одобрен

Регистър на заверените технически паспорти - 2019 г.

Уникален идентификатор:  e2a2f50e-2be0-4cc0-a1ed-7881eb40f587

заверени община паспорт технически Ямбол

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-04 11:04:06
  • Създаден от: brinkova
  • Последна промяна: 2020-02-04 11:04:06

№ по ред

Регистрационен №

Дата

Възложител

Строеж

Категория

УПИ

Местонахождение

1 87374.518.57.9 07.01.2019 г. ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) - София ЖП гара Ямбол - приемна сграда, козирка ЗП = 976 кв. м., РЗП = 2731 кв. м. I ул. "Железничарска" 6
2 ТИ-01-ВиК 09.01.2019 г. Община Ямбол Водопроводно и канализационно отклонение 87374.543.641. V XXIX - 423, 424, 425 ул. "Гали поле" 57-59
3 87374.543.641.2 11.01.2019 г. Д. И. Х., П. И. Р. Жилищна сграда. V XXIX - 423, 424, 425 ул. "Гали поле" 57-59
4 87374.542.175.6 14.01.2019 г. С. О. О., Е. О. О., О. М. О. Пристройка за жилищни нужди и ремонт на съществуваща сграда със ЗПпристройка = 30 кв. м., ЗПсъщ. Сграда = 50 кв. м., РЗП = 127,20 кв. м. V XV - 175 кв. 123 ул. "Бели дрин" 4
5 87374.527.47.2 14.01.2019 г. Г. И. Г. Жилищна сграда и ателие със ЗП = 174 кв. м. V IV кв. 85 ул. "Вит" 70
6 87374.560.24.12.5 14.01.2019 г. ЕТ "ВАЛ-СОН-СТОЯН АРАБААДЖИЕВ" Цех за хляб. V I кв. 5 к-с "Златен рог" 67
7 87374.560.24.18.3 01.02.2019 г. Н. И. Д., Р. И. А. Промяна предназначение на 2-ри етаж от офис, на апартамент. V I кв. 5 к-с "Златен рог" 69
8 ТИ-02-ЕЛ 04.02.2019 г. "Електроенергиен Системен Оператор" ЕАД, МЕР Бургас Ремонт портали ОРУ 110 kv в п/ст "Николай Лъсков" гр. Ямбол. I II кв. 24 ул. "Шести септември" 10
9 87374.543.361.6 04.02.2019 г. Б. Х. Т., Т. М. Т., К. Д. Г. Жилищна сграда с магазин за промишлени стоки на партерен етаж. V I - 1440, 1441, кв. 31 ул. "Граф Игнатиев" 107
10 87374.554.235.1 06.02.2019 г. Х. Н. Х., Ж. Ж. Х. Жилищна сграда на три етажа с магазин за промишлени стоки и ателие за ремонт на автоклиматици в партера. V II - 4975, кв. 63 ул. "Скопие" 6а
11 87374.37.897.4 11.02.2019 г. "АВС - инженеринг - Н" ООД Склад за строителни материали (негорими и с негорима опаковка) със ЗП = РЗП = 623 кв. м. V I - 37.889, кв. 37 м. "Дюзлюка"
12 87374.560.24.12.5 13.02.2019 г. С. В. А. Цех за хляб с площ от 82,45 кв. м. V I кв. 5 ж. к. "Златен рог" 2, 67
13 87374.543.601.1 19.02.2019 г. "Енсиа" ООД, З. С. А., С. К. А. Четириетажна жилищна сграда с магазин със ЗП = 266 кв. м., РЗП = 1025 кв. м. IV XVI кв. 32 ул. "Граф Игнатиев" 143
14 87374.518.120.13 20.02.2019 г. "Хикови" ООД Склад със ЗП = 1036 кв. м. V VI кв. 149 ул. "Шосе за Ормана" 75
15 87374.559.50.5 19.02.2019 г. ЖСК "Гларус - Б" ЖСК "Глорус - Б", представляваща четириетажна жилищна сграда - секция Б. IV III-за ЖС кв. 79б ул. "П. К. Яворов" бл. 16, вх. Б
16 87374.541.97.1-ПП 26.02.2019 г. К. С. К., Г. М. С. Допълващо застрояване - пристройка към приземен етаж на жилищна сграда за пешеходен пасаж към обект на КОО, ЗП=РЗП= 48 кв. м. V IV-97 кв. 85 ул. "Стефан Караджа" 27
17 87374.554.176.2 26.02.2019 г. Г. В. К., В. Г. Я., Р. Г. В. Промяна предназначението на магазин за промишлени стоки в гараж със ЗП=РЗП=40 кв. м. V ул. "Лом" 26
18 87374.541.97.1, 87374.541.97.9, 87374.541.97.10, 87374.541.97.11, 87374.541.97.12 28.02.2019 г. К. С. К. Пристройка към жилищна сграда за търговия и жилище ЗП=РЗП=198 кв. м. V IV-97 кв. 85 ул. "Стефан Караджа" 27
19 ТИ-03-Ел 01.03.2019 г. "Електроразпределение Юг" ЕАД Кабелна линия НН 1 kv и електромерно табло за външно ел. захранване на жилищна сграда. V IV-25 кв. 20 ж. к. "Диана"
20 ТИ-04-ЕЛ 05.03.2019 г. "Електроразпределение Юг" ЕАД Кабелна линия НН 1 kv и електромерно табло за външно ел. захранване на работилница за ремонт на автомобили и търговски обект. V кв. "Каргон"
21 ТИ-05-ЕЛ 05.03.2019 г. "Електроразпределение Юг" ЕАД Кабелна линия НН 1 kv и електромерно табло за външно ел. захранване на пристройка към съществуваща сграда за търговия и жилище. V ЦГЧ
22 ТИ-06-ВиК 07.03.2019 г. Община Ямбол Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда с допълващо застрояване. V VIII-172 кв. 51 кв. "Каргон", ул. "Панагюрище" 3
23 ТИ-07-Ел 12.03.2019 г. "Електроразпределение Юг" ЕАД Кабелна линия НН 1 kv и електромерно табло за външно ел. захранване на детска ясла "Слънчево детство". IV ул. "Янко Сакъзов" 28
24 ТИ-08-Ел 12.03.2019 г. "Електроразпределение Юг" ЕАД Кабелна линия НН 1 kv и електромерно табло за външно ел. захранване на Производствена сграда с Идентификатор 87374.519.92.4. V ул. "Ямболен" 18
