одобрен

Утвърден държавен план-прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на област Плевен за учебната 2022-2023 година

Уникален идентификатор:  e2da74a6-8758-459f-99db-e2b546c10e39

план плевен прием руо РМС 214/2016 утвърден

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2022-04-30 21:02:33
  • Създаден от: margarita_mihaylova
  • Последна промяна: 2022-04-30 21:02:33

Община, населено място, наименование на училището

Наименование на профила

Код на професията наименование на професията; Код на специалността от професия наименование на специалността от професия

Форма на обучение 1-дневна; 2-дуална

Срок на обучение

Брой паралелки

Степен на професионална квалификация

Брой места

Брой места в STEM профил

Брой места в STEM специалност от професия

Чужд език-интензивно изучаван

Чужд език-разширено изучаван

Чужд език- без интензивно и без разширено

Резултат от изпита от НВО по БЕЛ, участващ в балообразуването със съответен коефициент

Резултат от изпита от НВО по математика, участващ в балообразуването със съответен коефициент

Резултат от изпита за проверка на способностите, участващ в балообразуването със съответен коефициент

Първи балообразуващ предмет от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план

Втори балообразуващ предмет от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план

Първи профилиращ предмет

Втори профилиращ предмет

ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ГР.БЕЛЕНЕ, Средно училище "Димчо Дебелянов" Природни науки дневна 5 г. 1 26 26 0 АЕ 2 2 БЗО ХООС БЗО ХООС
ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ГР.БЕЛЕНЕ, Средно училище "Димчо Дебелянов" Софтуерни и хардуерни науки дневна 5 г. 1 26 26 0 АЕ 2 2 М ИТ Информатика ИТ
ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ГР.БЕЛЕНЕ, Професионална гимназия по ядрена енергетика "Мария Склодовска - Кюри" 523080 Монтьор по автоматизация; 5230801 Автоматизирани системи дневна 5 г. 1 Втора степен 26 0 26 АЕ 3 1 БЕЛ ФА
ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ГР.ГУЛЯНЦИ, Средно училище "Христо Смирненски" 345050 Сътрудник в малък и среден бизнес; 3450501 Малък и среден бизнес дневна 5 г. 0.5 Втора степен 13 0 0 АЕ 2 2 М ГИ
ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ГР.ГУЛЯНЦИ, Средно училище "Христо Смирненски" 621010 Техник-растениевъд; 6210103 Трайни насаждения дневна 5 г. 0.5 Трета степен 13 0 13 АЕ 2 2 БЗО ХООС
ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ГР.ГУЛЯНЦИ, Средно училище "Христо Смирненски" Обществени науки дневна 5 г. 1 26 0 0 АЕ 2 2 ИЦ ГИ ИЦ ГИ
ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, С.ГИГЕН, Средно училище "Асен Златаров" 762040 Социален асистент; 7620401 Подпомагане на деца дневна 5 г. 1 Втора степен 26 0 0 АЕ 2 2 БЕЛ БЗО
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ГР.ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, Средно училище "Васил Априлов" 523050 Техник на компютърни системи; 5230501 Компютърна техника и технологии дневна 5 г. 0.5 Трета степен 13 0 13 АЕ 2 2 БЕЛ М
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ГР.ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, Средно училище "Васил Априлов" 542040 Моделиер - технолог на облекло; 5420401 Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил дневна 5 г. 0.5 Трета степен 13 0 13 АЕ 2 2 БЕЛ ИИ
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ГР.ТРЪСТЕНИК, Средно училище "Евлоги Георгиев" Софтуерни и хардуерни науки дневна 5 г. 1 26 26 0 АЕ 2 2 БЕЛ М Информатика ИТ
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ГР.ТРЪСТЕНИК, Средно училище "Евлоги Георгиев" 621010 Техник-растениевъд; 6210103 Трайни насаждения дневна 5 г. 1 Трета степен 26 0 26 АЕ 2 2 БЕЛ БЗО
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК, ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, Средно училище "Христо Ботев" Икономическо развитие дневна 5 г. 1 26 0 0 АЕ 2 2 ГИ БЗО ГИ М
