одобрен

Регистър на договорите за отдаване под аренда на земеделски земи

Уникален идентификатор:  e451202e-9c9f-4c19-b913-138ae7cce2fb

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-10-06 17:07:11
  • Създаден от: jordanbedrinov
  • Последна промяна: 2019-10-06 17:07:11

№ по ред

Арендатор

Землище

№ на имота

Местност

НТП

Площ дка

Категория

Срок на действие

1 М. А. Малчева Врачеш /031024/ Остроша /нива/ /151,806/ V 19.09.2014г.-
Доп.споразумение §27 нов 031027 Ов.градина 146.588 19.09.2029г.
2 М. А. Малчева Врачеш 28012 „Остроша” нива 0,824 V 29.05.2015г.-
29.05.2025г.
3 М. А. Малчева Врачеш 28014 „Остроша” нива 1,396 V 29.05.2015г.-
29.05.2025г.
4 М. А. Малчева Врачеш 28015 „Остроша” нива 1,302 V 29.05.2015г.-
29.05.2025г.
5 М. А. Малчева Врачеш 28017 „Остроша” нива 1,573 V 29.05.2015г.-
29.05.2025г.
6 М. А.Малчева Врачеш 28021 „Остроша” нива 1,272 V 29.05.2015г.-
29.05.2025г.
7 М. А. Малчева Врачеш 28022 „Остроша” нива 1,863 V 29.05.2015г.-
29.05.2025г.
8 М. А. Малчева Врачеш 28025 „Остроша” нива 1,189 V 29.05.2015г.-
29.05.2025г.
9 М. А.Малчева Врачеш /028032/ „Остроша” нива /1,352/ V 29.05.2015г.-
Доп.споразумение §27 нов 028045 0.556 29.05.2025г.
10 М. А. Малчева Врачеш 28033 „Остроша” нива 1,151 V 29.05.2015г.-
29.05.2025г.
11 М. А. Малчева Врачеш /028034/ „Остроша” нива /9.913/ V 29.05.2015г.-
Доп.споразумение §27 нов 028047 8.844 29.05.2025г.
12 М. А. Малчева Врачеш 28035 „Остроша” нива 19,804 V 29.05.2015г.-
29.05.2025г.
13 М. А. Малчева Врачеш /028036/ „Остроша” нива /10,552/ V 29.05.2015г.-
Доп.споразумение §27 нов 028040 9.297 29.05.2025г.
14 М. А. Малчева Врачеш 28037 „Остроша” нива 0,625 V 29.05.2015г.-
29.05.2025г.
15 М. А. Малчева Врачеш 28038 „Остроша” нива 0,139 V 29.05.2015г.-
29.05.2025г.
16 М. А. Малчева Врачеш 31004 „Остроша” нива 1,112 V 29.05.2015г.-
29.05.2025г.
17 М.А. Малчева Врачеш 31010 „Остроша” нива 1,356 V 29.05.2015г.-
29.05.2025г.
18 М.А. Малчева Врачеш 31014 „Остроша” нива 3,181 V 29.05.2015г.-
29.05.2025г.
19 М. А. Малчева Врачеш 31015 „Остроша” нива 0,707 V 29.05.2015г.-
29.05.2025г.
20 М. А. Малчева Врачеш 31023 „Остроша” нива 0,948 V 29.05.2015г.-
29.05.2025г.
21 М. А. Малчева Врачеш 31035 „Остроша” нива 6,514 V 29.05.2015г.-
29.05.2025г.
22 М.А. Малчева Врачеш 32001 „Остроша” нива 0,193 V 29.05.2015г.-
29.05.2025г.
23 М. А. Малчева Врачеш 32002 „Остроша” нива 0,576 V 29.05.2015г.-
29.05.2025г.
24 М. А. Малчева Врачеш 32004 „Остроша” нива 0,397 V 29.05.2015г.-
29.05.2025г.
25 М. А. Малчева Врачеш 32007 „Остроша” нива 0,882 V 29.05.2015г.-
29.05.2025г.
26 М. А.Малчева Врачеш 33005 „Остроша” нива 1,715 V 29.05.2015г.-
29.05.2025г.
27 М. А. Малчева Врачеш 33006 „Остроша” нива 1,714 V 29.05.2015г.-
29.05.2025г.
28 М. А. Малчева Врачеш 33007 „Остроша” нива 2,437 V 29.05.2015г.-
29.05.2025г.
29 М. А. Малчева Врачеш 33008 „Остроша” нива 2,837 V 29.05.2015г.-
29.05.2025г.
30 М. А. Малчева Врачеш 34001 „Остроша” нива 2,314 V 29.05.2015г.-
29.05.2025г.
31 М. А. Малчева Врачеш 34007 „Остроша” нива 1,154 V 29.05.2015г.-
29.05.2025г.
32 М. А. Малчева Врачеш /034009/ „Остроша” нива /21,282/ V 29.05.2015г.-
Доп.споразумение §27 нов 034012 19.077 29.05.2025г.
33 „ВАЛ КОМЕРС ГРУП” ЕООД Ботевград 05815.17.57 „Сухо ливаде” нива 9,140 V 23.07.2015г.-23.07.2025г.
34 „ВАЛ КОМЕРС ГРУП” ЕООД Ботевград 05815.17.55 „Медвен” нива 2,133 V 23.07.2015г.-23.07.2025г.
35 „ВАЛ КОМЕРС ГРУП” ЕООД Ботевград 05815.17.54 „Медвен” изоставено трайно насаждение 5,663 IX 23.07.2015г.-23.07.2025г.
36 „ВАЛ КОМЕРС ГРУП” ЕООД Ботевград 05815.17.52 „Медвен” изоставено трайно насаждение 3,553 IX 23.07.2015г.-23.07.2025г.
37 „ВАЛ КОМЕРС ГРУП” ЕООД Ботевград 05815.17.51 „Медвен” нива 2,508 V 23.07.2015г.-23.07.2025г.
38 „ВАЛ КОМЕРС ГРУП” ЕООД Ботевград 05815.17.5 „Медвен” нива 7,322 V 23.07.2015г.-23.07.2025г.
39 „ВАЛ КОМЕРС ГРУП” ЕООД Ботевград 05815.17.6 „Медвен” нива 10,530 V 23.07.2015г.-23.07.2025г.
40 „ВАЛ КОМЕРС ГРУП” ЕООД Ботевград 05815.17.3 „Медвен” нива 6,883 IX 23.07.2015г.-23.07.2025г.
41 „ДИКАТТО” ЕООД Ботевград 05815.6.158 „Бърцето” изоставено трайно насаждение 53,728 X 15.11.2016г-
01.10.2026г
42 „ДИКАТТО” ЕООД Ботевград 05815.6.8 „Плюскач” нива 6,310 VI 15.11.2016г-
01.10.2026г
43 Д. Б.И.-Мирчева Боженица 46004 Конарника нива 7.798 VIII 24.03.2017г-
25.10.2017г.
44 Д. Б. И.-Мирчева Боженица 46060 Конарника нива 8.234 VIII 24.03.2017г-
25.10.2017г.
45 ИНФОМЕТЕОР ЕООД Трудовец 38 - мочурище 29.691 VIII 26.01.2018г-
26.01.2033г.