25 ТИ-09-Ел 15.03.2019 г. "Електроразпределение Юг" ЕАД Кабелна линия НН 1 kv и електромерно табло за външно ел. захранване на многофамилна жилищна сграда. IV XIV-939 кв. 19 ул. "Граф Игнатиев", кв. "Аврен"
26 ТИ-10-ВиК 18.03.2019 г. Община Ямбол Водопроводно и канализационно отклонение за ПИ с идентификатор 87374.543.485 по КК на гр. Ямбол. V V- 1399, 1396 кв. 30 кв. "Аврен", ул. "Гали поле" 18
27 ТИ-11 Паркинг 20.03.2019 г. "Кауфланд България" ЕООД енд КО КД Разширение на паркинг, монтаж на рекламни елементи и навес за камиони. III ул. "Граф Игнатиев" 30
28 87374.532.84.2 21.03.2019 г. "Силма 60" ООД, К. Д. Б., А. Н. Б., М. П. Б., А. П. Б. Жилищна сграда. IV VIII - 203 кв. 116 ул. "Анка Александрова" 12
29 ТИ-12-Ел 21.03.2019 г. "Електроразпределение Юг" ЕАД Кабелна линия НН 1 kv и електромерно табло за външно ел. захранване на Търговски обект в ПИ с Идентификатор 87374.519.49 по КК на гр. Ямбол. V ул. "Ямболен" 12
30 87374.552.73.1 22.03.2019 г. Н. И. Н. Стъкларско ателие със ЗП=РЗП= 60 кв. м. V XV -7942 кв. 116 ул. "Индже войвода" 43
31 ТИ-13-ВиК 22.03.2019 г. Община Ямбол Реконструкция на сградно водопроводно отклонение с L= 4,00 м. и ново канализационно отклонение с L= 5,40 м. за обект Жилищна сграда в ПИ с идентификатор 87374.532.84 по КК на гр. Ямбол. IV VIII - 203 кв. 116 ул. "Анка Александрова" 12
32 ТИ-14-Ел 26.03.2019 г. "Електроразпределение Юг" ЕАД Кабелна линия НН 1 kv и електромерно табло за външно ел. захранване на гараж 80 с Идентификатор 87374.548.67.40.80 по КК на гр. Ямбол. V I - ЖСиКОО кв. 152 ул. "Граф Игнатиев"
33 ТИ-15-ЕЛ 26.03.2019 г. "Електроразпределение Юг" ЕАД Кабелна линия НН 1 kv и електромерно табло за външно ел. захранване на гараж 2 с Идентификатор 87374.548.67.43.2 по КК на гр. Ямбол. V I - ЖСиКОО кв. 153 ул. "Граф Игнатиев"
34 ТИ-16-ЕЛ 26.03.2019 г. "Електроразпределение Юг" ЕАД Кабелна линия НН 1 kv и електромерно табло за външно ел. захранване на гараж 21 с Идентификатор 87374.548.67.21 по КК на гр. Ямбол. V I - ЖСиКОО кв. 154 ул. "Граф Игнатиев"
34 ТИ-17-ЕЛ 28.03.2019 г. "Електроразпределение Юг" ЕАД Кабелна линия НН 1 kv и електромерно табло за външно ел. захранване на гараж 20 с Идентификатор 87374.526.32.22 по КК на гр. Ямбол. V I - за ЖБ кв. 85А ЦГЧ ул. "Граф Игнатиев" 3
35 87374.538.103.7.20; 87374.538.103.7.21 02.04.2019 г. "АВС - инженеринг - Н" ООД Промяна предназначението на ателие за творческа дейност № 2, на две нива, представляващо самостоятелен обект в мезонетен апартамент на същия адрс - ЗПпърво ниво = 50 кв. м.; ЗПвторо ниво = 87,5 кв. м.; РЗП= 137 кв. м.; промяна на предназначението, пресъставяне на тераса и преустройство на част от първи етаж на ателие с творческа дейност № 2, гр. Ямбол, представляващо самостоятелен обект в апартамент № 13 на същия адрес, ЗПап. 13=80 кв. м. IV I - за ЖС кв. 76 ЦГЧ ул. "Иван Вазов" 13, ет. 6
36 ТИ-18-ВиК 05.04.2019 г. Община Ямбол Канализационно отклонение за имот в ЦГЧ, ПИ с Идентификатор 87374.535.129 по КК на гр. Ямбол. V XV - 129 кв. 67 ул. "Николай Петрини" 37
37 87374.32.957 11.04.2019 г. "Практикер Ритейл" ЕООД Навес за складиране на негорими материали със ЗП=РЗП=210,17 кв. м. V III - 129 кв. 67 ул. "Граф Игнатиев" 177
38 87374.555.410.3 15.04.2019 г. Б. Ж. С. Котелно със ЗП=РЗП=9,20 кв. м. V IV - 3966 кв. 9 ук. "Свети Георги" 50
39 ЧАСТ ОТ СО с 87374.531.327.1.1; 87374.531.327.1.2; СО 87374.531.327.1.3; 87374.531.327.1.4 и 87374.531.327.1.5 15.04.2019 г. Б. П. Б., Ж. Р. С., П. Б. Б. Пристройка на три етажа към съществуваща жилищна сграда и надстройка на трети жилищен етаж; промяна предназначението на таван в ателие-жилище, представлчващо самостоятелен обект с предназначение жилище - апартамент. V ул. "Съединение" 20-22
40 87374.540.67.5 18.04.2019 г. Д. С. С. Еднофамилна жилищна сграда с гараж - ЗП=83,90+45,10=129 кв. м.; РЗП=331,50 кв. м. V XX - 67 кв. 24 ул. "Панайот Хитов" 12
41 87374.39.268.4 22.04.2019 г. Н. К. Н. Цех за студена обработка на метали и авторемонтни услуги. V XV - 268 кв. 1 кв. "Тракия" 126
42 87374.515.141.24; 87374.515.141.25; 87374.515.141.26 24.04.2019 г. "Геомекс" ЕООД - гр. Сливен Складово пространство за съхранение на храни за животни. I I-141 кв. 332 ул. "Ямболен" - Промишлена зона