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК, ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, Професионална гимназия по селско стопанство "Професор Иван Иванов" 621010 Техник-растениевъд; 6210103 Трайни насаждения дневна 5 г. 1 Трета степен 26 0 26 АЕ 2 2 БЗО ХООС
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК, ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, Професионална гимназия по селско стопанство "Професор Иван Иванов" 621050 Животновъд; 6210502 Говедовъдство дневна 5 г. 1 Втора степен 26 0 0 АЕ 2 2 БЗО ХООС
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК, ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, Професионална гимназия по селско стопанство "Професор Иван Иванов" 621060 Фермер; 6210601 Земеделец дневна 5 г. 1 Втора степен 26 0 0 АЕ 2 2 БЗО ХООС
ОБЩИНА ИСКЪР, ГР.ИСКЪР, Средно училище "Христо Смирненски" 523050 Техник на компютърни системи; 5230501 Компютърна техника и технологии дневна 5 г. 1 Трета степен 26 0 26 АЕ 2 2 БЕЛ М
ОБЩИНА КНЕЖА, ГР.КНЕЖА, Средно училище "Неофит Рилски" Предприемачески дневна 5 г. 1 26 26 0 АЕ 2 2 ГИ ИТ Предприемачество ИТ
ОБЩИНА КНЕЖА, ГР.КНЕЖА, Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов" 481040 Програмист на изкуствен интелект; 4810401 Програмиране на изкуствен интелект дневна 5 г. 0.5 Трета степен 13 0 13 АЕ 2 2 ИТ ЧЕ
ОБЩИНА КНЕЖА, ГР.КНЕЖА, Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов" 621010 Техник-растениевъд; 6210101 Полевъдство дневна 5 г. 0.5 Трета степен 13 0 13 АЕ 2 2 БЗО ХООС
ОБЩИНА КНЕЖА, ГР.КНЕЖА, Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов" 621010 Техник-растениевъд; 6210103 Трайни насаждения дневна 5 г. 1 Трета степен 26 0 26 АЕ 2 2 БЗО ХООС
ОБЩИНА КНЕЖА, ГР.КНЕЖА, Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов" 621010 Техник-растениевъд; 6210107 Растителна защита и агрохимия дневна 5 г. 0.5 Трета степен 13 0 13 АЕ 2 2 ХООС ЧЕ
ОБЩИНА КНЕЖА, ГР.КНЕЖА, Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов" 621070 Техник на селскостопанска техника; 6210701 Механизация на селското стопанство дневна 5 г. 1 Трета степен 26 0 26 АЕ 2 2 М ИТ
ОБЩИНА КНЕЖА, ГР.КНЕЖА, Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов" 812010 Организатор на туристическа агентска дейност; 8120102 Селски туризъм дневна 5 г. 0.5 Трета степен 13 0 0 АЕ 2 2 ИЦ ГИ
ОБЩИНА КНЕЖА, ГР.КНЕЖА, Професионална гимназия по механоелектротехника "Христо Смирненски" 522020 Електромонтьор; 5220211 Електродомакинска техника дневна 5 г. 0.5 Втора степен 13 0 13 АЕ 2 2 М ФА
ОБЩИНА КНЕЖА, ГР.КНЕЖА, Професионална гимназия по механоелектротехника "Христо Смирненски" 521030 Машинен оператор; 5210303 Машини и съоръжения за заваряване дневна 5 г. 1 Втора степен 26 0 26 АЕ 2 2 М ФА
ОБЩИНА КНЕЖА, ГР.КНЕЖА, Професионална гимназия по механоелектротехника "Христо Смирненски" 523030 Техник на електронна техника; 5230304 Охранителна техника и системи за сигурност дневна 5 г. 0.5 Трета степен 13 0 13 АЕ 2 2 М ФА
ОБЩИНА ЛЕВСКИ, ГР.ЛЕВСКИ, Средно училище "Крум Попов" Предприемачески дневна 5 г. 1 26 26 0 АЕ 3 1 ГИ ИТ Предприемачество ИТ
ОБЩИНА ЛЕВСКИ, ГР.ЛЕВСКИ, Средно училище "Крум Попов" Природни науки дневна 5 г. 1 26 26 0 АЕ 3 1 БЗО ХООС БЗО ХООС
ОБЩИНА ЛЕВСКИ, ГР.ЛЕВСКИ, Професионална гимназия по селско стопанство и транспорт "Никола Йонков Вапцаров" 525020 Монтьор на транспортна техника; 5250201 Автотранспортна техника дневна 5 г. 1 Втора степен 26 0 26 АЕ 2 2 М ФА
ОБЩИНА ЛЕВСКИ, ГР.ЛЕВСКИ, Професионална гимназия по селско стопанство и транспорт "Никола Йонков Вапцаров" 621070 Техник на селскостопанска техника; 6210701 Механизация на селското стопанство дневна 5 г. 0.5 Трета степен 13 0 13 АЕ 2 2 М ФА
ОБЩИНА ЛЕВСКИ, ГР.ЛЕВСКИ, Професионална гимназия по селско стопанство и транспорт "Никола Йонков Вапцаров" 840110 Спедитор - логистик; 8401101 Спедиция, транспортна и складова логистика дневна 5 г. 0.5 Трета степен 13 0 13 АЕ 2 2 БЕЛ М
ОБЩИНА НИКОПОЛ, ГР.НИКОПОЛ, Средно училище "Христо Ботев" Природни науки дневна 5 г. 1 26 26 0 АЕ 2 2 БЗО ХООС БЗО ХООС
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, С.МЕЧКА, Обединено училище "Христо Ботев" 542090 Работник в производство на облекло; 5420901 Производство на облекло дневна 3 г. 0.5 Първа степен 13 0 0 РЕ 2 2 ИИ ТП
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, С.МЕЧКА, Обединено училище "Христо Ботев" 582080 Помощник в строителството; 5820801 Основни и довършителни работи дневна 3 г. 0.5 Първа степен 13 0 0 РЕ 2 2 ИИ ТП
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, С.ТЪРНЕНЕ, Обединено училище "Свети Свети Кирил и Методий" 621110 Работник в растениевъдството; 6211102 Трайни насаждения дневна 3 г. 0.5 Първа степен 13 0 0 ФЕ 2 2 БЗО ТП
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, С.ТЪРНЕНЕ, Обединено училище "Свети Свети Кирил и Методий" 582080 Помощник в строителството; 5820801 Основни и довършителни работи дневна 3 г. 0.5 Първа степен 13 0 0 ФЕ 2 2 ИИ ТП
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Математическа гимназия "Гео Милев" Математически - Математика и Физика и астрономия дневна 5 г. 1 26 26 0 АЕ 1 3 БЕЛ М М ФА
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Математическа гимназия "Гео Милев" Математически - Математика, Информатика и География и икономика дневна 5 г. 1 26 26 0 АЕ 1 3 БЕЛ М М Информатика
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Математическа гимназия "Гео Милев" Математически - Математика, Информатика и Информационни технологии дневна 5 г. 1 26 26 0 АЕ 1 3 БЕЛ М М Информатика
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Математическа гимназия "Гео Милев" Природни науки дневна 5 г. 1 26 26 0 АЕ 1 3 БЕЛ М БЗО ХООС
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Математическа гимназия "Гео Милев" Софтуерни и хардуерни науки дневна 5 г. 1 26 26 0 АЕ 1 3 БЕЛ М Информатика ИТ
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици "Димитър Димов" Чужди езици дневна 5 г. 1 26 0 0 АЕ 3 1 БЕЛ М АЕ НЕ
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици "Димитър Димов" Природни науки дневна 5 г. 1 26 26 0 АЕ 2 2 БЕЛ М БЗО ХООС
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици "Димитър Димов" Чужди езици дневна 5 г. 1 26 0 0 АЕ 3 1 БЕЛ М АЕ РЕ
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици "Димитър Димов" Софтуерни и хардуерни науки дневна 5 г. 1 26 26 0 АЕ 1 3 БЕЛ М Информатика ИТ
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици "Димитър Димов" Чужди езици дневна 5 г. 1 26 0 0 НЕ 3 1 БЕЛ М НЕ АЕ
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици "Димитър Димов" Чужди езици дневна 5 г. 1 26 0 0 ФЕ 3 1 БЕЛ М ФЕ АЕ
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици "Димитър Димов" Чужди езици дневна 5 г. 1 26 0 0 Исп.Е 3 1 БЕЛ М Исп.Е АЕ
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Средно училище "Анастасия Димитрова" Предприемачески дневна 5 г. 1 26 26 0 АЕ 2 2 ГИ ИТ Предприемачество ИТ
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Средно училище "Стоян Заимов" Софтуерни и хардуерни науки дневна 5 г. 1 26 26 0 АЕ 2 2 ИТ ЧЕ Информатика ИТ
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Средно училище "Стоян Заимов" Природни науки дневна 5 г. 1 26 26 0 АЕ 3 1 БЗО ХООС БЗО ХООС
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Средно училище "Иван Вазов" Хуманитарни науки дневна 5 г. 1 26 0 0 АЕ 3 1 БЕЛ ИЦ БЕЛ ИЦ
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Средно училище "Иван Вазов" Обществени науки дневна 5 г. 1 26 0 0 АЕ 3 1 ИЦ ГИ ГИ ИЦ
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Средно училище "Иван Вазов" Природни науки дневна 5 г. 1 26 26 0 АЕ 1 3 БЗО ХООС БЗО ХООС
