одобрен

Справка за професии и специалности за професионално обучение в лицензирани центрове за професионално обучение

Уникален идентификатор:  e381ea30-70b5-480a-bc1e-87a723e0a82f

Описание:

Данните са генерирани към 08.06.2020 г.

напоо образование професионално образование професия специалност цпо

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-19 11:47:20
  • Създаден от: k_brozig
  • Последна промяна: 2020-06-19 11:47:20
записа на страница

лицензия|Име на ЦПО|област - код|област - наименование|община - код|община - наименование|населено място - код|населено място - ноименование|професионално направление - код|професионално направление - наименование|професия - код|професия - наименование|специалност - код|специалност -наименование|СПК - код|СПК - наименование

200011001|"ЦПО към Кораборемонтен завод ""Одесос"" АД"|3|Варна|32|Варна|10135|Варна|521|Машиностроене, металообработване и металургия|521090|Заварчик|5210901|Заваряване|1|първа
200011001|"ЦПО към Кораборемонтен завод ""Одесос"" АД"|3|Варна|32|Варна|10135|Варна|521|Машиностроене, металообработване и металургия|521120|Леяр|5211201|Леярство|1|първа
200011001|"ЦПО към Кораборемонтен завод ""Одесос"" АД"|3|Варна|32|Варна|10135|Варна|522|Електротехника и енергетика|522020|Електромонтьор|5220205|Електрообзавеждане на кораби|2|втора
200011001|"ЦПО към Кораборемонтен завод ""Одесос"" АД"|3|Варна|32|Варна|10135|Варна|525|Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства|525060|Монтьор на подемно - транспортна техника|5250602|Подемно - транспортна техника с електрозадвижване|2|втора
200011001|"ЦПО към Кораборемонтен завод ""Одесос"" АД"|3|Варна|32|Варна|10135|Варна|525|Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства|525110|Корабен монтьор|5251101|Корабни машини и механизми|2|втора
200011001|"ЦПО към Кораборемонтен завод ""Одесос"" АД"|3|Варна|32|Варна|10135|Варна|582|Строителство|582030|Строител|5820302|Кофражи|2|втора
200011001|"ЦПО към Кораборемонтен завод ""Одесос"" АД"|3|Варна|32|Варна|10135|Варна|525|Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства|525060|Монтьор на подемно - транспортна техника|5250601|Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства|2|втора
200011004|"ЦПО към ""Информационно обслужване"" АД"|22|София-град|220|Столична|68134|София|213|Аудио-визуални изкуства и техники
200011004|"ЦПО към ""Информационно обслужване"" АД"|22|София-град|220|Столична|68134|София|213|Аудио-визуални изкуства и техники
200011004|"ЦПО към ""Информационно обслужване"" АД"|22|София-град|220|Столична|68134|София|345|Администрация и управление|345040|Сътрудник в бизнес - услуги|3450401|Бизнес - услуги|2|втора
200011004|"ЦПО към ""Информационно обслужване"" АД"|22|София-град|220|Столична|68134|София|345|Администрация и управление|345050|Сътрудник в малък и среден бизнес|3450501|Малък и среден бизнес|2|втора
200011004|"ЦПО към ""Информационно обслужване"" АД"|22|София-град|220|Столична|68134|София|346|Секретарски и административни офис дейности|346020|Офис - секретар|3460201|Административно обслужване|2|втора
200011004|"ЦПО към ""Информационно обслужване"" АД"|22|София-град|220|Столична|68134|София|482|Приложна информатика|482010|Икономист - информатик|4820101|Икономическа информатика|3|трета
200011004|"ЦПО към ""Информационно обслужване"" АД"|22|София-град|220|Столична|68134|София|482|Приложна информатика|482020|Оператор информационно осигуряване|4820201|Икономическо информационно осигуряване|2|втора
200011004|"ЦПО към ""Информационно обслужване"" АД"|22|София-град|220|Столична|68134|София|523|Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника|523060|Монтьор на компютърни системи|5230601|Компютърна техника и технологии|2|втора
200011004|"ЦПО към ""Информационно обслужване"" АД"|22|София-град|220|Столична|68134|София|523|Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника|523060|Монтьор на компютърни системи|5230602|Компютърни мрежи|2|втора
200011004|"ЦПО към ""Информационно обслужване"" АД"|22|София-град|220|Столична|68134|София|344|Счетоводство и данъчно облагане|344030|Оперативен счетоводител|3440301|Оперативно счетоводство|3|трета
200011004|"ЦПО към ""Информационно обслужване"" АД"|22|София-град|220|Столична|68134|София|482|Приложна информатика|482030|Оператор на компютър|4820301|Текстообработване|1|първа
200011004|"ЦПО към ""Информационно обслужване"" АД"|22|София-град|220|Столична|68134|София|481|Компютърни науки|481010|Програмист |4810101|Програмно осигуряване|2|втора
200111006|"ЦПО към ТЕЦ ""Марица -Изток 2""- ЕАД"|24|Стара Загора|231|Раднево|37507|Ковачево|482|Приложна информатика|482030|Оператор на компютър|4820301|Текстообработване|1|първа
200111006|"ЦПО към ТЕЦ ""Марица -Изток 2""- ЕАД"|24|Стара Загора|231|Раднево|37507|Ковачево|522|Електротехника и енергетика|522010|Електротехник|5220102|Електроенергетика|3|трета
200111006|"ЦПО към ТЕЦ ""Марица -Изток 2""- ЕАД"|24|Стара Загора|231|Раднево|37507|Ковачево|522|Електротехника и енергетика|522030|Техник на енергийни съоръжения и инсталации|5220301|Топлоенергетика|3|трета
200111006|"ЦПО към ТЕЦ ""Марица -Изток 2""- ЕАД"|24|Стара Загора|231|Раднево|37507|Ковачево|522|Електротехника и енергетика|522040|Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации|5220401|Топлоенергетика|2|втора
200111006|"ЦПО към ТЕЦ ""Марица -Изток 2""- ЕАД"|24|Стара Загора|231|Раднево|37507|Ковачево|525|Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства|525060|Монтьор на подемно - транспортна техника|5250602|Подемно - транспортна техника с електрозадвижване|2|втора