Набор от данни:  Регистър на язовирите

одобрен

Регистър на язовирите

Уникален идентификатор:  e4eb4013-f5fb-46e2-98c3-47d39a1b4807

язовири

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-12 15:04:11
  • Създаден от: todor_marinov_tonkov
  • Последна промяна: 2019-06-12 15:04:11

№ по ред

име на язовира

име на река

поречие

населено място

собственост

ползвател

обем - мил.м3

залята площ - дка.

тип на стената

височина на стената - м

кота корона - м

дължина корона - м

преливник - тип

пропуск. способност - м³/сек.

основен изпускател - диаметър

пропуск. способност - м³/сек.

Забележка

1 Язовир „Върбанова чешма“ Язовир „Костимял-1“ Лясковец публична общинска собственост 0.025 39.532 5 80 земнонасипен праг Ф -200 не е в експлоатация
2 Язовир „Джамова чешма“ Лясковец публична общинска собственост "Ивакод" ЕООД 0.25 22.71 Земнонасипна 3.60 140.75 102 широк праг Ф- 200 частично работоспособно състояние
3 Язовир „Костимял-1“ Лясковец публична общинска собственост ЕТ „Лъки“ - Христо Христов 0.12 34.09 Земнонасипна 12 215 180 широк праг Ф-300 изправно техническо състояние
4 Язовир „Костимял-2“ Лясковец публична общинска собственост ЕТ „Станислав Стойнев“ 0.12 22.37 Земнонасипна 12 202 120 земен 17 Ф-400 изправно техническо състояние
5 Язовир „Балтей“ Лясковец публична общинска собственост 27.082 не е в есплоатация
6 Язовир „Сухи дол“ Лясковец публична общинска собственост 0.03 15.028 Земнонасипна земнонасипен праг неизправен-неработоспособен
7 Язовир „Честово“ (2 бр. водоеми) Лясковец публична общинска собственост ЕТ "Белинда" - Белян Илиев 0.07 и 0.04 7.298 земнонасипна 2 117.40 65.19 и 36.70 земнонасипен праг Ф-200; Ф-160 изправно техническо състояние
8 Язовир „Пометка“ с. Добри дял публична общинска собственост 1.310 не е в експлоатация
9 Язовир "Дерменкара" с. Добри дял публична общинска собственост 14.466 не е в експлоатация
10 Язовир "Мерата" с. Добри дял публична общинска собственост 15.554 не е в експлоатация
11 Язовир „Пехчана“ гр. Лясковиц и с. Добри дял публична общинска собственост 2.2 429.04 Земнонасипна 10 109 430 Бетонов "практически профил" Ф-400 изправно техническо състояние
12 Язовир „Черни мост“ с. Мерданя и с. Драгижево публична общинска собственост ЕТ "Додуров - Цани Додуров" 1.2 282 Земнонасипна 11 151 320 земен 2 броя с Ф-300 и Ф-800 изправно техническо състояние
13 Язовир „Слона“ с. Драгижево публична общинска собственост 8.273 не е в ескплоатация
14 Язовир „Петков дол“ с. Драгижево публична общинска собственост 0.10 48.556 Земнонасипна 8 160 земнонасипен праг Ф-400 неизправен-неработоспособен