43 ТИ-19-ЕЛ 25.04.2019 г. "Електроразпределение Юг" ЕАД Кабелна линия НН 1 kv и електромерно табло за външно ел. захранване на ЦДГ "Свобода" в ПИ с Идентификатор 87374.540.159 по КК на гр. Ямбол. IV ул. "Александър Стамболийски" 78
44 ТИ-20-ЕЛ 25.04.2019 г. "Електроразпределение Юг" ЕАД Въздушна линия НН 1 kv и електромерно табло за външно ел. захранване на Фургон за съхранение на земеделски инвентар за лично ползване. V XVIII - общ 439 кв. 119 ул. "Будак Стоян войвода"
45 87374.546.72.1 30.04.2019 г. "Практико ЕС" ООД Разширение на сграда за обществено хранене, ресторант. V I - 72 кв. 22А ж. к. "Хале"
46 87374.543.629.1 02.05.2019 г. З. Т. К. Семеен хотел, жилище и магазин със ЗП=306,6 кв. м.; РЗП=810,6 кв. м., представляващ 1 етап от основно застрояване. V XIX - 62 ул. "Граф Игнатиев" 13-15; кв. "Аврен"
47 ТИ-21-ЕЛ 07.05.2019 г. Община Ямбол; "Електроразпределение ЮГ" ЕАД; "ДК-Ямбол" ЕООД Нов БКТП "ДК" 800 kva, 20/0,4 kv в ПИ 87374.511.465, кабелна линия Ср. Н 20 kv от съществуващ стоманорешетъчен стълб на въздушна линия Ср. Н 20 kv "Текстил" до БКТП "ДК", Кабелни линии НН 1 kv от БКТП "ДК" до нови електромерни табла - ет и табло НН на съществуващ ТП "ЦРП ДК", гр. Ямбол. III Промишлена зона
48 ТИ-22-ВиК 08.05.2019 г. Община Ямбол Сградно водопроводно и канализационно отклонение за пристройка към жилищна сграда с Идентификатор 87374.543.27.1, с нов Идентификатор 87374.543.646.1. IV X - 26, 27 кв. 1А кв. "Аврен", ул. "Софлу" 20
49 87374.547.64.2 ПЕ 09.05.2019 г. Д. М. М. Заведение за хранене тип "Бистро" със ЗП= 60, 74 кв. м. и РЗП = 135, 94 кв. м. - Първи етап, първи етаж със ЗП = РЗП = 60, 74 кв. м. V III - за КОО кв. 149 ж. к. "Диана", ул. "Л. Каравелов" 6
50 87374.540.296.11.28; 87374.540.296.11.29 09.05.2019 г. "Вечил 1" ООД Промяна функцията на ателие № 28 в апартамент № 28 и ателие № 29 в апартамент № 29 на Кота + 16,50 в съществуваща жилищна сграда - ЗПап 28 = 120, 61 кв. м.; ЗП ап 29 = 138, 94 кв. м., представляващи самостоятелни обекти. IV III - 130, 104, 105 кв. 26 ЦГЧ ул. "Гавраил Кръстевич" 16-18-20
51 87374.546.19.6; 87374.546.19.7 10.05.2019 г. ЕТ "Любомир Миролесков - ЛМ Трейд" Цех за опаковки със ЗП=386 кв. м. и РЗП = 411 кв. м. V XL кв. 23 ж. к. "Хале", ул. "Милин камък" 50
52 87374.543.532.1.134 10.05.2019 г. И. Х. Ю., Х. Х. Ю. Промяна предназначението на сграда - магазин за промишлени стоки в Бръснаро-фризьорски салон. IV I - за жил. сграда кв. 19 ул. "Търговска" 148
53 ТИ-23-ЕЛ 16.05.2019 г. "Електроразпределение Юг" ЕАД Кабелна линия НН 1 kv и електромерно табло за външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ с Идентификатор 87374.540.123 по КК на гр. Ямбол. IV IV - 123 кв. 25 ул. "Антим I" 8
54 87374.555.177.1.1 16.05.2019 г. Д. М. А., С. П. С. Първи жилищен етаж с прилежащи складови помещения в сутерена - първи етап от Двуетажна жилищна сграда - със ЗП=РЗП=127 кв. м., представляващ самостоятелен обект в сграда с предназначение Жилище-апартамент. V III - 392 кв. 10 кв. "Каргон", ул. "Цар Петър" 13
55 ТИ-24-ЕЛ 20.05.2019 г. "Електроразпределение Юг" ЕАД Кабелна линия НН 1 kv и електромерно табло за външно ел. захранванеза обществено хранене -пицария в ПИ с Идентификатор 87374.531.254 по КК на гр. Ямбол. IV III - 193 кв. 105 I -ви жилищен район ул. "Янко Сакъзов" 4
56 ТИ-25-ЕЛ 20.05.2019 г. "Електроразпределение Юг" ЕАД Кабелна линия НН 1 kv и електромерно табло за външно ел. захранване на жилищна сграда с два магазина за промишлени стоки - секция "А" и секция "Б". IV X кв. 1 ж. к. "Зорница"
57 ТИ-26-ЕЛ 20.05.2019 г. "Електроразпределение Юг" ЕАД Кабелна линия НН 1 kv и електромерно табло за външно ел. захранване на промишлена сграда в ПИ с Идентификатор 87374.516.97 по КК на гр. Ямбол. V X - 94 кв. 161 Промишлена зона
58 87374.517.73.23 27.05.2019 г. "Енигма инвест" АД Ресторант със ЗП=РЗП=164 кв. м. V III кв. 157 ул. "Индустриална" 12, Промишлена зона
59 ТИ-27-ЕЛ 28.05.2019 г. "Електроразпределение Юг" ЕАД Въздушна линия НН 1 kv и електромерно табло за външно ел. захранване на Жилищна сграда. III VI - 127 кв. 171 СО "Кринчовица", м. "Кайнашки баир"
60 ТИ-28-ЕЛ 28.05.2019 г. "Електроразпределение Юг" ЕАД Кабелна линия 20 kv от ЖР №1, отклонение от извод, Люпилня до нов БКТП "Кайзер Фрукт" 20/0,4 kv с трансформатор 400 KVA. Кабелна линия НН 1 kv за ел. захранване на Склад за първична преработка на плодове с административно - битова зона. III м. "Маслака"
