 0,00 0 0,00 19 3,89 0 0,00 2 5,30 9 4,00 13 4,74 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВАРНА ПРОВАДИЯ ГР.ПРОВАДИЯ 400 149 Професионална гимназия по хотелиерство, ресторантьорство и туризъм "Цар Симеон Велики" 32 3,09 0 0,00 1 2,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВАРНА СУВОРОВО ГР.СУВОРОВО 400 166 Професионална гимназия по селско стопанство "Свети Георги Победоносец" 28 3,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВАРНА СУВОРОВО ГР.СУВОРОВО 400 163 Средно училище "Никола Йонков Вапцаров" 25 4,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 4,34 0 0,00 4 5,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЕЛИКО ТЪРНОВО ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО 3 400 РУО ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2 3,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 3,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЕЛИКО ТЪРНОВО ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО 300 123 Профилирана езикова гимназия "Проф. д-р Асен Златаров" 143 5,00 2 5,04 8 4,26 1 4,56 2 5,22 0 0,00 11 4,87 4 4,98 73 5,12 0 0,00 30 5,10 7 5,82 4 5,04 0 0,00
ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЕЛИКО ТЪРНОВО ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО 300 122 Природо-математическа гимназия "Васил Друмев" 133 5,11 32 5,27 12 4,47 2 5,07 8 4,99 1 5,72 0 0,00 9 5,41 69 4,97 0 0,00 1 5,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЕЛИКО ТЪРНОВО ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО 300 130 Професионална гимназия по електроника "Александър Степанович Попов" 34 3,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 2,88 0 0,00 1 4,15 17 3,33 11 4,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЕЛИКО ТЪРНОВО ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО 300 131 Професионална гимназия по моден дизайн 24 3,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 3,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЕЛИКО ТЪРНОВО ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО 300 128 Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Ангел Попов" 96 3,87 0 0,00 4 3,13 0 0,00 6 3,71 0 0,00 6 4,08 25 3,53 19 4,47 1 5,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЕЛИКО ТЪРНОВО ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО 300 132 Професионална гимназия по туризъм "Д-р Васил Берон" 115 3,74 0 0,00 2 2,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 13 4,58 30 3,46 7 4,65 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЕЛИКО ТЪРНОВО ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО 300 127 Средно училище "Георги Стойков Раковски" 3 3,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 3,08 0 0,00 0 0,00 1 3,67 0 0,00 0 0,00 1 3,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЕЛИКО ТЪРНОВО ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО 300 126 Средно училище "Владимир Комаров" 10 3,52 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 3,09 0 0,00 1 3,39 4 3,41 1 5,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЕЛИКО ТЪРНОВО ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО 300 124 Средно училище "Емилиян Станев" 54 4,25 0 0,00 3 4,15 1 4,21 2 4,03 0 0,00 22 4,37 6 4,32 20 4,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЕЛИКО ТЪРНОВО ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО 300 125 Средно училище "Вела Благоева" 20 3,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 3,51 0 0,00 9 4,00 3 3,41 5 4,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЕЛИКО ТЪРНОВО ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО 300 129 Старопрестолна професионална гимназия по икономика 68 4,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 4,04 12 4,00 16 4,47 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЕЛИКО ТЪРНОВО ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО 300 121 Профилирана Хуманитарна гимназия " Свети свети Кирил и Методий" 7 4,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 3,94 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЕЛИКО ТЪРНОВО ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО 300 141 