одобрен

Списък на училища и детски градини на територията на община Грамада

Уникален идентификатор:  e4758bdd-f75b-4742-9b83-9c32fa55d1b4

образование

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-29 10:54:50
  • Създаден от: tsetsa_tsekova
  • Последна промяна: 2019-11-29 10:54:50

Списък на училища и детски градини в община Грамада

Област Община Населено място Име на институцията адрес на институцията
Видин Грамада гр.Грамада ДГ"Тодор Титоренков" пл."Мико Нинов"№ 7
Видин Грамада гр.Грамада СУ"Христо Ботев" ул."Ангел Мишев"№ 1