61 ТИ-29-ФЕ 30.05.2019 г. "Практикер Ритейл" ЕООД Фотоволтаична електроцентрала за собствено потребление с обща инсталирана мощност - 160,74 KWp, върху покрива на магазин "Практикер". III III кв. 32 ул. "Граф Игнатиев" 177
62 ТИ-30-ФЕ 30.05.2019 г. "Технополис България" ЕАД Фотоволтаична електроцентрала за собствено потребление с обща инсталирана мощност - 92,4 KWp, върху покрива на хипермаркет "Технополис". III II кв. 32 ул. "Граф Игнатиев" 175
63 ТИ-31 Път I етап 04.06.2019 г. Община Ямбол Основен ремонт за участък от ул. "Преслав" на север от ул. "Д. Благоев", от осова точка 1337 до осова точка 702 II л. "Преслав" на север от ул. "Д. Благоев", от осова точка 1337 до ул. "Акация"
64 87374.522.109.2 17.06.2019 г. Д. А. Д. Магазин за хранителни стоки ЗП=РЗП=49,90 кв. м. V VIII кв. 10 ул. "Росица' 17
65 ТИ-32-ЕЛ 18.06.2019 г. "Електроразпределение Юг" ЕАД Кабел 1 kv и електромерно табло "Тепо" за присъединяване на жилищна сграда с гараж и заведение за хранене тип "Бистро" и офиси. IV ул. "Ксанти" 8
66 87374.552.42.1 18.06.2019 г. Д. И. Д. Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда ЗПпристройка = 44,78 кв. м. и РЗП = 130,82 кв. м. V II - 4577 кв. 112 ул. "Галац" 6
67 ТИ-33-ЕЛ 18.06.2019 г. "Електроразпределение Юг" ЕАД Кабелна линия НН 1 kv и електромерно табло за външно ел. захранване на административно - обслужваща сграда в ПИ с Идентификатор 87374.537.19 по КК на гр. Ямбол. IV VII - 4 кв. 9 ул. "Парчевич" 4
68 87374.543.491.7 - I етап 18.06.2019 г. А. И. К., И. А. К. Партер с магазин за промищлени стоки и два жилищни етажа със ЗП=124 кв. м. и РЗП = 400 кв. м. - I етап от строеж: Средноетажна жилищна сграда; и представляващ сграда с Идентификатор 87374.54.491.1, 87374.54.491.2, 87374.54.491.3 IV IX - 1389 кв. 28 ул. "Ксанти"1
69 87374.528.303.1 18.06.2019 г. К. Д. М. Подмяна на покрив на еднофамилна жилищна сграда. V IV - 551 кв. 83 ул. "Георги Кондолов" 6
70 ТИ-34-ЕЛ 20.06.2019 г. "Електроразпределение Юг" ЕАД; Община Ямбол; Агенция "Пътна инфраструктура" Кабелна линия НН 1 kv и електромерно табло за външно ел. захранване на Преустройство на съществуваща тераса към складов корпус за административни нужди и смяна на предназначение в ПИ с Идентификатор 87374.537.19 по КК на гр. Ямбол. V XIII кв. 333 ул. "Ямболен" 35
71 87374.537.66.6.1 26.06.2019 г. "Славекс" ЕООД Промяна предназначението на Снек-Бар в Магазин за хранителни стоки; ЗП=РЗП=169,80 кв. м. V III - ОДО кв. 61 ул. "Каранова" 2
72 87374.560.58.3 26.06.2019 г. "Шанс - Паскалеви" ООД Магазин за строителни материали със ЗП=410 кв. м. и РЗП=811 кв. м. V VI кв. 11 ж. к. "Зл. Рог" 2
73 ТИ - 35 - ВиК 03.07.2019 г. Община Ямбол и "ВиК" ЕООД Реконструкция на част от водопроводна мрежа на КОС III 87374.514.18 Двор на КОС
74 87374.562.199.1 03.07.2019 г. В. П. А. Допълващо застрояване -гараж, ЗП=РЗП= 56 кв. м. V IV - 199 кв. 25 СО "Кринчовица", м. "Нови лозя"
75 87374.73.45.1; 87374.73.45.2; 87374.73.45.3; 87374.73.45.4 08.07.2019 г. "Агромашина груп Ямбол" ЕООД База за съхранение и ремонт на селскостопанска техника и складова дейност в имот съз ЗП=РЗП=1055 кв. м. V м. "Старото летище"
76 ТИ - 36 - ОК 08.07.2019 г. "Диана кабел" ООД и Община Ямбол Подземен оптичен кабел за пренос на РТВ сигнали и данни на "Диана кабел - ТВ" ООД. IV ул. "Преслав"
77 87374.552.101.1 12.07.2019 г. "Вилтон - 2" ООД Търговски комплекс "Възраждане". IV IV - 101 кв. 99 ул. "Руен" 84
78 ТИ - 37 - ВиК 17.07.2019 г. Община Ямбол Сградно водопроводно и канализационно отклонение. IV IV - 101 кв. 99 ул. "Руен" 84
79 ТИ - 37 - ОК 19.07.2019 г. "БТК" ЕАД и Община Ямбол Изграждане на собствена канална мрежа - оптична кабелна мрежа - FTTH район YA_CEN_IN_0001_PON01_3031, гр. Ямбол. ул. "Търговска"; ул. "Крали Марко"; ул. "Хан Тервел"; ул. "Срем"; ул. "Хан Крум"; ул. "Ал. Стамболийски"; бул. "Граф Игнатиев"
80 87374.551.13.16 22.07.2019 г. "Атанасов" ЕООД Двуетажна жилищна сграда със ЗП = 69,49 кв. м. и РЗП = 227,86 кв. м. V XV 478 кв. 35 ул. "Изгреви" 10
81 87374.543.217.4 23.07.2019 г. Д. З. М. Жилищна сграда със ЗП = РЗП = 150 кв. м. V VII - 217 кв. 10 ул."Енос" 8
82 ТИ - 38 - ЕЛ 30.07.2019 г. "Електроразпределение - Юг" ЕАД Кабелна линия НН 1 kv и електромерно табло за външно ел. захранване на "Търговски комплекс". IV
83 87374.550.86.1 30.07.2019 г. М. М. С. Жилище - апартамент, ЗП=РЗП=41,52 кв. м. IV ж. к. "Васил Левски" 1-Д-4
84 87374.543.646.1 30.07.2019 г. Г. Д. К. Пристройка към жилищна сграда ЗП=146 кв. м. и РЗП=763 кв. м. IV X - 26, 27 кв. 1А ул. "Софлу" 20/22