Частна профилирана гимназия "АК - Аркус" ЕООД 29 5,16 4 3,93 1 5,68 0 0,00 0 0,00 1 3,90 2 4,71 1 6,00 19 5,13 0 0,00 1 4,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЕЛИКО ТЪРНОВО ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО 300 143 Спортно училище - гр. Велико Търново 34 3,54 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 5,69 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВЕЛИКО ТЪРНОВО ГОРНА ОРЯХОВИЦА ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА 300 222 Професионална гимназия по железопътен транспорт "Никола Йонков Вапцаров" 19 3,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 2,92 1 2,70 1 3,28 9 3,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВЕЛИКО ТЪРНОВО ГОРНА ОРЯХОВИЦА ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА 300 219 Професионална гимназия по електротехника и електроника "Михайло Василиевич Ломоносов" 88 3,88 0 0,00 2 4,59 0 0,00 17 4,24 0 0,00 8 4,53 16 3,66 30 4,28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВЕЛИКО ТЪРНОВО ГОРНА ОРЯХОВИЦА ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА 300 221 Професионална гимназия по лека промишленост и икономика "Атанас Буров" 72 3,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 3,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВЕЛИКО ТЪРНОВО ГОРНА ОРЯХОВИЦА ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА 300 220 Професионална гимназия по хранителни технологии "Проф.д-р Асен Златаров" 51 3,10 0 0,00 1 2,48 0 0,00 13 3,04 0 0,00 0 0,00 41 3,17 3 3,71 2 3,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВЕЛИКО ТЪРНОВО ГОРНА ОРЯХОВИЦА ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА 300 218 Професионална техническа гимназия "Васил Левски" 20 3,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 19 3,46 1 4,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВЕЛИКО ТЪРНОВО ГОРНА ОРЯХОВИЦА ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА 300 216 Средно училище "Георги Измирлиев" 49 4,24 1 3,46 0 0,00 0 0,00 8 3,40 0 0,00 10 4,52 10 3,89 18 4,67 0 0,00 0 0,00 1 5,01 0 0,00 0 0,00
ВЕЛИКО ТЪРНОВО ГОРНА ОРЯХОВИЦА ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА 300 217 Средно училище "Вичо Грънчаров" 31 4,46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 3,71 0 0,00 1 3,98 6 5,22 17 5,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕЛЕНА ГР.ЕЛЕНА 300 305 Средно училище "Иван Николов Момчилов" 36 4,03 0 0,00 3 4,30 0 0,00 6 4,19 0 0,00 3 4,55 5 4,89 5 4,37 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗЛАТАРИЦА ГР.ЗЛАТАРИЦА 300 405 Професионална гимназия по механизация на селското стопанство "Никола Златарски" 7 3,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 2,80 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗЛАТАРИЦА ГР.ЗЛАТАРИЦА 300 404 Средно училище "Св. св. Кирил и Методий" 9 3,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 2,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЛЯСКОВЕЦ ГР.ЛЯСКОВЕЦ 300 507 Средно училище "Максим Райкович" 20 3,71 0 0,00 1 2,88 0 0,00 14 3,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 4,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПАВЛИКЕНИ ГР.ПАВЛИКЕНИ 300 619 Професионална гимназия по аграрни технологии "Цанко Церковски" 41 3,69 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПАВЛИКЕНИ ГР.ПАВЛИКЕНИ 300 618 Средно училище "Бачо Киро" 43 4,25 0 0,00 4 4,08 0 0,00 17 4,03 0 0,00 1 3,64 8 3,91 13 4,60 0 0,00 1 5,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 300 711 Средно училище "Цанко Церковски" 48 3,57 0 0,00 3 2,89 0 0,00 24 3,35 0 0,00 6 4,02 4 4,80 4 5,26 0 0,00 1 5,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВЕЛИКО ТЪРНОВО СВИЩОВ ГР.СВИЩОВ 300 817 Професионална държавна търговска гимназия "Димитър Хадживасилев" 68 4,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 3,85 0 0,00 8 4,11 17 4,02 15 4,48 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВЕЛИКО ТЪРНОВО СВИЩОВ ГР.СВИЩОВ 300 819 Свищовска професионална гимназия "Алеко Константинов" 62 3,33 0 0,00 2 4,01 0 0,00 4 3,02 0 0,00 7 3,08 4 3,21 2 3,28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВЕЛИКО ТЪРНОВО СВИЩОВ ГР.