одобрен

Община Златица - Регистър на техническите паспорти на строежите - 2019

Уникален идентификатор:  e2f4d32b-9f66-4289-981c-8290fe96d7f0

Описание:

Община Златица - Регистър на техническите паспорти на строежите - 2019

zlatica златица община регистър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-16 08:27:00
  • Създаден от: aleksandar_radev
  • Последна промяна: 2020-01-16 08:27:00

Дата на издаване

Обект

№ на имот

Възложител

Населено място

1 22.01.2019г. "Монтаж на разделители за превключване на еднофазни трансформатори" ПИ 450 "Електроенергиен системен оператор"ЕАД Землище гр.Златица
2 15.02.2019г. "Престрояване на асансьор за осигоряване на достъпна среда в съществуваща обществена сграда " ПИ 31044.503.254.1 Община Златица Град Златица
3 11.04.2019г. "Външно електрозахранване на едноетажна жилищна сграда" УПИ XVI-82 кв.12 "Пешев"ЕООД Село Църквище
4 30.05.2019г. "Външно електрозахранване на едноетажна жилищна сграда" ПИ 31044.502.447 "Пешев"ЕООД Град Златица
5 11.09.2019г. "Еднофамилна жилищна сграда" ПИ 31044.504.475 П.Петров Град Златица
6 08.10.2019г. "Автосервиз,административна сграда и автомивка" ПИ 31044.29.10 "Виолета-54"ЕООд Град Златица
7 29.10.2019г. "Еднофамилна жилищна сграда" ПИ 310044.502.447.2 Л.Неделева Град Златица