85 87374.550.86.1.157 30.07.2019 г. М. М. С. Жилище - апартамент, ЗП=РЗП=41,52 кв. м. IV I - КЖС и КОО кв. 19 ж. к. "Васил Левски" 1-Д-4
86 87374.39.237.2; 87374.39.237.3; 87374.39.237.4 05.08.2019 г. ЕТ "Орион - Ради Русев" Складови помещения и административна сграда със ЗП = РЗП = 880 кв. м. V VI - 268 кв. 1 - ОКЕ 268 кв. "Тракия" 78
87 87374.544.29.5 09.08.2019 г. "Стандарт - 91" ЕООД Жилищна част на секция "А" представляващ първи етап от обект: "Жилищна сграда с два магазина за промишлени стоки -секция "А" и секция "Б" и двуетажен паркинг за 33 паркоместа". IV X кв. 1 ж.к. "Зорница" 9
88 87374.547.66.1 09.08.2019 г. С. В. С. Магазин за промишлени стоки със ЗП = РЗП = 75 кв. м. V XIII кв. 13 ж.к. "Диана"
89 87374.553.410.2 12.08.2019 г. "АССА" ООД Сграда за съхранение и търговия със метални изделия и негорими строителни материали ЗП = РЗП = 300 кв. м. V XI - 7941 кв. 119 ул. "Обходен път Юг" 204
90 ТИ - 39 - ВиК 15.08.2019 г. Община Ямбол Водопроводно и канализационно отклонение за жилищна сграда с два магазинз за промишлени стоки - секция "А" и секция "Б" и двуетажен покрит паркинг за 32 паркоместа. IV ул. "Търговска"
91 87374.547.34.2 15.08.2019 г. Б. Н. И. Преустройство на част от първи жилищен етаж на съществуваща търговска сграда и пристройка на два етажа към нея за производство на тестени изделия и жилище със ЗП = 78 кв. м. и РЗП = 196 кв. м. V VIII кв. 13 ж. к. "Диана" 149
92 87374.540.123.4 16.08.2019 г. И. С. К.; С. Ж. Н.; В. И. И.; С. И. А.; З. Н. Д.; Д. А. Д.; Д. С. С.; "Силма - 60" ООД Жилищна сграда ЗП = 197,46 кв. м. и РЗП = 1113,83 кв. м. IV IV - 123 кв. 25 ул. "Антим I" 8
93 87374.535.3.3.6 16.08.2019 г. М. С. Г.; Г. С. Ч.; Н. Г. Ч. "Пиано - бар" /промяна предназначението на игрална зала/ ЗП = РЗП = 330 кв. м. IV IV - 3 кв. 62 ул. "Бузлуджа" 13
94 ТИ - 40 - ЕЛ 21.08.2019 г. "Електроразпределение Юг" ЕАД Кабелна линия НН 1 kv и електромерно табло за външно ел. захранване на супермаркет. V 87374.543.89
95 ТИ - 41 - ВиК 27.08.2019 г. Община Ямбол Реконструкция на водопроводно и ново канализационно отклонение към жилищна сграда. IV IV - 123 кв. 25 ул. "Антим I" 8
96 ТИ - 42 - ЕЛ 27.08.2019 г. "Електроразпределение Юг" ЕАд Кабелна линия Ср.Н 20 kv от ЖР 1 на отклонение за ГП"Общежитие ИСУ" изв. "Люпилня" до нов БКТП "Дейзи" с трансформатор 250 kvA, кабелна линия НН 1kv и електромерно табло за външно ел. захранване на обекти към нов БКТП "Дейзи" III 87374.26.23 м. "Маслака"
97 87374.541.48.7.4 29.08.2019 г. Е. С. С. Жилище /промяна предназначението на ателие в жилище намиращо се в жилищна сграда с магазини/ ЗП = РЗП = 34, 68 кв. м. IV VII - 48 кв. 88 ул. "Кара Кольо" 28
98 87374.546.36.3 29.08.2019 г. "Сдружение на собствениците Хале бл. 14", Община Ямбол Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда. IV I кв. 24 ж.к. "Хале" бл. 14
99 ТИ - 43 - Път 02.09.2019 г. Община Ямбол Пътна връзка и обслужващ път с уширение за изчакване за завод "Баумит". II III - 555 (Безмер - Ямбол)
100 ТИ - 44 - ВиК 03.09.2019 г. Община Ямбол Водопроводно и канализационно отклонение. IV 87374.543.23 и 87374.542.20 XV - 935 кв. 10 кв. "Аврен", ул. "Граф Игнатиев" 27
101 87374.513.67.1 09.09.2019 г. "Баумит България" ЕООД БКТП 2*800 kvA 20/ОН kv за инсталация за производство на сухи строителни смеси "Баумит". III XXVI кв. 162 ул. "Обходен път Запад" 47
102 ТИ - 45 - паркинг 12.09.2019 г. Община Ямбол Паркинг - комплекс Възраждане. V ж. к. "Възраждане"
103 87374.558.100.3 10.09.2019 г. П. Г. С. Жилищна сграда със ЗП = 90 кв. м. и РЗП = 180 кв. м., представляващ сграда с предназначение: жилищна сграда - еднофамилна. V V - 5819 кв. 57 ул. "Граф Игнатиев" 36
104 ТИ - 46 - ВиК 11.09.2019 г. Община Ямбол Водопроводно и канализащионно отклонение за ПИ 87374.530.23, с трасета преминаващи през ПИ 87374.530.29, ул. "Странджа". V IX - 678, кв. 38 ул. "Радецки" 85
105 87374.530.23.3 11.09.2019 г. А. С. Ю. Жилищна сграда с магазин, ЗП = 247 кв. м., РЗП = 732,5 кв. м., с предназначение жилищна сграда - еднофамилна с три самостоятелни обекта в нея. V IX - 678, кв. 38 ул. "Радецки" 85
106 87374.543.232.2.7 11.09.2019 г. С. М. М. Жилище със ЗП = РЗП = 96 кв. м. получен сле "Промяна на предназначението на самостоятелен обект в сграда - от ателие в жилище. IV VII - 1262 кв. 11 ул. "Гали поле" 6
107 ТИ - 47 - паркинг 20.9.2019 г. Община Ямбол Паркинги в ж. к. "Златен рог" , гр. Ямбол - част от капиталовата програма на Община Ямбол за обект. IV I кв. 1A; I кв. 2; II кв. 1; V кв. 1 ж. к. "Златен рог" 2