СВИЩОВ 300 816 Средно училище "Димитър Благоев" 40 4,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 3,48 0 0,00 14 3,93 6 4,33 16 4,78 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВЕЛИКО ТЪРНОВО СВИЩОВ ГР.СВИЩОВ 300 814 Средно училище "Цветан Радославов" 28 3,55 0 0,00 1 3,11 0 0,00 3 3,30 0 0,00 4 3,76 18 4,33 1 3,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВЕЛИКО ТЪРНОВО СВИЩОВ ГР.СВИЩОВ 300 815 Средно училище "Николай Катранов" 51 5,06 2 4,50 0 0,00 0 0,00 3 4,92 0 0,00 0 0,00 23 5,48 23 4,96 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВЕЛИКО ТЪРНОВО СТРАЖИЦА ГР.СТРАЖИЦА 300 912 Професионална гимназия по транспорт "Васил Друмев" 16 2,94 0 0,00 1 2,31 0 0,00 3 3,28 0 0,00 0 0,00 7 2,88 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВЕЛИКО ТЪРНОВО СТРАЖИЦА ГР.СТРАЖИЦА 300 911 Средно училище "Ангел Каралийчев" 24 3,42 0 0,00 0 0,00 0 0,00 20 4,18 0 0,00 0 0,00 3 3,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВЕЛИКО ТЪРНОВО СТРАЖИЦА С.КАМЕН 300 916 Средно училище "Св. Климент Охридски" 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 3,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВЕЛИКО ТЪРНОВО СУХИНДОЛ ГР.СУХИНДОЛ 300 991 Средно училище "Св. Климент Охридски" 5 2,84 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,13 0 0,00 0 0,00 3 2,84 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВИДИН БЕЛОГРАДЧИК ГР.БЕЛОГРАДЧИК 500 201 Средно училище "Христо Ботев" 26 4,12 0 0,00 1 4,73 0 0,00 6 3,99 0 0,00 2 3,70 8 3,94 8 5,02 1 4,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВИДИН БРЕГОВО ГР.БРЕГОВО 500 401 Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий" 12 3,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 3,43 0 0,00 1 3,81 1 3,48 2 3,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВИДИН ВИДИН ГР.ВИДИН 503 322 Гимназия с преподаване на чужди езици "Йордан Радичков" 94 4,85 1 4,41 4 3,63 0 0,00 1 4,90 0 0,00 1 4,32 6 5,54 80 4,57 0 0,00 1 4,49 0 0,00 1 4,46 0 0,00
ВИДИН ВИДИН ГР.ВИДИН 500 102 Профилирана природо–математическа гимназия "Екзарх Антим I" 101 4,53 24 5,03 11 4,56 1 4,43 12 3,51 0 0,00 2 5,13 21 4,90 30 4,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВИДИН ВИДИН ГР.ВИДИН 502 035 Професионална гимназия "Проф. д-р Асен Златаров" 79 4,14 0 0,00 1 5,63 1 5,64 3 4,94 1 5,24 0 0,00 26 3,71 17 4,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВИДИН ВИДИН ГР.ВИДИН 500 110 Професионална гимназия по туризъм "Михалаки Георгиев" 62 3,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 3,26 0 0,00 0 0,00 13 3,70 5 3,62 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВИДИН ВИДИН ГР.ВИДИН 500 108 Професионална техническа гимназия "Васил Левски" 10 3,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 3,31 0 0,00 0 0,00 1 3,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВИДИН ВИДИН ГР.ВИДИН 503 241 Средно училище "Свети свети Кирил и Методий" 15 4,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 3,00 0 0,00 0 0,00 7 4,00 4 4,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВИДИН ВИДИН ГР.ВИДИН 503 132 Средно училище "Цар Симеон Велики" 71 4,57 2 3,80 5 4,26 0 0,00 11 4,53 0 0,00 0 0,00 30 4,36 22 4,98 0 0,00 3 4,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВИДИН ВИДИН ГР.ВИДИН 503 242 Средно училище "Петко Рачов Славейков" 16 3,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 3,68 0 0,00 0 0,00 10 3,25 5 4,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВИДИН ВИДИН ГР.ДУНАВЦИ 500 117 Професионална гимназия по селско стопанство "Г.М.Димитров" 9 3,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 3,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВИДИН ДИМОВО ГР.ДИМОВО 500 103 Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий" 5 3,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 3,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВИДИН ДИМОВО С.АРЧАР 500 603 Средно училище "Христо Ботев" 8 3,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 3,19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВИДИН КУЛА ГР.