одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация - Април 2020

Уникален идентификатор:  e534eac4-dcd5-446f-aed2-d194f6301fdc

достъп заявления информация

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-04-30 15:36:34
  • Последна промяна: 2020-04-30 15:36:34

РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Регистрационен индекс Дата на заявяване Предмет Заявител Дата на отговора/решението Забележка
ПИСМЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ
РД-44-261 04.08.2017 г. стратегии и планове за развитие на местната общност Асоциация "Прозрачност без граници" Решение № 19/18.08.2017 г. информацията е предоставена
РД-44-256-5 11.08.2017 г. работен проект на площадките пред ж.бл. "Ураган" Ваня Беновска Решение № 21/25.08.2017 г. информацията е предоставена
РД-44-261-2 14.08.2017 г. административен капацитет за предоставяне на услуги Асоциация "Прозрачност без граници" Решение № 23/25.08.2017 г. информацията е предоставена
РД-44-262-1 14.08.2017 г. копие от протокол към № РД-10-852/30.05.2017 г. Иван Чолаков Решение №24/31.08.2017 г. изпратено писмо за уточняване на искането на 16.08.2017 г.
РД-44-187-5 15.08.2017 г. копие от протокол от 10.02.2014 г. Димитър Димитров Решение № 20/23.08.2017 г. отказ за предоставяне на информация по реда ЗДОИ
РД-44-263-1 25.08.2017 г. информация за язовир "Николаево-2" Ивайло Арнаудов Решение № 22/28.08.2017 г. информацията е предоставена
РД-44-264-1 15.09.2017 г. информация относно изпълнителят на дейностите по НП"ЕЕМЖС" за блок 42 в к-с Сторгозия, Плевен и лицата , упражняващи контрол по договора Християна Георгиева Решение №25/29.09.2017 г. информацията е предоставена
РД-44-265-1 21.09.2017 г. информация относно синхронизация на времетраенето на червен и зелен сигнал на светофарната уредба ва кръстовището на ул. Ал. Стамболийски и ул. Дойран в гр. Плевен Пламен Боровски Решение №27/05.10.2017 г. информацията е предоставена
РД-44-266-1 13.12.2017 г. информация за броя на сключените трудови и граждански договори от Община Плевен и размери на възнаграждения Сдружение с нестопанска цел "Съюз за България" Решение № 29/28.12.2017 г. информацията е предоставена
РД-44-267-1 14.12.2017 г. преписи от извършени проверки и решенията за жилищна сграда на ул. Калоян №1 в гр. Плевен Добрин Христов Решение № 28/22.12.2017 г. информацията е предоставена
РД-44-268-1 26.01.2018 г. информация за извършена проверк в ОДЗ " Трети март" Плевен Милчо Митев Решение № РД-02/09.02.2018 г. информацията е предоставена
РД-44-247-1 29.01.2018 г. информация и ксерокопия на отчетните доклади за 2017 г. на читалищата на територията на Община Плевен Ивайло Атанасов - Председател на НЧ "Съгласие 1869" гр. Плевен Решение № РД-04/09.02.2018 г. информацията е предоставена
РД-44-97-1 01.02.2018 г. препратено по компетентност от Областен управител на Област Плевен - Владислава Тричкова информация за броя на Центровете за настаняване от семеен тип на територията на общината и условията за назначаване на персонал Решение № РД-03/09.02.2018 г. информацията е предоставена
РД-44-100-1 09.02.2018 г. отчет за постъпилите заявления по ЗДОИ за 2017 г. Диана Банчева - Фондация "Програма достъп до информация" Решение № 05 /13.02.2018 г. информацията е предоставена
РД-44-268-1 22.02.2018 г. Информация за извършена проверка в ДГ "Трети март" - Плевен Милчо Митев Решение № 07 / 28.03.2018 г. информацията е предоставена
РД-44-250-1 07.03.2018 г. Копия от документи отчет на НЧ "Съгласие-1869 г." Народно читалище "Ракитин" - Чавдар Луканов Решение № 06 / 20.03.2018 г. информацията е предоставена