108 87374.543.138.1 25.09.2019 г. А. И. Х. Двуетажна жилищна сграда със ЗП = 60 кв. м. и РЗП = 136 кв. м., с предназначение жилищна сграда - еднофамилна, с три самостоятелни обекта в нея. V XX - 1113; 1114; 1115; 1116 кв. 8 ул. "Граф Игнатиев" 49
108 87374.543.463.5 25.09.2019 г. И. Г. И. Жилищна сграда със ЗП = РЗП = 55,90 кв. м. V XIV - 1408; 1409 кв. 30 ул. "Даскал Стоян Белчев" 11
109 ТИ - 48 - ВиК 30.09.2019 г. Община Ямбол Водопроводно и канализационно отклонение за еднофамилна жилищна сграда. V XIV - 1408; 1409 кв. 30 ул. "Даскал Стоян Белчев" 11
110 87374.556.304.1 30.09.2019 г. Р. Г. М. Жилищна сграда с гараж, със ЗП = 77 кв. м. и РЗП = 114,5 кв. м. представляващ жилище - апартамент на две нива и гараж в сграда. V VIII - 172 кв. 51 ул. "Панагюрище" 3
111 87374.53.989.4 2019/10/01 "Бул Комерс 2014" ЕООД Цех за пелети със ЗП=РЗП=487 кв.м - получен след пристройка и преустройство на съществуващи сгради с идентификатори 87374.53.989.1, 87374.53.989.2 и 87374.53.989.3, нанесен в КК като сграда с идентификатор 87374.53.989.4 с предназначение: промишлена сграда V I-989, кв.м 53 М. "Подстанция"
112 87374.511.479.1 2019/10/01 "Тагара" ЕООД Разширение на предприятие за месопреработка с идент. 87374.511.479.1 - нанесен в КК на гр. Ямбол като част от сграда с идент. 87374.511.479.1, с предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда V VII - 511.479 кв. 158 Промишлена зона
113 ТИ-49-Ел 2019/10/08 "Електроразпределение ЮГ" ЕАД Кабелна линия НН 1 kV и електромерно табло за външном ел. захранване на "Предприятие за преработка на риба и нерибни хидробионти" в ПИ с идент. 87374.517.16 V XXI-6928 KW.157 Промишлена зона
114 87374.557.303.4 2019/10/16 Г.Д.К. ; Д.П.Ч.-К. Пристройка към жилищна сграда - ЗП=75 кв.м., РЗП= 207,00 кв.м. V V-5591, 5592, 7768 кв. 125 ул. Тутракан 15
115 ТИ-50 ВиК 2019/10/17 Община Ямбол Водопроводно отклонение и канализационно отклонение за обект : Инсталация за производство на сухи строителни смеси със складова и админ. Част IV XXVI-513.67 в кв.162 ул. Обходен път запад 47
116 ТИ-51 2019/10/18 Община Ямбол Паркинг, кът за отдих и фитнес на открито в ПИ 87374.542.139 - част от капиталовата програма на община Ямбол за обект: Проектиране и изграждане на паркинг, кът за отдих и фитнес на открито, ул. Крали Марко 80, УПИ II, кв. 108 по ПУП-ПР, гр. Ямбол - IV кат. IV 87374.542.139 ЦГЧ ул. Крали Марко 80
117 87374.539.83.1.1 2019/10/21 М.И.К. Промяна предназначението на жилище в Кабинет за дентална медицина, находящ се на първи жилищен етаж от жилищна сграда с идент.87374.539.83.11 ЗП=91,10кв.м. V XI-83 кв.20 ЦГЧ ул.Пети Януари 26 ет.1
118 ТИ-52 Ел. 2019/10/23 "Електроразпределение Юг" ЕАд Кабелна линия НН 1 kV и електромерно табло за външно ел. захранване на Жилище с идент. 87374.538.70.1.4 V I-70 кв. 121 цгч ул. Хан Тервел 29
119 87374.542.174.2 2019/10/24 Д.Н.Д., Н.Т.Д., Д.Д.Д. Жилищна сграда на пет етажа ЗП=93,00 кв.м., РЗП = 525,79 кв.м. IV XV1-174 кв. 123 ул.Бели Дрин 6
120 87374.556.4.1.4 2019/10/24 "Биосим" ЕООД И.А.И. Смесен магазин - ЗП=РЗП= 220 кв.м. V II кв. 3 ул. Атанас Кратунов 104 кв.Каргон
121 87374.518.120.14, 87374.518.120.15 2019/10/24 "Хикови" ООД Приземна сграда, стопанска постройка, допълващо застрояване - навес и басейн V VI кв. 149 ул. Шосе за Ормана 75 Промишлена зона
122 87374.531.96.1.3 2019/10/24 Т.К.Д. Втори жилищен етаж - представляващ втори етаж от триетажна жилищна сграда, ЗП=РЗП=124,00 кв.м. V X-1699 кв. 43 ул. Ямболска комуна 11
123 87374.557.329.4 2019/10/24 Н.М.Д. Триетажна еднофамилна жилищна сграда - V-кат., ЗП=98,40 кв.м. и РЗП=324,60 кв.м. VII V кат. кв. Каргон ул.Алеко Константинов 14
124 87374.543.297.4 2019/10/28 "Чаневи транс" ЕООД Офис, ателие и гараж със ЗП=157 кв.м. и РЗП=303,7 кв.м. V II-1177 кв. 13 кв. Аврен ул.Аврен 14
125 873.39.234.1.1, 87374.39.234.1.2 2019/10/30 Г.Д.Г. Пункт за варене на ракия със ЗП=55,30 кв.м., Пункт за варене на ракия със ЗП=58,70 кв.м. V XXV-268 кв. 2 кв. Тракия 66
126 87374.555.144.2 2019/11/01 "Маргарита 55" ЕООД Магазин за пиротехнически изделия ЗП=РЗП=72 кв.м. V VIII-4072,4073 кв. 16 кв. Каргон ул.Жеко Андреев 2
127 ТИ-53 Паркинг 2019/11/01 Община Ямбол Паркинг - ж.к. Златен рог 2 V II-кв. 10, 87374.560.32 ж.к. Златен рог 2
