одобрен

Списък на лечебните заведения за болнична помощ в област Плевен

Уникален идентификатор:  e366cd9f-3573-4a5f-a2ca-8737a1d9cf66

Описание:

Актуален към 30.09.2019г.

болници здравеопазване плевен

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-10-14 12:13:50
  • Създаден от: aleksandrina_ivanova
  • Последна промяна: 2019-10-14 12:13:50

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПЛЕВЕНСКА ОБЛАСТ

НАИМЕНОВАНИЕ № на ЛЗ АДРЕС ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР/ УПРАВИТЕЛ телефон
1 "Многопрофилна болница за активно лечение - Белене" ЕООД 1503211006 Белене, ул. "Гео Милев" № 47 д-р Наталия Мадова 0887 88 25 24
2 "Многопрофилна болница за активно лечение - Гулянци" ЕООД 1508211005 Гулянци, ул. "Васил Левски" № 34 д-р Андриан Яков 06561/30-79
3 "Многопрофилна болница за активно лечение - Никопол" ЕООД 1521211004 Никопол, ул. "Ал. Стамболийски" №27 Красимир Евтимов 0878 115 554
4 "Многопрофилна болница за активно лечение - Левски" ЕООД 1516211003 Левски, ул. "Никола Вапцаров" № 5 Евгения Иванова 0888 866 808
5 "Многопрофилна болница за активно лечение - Кнежа" ЕООД 1539211012 Кнежа, ул. "М. Боев" № 4 прокурист Валери Лачовски 09132/73-10 0886 438 681
6 "Многопрофилна болница за активно лечение - Червен бряг" ЕООД 1537211002 Ч. бряг, ул. "Яне Сандански" № 61 Камен Влахов 0659/9-20-30
7 "Университетска многопрофилна болница за активно лечение Д-р Г. Странски" ЕАД 1524211001 Плевен, ул. "Георги Кочев" № 8 А доц. д-р Цветан Луканов 064/ 886 444
8 "Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Света Марина" - Плевен" ООД 1524211019 Плевен, ул. "Цар Симеон" 23; "Гео Милев" №14; "Трите бора" № 24 и местност Русково бърдо Ивалена Василева 064/805-666; 0883 705 107
9 "Многопрофилна болница за активно лечение - Авис-Медика" ООД 1524211014 Плевен ул. "Коста Хаджипакев" 7А, парк Кайлъка, местност Стражата д-р Владимир Андреев 064/90-90-93
10 "Специализирана болница за активно лечение по кардиология" ЕАД 1524212015 гр.Плевен, ул."Генерал Владимир Вазов" №91 ІІ клинична база д-р Валентин Христов 064/804-480
11 "Многопрофилна болница за активно лечение Свети Панталеймон" ООД 1524211017 Плевен ж.к Дружба ул."Трите бора" №24 д-р Йордан Георгиев 064/87-20-20
12 "ВМА-МБАЛ - Плевен" 1524911008 Плевен, ул. "Георги Кочев"№ 6 Полк. д-р Николай Трифонов 064/82-28-75 064/82-53-93
13 "Многопрофилна болница за активно лечение Света Параскева" ООД 1524211018 Плевен, ул. "Даскал Димо" № 22 д-р Момчил Иванов 064/801-888
14 "Многопрофилна болница за активно лечение "Сърце и мозък"" ЕАД 1524211020 Плевен, ул. "Пиер Кюри" №2 д-р Петя Диновска 0888 100 465