одобрен

SEBRA-MF-2020-06-29

Уникален идентификатор:  e45960c1-7b2d-4929-9efd-d0777aa741b4

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-30 12:46:22
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-06-30 12:46:22

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 29.06.2020 - 29.06.2020

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 34 110880.99
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 222.78
10 xxxx Издръжка 155 767819.86
18 xxxx Други разходи 1 7248.12
88 xxxx Средства на разпореждане 4 15127.65
90 xxxx Възстановени приходи 1 35.8
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 4 0
Общо:  201 901335.2
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2 0
Общо:  2 0
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 210092.87
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2 0
Общо:  9 210092.87
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 45 37618.44
Общо:  45 37618.44
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8 8078.47
10 xxxx Издръжка 97 446922.73
88 xxxx Средства на разпореждане 1 20
90 xxxx Възстановени приходи 1 35.8
Общо:  107 455057
Агенция по обществени поръчки ( 0100200002 ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 26 102802.52
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 222.78
10 xxxx Издръжка 6 73185.82
18 xxxx Други разходи 1 7248.12
88 xxxx Средства на разпореждане 3 15107.65
Общо:  38 198566.89