одобрен

Списък на училища, детски градини и обслужващи звена в Община Мирково

Уникален идентификатор:  e4b2764a-0440-4239-a70a-3942b3916086

списък

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2017-10-03 14:39:49
  • Създаден от: blaga_valcheva
  • Последна промяна: 2019-07-10 13:19:34
  • Последно променил: migrate_data
СПИСЪК

НА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНААктуален към 30.09.2017 г.

ПО
РЕД
НАИМЕНОВАНИЕ АДРЕС ДИРЕКТОР КОНТАКТИ
1 2 3 4 5
1.
Основно училище
„Георги Бенковски“
ул. „Кирил и Методий “ № 1 ,
с. Мирково, пк 2086,
общ. Мирково, обл. Софийска
Марианна Стефанова
Горгорова
Тел.: 07182/89 99
E-mail : ou_mirkovo@abv.bg
2.
Детска градина
„Дора Габе“
ул. „Червен камък “ № 2 ,
с. Мирково, пк 2086,
общ. Мирково, обл. Софийска
Пепа Николова Узунова Тел.: 07182/22 66
E-mail : odzmirkovo@abv.bg