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Средно училище "Иван Вазов" Софтуерни и хардуерни науки дневна 5 г. 1 26 26 0 АЕ 1 3 БЕЛ М Информатика ИТ
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Средно училище "Иван Вазов" Икономическо развитие дневна 5 г. 1 26 0 0 АЕ 1 3 М ГИ ГИ М
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Средно училище "Пейо Крачолов Яворов" Предприемачески дневна 5 г. 1 26 26 0 АЕ 2 2 ИТ ТП Предприемачество ИТ
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Средно училище "Христо Смирненски" Природни науки дневна 5 г. 1 26 26 0 АЕ 2 2 БЗО ХООС БЗО ХООС
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.СЛАВЯНОВО, Средно училище "Христо Ботев" Предприемачески дневна 5 г. 1 26 26 0 АЕ 2 2 ГИ ТП Предприемачество ИТ
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Държавна финансово-стопанска гимназия "Интелект" 482010 Икономист - информатик; 4820101 Икономическа информатика дневна 5 г. 1 Трета степен 26 0 26 АЕ 2 2 М ГИ
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Държавна финансово-стопанска гимназия "Интелект" 345120 Икономист; 3451204 Икономика и мениджмънт дневна 5 г. 1 Трета степен 26 0 0 АЕ 2 2 М ГИ
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Държавна финансово-стопанска гимназия "Интелект" 482040 Организатор Интернет приложения; 4820401 Електронна търговия дневна 5 г. 0.5 Трета степен 13 0 13 АЕ 2 2 М ГИ
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Държавна финансово-стопанска гимназия "Интелект" 346010 Офис - мениджър; 3460101 Бизнес - администрация дневна 5 г. 0.5 Трета степен 13 0 0 АЕ 2 2 М ГИ
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Държавна финансово-стопанска гимназия "Интелект" 346040 Съдебен служител; 3460401 Съдебна администрация дневна 5 г. 0.5 Трета степен 13 0 0 АЕ 2 2 М ГИ
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Държавна финансово-стопанска гимназия "Интелект" 345120 Икономист; 3451202 Търговия дуална 5 г. 0.5 Трета степен 13 0 0 АЕ 2 2 М ГИ
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Професионална гимназия по механоелектротехника 481020 Системен програмист; 4810201 Системно програмиране дневна 5 г. 0.5 Трета степен 13 0 13 АЕ 2 2 БЕЛ ТП
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Професионална гимназия по механоелектротехника 523010 Техник по комуникационни системи; 5230102 Телекомуникационни системи дневна 5 г. 0.5 Трета степен 13 0 13 АЕ 2 2 БЕЛ ТП
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Професионална гимназия по механоелектротехника 521010 Машинен техник; 5210105 Машини и системи с ЦПУ дуална 5 г. 0.5 Трета степен 13 0 13 АЕ 2 2 БЕЛ ТП
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Професионална гимназия по механоелектротехника 522020 Електромонтьор; 5220204 Електрообзавеждане на производството дуална 5 г. 0.5 Втора степен 13 0 13 АЕ 2 2 БЕЛ ТП
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии "Луи Пастьор" 524030 Консултант козметични, парфюмерийни, био продукти и битова химия; 5240301 Осигуряване на продуктова информация дуална 5 г. 1 Трета степен 26 0 0 АЕ 2 2 БЗО ИТ
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии "Луи Пастьор" 541040 Техник - технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост; 5410401 Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранителнo-вкусовата промишленост дневна 5 г. 0.5 Трета степен 13 0 13 АЕ 2 2 ИТ ТП
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии "Луи Пастьор" 541060 Техник - технолог по качеството на храни и напитки; 5410601 Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки дневна 5 г. 0.5 Трета степен 13 0 0 АЕ 2 2 ИТ ТП
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии 541020 Оператор в хранително - вкусовата промишленост; 5410203 Производство на месо, месни продукти и риба дуална 5 г. 0.5 Втора степен 13 0 0 РЕ 2 2 БЗО ХООС