РД-44-247-2 28.03.2018 г. Копия от документи и проектни предложения НЧ "Съгласие 1869" Ивайло Атанасов Решение № 08 / 18.04.2018 г. информацията е предоставена
РД-28-1 05.04.2018 г. Изграждане на детска площадка на ул. "Г.Кочев" Ваня Беновска Решение № 09 / 19.04.2018 г. изпратено по ел.поща
РД-44-268-1 20.04.2018 г. Информация за извършени проверки в ДГ "Трети март" - Плевен Милчо Митев Решение № 11 / 04.05.2018 г. информацията е предоставена
РД-28-3 23.04.2018 г. Законно и незаконно строителство на ул. "Цар Калоян" Иван Маринов Решение № 12 / 08.05.2018 г. изпратено по ел.поща
РД-28-4 24.04.2018 г. Информация относно таксиметровия превоз на територията на общ. Плевен за 2017 и 2018 г. СНЦ "Синдикален съюз СИЛА" Решение № 10 / 02.05.2018 г. изпратено по ел.поща
РД-28-5 02.05.2018 г. Информация относно броя на служителите в Панорама "Плевенска епопея 1877", сключени договори за ремонтни дейности и договори за охранителна дейност Ванин Нейков Решение № 13 / 10.05.2018 г. информацията е предоставена
РД-28-6 10.05.2018 г. Информация относно договори за снегопочистване и опесъчаване на гр. Славяново Бойко Гаргов Решение № 15 / 07.06.2018 г. изпратено по ел.поща
РД-28-7 14.05.2018 г. Информация за фирмите, които са участвали в обществените поръчки за доставка на брашно и хляб Федерация на потребителите в България Решение № 14 / 22.05.2018 г. изпратено по ел.поща
РД-28-8 18.05.2018 г. Информация относно мобилните услуги на Община Плевен за периода 2015-2017 г. Христо Гешов Решение № 21 / 20.07.2018 г. оставено без разглеждане
РД-28-9 29.05.2018 г. Информация относно издадени документи за поставена бариера в поземлен имот до сграда на ул. "Вардар" № 5 - гр.Плевен Милен Илиев Решение № 19 / 12.07.2018 г. оставено без разглеждане
РД-28-10 04.06.2018 г. Издадена карта за паркиране на хора с трайни увреждания Драгомир Пастухов Решение № 16 / 21.06.2018 г. оставено без разглеждане
РД-28-11 12.06.2018 г. Информация относно договори за охрана на РВИМ, отчети и други документи Иван Иванов Решение № 22 / 24.07.2018 г. оставено без разглеждане
РД-28-12 22.06.2018 г. Копие на АУАН от 11.06.2018 г. и други писмени доказателства относно собственика на животно, извършило нападение Иван Малкодански Решение № 17 / 29.06.2018 г. оставено без разглеждане
ОС-67 27.06.2018 г. Протокол от заседание на Експертната комисия Ивайло Атанасов - Председател на НЧ "Съгласие 1869" гр. Плевен Решение № 18 / 04.07.2018 г. информацията е предоставена
РД-28-13 05.07.2018 г. Информация относно обществените обсъждания Ангел Стефанов Решение № 20 / 19.07.2018 г. информацията е предоставена
РД-28-14 16.07.2018 г. Информация относно договори за информационно обслужване Фондация "Антикорупционен фонд" Решение № 23 / 30.07.2018 г. информацията е предоставена
РД-28-16 07.08.2018 г. Предоставяни ли са полски пътища-общинска собственост на земеделски производители Валентин Георгиев - Председател на СЛРД - Плевен Решение № 24 / 16.08.2018 г. информацията е предоставена
РД-28-17 20.08.2018 г. Информация относно разрешение за строеж, констативен акт за незаконност на постройка и други документи Веселин Ганев Решение № 26 / 10.10.2018 г. оставено без разглеждане
РД-28-18 21.08.2018 г. Предоставяне на договор за превоз на пътници по линията Славяново - Плевен Антоанета Стоенчева Решение № 25 / 12.09.2018 г. изпратено по ел.поща
РД-28-19 21.08.2018 г. Предоставяне на копие от отговор по уведомление Йорданка Ангелова Решение № 27 / 10.10.2018 г. оставено без разглеждане
РД-28-20 12.09.2018 г. Информация относно разрешение за строеж, констативен акт за незаконност на постройка и други документи Веселин Ганев Решение № 29 / 19.10.2018 г. оставено без разглеждане
