одобрен

XML схема за структурата на регистри на предприятията, които имат разрешение за предоставяне на позиция на геостационарната орбита, определена за република България - BUL02000

Уникален идентификатор:  e2f14654-894e-4777-b309-6ac09c0eec44

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: XSD

  • Създаден на: 2016-06-02 10:58:04
  • Създаден от: zasenova
  • Последна промяна: 2019-07-01 15:06:53
  • Последно променил: migrate_data