одобрен

Регистър на специализираните институции и социални услуги в общността

Уникален идентификатор:  e334f4b3-7ea2-4816-99a9-c43b11f84e16

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-29 10:01:00
  • Създаден от: gyunay_niazi_hasan
  • Последна промяна: 2019-03-29 10:01:00

Област

Община

Социална услуга

Целева група

Местонахождени; адрес; тел.;е-адрес

Капацитет

Област Варна Община Дългопол Общинско социално предприятие-Домашен социален партонаж Хора с увреждания и хора в неравностойно положение гр. Дългопол, ул. "Георги Димитров" № 142 200
Област Варна Община Дългопол Личен/социален асистент и домашен помощник чл. 20 от ПМС 332/22.12.2015г. Възрастни и деца с уврежданияи хора над 65 год. Община Дългопол ул. "Г. Димитров" № 105 78
Област Варна Община Дългопол Приемна грижа Проект "Приеми ме 2015" Деца в риск от изоставяне Община Дългопол ул. "Г. Димитров" № 105 Неопределен
Област Варна Община Дългопол Проект "Осигуряване на топъл обяд - 2016 г. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях Община Дългопол ул. "Г. Димитров" № 105 100
Област Варна Община Дългопол Център за социална рехабилитация и интеграция Лица с различен вид и степен на увреждане гр. Дългопол, ул. "Георги Димитров" № 142 20