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии 541010 Техник - технолог в хранително - вкусовата промишленост; 5410103 Производство и преработка на мляко и млечни продукти дуална 5 г. 1 Трета степен 26 0 26 РЕ 2 2 БЗО ХООС
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии 811060 Ресторантьор; 8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения дуална 5 г. 0.5 Трета степен 13 0 0 РЕ 2 2 ТП ЧЕ
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Професионална гимназия по строителство архитектура и геодезия "Никола Фичев" 582010 Строителен техник; 5820101 Строителство и архитектура дневна 5 г. 0.5 Трета степен 13 0 13 АЕ 2 2 ИИ ИТ
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Професионална гимназия по строителство архитектура и геодезия "Никола Фичев" 214010 Дизайнер; 2140106 Интериорен дизайн дневна 5 г. 0.5 Трета степен 13 0 13 АЕ 2 2 ИИ ИТ
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Професионална гимназия по транспорт "Проф. Цветан Лазаров" 525010 Техник по транспортна техника; 5250101 Автотранспортна техника дневна 5 г. 1 Трета степен 26 0 26 АЕ 2 2 ГИ ИТ
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Професионална гимназия по транспорт "Проф. Цветан Лазаров" 525010 Техник по транспортна техника; 5250103 Автомобилна мехатроника дневна 5 г. 0.5 Трета степен 13 0 13 АЕ 2 2 ГИ ИТ
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Професионална гимназия по транспорт "Проф. Цветан Лазаров" 525010 Техник по транспортна техника; 5250104 Електрически превозни средства дневна 5 г. 0.5 Трета степен 13 0 13 АЕ 2 2 ГИ ИТ
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Професионална гимназия по лозарство и винарство "Александър Стамболийски" 621020 Техник в лозаровинарството; 6210201 Лозаровинарство дневна 5 г. 0.5 Трета степен 13 0 13 АЕ 2 2 ГИ БЗО
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Професионална гимназия по лозарство и винарство "Александър Стамболийски" 621010 Техник-растениевъд; 6210107 Растителна защита и агрохимия дневна 5 г. 0.5 Трета степен 13 0 13 АЕ 2 2 ГИ БЗО
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Професионална гимназия по облекло и текстил "Христо Бояджиев" 542050 Оператор в производството на облекло; 5420501 Производство на облекло от текстил дневна 5 г. 1 Втора степен 26 0 0 АЕ 2 2 ФА ХООС
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Професионална гимназия по облекло и текстил "Христо Бояджиев" 815010 Фризьор; 8150101 Фризьорство дневна 5 г. 1 Втора степен 26 0 0 АЕ 2 2 ФА ХООС
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Професионална гимназия по електроника и химични технологии "Проф.Асен Златаров" 481030 Приложен програмист; 4810301 Приложно програмиране дневна 5 г. 0.5 Трета степен 13 0 13 АЕ 2 2 М ФА
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Професионална гимназия по електроника и химични технологии "Проф.Асен Златаров" 482040 Организатор Интернет приложения; 4820401 Електронна търговия дневна 5 г. 0.5 Трета степен 13 0 13 АЕ 2 2 М ФА
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Професионална гимназия по електроника и химични технологии "Проф.Асен Златаров" 523050 Техник на компютърни системи; 5230501 Компютърна техника и технологии дневна 5 г. 1 Трета степен 26 0 26 АЕ 2 2 М ФА
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Професионална гимназия по електроника и химични технологии "Проф.Асен Златаров" 523050 Техник на компютърни системи; 5230502 Компютърни мрежи дневна 5 г. 1 Трета степен 26 0 26 АЕ 2 2 М ФА
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Професионална гимназия по електроника и химични технологии "Проф.Асен Златаров" 524010 Химик - технолог; 5240110 Технология на фармацевтични и парфюмерийно - козметични продукти дневна 5 г. 0.5 Трета степен 13 0 13 АЕ 2 2 БЗО ХООС
