одобрен

Земеделска техника към 30 юни 2016 г.

Уникален идентификатор:  e3e8a82a-f3bd-4579-8910-0033d28f555e

горска техника земеделска техника машини за земни работи

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-01 10:28:02
  • Създаден от: momchil_milkov_tonchev
  • Последна промяна: 2019-04-01 10:28:02

ИНФОРМАЦИЯ

за броя на регистрираната на територията на ОДЗ ШУМЕН
земеделска, горска техника и машини за земни работи
към 30 юни 2016 г.
Вид техника Регистрирана техника /брой/
1 Верижни трактори 52
2 Колесни трактори 2726
3 Самоходни шасита 74
4 Друга самоходна техника 439
5 Тракторни ремаркета: 1169
6 в т.ч. с общо предназначение 1019
7 със спец. предназначение 150
8 Горска техника 48
9 Зърнокомбайни 382
10 Самоходни силажокомбайни 21
11 Други самоходни машини 64
12 Машини за сеидба и садене 697
13 Машини за торене и растителна защита 486
14 Фуражоприбиращи и фуражопреработващи 791
15 Почвообработващи 2333
16 Сушилни и други 10
17 Зърно и семепочистващи 69
18 Машини за поливане 12
19 Горска техника 453
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте