одобрен

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.

Уникален идентификатор:  e52becd0-f146-4cd2-895d-9e0aded10e7f

Описание:

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.

бюджет русе

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-05-21 17:08:51
  • Създаден от: v.danev
  • Последна промяна: 2020-05-21 17:08:51
Няма информация за показване