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Професионална гимназия по електроника и химични технологии "Проф.Асен Златаров" 524010 Химик - технолог; 5240114 Технология на хомеопатичните и фитопродукти дневна 5 г. 0.5 Трета степен 13 0 13 АЕ 2 2 БЗО ХООС
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Професионална гимназия по ресторантьорство търговия и обслужване 811060 Ресторантьор; 8110603 Кетъринг дневна 5 г. 0.5 Трета степен 13 0 0 АЕ 3 1 ГИ ИИ
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Професионална гимназия по ресторантьорство търговия и обслужване 724010 Асистент на лекар по дентална медицина; 7240101 Асистент на лекар по дентална медицина дневна 5 г. 0.5 Трета степен 13 0 0 АЕ 3 1 БЗО ИТ
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Професионална гимназия по ресторантьорство търговия и обслужване 811070 Готвач; 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки дневна 5 г. 0.5 Втора степен 13 0 0 АЕ 3 1 ГИ ИИ
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Професионална гимназия по ресторантьорство търговия и обслужване 346040 Съдебен служител; 3460401 Съдебна администрация дневна 5 г. 0.5 Трета степен 13 0 0 АЕ 3 1 ГИ ИТ
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Професионална гимназия по подемна строителна и транспортна техника "Г.С.Раковски" 525010 Техник по транспортна техника; 5250102 Пътно - строителна техника дневна 5 г. 1 Трета степен 26 0 26 АЕ 2 2 БЕЛ ФА
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Професионална гимназия по подемна строителна и транспортна техника "Г.С.Раковски" 525050 Техник по подемно - транспортна техника; 5250501 Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства дневна 5 г. 1 Трета степен 26 0 26 АЕ 2 2 БЕЛ ФА
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Професионална гимназия "Захарий Зограф" 543010 Техник - технолог в дървообработването; 5430101 Мебелно производство дневна 5 г. 1 Трета степен 26 0 26 РЕ 2 2 БЕЛ М
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Професионална гимназия "Захарий Зограф" 521040 Машинен монтьор; 5210414 Металообработващи машини дневна 5 г. 1 Втора степен 26 0 26 РЕ 2 2 БЕЛ М
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Професионална гимназия по туризъм "Алеко Константинов" 214010 Дизайнер; 2140112 Рекламна графика дневна 5 г. 1 Трета степен 26 0 26 АЕ 2 2 ИИ ИТ
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Професионална гимназия по туризъм "Алеко Константинов" 726010 Изпълнител на термални процедури; 7260101 Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове дневна 5 г. 0.5 Втора степен 13 0 0 АЕ 2 2 БЗО ЧЕ
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Професионална гимназия по туризъм "Алеко Константинов" 812010 Организатор на туристическа агентска дейност; 8120101 Организация на туризма и свободното време дневна 5 г. 1 Трета степен 26 0 0 АЕ 2 2 ГИ ЧЕ
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Професионална гимназия по туризъм "Алеко Константинов" 812030 Екскурзовод; 8120302 Екскурзоводско обслужване дневна 5 г. 0.5 Трета степен 13 0 0 АЕ 2 2 ГИ ЧЕ
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР.ПЛЕВЕН, Професионална гимназия по туризъм "Алеко Константинов" 811010 Хотелиер; 8110101 Организация на хотелиерството дневна 5 г. 1 Трета степен 26 0 0 АЕ 2 2 ГИ ЧЕ
ОБЩИНА ПОРДИМ, С.ВЪЛЧИТРЪН, Обединено училище "Никола Йонков Вапцаров" 541030 Хлебар - сладкар; 5410301 Производство на хляб и хлебни изделия дневна 5 г. 0.5 Втора степен 13 0 0 АЕ 2 2 ИИ ТП
ОБЩИНА ПОРДИМ, С.ВЪЛЧИТРЪН, Обединено училище "Никола Йонков Вапцаров" 582030 Строител; 5820305 Мазилки и шпакловки дневна 5 г. 0.5 Втора степен 13 0 0 АЕ 2 2 ИИ ТП
ОБЩИНА ПОРДИМ, ГР.ПОРДИМ, Средно училище "Свети Свети Кирил и Методий" 621070 Техник на селскостопанска техника; 6210701 Механизация на селското стопанство дневна 5 г. 0.5 Трета степен 13 0 13 АЕ 2 2 ИТ ТП
ОБЩИНА ПОРДИМ, ГР.ПОРДИМ, Средно училище "Свети Свети Кирил и Методий" Музика дневна 5 г. 1 26 0 0 АЕ 1 1 2*Музика Музика ИТ Музика ИТ