128 87374.523.47.3 2019/11/05 Х.Ю.А. Магазин със склад - първи етаж от обект: Жилищна сграда с магазин - 351 осн.застр. = 60 кв.м. и ЗП доп.застр.=15кв.м. предст. Сграда с идент. 87374.523.47.3 по КК на гр. Ямбол V III-289, 300 кв. 54 ул. Странджа 76
129 87374.528.33.2.1. 2019/11/05 П.Д.Г. Преустройство на таванско помещение в жилище -пета категория V IX-227 кв. 35 ул. Акация 8
130 ТИ-54 ВиК 2019/11/08 Община Ямбол Водопроводно и канализационно отклонение за Жилищна сграда с магазин В ПИ 87374.523.47 V III-289, 300 кв. 54 ул. Странджа 76
131 ТИ-55 Ел 2019/11/12 "Електроразпределение юг" ЕАД Кабелна линия НН 1 kV и електромерно табло за външно ел.захранване на магазин за хранителни стоки с идент. 87374.537.66.6.1 по КК на гр. Ямбол V III- за ОДО, кв. 61 ЦГЧ ул.Каранова 2
132 87374.540.91.1 2019/11/15 Г.Д.В., И.Г.И., С.С.И., А.И.С., З.К.К., Н.П.К., И.М.И., В.С.К., М.Й.М., Д.Г.Г., В.Д.Д., Д.Д.Д., С.Д.Д., Д.И.М. Жилищна сграда ЗП=175 кв.м., РЗП=901,70 кв.м. - четвърта категория, предстваляваща жилищна сграда - многофамилна с идент. 87374.540391.1 по КК на гр. Ямбол, адм.адрес: гр. Ямбол, ул.Ангел Къмчев 20, брой етажи 4 с 13 самостоятелни обекти в нея IV XI-91кв. 27 ЦГЧ ул. Ангел Кънчев 20
133 ТИ-56 Ел 2019/11/19 "Електроразпределение юг" ЕАД Кабелна линия НН 1 kV и електромерно табло за външно ел.захранване на жилищна сграда с офосо, ателиета и магазини за промишлени стоки в ПИ с идент. 87374.538.150 по КК на гр. Ямбол IV IV-150,кв. 122 ЦГЧ ул. Марин Дринов 10
134 ТИ-57 Ел 2019/11/25 "Електроразпределение юг" ЕАД и Община Ямбол Изместване на стълб на EVN на кръстовище на ул. Панайот Хитов и ул Страхил войвода IV I от ул. Панайот Хитов ПИ 87374.539.90 до ул. Страхил войвода ПИ 87374.540.138
135 87374.546.43.4 2019/11/26 Община Ямбол Вътрешно преустройство на сграда на ОУ Любен Каревелов - изграждане на котелно помещение с 5 броя стенни газови котли и прилежащи инсталации, част от инвестиционно намерение "Проектиране и изграждане на котелно помещение със стенни газови кондезни котли на ОУ Любен Каравелов IV V кв. 23 ж.к. Хале ул. Любен Каравелов 31 ж.к. Хале
136 87374.531.381.2.5 2019/11/26 П.Р.Г. Надстройка на жилищна сграда - Четвърта категория, ЗП=РЗП=107кв.м., представляващ самостоятелен обект в сграда с идент. 87374.531.381.2.5 IV IX-2088, кв. 108 I-ви жил.район ул. Добруджа 9
137 ТИ-58 ДП 2019/12/03 Община Ямбол Детска площадка за деца до 3 години в ДЯ Щурче V VI-ДГ кв. 92 87374.553211 кв. Каргон ул. Захари Величков 25
138 87374.510.84.3 2019/12/05 "Елко" ООД Приемна към производствени сгради - етаж втори V II-84 кв. 141 ул.Нарцис 18
139 ТИ-59 Ел 2019/12/05 "Електроразпределение юг" ЕАД Кабелна линия Ср.Н 20 kv от ЖБ 35 на изв. Янтра до нов БКТП Елко 20/0,4 kV с трансформатор 630 kVA, кабелна линия НН 1 kV и електромерно табло за външно ел.захранване на сграда с административни, складови и производствени функции в ПИ с идент. 87374.510.84 по КК на гр. Ямбол III м. Покрит кладенец
140 87374.558.193.4 2019/12/05 С.Г.П. Едноетажна жилищна сграда - V-кат. Със ЗП=РЗП=40,00 кв.м., представляващ сграда с идент. 87374.558.193.4 по КК V IV-6597, 6598, 6600 кв. 81 ул.Чепеларе 38
141 87374.543.20.1 2019/12/10 "Бас-98" ЕООД С.Г.С., Г.Д.Г. Многофамилна жилищна сграда със ЗП=162кв.м. И рзп=706 кв.м. IV XIV-935 кв. 10 ул. Граф Игнатиев 27 кв. Аврен
142 87374.518.22.6 2019/12/11 "Лавина Горнаков" ЕООД Склад за метали и метални заготовки в мостов кран V IX-84, кв. 147 ул. Ормана 49 Промишлена зона
143 ТИ- 60 ВиК 2019/12/12 Община Ямбол Водопроводно и канализационно отклонение за УПИ XI-8059, кв. 6 V XI-8059 кв. 6 ул. Дружба 49-51
144 87374.534.89.1 2019/12/12 "Славекс" ЕООД Супермаркет с аптека, магазин за плодове и зеленчуци и закусвалня за тестени изделия, приготвени на място V ул. Дружба 51
145 ТИ-61 Ел. 2019/12/13 "Електроразпределение юг" ЕАД Кабелна линия СрН 20 kV от ЖР 11 на изв. Ямбол до нов ТП Баумит Ямбол 20/04 kV, собствемост на Баумит България ЕООД , за външно ел.захранване на Инсталация за производство на сухи строителни смеси със складова и административна част - трета категория III ул.Обходен път запад 47
146 ТИ-62 ВиК 2019/12/13 Община Ямбол Водопроводно и канализационно отклонение за обект: Автосервиз с административно битова сграда и склад V 87374.518.46, 87374.518.67 ул. Пирин Промишлена зона
147 ТИ-63 В 2019/12/13 Община Ямбол Уличен водопровод с L ф160=97,10м и L ф90=22,90м III 87374.518.46 ул. Пирин
