одобрен

Списък на обслужващите звена в Област Габрово

Уникален идентификатор:  e33fdac8-17e5-4ead-82e0-f0f5d9f778b5

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-12 14:58:42
  • Създаден от: katya_dimitrova
  • Последна промяна: 2019-07-12 14:58:42

Област

Община

Населено място

Вид на институцията - детайлен

Код по АДМИН

Име на институцията

Финансира се от:

1 Габрово Габрово Габрово Кариерно ориентиране 700111 ЦПЛР - КО община
2 Габрово Габрово Габрово помощно (ЦСОП) 700121 ПУ "Н. Палаузов" община
3 Габрово Габрово Габрово АО 700124 АО - Габрово община
4 Габрово Габрово Габрово РЦПППО 700125 РЦПППО МОН
5 Габрово Севлиево Севлиево ЦПЛР 700328 ЦПЛР- ДК "Й.Йовков" община