РД-28-21 05.10.2018 г. Информация относно сключените договори за охрана на РВИМ - Плевен, годишният бюджет и отчета на РВИМ и др. Иван Иванов Решение № 33 / 28.11.2018 г. информацията е предоставена
РД-28-22 08.10.2018 г. Информация относно броя на работещите служители-пенсионери Ивелин Стефанов Решение № 28 / 17.10.2018 г. информацията е предоставена
РД-28-23 12.10.2018 г. Информация относно проверка за спазване на хигиенните норми в ОДЗ "Трети март" гр. Плевен Милчо Митев Решение № 30 / 23.10.2018 г. информацията е предоставена
РД-28-24 16.10.2018 г. Копие от Протокол - Приложение № 4 към чл. 13 от Наредба № 28 на Общински съвет - Плевен Виолета Костадинова Решение № 09 / 20.03.2019 г. оставено без разглеждане
РД-28-25 30.10.2018 г. Информация за служебните GSM карти и апарати на служителите в ОДЗ "Трети март" гр. Плевен Милчо Митев Решение № 31 / 07.11.2018 г. информацията е предоставена
РД-28-25 09.11.2018 г. Информация за служебните GSM карти и апарати на служителите в ОДЗ "Трети март" гр. Плевен Милчо Митев Решение № 32 / 22.11.2018 г. отказ за предоставяне на информация по реда ЗДОИ
РД-28-26 21.11.2018 г. Копие на преписка, свързана с административното производство по издаването на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж в гр. Плевен, ул. "П.Р.Славейков" 35 Красимир Кръстев Решение № 06 / 20.02.2019 г. оставено без разглеждане
РД-28-27 30.11.2018 г. Копие от документите към уведомление за промяна в управлението на етажна собственост с адрес: Блок № 7, ж.к. "Мара Денчева" гр. Плевен Надка Цветанова Решение № 03/23.01.2019 г. оставено без разглеждане
РД-28-28 07.12.2018 г. Копие на хартиен носител на всички документи определящи правото на собственост на изградени ВиК мрежи в ПИ 56722.666.1056, а по ПУП ПР на гр. Плевен от ОТ 249 до ОТ 291, кв. 425, кв. 447 Калин Маринов Решение № 10/20.03.2019 г. оставено без разглеждане
РД-28-29 12.12.2018 г. Проектно техническата документация на общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура /газоразпределителна мрежа/, проектантски фирми и имена на проектанти на етап 26 гр. Плевен ул. Владимир Вазов № 27 и Заповед № РД-12-351/17.07.2018 г. Васил Василев Решение № 04/ 23.01.2019 г. изпратено по ел.поща
РД-28-1 03.01.2019 г. Информация относно кабелни съобщителни линии и прилежащите им инфраструктурни съоръжения Страхил Тодоров Решение № 01/ 17.01.2019 г. информацията е предоставена
РД-28-2 04.01.2019 г. Информация за инвалидно паркомясто на адрес: ул. "Панайот Волов" № 7 Доника Иванова Решение № 02/ 17.01.2019 г. информацията е предоставена
РД-28-29 09.01.2019 г. Информация относно техническата инфраструктура на адрес: ул. "Ген Владимир Вазов" № 27 и Заповед № РД-12-351/17.07.2018 г. Васил Василев Решение № 04/ 23.01.2019 г. изпратено по ел.поща
РД-28-3 16.01.2019 г. Информация относно отчетните доклади на читалищата на територията на гр. Плевен за 2018 г. Ивайло Атанасов Решение № 05/ 29.01.2019 г. информацията е предоставена
РД-28-4 21.02.2019 г. Информация за разполагането и дейността на временни сергии и увеселителни съоръжения от типа на батути, въртележки, стрелбища на територията на гр. Славяново за годините 2016, 2017, 2018 Бойко Гаргов Решение № 08 / 07.03.2019 г. информацията е предоставена
РД-28-6 27.02.2019 г. отчет за постъпилите заявления по ЗДОИ за 2018 г. Диана Банчева - Фондация "Програма достъп до информация" Решение № 07 / 06.03.2019 г. изпратено по ел.поща
РД-28-7 07.03.2019 г. Информация относно разпределение на държавната субсидия за народните читалища за 2019 г. Ивайло Петров Решение № 13 / 09.04.2019 г. информацията е предоставена