КУЛА 500 701 Средно училище "Васил Левски" 15 4,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 2,59 0 0,00 0 0,00 2 5,48 1 4,87 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВИДИН НОВО СЕЛО С.НОВО СЕЛО 500 901 Средно училище "Свети Свети Кирил и Методий" 7 3,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 3,04 0 0,00 0 0,00 2 3,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВИДИН РУЖИНЦИ С.ДРЕНОВЕЦ 501 003 Средно училище "Никола Йонков Вапцаров" 13 3,31 1 3,76 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 3,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВИДИН РУЖИНЦИ С.РУЖИНЦИ 501 010 Средно училище "Никола Й. Вапцаров" 13 2,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11 2,66 0 0,00 0 0,00 2 2,78 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВРАЦА БОРОВАН С.БОРОВАН 603 004 Професионална гимназия по транспорт "Коста Петров" 28 3,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВРАЦА БЯЛА СЛАТИНА ГР.БЯЛА СЛАТИНА 603 026 Професионална агротехническа гимназия "Никола Йонков Вапцаров" 85 3,61 2 2,94 0 0,00 0 0,00 5 3,42 0 0,00 0 0,00 3 4,72 8 4,11 1 4,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВРАЦА БЯЛА СЛАТИНА ГР.БЯЛА СЛАТИНА 600 221 Професионална гимназия по облекло "Елисавета Багряна" 30 3,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 3,27 0 0,00 14 3,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВРАЦА БЯЛА СЛАТИНА ГР.БЯЛА СЛАТИНА 603 024 Средно училище "Васил Левски" 36 4,52 4 4,73 8 5,32 0 0,00 9 4,21 0 0,00 4 4,73 6 5,56 6 4,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВРАЦА БЯЛА СЛАТИНА С.ГАБАРЕ 602 022 Средно училище "Христо Ботев" 13 3,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 2,85 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВРАЦА БЯЛА СЛАТИНА С.ГАЛИЧЕ 603 025 Средно училище "Христо Ботев" 13 3,69 0 0,00 2 3,75 0 0,00 9 3,38 0 0,00 0 0,00 1 4,73 1 4,81 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВРАЦА ВРАЦА ГР.ВРАЦА 600 061 Профилирана езикова гимназия "Йоан Екзарх" 86 4,32 1 5,84 0 0,00 0 0,00 27 3,95 0 0,00 19 4,60 6 4,77 30 4,91 1 5,07 0 0,00 2 4,69 0 0,00 0 0,00
ВРАЦА ВРАЦА ГР.ВРАЦА 602 062 Профилирана природо-математическа гимназия "Академик Иван Ценов" 177 4,82 31 5,09 5 5,19 3 5,71 10 4,93 2 5,30 36 4,60 34 5,60 55 4,92 0 0,00 1 5,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВРАЦА ВРАЦА ГР.ВРАЦА 603 067 Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство 61 3,64 0 0,00 1 2,66 0 0,00 2 3,11 0 0,00 3 3,56 4 4,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВРАЦА ВРАЦА ГР.ВРАЦА 603 065 Професионална техническа гимназия "Н. Й. Вапцаров" 74 3,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 3,52 0 0,00 5 3,76 21 3,73 4 4,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВРАЦА ВРАЦА ГР.ВРАЦА 608 060 Спортно училище "Св.Климент Охридски" 15 3,19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 3,21 0 0,00 1 3,59 9 3,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВРАЦА ВРАЦА ГР.ВРАЦА 600 327 Средно училище "Козма Тричков" 50 3,91 1 3,13 5 3,83 0 0,00 1 4,07 0 0,00 26 4,05 5 4,56 11 3,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВРАЦА ВРАЦА ГР.ВРАЦА 603 059 Средно училище "Васил Кънчов" 39 3,98 1 4,43 0 0,00 0 0,00 7 3,79 0 0,00 10 3,65 16 4,19 5 3,63 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВРАЦА ВРАЦА ГР.ВРАЦА 603 057 Средно училище "Отец Паисий" 40 3,91 0 0,00 2 3,54 0 0,00 10 3,98 0 0,00 15 4,10 7 4,36 6 3,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВРАЦА ВРАЦА ГР.ВРАЦА 603 058 Средно училище "Христо Ботев" 99 4,53 0 0,00 4 4,26 0 0,00 8 4,08 0 0,00 39 4,89 26 4,97 22 4,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВРАЦА ВРАЦА ГР.ВРАЦА 603 071 Професионална гимназия "Димитраки Хаджитошин" 6 3,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 2,87 0 0,00 3 3,27 0 0,00 1 2,62 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВРАЦА ВРАЦА ГР.ВРАЦА 603 070 Средно училище "Никола Войводов" 26 3,93 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 3,94 0 0,00 11 3,98 8 4,05 2 5,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВРАЦА ВРАЦА ГР.