одобрен

Регистър на недвижими културни ценности

Уникален идентификатор:  e31e0387-f8e7-4a7b-b8ba-d41120aad9ab

Регистър на недвижими културни ценности

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-01-23 16:02:28
  • Създаден от: petar_krastev
  • Последна промяна: 2018-11-02 17:56:15
  • Последно променил: migrate_data

Населено място

Наименование на НКЦ

Административни данни

Вид

Документ за предоставяне на статут: ДВ бр./год/ протокол на НСОПК/ СЕСОНКЦ /

кв. парцелпл.№ /според научната и културната област, към която се отнасят, съгл. чл.47 от ЗКН/ Заповед на МК/
1 гр. Две могили Къщата на Филип Тотю ул.”Филип Тотю” № 3 42 ХІІІ Исторически ДВ
-725 Бр.35/1974 г.
2 с. Каран Върбовка Скривалище от хайдушкото движение, м.”Аязмото”, южно Исторически ДВ
Бр.35/1974 г.
3 с. Пепелина Праисторическо селище, пещерата „Орлова чука”, 3,5 км. източно от Археологически ДВ бр.75/1978 г.
Пещера "Орлова чука
археологически резерват