РД-28-8 12.03.2019 г. Информация относно регистирирано сдружение на етажната собственост на адрес ж.к. "Дружба" бл. 411А вх. Д гр. Плевен Бойко Първанов Решение № 11 / 22.03.2019 г. изпратено по ел.поща
РД-28-9 18.03.2019 г. Информация относно общата стойност на неплатените задължения за данък върху недвижимите имоти от 2008 до 2018 г. и за такса върху битовите отпадъци от 2008 до 2018 г. за имоти собственост на различните религиозни структури на територията на Община Плевен Гергана Гайдарова Решение № 12 / 22.03.2019 г. изпратено по ел.поща
РД-28-10 11.04.2019 г. Информация относно размера на избрани данъци и такси в Община Плевен Фондация "Институт за пазарна икономика" Решение № 14 / 23.04.2019 г. изпратено по ел.поща
РД-28-11 23.04.2019 г. Информация за заповедта за назначаване на настощия състав на общинския експертен съвет по устройство на територията на община Плевен и Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от общината Камара на архитектите в България Решение № 15 / 02.05.2019 г. изпратено по ел.поща
РД-28-12 30.04.2019 г. Информация за безстопанствените кучета на територията на Община Плевен Николай Добрев Решение № 18 / 16.05.2019 г. изпратено по ел.поща
РД-28-13 30.04.2019 г. Информация за въздушни кабелни мрежи и стълбове Страхил Тодоров Решение № 21 / 23.05.2019 г. изпратено по ел.поща
РД-28-14 02.05.2019 г. Информация свързана с дейността на община Плевен, регламентирана в Закона за авторкоското право и сродните му права Момчил Даскалов Решение № 17 / 14.05.2019 г. информацията е предоставена
РД-44-170-2, адм. дело № 161/2019 г. АС-Плевен 11.11.2014 г. Информация за реда, по който е назначен на определена длъжност служител в Община Плевен Страхил Тодоров Решение № 16 / 13.05.2019 г. изпратено по ел.поща
РД-28-15 13.05.2019 г. Информация отнасяща се за санкционирането на граждани от общински служители по реда на ЗДвП и Наредбата за организация на движението на ОбС Андон Георгиев Решение № 19 / 22.05.2019 г. изпратено по ел.поща
РД-28-16 20.05.2019 г. Информация свързана с дейността на община Плевен, регламентирана в Закона за авторкоското право и сродните му права Кремена Йосифова Решение № 20 / 22.05.2019 г. изпратено по ел.поща
РД-28-17 05.06.2019 г. Копие от Жалба във връзка с преустройство на сграда Валери Йончев Решение № 25 / 23.07.2019 г. оставено без разглеждане
РД-28-18 04.06.2019 г. Информация относно вписването, респективно и отписването от настоящия адрес на гражданите Атанас Русев Решение № 22 / 13.06.2019 г. информацията е предоставена
РД-28-19 10.06.2019 г. Информация относно договори за информационно обслужване от страна на Община Плевен от 2018 г. - май 2019 г. Фондация "Антикорупционен фонд" Решение № 23 / 24.06.2019 г. изпратено по ел.поща
РД-28-20 11.06.2019 г. Информация относно разполагането и дейността на временни сергии и увеселителни съоръжения на територията на гр. Славяново януари - май 2019 г. Бойко Гаргов Решение № 24 / 25.06.2019 г. изпратено по ел.поща
РД-28-21 23.07.2019 г. Информация за изграден уличен водопровод и улична канализация, попадащи в ПИ 56722.666.1056 по КККР на гр. Плевен Калин Маринов Решение № 27 / 15.08.2019 г. информацията е предоставена
РД-28-22 24.07.2019 г. Копие от договор за наем за плувен басейн ул. "Иван Вазов" № 46 гр. Плевен Сдружение плувен клуб Инвиктус Решение № 34 / 18.11.2019 г. оставено без разглеждане
РД-28-23 31.07.2019 г. Копия на договор за приватизация и правен анализ изготвен преди приватизиционната продажба Цветан Танев Изпратено по компетентност на Министерство на икономиката на 01.08.2019 г.