ОБЩИНА ПОРДИМ, ГР.ПОРДИМ, Средно училище "Свети Свети Кирил и Методий" 345120 Икономист; 3451203 Земеделско стопанство дневна 5 г. 0.5 Трета степен 13 0 0 АЕ 2 2 ГИ ИТ
ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ, С.РАДОМИРЦИ, Обединено училище "Отец Паисий" 482030 Оператор на компютър; 4820301 Текстообработване дневна 3 г. 1 Първа степен 26 0 0 АЕ 2 2 БЕЛ ИТ
ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ, ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, Средно училище "Д-р Петър Берон" Предприемачески дневна 5 г. 1 26 26 0 АЕ 2 2 ГИ ИТ Предприемачество ИТ
ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ, ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, Средно училище "Д-р Петър Берон" Софтуерни и хардуерни науки дневна 5 г. 1 26 26 0 АЕ 2 2 БЕЛ М Информатика ИТ
ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ, ГР.КОЙНАРЕ, Средно училище "Христо Смирненски" Софтуерни и хардуерни науки дневна 5 г. 1 26 26 0 АЕ 3 1 ИТ ЧЕ Информатика ИТ
ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ, ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, Професионална гимназия по хранителни технологии "Юрий Гагарин" 811060 Ресторантьор; 8110603 Кетъринг дневна 5 г. 1 Трета степен 26 0 0 АЕ 2 2 БЗО ХООС
ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ, ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, Професионална гимназия по хранителни технологии "Юрий Гагарин" 811070 Готвач; 8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки дневна 5 г. 0.5 Втора степен 13 0 0 АЕ 2 2 БЗО ХООС
ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ, ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, Професионална гимназия по хранителни технологии "Юрий Гагарин" 541030 Хлебар - сладкар; 5410302 Производство на сладкарски изделия дневна 5 г. 0.5 Втора степен 13 0 0 АЕ 2 2 БЗО ХООС
ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ, ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, Професионална гимназия по механоелектротехника "Девети май" 521010 Машинен техник; 5210105 Машини и системи с ЦПУ дневна 5 г. 0.5 Трета степен 13 0 13 АЕ 2 2 М ФА
ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ, ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, Професионална гимназия по механоелектротехника "Девети май" 523050 Техник на компютърни системи; 5230501 Компютърна техника и технологии дневна 5 г. 1 Трета степен 26 0 26 АЕ 2 2 М ФА
ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ, ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, Професионална гимназия по механоелектротехника "Девети май" 525010 Техник по транспортна техника; 5250101 Автотранспортна техника дневна 5 г. 0.5 Трета степен 13 0 13 АЕ 2 2 М ФА
ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ, ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, Търговска гимназия "Васил Евстатиев Априлов" 345120 Икономист; 3451204 Икономика и мениджмънт дневна 5 г. 0.5 Трета степен 13 0 0 АЕ 2 2 М ГИ
ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ, ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, Търговска гимназия "Васил Евстатиев Априлов" 482040 Организатор Интернет приложения; 4820401 Електронна търговия дневна 5 г. 0.5 Трета степен 13 0 13 АЕ 2 2 ГИ ИТ
ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ, С.ЧОМАКОВЦИ, Професионална гимназия по земеделско стопанство "Александър Стамболийски" 621010 Техник-растениевъд; 6210103 Трайни насаждения дневна 5 г. 0.5 Трета степен 13 0 13 РЕ 2 2 ГИ БЗО
ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ, С.ЧОМАКОВЦИ, Професионална гимназия по земеделско стопанство "Александър Стамболийски" 623020 Техник – механизатор; 6230201 Механизация на горското стопанство дневна 5 г. 0.5 Трета степен 13 0 13 РЕ 2 2 ГИ БЗО
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте