одобрен

Информация за броя на регистрираната на територията на област Перник земеделска, горска техника и машини за земни работи към 31.12.2018 г.

Уникален идентификатор:  e2f423c1-17d4-48d8-aa19-39cf38cb58b3

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-14 11:08:27
  • Създаден от: emiliya_manolova
  • Последна промяна: 2020-02-14 11:08:27

Вид техника

Регистрирана техника /брой/

Верижни трактори 85
Колесни трактори 1151
Самоходни шасита 5
Друга самоходна техника 523
Тракторни ремаркета: 397
в т.ч. с общо предназначение 216
със спец. предназначение 181
Горска техника 30
Зърнокомбайни 201
Самоходни силажокомбайни 17
Други самоходни машини 47
Машини за сеидба и садене 301
Машини за торене и растителна защита 191
Фуражоприбиращи и фуражопреработващи 350
Почвообработващи 1128
Сушилни и други 2
Зърно и семепочистващи 23
Машини за поливане 63
Горска техника 232