РД-28-24 02.08.2019 г. Копия от проект, обратна разписка и нотариално заверено съгласие Валери Спасов Марияна Спасова Решение № 26 / 06.08.2019 г. отказ за предоставяне на информация по реда на ЗДОИ
РД-28-25 13.08.2019 г. Информация относно броя на работещите социални работници и други специалисти в общината, степен на образование и образователна квалификация за последните три години Наталия Христова - Михайлова Решение № 28 / 23.08.2019 г. изпратено по ел.поща
РД-28-26 19.8.2019 г. Информация относно изготвяне на ПУП - 6223 и 6224, архитектурен подробен план Верка Симеонова Решение № 30 / 27.09.2019 г. отказ за предоставяне на информация по реда на ЗДОИ
РД-28-27 26.8.2019 г. Два броя писма до гл. архитект на Община Плевен и 2 броя отговори на гл. архитект на Община Плевен Любомир Маринов Решение № 32 / 16.10.2019 г. оставено без разглеждане
РД-28-28 04.09.2019 г. Информация относно изпълнението на бюджета на кметство с. Дисевица за 2016, 2017, 2018 и първото полугодие на 2019 г. Георги Велков Решение № 29 / 25.09.2019 г. информацията е предоставена
РД-28-29 /ТСУ-94А-7569-1/12.09.2019 г./ 12.09.2019 г. Информация в дигитален формат на новия градски план след ремонта на централна градска част Андрей Христов Решение № 31 / 27.09.2019 г. отказ за предоставяне на информация по реда на ЗДОИ
РД-28-30 07.10.2019 г. Заверено копие от жалба и заверено копие от писмо на началника на РО "НСК" Плевен Виолета Костадинова Решение № 33 / 16.10.2019 г. отказ за предоставяне на информация по реда на ЗДОИ
РД-28-31 27.11.2019 г. Информация относно броя работещи служители придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и освободените такива съгласно КТ и ЗДСл в Община Плевен Емил Гергушки Решение № 35 / 04.12.2019 г. информацията е предоставена
РД-28-32 29.11.2019 г. Информация относоно отчетни данни по ЕБК за изпъленението на бюджета за периода 01.01.2019 г. - 31.10.2019 г. на Северняшки ансамбъл - Плевен, РИМ - Плевен и РВИМ - Плевен и обща численост на персонала Янчо Андонов Решение № 36 / 12.12.2019 г. информацията е предоставена
РД-28-33 23.12.2019 г. Информация относно броя дела по които Община Плевен е била ответник и е била осъдена да заплати обезщетение за всяка от годините в периода 2009-2018 г. Борислав Симпличев Решение № 01 / 31.01.2020 г. информацията е предоставена
РД-28-1 16.01.2020 г. Информация относно договори за абонаментно правно обслужване с адвокати и адвокатски дружества през периода 2016 - 2019 г. Момчил Ангелов Решение № 04 / 11.02.2020 г. информацията е предоставена
РД-28-2 20.01.2020 г. Информация относно отчетните доклади на читалищата на територията на гр. Плевен за 2019 г. Ивайло Атанасов Решение № 02 / 31.01.2020 г. информацията е предоставена
РД-28-3 22.01.2020 г. Информация относно проекта за бюджет на Община Плевен за 2020 г. за дейност "Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детската градина" и за дейност " Здравен кабинет в детските градини и училища" Янчо Андонов Решение № 03 / 31.01.2020 г. информацията е предоставена
РД-28-4 23.01.2020 г. Информация относно сключен договор между Александър Ванков и Община Плевен за общинския басейн. Петя Трендафилова
РД-28-5 17.02.2020 г. Информация относно помещенията ползвани от политическите партии - частна държавна собственост Тошко Хаджитодоров Решение № 05 / 27.02.2020 г. информацията е предоставена
РД-28-7 27.02.2020 г. Информация относно генералния план за организация на движението на територията на Община Плевен Петя Петрова Решение № 06 / 09.03.2020 г. информацията е предоставена
