одобрен

Обучени в обучения по поръчка

Уникален идентификатор:  e418473a-505a-435c-bcbd-fa91e02c6e9d

Описание:

Обучени в обучения по поръчка

обучение професионално развитие

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-01-21 10:10:22
  • Създаден от: katya_topalova
  • Последна промяна: 2019-07-10 12:44:37
  • Последно променил: migrate_data

"Име на курса"

Общ брой заявили

Записани

Дипломирани

Групи

2018 - ОП-1 - Нови моменти в процеса по годишно докладване за състоянието на системите за финансово управление и контрол и вътрешен одит 28 28 28 1
2018 - ОП 2 - Работа с граждани с увреждания 201 201 141 4
2018 - ОП 3 - Приложение, придобиване и отчитане на патенти, лицензи и права за ползване на софтуерни продукти в бюджетните предприятия 25 25 25 1
2018 - ОП 4 - Structured Query Language (SQL) 42 42 41 4
2018 - ОП-5 - Подобряване на ефективността на администрацията при предоставяне на административни услуги чрез реинженеринг на работните процеси 93 93 93 3
2018 - ОП-6 - Контрол по спазване на Закона за държавния служител и подзаконовите актове по прилагането му 93 93 93 3
2018 - ОП 7 - Теория и практика на обучението 21 21 21 1
2018 - ОП 8 - Мотивация на служителите 32 32 27 1
2018 - ОП 9 - Екипна ефективност. Емоционална интелигентност 52 52 25 1
2018 - ОП 10 - Политики по човешките права и наследството на Холокоста, членството на България в МАВХ 38 38 32 1
2018 - ОП 11 - Изчислителен облак на анализ и визуализация на неструктирирани днни 8 8 8 1
2018 - ОП 12 - Публична реч и презентационни умения 31 31 28 1
2018 - ОП 13 - Служебно издаване на удостоверителни документи 28 28 28 1