ВРАЦА 603 140 Средно училище "Мито Орозов" 2 4,40 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 4,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВРАЦА КОЗЛОДУЙ ГР.КОЗЛОДУЙ 603 078 Професионална гимназия по ядрена енергетика "Игор Курчатов" 71 3,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,75 0 0,00 1 4,26 9 3,23 9 4,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВРАЦА КОЗЛОДУЙ ГР.КОЗЛОДУЙ 603 077 Средно училище "Св. св. Кирил и Методий" 53 5,22 14 5,26 4 4,99 5 5,24 3 4,08 0 0,00 2 5,02 1 5,07 24 4,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВРАЦА КОЗЛОДУЙ ГР.КОЗЛОДУЙ 603 076 Средно училище "Христо Ботев" 50 4,13 2 4,72 1 4,24 0 0,00 4 3,35 1 4,07 24 4,29 4 5,39 13 4,25 1 5,86 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВРАЦА КОЗЛОДУЙ С.БУТАН 602 073 Средно училище "Св. Св. Кирил и Методий" 27 2,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВРАЦА КРИВОДОЛ ГР.КРИВОДОЛ 603 087 Средно училище "Св. св. Кирил и Методий" 15 3,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 3,19 0 0,00 1 3,76 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВРАЦА МЕЗДРА ГР.МЕЗДРА 603 101 Професионална гимназия по механизация на селското стопанство 23 3,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 23 3,19 0 0,00 0 0,00 1 2,84 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВРАЦА МЕЗДРА ГР.МЕЗДРА 603 100 Професионална гимназия "Алеко Константинов" 15 3,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 2,73 0 0,00 0 0,00 2 2,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВРАЦА МЕЗДРА ГР.МЕЗДРА 603 098 Средно училище "Иван Вазов" 43 3,93 0 0,00 0 0,00 0 0,00 20 3,32 0 0,00 3 4,32 2 4,16 19 4,13 0 0,00 0 0,00 1 4,38 0 0,00 0 0,00
ВРАЦА МЕЗДРА С.ЗВЕРИНО 603 099 Средно училище "Свети Климент Охридски" 22 3,81 0 0,00 0 0,00 0 0,00 20 4,53 0 0,00 1 5,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВРАЦА МИЗИЯ ГР.МИЗИЯ 603 108 Професионална гимназия по химични технологии "Васил Левски" 29 3,60 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВРАЦА ОРЯХОВО ГР.ОРЯХОВО 603 116 Средно училище "Христо Ботев" 32 3,62 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВРАЦА РОМАН ГР.РОМАН 603 123 Средно училище "Васил Левски" 19 3,94 2 5,21 0 0,00 0 0,00 14 4,30 0 0,00 0 0,00 2 5,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВРАЦА РОМАН С.КУНИНО 2 902 507 Професионална гимназия по каменообработване 10 2,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 2,47 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 3,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ВРАЦА ХАЙРЕДИН С.ХАЙРЕДИН 603 130 Средно училище "Васил Воденичарски" 15 3,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 3,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ГАБРОВО ГАБРОВО ГР.ГАБРОВО 700 115 НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ 122 5,04 10 4,73 11 4,60 1 4,07 2 4,32 1 5,58 10 4,36 11 5,17 64 5,00 0 0,00 11 5,48 1 5,79 0 0,00 0 0,00
ГАБРОВО ГАБРОВО ГР.ГАБРОВО 700 116 Природоматематическа гимназия "Академик Иван Гюзелев" 101 4,81 20 5,05 3 5,10 4 5,71 3 4,09 2 6,00 2 4,44 16 5,31 50 4,70 1 4,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ГАБРОВО ГАБРОВО ГР.ГАБРОВО 700 120 Професионална гимназия по туризъм "Пенчо Семов" 72 3,76 1 2,79 2 3,43 0 0,00 8 3,10 0 0,00 19 3,97 7 4,31 8 4,65 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ГАБРОВО ГАБРОВО ГР.ГАБРОВО 700 118 ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "Д-р Никола Василиади" 100 3,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 33 3,85 34 3,81 30 4,66 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ГАБРОВО ГАБРОВО ГР.ГАБРОВО 700 113 Средно училище "Отец Паисий" 27 3,49 0 0,00 1 2,79 0 0,00 0 0,00 3 4,75 6 3,91 3 3,69 3 3,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ГАБРОВО ГАБРОВО ГР.ГАБРОВО 700 114 Средно училище "Райчо Каролев" 12 3,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 4,18 0 0,00 5 3,49 5 3,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ГАБРОВО ДРЯНОВО ГР.ДРЯНОВО 700 205 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА "РАЧО СТОЯНОВ" 19 3,26 0 0,00 1 3,06 0 0,00 3 2,80 0 0,00 2 3,02 0 0,00 2 3,99 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ГАБРОВО ДРЯНОВО ГР.ДРЯНОВО 700 204 Средно училище "Максим Райкович" 11 3,99 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 3,71 0 0,00 4 3,83 0 0,00 3 4,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ГАБРОВО СЕВЛИЕВО ГР.СЕВЛИЕВО 700 323 Професионална гимназия по механоелектротехника "Ген.Иван Бъчваров" 69 3,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 3,43 0 0,00 2 4,21 46 3,62 15 3,98 0 0,00 1 4,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ГАБРОВО СЕВЛИЕВО ГР.СЕВЛИЕВО 700 318 Средно училище "Васил Левски" 60 4,66 5 5,03 0 0,00 0 0,00 2 4,68 0 0,00 2 5,16 24 4,27 25 4,89 0 0,00 2 4,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ГАБРОВО СЕВЛИЕВО ГР.СЕВЛИЕВО 700 330 Професионална гимназия "Марин Попов" 20 3,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 23 2,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ГАБРОВО СЕВЛИЕВО С.ГРАДНИЦА 700 320 Професионална гимназия по транспорт и машиностроене 47 3,04 0 0,00 1 2,40 0 0,00 2 2,71 0 0,00 0 0,00 41 3,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ГАБРОВО ТРЯВНА ГР.ТРЯВНА 700 403 Средно училище "Петко Рачев Славейков" 27 4,25 0 0,00 1 3,78 0 0,00 2 4,03 0 0,00 13 4,10 1 4,61 10 4,99 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ГАБРОВО ТРЯВНА ГР.ТРЯВНА 2 902 503 НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА "ТРЕВНЕНСКА ШКОЛА" 17 4,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ДОБРИЧ БАЛЧИК ГР.БАЛЧИК 800 061 Средно училище "Христо Ботев" 48 3,82 2 4,55 0 0,00 1 5,74 1 4,15 0 0,00 0 0,00 12 3,89 18 4,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ДОБРИЧ БАЛЧИК С.ОБРОЧИЩЕ 800 065 Средно училище "Христо Смирненски" 14 3,52 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,26 0 0,00 0 0,00 1 3,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ДОБРИЧ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 800 076 Професионална гимназия по земеделие "Тодор Рачински" 16 3,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 13 3,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ДОБРИЧ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 800 074 Средно училищe "Никола Йонков Вапцаров" 26 4,65 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 4,17 0 0,00 0 0,00 2 5,61 5 4,84 1 5,79 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ДОБРИЧ ГР.ДОБРИЧ ГР.ДОБРИЧ 800 020 Езикова гимназия "Гео Милев" 146 5,27 3 5,13 1 4,07 3 5,69 1 4,04 0 0,00 1 4,56 3 5,95 79 5,32 0 0,00 47 5,40 0 0,00 8 4,68 0 0,00
ДОБРИЧ ГР.ДОБРИЧ ГР.ДОБРИЧ 800 019 Природоматематическа гимназия "Иван Вазов" 55 4,37 5 4,73 1 3,92 5 5,28 4 3,39 0 0,00 22 4,49 0 0,00 18 4,52 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ДОБРИЧ ГР.ДОБРИЧ ГР.ДОБРИЧ 800 028 Професионална гимназия по туризъм "П. К. Яворов" 82 3,50 0 0,00 1 3,32 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ДОБРИЧ ГР.ДОБРИЧ ГР.ДОБРИЧ 800 026 Професионална гимназия по аграрно стопанство 38 3,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 3,84 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ДОБРИЧ ГР.ДОБРИЧ ГР.ДОБРИЧ 800 021 Професионална гимназия по техника и строителство "Михаил Василиевич Ломоносов" 16 3,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 3,42 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ДОБРИЧ ГР.ДОБРИЧ ГР.ДОБРИЧ 800 022 Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Георги Павлов" 22 3,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 3,35 0 0,00 0 0,00 19 4,03 2 4,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ДОБРИЧ ГР.ДОБРИЧ ГР.ДОБРИЧ 800 012 Спортно училище ,,Георги Стойков Раковски" 16 3,32 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 3,17 0 0,00 1 4,12 1 3,31 1 4,61 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ДОБРИЧ ГР.ДОБРИЧ ГР.ДОБРИЧ 800 013 Средно училище "Димитър Талев" 23 4,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 4,27 0 0,00 14 4,43 0 0,00 7 4,81 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ДОБРИЧ ГР.ДОБРИЧ ГР.ДОБРИЧ 800 016 Средно училище "Любен Каравелов" 15 4,13 0 0,00 1 4,50 0 0,00 3 3,51 0 0,00 5 4,19 0 0,00 6 5,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ДОБРИЧ ГР.ДОБРИЧ ГР.ДОБРИЧ 800 015 Средно училище "Свети Климент Охридски" 39 4,46 0 0,00 1 4,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 17 4,00 8 4,52 15 4,84 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ДОБРИЧ ГР.ДОБРИЧ ГР.ДОБРИЧ 800 017 Средно училище "Петко Рачов Славейков" 30 4,41 0 0,00 2 3,18 0 0,00 1 3,53 0 0,00 3 4,35 9 4,65 14 4,81 0 0,00 1 4,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ДОБРИЧ ГР.ДОБРИЧ ГР.ДОБРИЧ 800 023 Финансово-стопанска гимназия "Васил Левски" 114 4,15 0 0,00 1 4,81 0 0,00 33 3,81 0 0,00 23 4,44 4 4,87 29 4,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ДОБРИЧ ГР.ДОБРИЧ ГР.ДОБРИЧ 800 018 Средно училище "Свети свети Кирил и Методий" 51 4,10 0 0,00 4 3,93 0 0,00 17 3,87 0 0,00 0 0,00 3 4,00 26 4,20 1 4,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ДОБРИЧ ГР.ДОБРИЧ ГР.ДОБРИЧ 800 328 Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост 23 3,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ДОБРИЧ ГР.ДОБРИЧ ГР.ДОБРИЧ 800 325 Сдружение "Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество Райко Цончев" 14 5,07 1 6,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 5,89 12 4,63 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ДОБРИЧ ГР.ДОБРИЧ ГР.ДОБРИЧ 800 326 Частно средно училище с профилирана подготовка по чужди езици и математика "Леонардо да Винчи" 10 4,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 3,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 5,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ДОБРИЧ КАВАРНА ГР.КАВАРНА 800 086 Професионална земеделска гимназия "Климент Аркадиевич Тимирязев" 26 3,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,44 0 0,00 0 0,00 1 2,84 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ДОБРИЧ КАВАРНА ГР.КАВАРНА 800 082 Средно училище "Стефан Караджа" 51 3,93 5 3,71 5 4,41 1 5,89 16 3,51 0 0,00 0 0,00 2 3,51 23 4,27 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ДОБРИЧ КРУШАРИ С.КРУШАРИ 800 093 Средно училище "Христо Смирненски" 4 3,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 3,84 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ДОБРИЧ ТЕРВЕЛ ГР.ТЕРВЕЛ 800 105 Професионална гимназия по техника и облекло "Дочо Михайлов" 32 3,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 3,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ДОБРИЧ ТЕРВЕЛ ГР.ТЕРВЕЛ 800 094 Средно училище " Йордан Йовков " 22 4,08 2 3,44 2 3,96 0 0,00 4 3,15 0 0,00 8 4,42 3 4,50 3 4,63 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ДОБРИЧ ШАБЛА ГР.ШАБЛА 800 109 Средно училище "Асен Златаров" 19 4,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
КЪРДЖАЛИ АРДИНО ГР.АРДИНО 909 201 Средно училище "Васил Левски" 34 4,25 2 5,46 0 0,00 7 5,87 0 0,00 0 0,00 0 0,00 20 4,62 5 5,28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
КЪРДЖАЛИ ДЖЕБЕЛ ГР.ДЖЕБЕЛ 909 314 Професионална гимназия "Руска Пеева" 24 2,79 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 3,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
КЪРДЖАЛИ ДЖЕБЕЛ ГР.ДЖЕБЕЛ 909 301 Средно училище "Христо Ботев" 25 3,80 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 3,76 20 4,89 2 4,07 0 0,00 1 4,73 0 0,00 0 0,00 0 0,00
КЪРДЖАЛИ ДЖЕБЕЛ С.ПРИПЕК 909 315 Средно училище "Паисий Хилендарски" 8 4,82 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 5,11 2 4,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
КЪРДЖАЛИ КИРКОВО С.БЕНКОВСКИ 909 402 Средно училище "Никола Йонков Вапцаров " 52 3,48 3 5,87 4 4,64 1 5,93 0 0,00 0 0,00 0 0,00 39 4,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
КЪРДЖАЛИ КИРКОВО С.КИРКОВО 909 401 Средно училище "Отец Паисий" 49 3,75 0 0,00 1 3,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 23 4,81 3 5,16 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
КЪРДЖАЛИ КИРКОВО С.ЧОРБАДЖИЙСКО 909 403 Средно училище " Христо Ботев " 36 4,20 2 4,48 1 5,41 0 0,00 27 3,76 0 0,00 0 0,00 4 3,99 2 4,61 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
