одобрен

Отчети за касовото изпълнение на БЮДЖЕТА на Община Ямбол към 30.04.2020 г.

Уникален идентификатор:  e3a72ccd-066b-414f-adf0-988048e6e459

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2020-01-29 13:10:17
  • Създаден от: brinkova
  • Последна промяна: 2020-01-29 13:10:17