РД-28-8 04.03.2020 г. Информация относно наличието и характеристиките на зелени покриви и зелени стени на територията на общината и наредба за изграждане и опазване на зелената система Мириям Божилова Решение № 07 / 17.03.2020 г. информацията е предоставена
РД-28-9 11.03.2020 г. Информация относно категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Община Плевен Диана Банчева - Фондация "Програма достъп до информация" Решение № 08 / 20.03.2020 г. информацията е предоставена
УСТНИ ЗАПИТВАНИЯ
100 01.08.2017 г. ремонт на ул. "Бузлуджа" Цветелин Иванов 01.08.2017 г. информацията е предоставена
101 01.08.2017 г. почистване на детска площадка в парк "Кайлъка" Зоя Савова 01.08.2017 г. информацията е предоставена
102 03.08.2017 г. текущи ремонти в междублоковите пространства в ж.к. "Сторгозия" Българско национално радио Латинка Светозарова 03.08.2017 г. информацията е предоставена
103 03.08.2017 г. програма на моторокфест в Плевен Българско национално радио Латинка Светозарова 03.08.2017 г. информацията е предоставена
104 08.08.2017 г. нова транспортна схема на Община Плевен Българско национално радио Латинка Светозарова 11.08.2017 г. информацията е предоставена
105 07.08.2017 г. проблеми, свързани с етажната собственост Павлина Качанска 07.08.2017 г. информацията е предоставена
106 16.08.2017 г. инцидент с пропаднал кон в улична шахта Българско национално радио Латинка Светозарова 16.08.2017 г. информацията е предоставена
107 16.08.2017 г. текущи улични ремонти Българско национално радио Латинка Светозарова 16.08.2017 г. информацията е предоставена
108 24.08.2017 г. Инициатива "Аз събуждам България" в Плевен Българско национално радио Латинка Светозарова 24.08.2017 г. информацията е предоставена
109 29.08.2017 г. Ремонт на общинската пътна мрежа Българско национално радио Латинка Светозарова 31.08.2017 г. информацията е предоставена
110 29.08.2017 г. Резултати от среща между Кмета на Община Плевен и Областния управител на Плевен по повод по-доброто стопанисване на парк "Кайлъка" Българско национално радио Латинка Светозарова 29.08.2017 г. информацията е предоставена
111 01.09.2017 г. Домакинството на Плевен на полуетап от Международната колоездачна обиколка на Блъгария Общински медиен център Николай Стоев 01.09.2017 г. информацията е предоставена
112 07.09.2017 г. Ремонт на зала "Балканстрой" Плевен днес Даниела Дочева 09.09.2017 г. информацията е предоставена
113 07.09.2017 г. Ремонт на Конферентна зала на ул. "Д.Константинов" № 25 Плевен днес Даниела Дочева 09.09.2017 г. информацията е предоставена
114 13.09.2017 г. Интервю с Илияна Иванова - директор на ДГ "Приказен свят" относно проблеми в детското заведение в резултата на некачествено строителство ТВ СКАТ Правдолюба Маринова 20.09.2017 г. информацията е предоставена
115 19.09.2017 г. Работна среща в РИОСВ с участието на заместник-кмета Тодор Еленков във връзка с незаконните автоморги БНР Латинка Светозарова 21.09.2017 г. информацията е предоставена
116 21.09.2017 г. Осигуряване на консумативи за занимания в детските градини Йорданка Йорданова гражданка 21.09.2017 г. информацията е предоставена
117 21.09.2017 г. Честване на Деня на независимостта ТВ Зетра Ирена Николова ОМЦ Иван Кръстев 21.09.2017 г. информацията е предоставена
118 21.09.2017 г. Връчване на купата на победителите в Баскетболния турнир "Плевен" БНР Латинка Светозарова 21.09.2017 г. информацията е предоставена
119 25.09.2017 г. Обществена поръчка за охрана на гробищни паркове Инфо Плевен Антоанета Костова 25.09.2017 г. информацията е предоставена