КЪРДЖАЛИ КРУМОВГРАД ГР.КРУМОВГРАД 909 503 Професионална гимназия по транспорт "Христо Смирненски" 35 3,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 3,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
КЪРДЖАЛИ КРУМОВГРАД ГР.КРУМОВГРАД 909 501 Средно училище "Васил Левски" 77 4,30 9 5,34 2 5,72 0 0,00 16 3,82 2 5,77 0 0,00 40 4,85 8 4,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
КЪРДЖАЛИ КЪРДЖАЛИ ГР.КЪРДЖАЛИ 909 107 Езикова гимназия "Христо Ботев" 181 4,91 16 5,34 3 5,01 0 0,00 5 3,62 0 0,00 6 4,73 9 4,02 95 4,83 0 0,00 46 4,93 0 0,00 1 3,13 0 0,00
КЪРДЖАЛИ КЪРДЖАЛИ ГР.КЪРДЖАЛИ 909 110 Професионална гимназия "Васил Левски" 10 2,69 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
КЪРДЖАЛИ КЪРДЖАЛИ ГР.КЪРДЖАЛИ 909 112 Професионална гимназия по електротехника и електроника "Капитан Петко войвода" 50 3,20 0 0,00 0 0,00 3 2,90 23 2,88 0 0,00 2 3,57 17 3,32 10 3,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
КЪРДЖАЛИ КЪРДЖАЛИ ГР.КЪРДЖАЛИ 909 108 Професионална гимназия по икономика "Алеко Константинов" 129 3,44 1 2,66 0 0,00 0 0,00 3 2,48 0 0,00 0 0,00 21 3,55 5 4,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
КЪРДЖАЛИ КЪРДЖАЛИ ГР.КЪРДЖАЛИ 909 111 Професионална гимназия по облекло и дизайн "Евридика" 15 2,98 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
КЪРДЖАЛИ КЪРДЖАЛИ ГР.КЪРДЖАЛИ 909 113 Професионална гимназия по селско и горско стопанство 33 2,78 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 2,51 0 0,00 0 0,00 6 2,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
КЪРДЖАЛИ КЪРДЖАЛИ ГР.КЪРДЖАЛИ 909 114 Професионална гимназия по строителство "Христо Смирненски" 28 3,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 2,99 0 0,00 0 0,00 15 2,96 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
КЪРДЖАЛИ КЪРДЖАЛИ ГР.КЪРДЖАЛИ 909 109 Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" 83 3,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 17 3,00 0 0,00 1 3,31 6 3,10 4 4,15 0 0,00 1 5,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00
КЪРДЖАЛИ КЪРДЖАЛИ ГР.КЪРДЖАЛИ 909 103 Средно училище "Йордан Йовков" 49 3,19 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 2,96 0 0,00 0 0,00 39 3,63 2 3,97 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
КЪРДЖАЛИ КЪРДЖАЛИ ГР.КЪРДЖАЛИ 909 105 Средно училище "Отец Паисий" с природоматематическа насоченост 76 3,86 1 4,07 1 5,51 0 0,00 4 4,46 1 3,78 2 4,80 44 4,35 23 4,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
КЪРДЖАЛИ КЪРДЖАЛИ ГР.КЪРДЖАЛИ 909 101 Средно училище " Владимир Димитров - Майстора" 13 3,63 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11 3,99 2 3,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
КЪРДЖАЛИ КЪРДЖАЛИ ГР.КЪРДЖАЛИ 909 106 Средно училище "Петко Рачов Славейков" 93 4,34 3 4,99 1 5,84 0 0,00 44 3,44 0 0,00 0 0,00 9 4,64 36 4,20 0 0,00 1 3,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00
КЪРДЖАЛИ МОМЧИЛГРАД ГР.МОМЧИЛГРАД 909 603 Професионална гимназия по туризъм и хранително-вкусова промишленост "Св. Св. Кирил и Методий" 46 2,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 2,80 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
КЪРДЖАЛИ МОМЧИЛГРАД ГР.МОМЧИЛГРАД 909 613 Духовно Училище 27 4,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 16 3,53 0 0,00 5 4,47 4 4,89 2 4,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
КЪРДЖАЛИ МОМЧИЛГРАД ГР.МОМЧИЛГРАД 909 601 Средно училище "Никола Йонков Вапцаров" 39 3,55 0 0,00 1 4,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 4,08 25 4,49 5 4,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
КЪРДЖАЛИ ЧЕРНООЧЕНЕ С.ЧЕРНООЧЕНЕ 909 701 Средно училище "Христо Смирненски" 27 3,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 3,88 0 0,00 0 0,00 18 4,30 1 5,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
КЮСТЕНДИЛ БОБОВ ДОЛ ГР.БОБОВ ДОЛ 1 002 450 Професионална гимназия 24 3,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
КЮСТЕНДИЛ БОБОВ ДОЛ ГР.БОБОВ ДОЛ 1 000 016 Средно училище "Христо Ботев" 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
КЮСТЕНДИЛ БОБОВ ДОЛ ГР.БОБОВ ДОЛ 1 000 018 Средно училище "Доктор Петър Берон" 2 2,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00