одобрен

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение

Уникален идентификатор:  e45e36b1-f126-4ed8-84c4-7df553ca50b2

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2019-03-19 14:53:05
  • Създаден от: veselin_zlatev
  • Последна промяна: 2019-03-19 14:53:05