одобрен

Регистър на дълготрайните декоративни дървета и храсти и на дървета с историческо значение на територията на Община Брацигово

Уникален идентификатор:  e31794dd-5e9b-4a0c-a454-4843e7048150

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-13 15:02:47
  • Създаден от: antonio_andreev_kolev
  • Последна промяна: 2019-06-13 15:02:47
Няма информация за показване