одобрен

24.03.2020 г. - Данни за периода от 00:00 часа до 24:00 часа

Уникален идентификатор:  e468b36c-b256-4ce8-a0ec-c511b850f8c4

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-26 16:03:55
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2020-03-26 16:03:55

Населено място / Пункт

SO2

NO2

ФПЧ10

CO

O3

ПС за СЧН ПС за СДН ПС за СЧН ПС за СДН 8ч норма ПИН
350.0 µg/m3 125.0 µg/m3 200.0 µg/m3 50.0 µg/m3 10.0 mg/m3 180.0 µg/m3
Видин 2 1.52