одобрен

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

Уникален идентификатор:  e3120ff6-b070-41f0-840e-b1f1a5e4d470

Описание:

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

бюджет ДЕС дмп ебк европейски изпълнение касово месечен РА сметки съюз КФС

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-09-04 11:02:03
  • Създаден от: ivanka_kasarova
  • Последна промяна: 2020-09-04 11:02:03