120 25.09.2017 г. Сигнал от таксиметров шофьор за недостатъчен брой таксистоянки в Плевен БНР Латинка Светозарова 29.09.2017 г. информацията е предоставена
121 10.10.2017 г. Съдбата на разрушаваща се сграда, паметник на културата, срещу зала "К.Попова" Плевен днес Даниела Дочева 12.10.2017 г. информацията е предоставена
122 11.10.2017 г. Съществува ли Общински фонд за финансиране на обществено значими дейности Плевен днес Даниела Дочева 11.10.2017 г. информацията е предоставена
123 13.10.2017 г. Съдбата на сградата на бившата Кръвна банка в Плевен Плевен днес Даниела Дочева 15.10.2017 г. информацията е предоставена
124 18.10.2017 г. Поддръжка на гроба на Димитър Костантинов Плевен днес Даниела Дочева 18.10.2017 г. информацията е предоставена
125 20.10.2017 г. Програма за честване на 140 год. от Плевенската епопея ТВ Дестинация БГ 20.10.2017 г. информацията е предоставена
126 23.11.2017 г. Ремонтите на бул. "Скобелев", Параклис мавзолей "Св.Георги Победоносец" и къща музей "Цар Освободител" БНР Латинка Светозарова 23.11.2017 г. информацията е предоставена
127 27.11.2017 г. Готовността на Община Плевен за реакция при зимни условия БНР Латинка Светозарова 27.11.2017 г. информацията е предоставена
128 27.11.2017 г. Програмата за честване на 140 год. от Плевенската епопея (за сутрешен блок) БНТ 2 27.11.2017 г. информацията е предоставена
129 05.12.2017 г. Колко фиданки ще се посадят в Гората на свободата Плевен днес Даниела Дочева 05.12.2017 г. информацията е предоставена
130 06.12.2017 г. Програмата за честване на 140 год. от Плевенската епопея (за следобеден блок) БНТ 2 06.12.2017 г. информацията е предоставена
131 08.12.2017 г. Делегации от побратимени градове, които ще пристигнат за честването на 140 год. от Плевенската епопея БНР Латинка Светозарова 08.12.2017 г. информацията е предоставена
132 08.12.2017 г. Сценарий за тържествената заря проверка на 10.12. БНР Латинка Светозарова 08.12.2017 г. информацията е предоставена
133 08.12.2017 г. Гости на тържествата за 10.12. Инфо Плевен Антоанета Костова 08.12.2017 г. информацията е предоставена
134 08.12.2017 г. Участие на Президента Румен Радев в тържествената заря проверка на 10.12. ТВ СКАТ Правда Маринова 08.12.2017 г. информацията е предоставена
135 08.12.2017 г. Старт на кампанията "Кардиологична грижа за дълъг и пълноценен живот" ТВ Зетра Ирена Николова 08.12.2017 г. информацията е предоставена
136 08.12.2017 г. Интервю с Кмета Георг Спартански относно големите инфраструктурни проекти в Плевен В. Капитал Силвия Златкова 10.12.2017 г. информацията е предоставена
137 09.12.2017 г. Митрополити, които ще отслужат панихида на 10.12. ТВ Зетра Ирена Николова 09.12.2017 г. информацията е предоставена
138 15.12.2017 г. Церемония за Бизнесмен и Инвеститор на годината Плевен днес Даниела Дочева 17.12.2017 г. информацията е предоставена
139 18.12.2017 г. Церемония Спортист на годината Плевен днес Даниела Дочева 18.12.2017 г. информацията е предоставена
140 19.12.2017 г. Спектакъла "На мегдана" на Северняшкия ансамбъл Плевен днес Даниела Дочева 21.12.2017 г. информацията е предоставена
141 21.12.2017 г. Телефонен номер, на който се подават сигнали за бездомници Плевен днес Даниела Дочева 21.12.2017 г. информацията е предоставена
1 02.01.2018 г. Мерки за ремонт на дупка на кръстовището на ул. "Цар Самуил" и "Ал. Стамболийски" Живко Стоянов - Гражданин чрез Фейсбук страницата на Община Плевен 04.01.2018 г. информацията е предоставена
