одобрен

SEBRA-MF-2020-03-17

Уникален идентификатор:  e4c19627-7187-4824-a2a9-25502b967b7d

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-19 12:44:26
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-03-19 12:44:26

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 17.03.2020 - 17.03.2020

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 81.48
10 xxxx Издръжка 151 179260.7
Общо:  154 179342.18
По бюджетни организации
А-я за държавна финансова инспекция ( 010002**** ) Период: 17.03.2020 - 17.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 29 4841.07
Общо:  29 4841.07
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 17.03.2020 - 17.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 31 21313.65
Общо:  31 21313.65
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 17.03.2020 - 17.03.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 81.48
10 xxxx Издръжка 89 152912.98
Общо:  92 152994.46
НКЖФ ( 0100140006 ) Период: 17.03.2020 - 17.03.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 193
Общо:  2 193