148 87374.554.9.1 2019/12/17 "Макао 2" ООД Промяна предназначението на сграда с идент. 87374.554.9.1 от "Магазин за промишлени стоки" в "Игрална зала и кът за кафе" V 87374.554.91 ул.Индже войвода 8
149 ТИ-64 Ел. 2019/12/17 "Електроразпределение юг" ЕАД и Община Ямбол Кабелна линия НН 1 kV и електромерно табло за външно ел. захранване на офис сграда за обществено и делово обслужване в ПИ с идент. 87374.537.101 по КК на гр. Ямбол IV ул. Йордан йовков 2
150 ТИ-65 Ел. 2019/12/17 "Електроразпределение юг" ЕАД Кабелна линия НН 1 kV и електромерно табло за външно ел. захранване на "Подпокривно пространство-магазин и жилище" за сграда с идент. 87374.521.22.39 по КК на гр. Ямбол V ж.к. Георги Бенковски
151 87374.541.17.1.50 2019/12/17 ЕТ "Елжи-Желязко Димитров" Промяна предназначението на част от самостоятелни обекти в сграда на ул, Г.С.Раковски 38, обект с идент. 87374.541.17.1.48/ кафе-клуб/ и обект с идент. 87374.541.17.1.49 /магазин за промишлени стоки/ в кафе сладкарница VII кв. 87 ул. Г.С.Раковски 38
152 87374.528.377.1 2019/12/18 Община Ямбол Сграда-ЗП=195 кв.м, РЗП=390кв.м, РЗП=425,50кв.м по арх. Заснемане/използвана за ДЯ и Здравно заведение ул.Ресен 2
153 87374.537.10.3 2019/12/18 Община Ямбол Нова покривна конструкция, промяна функцията на трети етаж и реконструкция на таван над трети етаж на триетажна сграда - Общински детски комплекс гр. Ямбол IV ул.Парчевич 2
154 87374.510.84.4 2019/12/18 "Елко" ООД И.В.И. Сгради за производствено складова дейност - Първи етап, Пета категоия, ЗП=886кв.м, РЗП=1111кв.м, представляващ сграда с идент.87374.510.84.4 , с три СО обекта в нея : 87374.510.84.4.3, предназначение: друг вид СО в сграда; 87374.510.84.4.4, предназначение: за делова и административна дейност и 87374.51084.4.5, предназначение: за склад V II-84 кв. 141 промишлена зона ул. Нарцис 18
155 87374.537.10.3 2019/12/19 Община Ямбол Нова покривна конструкция, промяна функцията на тавански етаж и реконструкция на таван над трети етаж -етапно строителство, Четвърта категория Първи етап: "Нова покривна конструкция" IV III10-3а ОДО, кв. 7 ЦГЧ ул. Парчевич 2
156 87374.513.67.2, 87374.513.67.3, 87374.513.67.4, 87374.513.67.5, 87374.513.67.6, 87374.513.67.7, 87374.513.67.8 2019/12/19 "Баумит България" ЕООД Н.Б. Инсталация за производство на сухи строителни смеси със складова и административна част IV XXVI-513.67, кв. 162 Промишлена зона ул. Обходен път запад 47
157 ТИ-66 Ел. 2019/12/20 "Електроразпределение юг" ЕАД Кабелна линия НН 1 kV и електромерно табло за външно ел.захранване на "Жилищна сграда" в поземлен имот с идент. 87374.537.96 по КК на гр. Ямбол - Четвърта категория IV ул. Йордан Йовков 4
158 ТИ-67 ДП 2019/12/20 Община Ямбол Детска площадка за игра от 3 до 12 г., ул.Хан Крум -Пета категория V част от УПИ IV-озеленяване, кв. 107 западно от бл.2 и югозападно от бл.13, ул. Хан Крум ЦГЧ
159 87374.531.142.6 2019/12/20 С.К.Г. Смяна предназначението на сграда с идентификатор 87374.531.142.4 от "Магазин" в "Заведение за бърза закуска и магазин" - Пета категория, ЗП=РЗП= 64кв.м, Предст. Сграда с идент. 87374.531.142.6 с два СО в нея с идент. 87374.531.142.6.1 и 87374.531.142.6.2 V XXI-1794, 1795, 1796, кв. 94 I-ви жил. район ул.Преслав 83
160 ТИ-68 параклис 2019/12/20 Община Ямбол Благоустрояване, доставка и монтаж на параклис V I, кв. 74E ж.к. Георги Бенковски ПИ87374.521.20
161 87374.518.67.2, 87374.518.67.3 2019/12/23 "Фуго" ООД Автосервиз с административно битова сграда и склад V VIII 67 кв. 153 Б УЛ. Пирин 14
162 ТИ-69 ДП 2019/12/23 Община Ямбол Детска площадка за игра от 3 до 12 г., ж.к.Христо Ботер V 87374.520.5 ул. Христо Ботев на север от бл.24 и бл. 26
163 ТИ-70 ДП 2019/12/23 Община Ямбол Детска площадка за игра от 3 до 12 г., ж.к. Д-р Дончев V 87374.526.14 ж.к. Д-р Дончев западно от бл.33
164 87374.543.13.2 2019/12/27 М.С.К. Жилищна сграда със ЗП=65,79 кв.м и РЗП=148,92кв.м първи етап от основно застрояване V V-925, кв. 10 ул. Софлу 8, 87374.543.13
165 87374.534.39.1.5 2019/12/30 "Жо Ан 2008" ООД Промяна предназначението на самостоятелен обект с идент. 87374.534.39.1.5 в сутерена на съществуваща сграда в игрална зала за хазартни игри със ЗП=РЗП=328кв.м V XIX-7521, кв. 6 ж.к. Златен рог до бл.27
166 87374.543.105.3 2019/12/31 Б.Г.Б. "Жилищна сграда" - получен след преустройство на жил. сграда V XII-104Д, кв. 6 кв. Аврен ул.Силиврия 17
Линк за сваляне в csv формат: Копирай
Линк за сваляне в json формат: Копирай
Линк за сваляне в xml формат: Копирай