одобрен

Регистър на дълготрайните декоративни дървета и храсти и на дървета с историческо значение на територията на Община Брацигово

Уникален идентификатор:  e31794dd-5e9b-4a0c-a454-4843e7048150

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-13 15:02:47
  • Създаден от: antonio_andreev_kolev
  • Последна промяна: 2019-06-13 15:02:47

Регистър на дълготрайните декоративни дървета и храсти и на дървета с историческо значение на територията на Община Брацигово

№ по ред Наименование на вида Местонахождение/район,квартал, № на ул./ Трите имена на собственика Декоративна форма /бр./ Възраст Оценка на състоянието N° и дата на писмото до собственика № и дата на разрешението за отсичане Причини за отсичането
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ГР. БРАЦИГОВО
1 кипарис Жилищна кооперация "З-ти март" Община Брацигово 1 бр. 55г.
2 смърч Парк Банята Община Брацигово 8 бр. 55г. РД-44/02.02.2015г.-Збр.- счупени
3 липа Парк Банята Община Брацигово 1 бр. 55г. РД-44/02.02.2015г.-1бр.- счупено
4 бреза Парк Банята Община Брацигово 16 бр. 55г. РД-44/02.02.2015г.-1 бр.- изсъхнало
5 кестен Парк Банята Община Брацигово 2 бр. 55г.
6 плач.върба Парк Банята Община Брацигово ббр. 55г.
7 ж.акация Парк Банята Община Брацигово 1 бр. 55г.
8 орех Парк Банята Община Брацигово 5 бр. 55г. РД-08-08-92/26.10.2018г. -1 бр. изсъхнало
9 други Парк Банята Община Брацигово 28 бр. 55г. РД-44/02.02.2015г.6бр. изсъхнали
10 бор Парк Априлци Община Брацигово 2 бр. 78г.
11 смърч Парк Априлци Община Брацигово 1 бр. 80г.
12 кипарис Парк Априлци Община Брацигово 4 бр. 78г.
13 липа Парк Априлци Община Брацигово 36 бр. 78г.
14 кестен Парк Априлци Община Брацигово 2 бр. 78г.
15 ж.акация Парк Априлци Община Брацигово 9 бр. 78г.
16 широколистни Парк Априлци Община Брацигово 2 бр. 78г.
17 ела Площад Централен Община Брацигово 1 бр. 55г.
18 бор Площад Централен Община Брацигово 2 бр. 56 г.
19 бреза Площад Централен Община Брацигово 8 бр. 57г.
20 други шир. Площад Централен Община Брацигово ббр. 55г.
21 други игл. Площад Централен Община Брацигово Збр. 55г.
22 бор Културен дом Община Брацигово 18 бр. 54г.
23 японски вишни Културен дом Община Брацигово 8бр. 1г.
24 смърч Културен дом Община Брацигово 8 бр. 56г./3бр/ 1г. /5бр./
25 кипарис Културен дом Община Брацигово 18бр. 54г.
26 липа Културен дом Община Брацигово 9 бр. 54г.
27 ризонски кедър Културен дом Община Брацигово 10 1г.
28 бреза Културен дом Община Брацигово 2 бр. 54 г.
29 туя Културен дом Община Брацигово 5бр. 1г.
30 акация Културен дом Община Брацигово 28бр. 54г. РД-79/23.02.2016г.
31 орех Културен дом Община Брацигово 2 бр. 54г. РД-567/17.06.2014г.-1бр. Полуизсъхнало
32 клен Културен дом Община Брацигово 45 бр. 54г.
33 други Културен дом Община Брацигово 72 бр. 54г. РД-79/23.02.2016г.
34 бреза бул. ”9-ти септември" Община Брацигово 1 бр. 54г. РД-154/18.03.2015г.-1 бр. Изсъхнало
35 кестен бул. "9-ти септември" Община Брацигово 16 бр. 58г. РД-281/29.01.2014г. 8бр.
36 кипарис ПГ "Народни будители" Община Брацигово 4 бр. 52 г.
37 липа ПГСА - гр. Брацигово Община Брацигово Збр. 42 г. РД-281/29.01,2014г. 2бр.опасни
38 кипарис Детска градина Община Брацигово 8 бр. 27г.
39 липа Детска градина Община Брацигово 2 бр. 28г.
40 пауловния Детска градина Община Брацигово 40бр. 1г.
41 смърч Детска градина Община Брацигово 4бр 0г.
42 топола Детска градина Община Брацигово 2бр 30г. РД-08-08-91/01.10.2018г. изсъхнали
43 ела Детска градина Община Брацигово 4бр. 0г.
44 бреза ул. "Атанас Кабов" Община Брацигово 2 бр. 38г.
45 плач. върба ул. "Атанас Кабов" Община Брацигово 2 бр. 39 г.
46 други ул. "Атанас Кабов" Община Брацигово 2 бр. 40 г. РД-473/15.08.2012г. 7бр. плодни
47 иглолистни ул. "Атанас Кабов" Община Брацигово 1 бр. 41 г.
48 смърч бул."Освободители" Община Брацигово 20 бр. 72 г. РД-615/08.10.2012г. 17бр. с наранена кор
49 бреза бул."Освободители" Община Брацигово 2 бр. 72 г.
50 кестен бул."Освободители" Община Брацигово ббр. 72 г. РД-327/25.05.2015г. 1 бр. с наранена коре
51 ела бул. "Трети март" Община Брацигово 13 бр. 56 г.
52 смърч бул. "Трет