2 03.01.2018 г. Продажба на билети за третия спектакъл на Северняшкия ансамбъл "На мегдана" Плевен днес Даниела Дочева 03.01.2018 г. информацията е предоставена
3 03.01.2018 г. Ритуал по повод Богоявление Плевен днес Даниела Дочева 03.01.2018 г. информацията е предоставена
4 03.01.2018 г. Читалищна дейност в с.Ясен БНР Програма"Хр.Ботев" Елена Кортел 03.01.2018 г. информацията е предоставена
5 08.01.2018 г. Равносметка за резултатите на Община Плевен през 2017 г. и визия за 2018 г. Дарик радио Николай Колев 10.01.2018 г. информацията е предоставена
6 08.01.2018 г. Визия за развитието на ОФК "Спартак" ОМЦ Николай Стоев 10.01.2018 г. информацията е предоставена
7 09.01.2018 г. Незаконно отглеждане на бездомни кучета в жк "Дружба" Момчил Гацов - Грежданин чрез Фейсбук страницата на Община Плевен 12.01.2018 г. информацията е предоставена
8 09.01.2018 г. Асфалтиране на път към м.Стражата край Плевен Еми Личена - Николова - Гражданка чрез фейсбус страницата на Община Плевен 11.01.2018 г. информацията е предоставена
9 09.01.2018 г. Сигнал за дете, живеещо в мизерни условия с баща инвалид БНТ 2 информацията е предоставена
10 10.01.2018 г. Изсичане на дървета в района на бл.125 в жк "Дружба" Плевен днес Даниела Дочева 10.01.2018 г. информацията е предоставена
11 15.01.2018 г. Обслужващата Община Плевен банка и принципа на неин избор в.Капитал Мария Манолова 15.01.2018 г. информацията е предоставена
12 15.01.2018 г. Състояние на спортната база в Плевен и намерения за рехабилитацията й БТА-Малин Решовски, БНР-Латинка Светозарова, ТВ СКАТ-Правда Маринова 15.01.2018 г. информацията е предоставена
13 16.01.2018 г. Къде се съхраняват демонтираните незаконни кафе автомати и каква е процедурата собствениците да ги получат обратно ТВ СКАТ Правда Маринова 16.01.2018 г. информацията е предоставена
14 18.01.2018 г. Разчистване на струпани клони на ул. "Странджа" Живко Стоянов - Гражданин чрез Фейсбук страницата на Община Плевен 21.01.2018 г. информацията е предоставена
15 18.01.2018 г. Недоставени дърва за огрев за жители на с.Николаево Нова ТВ Мартин Георгиев 18.01.2018 г. информацията е предоставена
16 19.01.2018 г. Справяне с битовата престъпност в с.Буковлък BIT телевизия Мария Костова 21.01.2018 г. информацията е предоставена
17 22.01.2018 г. Обстановката в Плевен след падналия сняг БНР Латинка Светозарова 22.01.2018 г. информацията е предоставена
18 22.01.2018 г. Отпадналото известяване на МДТ през 2018 г. и плащането им онлайн БНР Латинка Светозарова 22.01.2018 г. информацията е предоставена
19 23.01.2018 г. Дейности за категоризацията на Автогара-Плевен и осигуряване на финансиране за тях БНР Латинка Светозарова 23.01.2018 г. информацията е предоставена
20 23.01.2018 г. Включените ремонти на инфраструктурата в Инвестиционната програма на Община Плевен за 2018 г. БНР Латинка Светозарова 25.01.2018 г. информацията е предоставена
21 28.01.2018 г. Коментар на Кмета на Община Плевен относно проекта за ново териториално деление на страната в. 24 часа Буряна Божинова 28.01.2018 г. информацията е предоставена
22 29.01.2018 г. Проект за осигуряване на лични асистенти и домашни помощници ТВ СКАТ Правда Маринова 29.01.2018 г. информацията е предоставена
23 29.01.2018 г. Работна среща на Кмета на Община Плевен с министър Николай Нанков БНР Латинка Светозарова 29.01.2018 г. информацията е предоставена
24 30.01.2018 г. Включените ремонти на инфраструктурата в Инвестиционната програма на Община Плевен за 2018 г. ОМЦ Иван Кръстев 30.01.2018 г. информацията е предоставена
25 31.01.2018 г. Реда за подаване на жалба относно нерегламентирано замърсяване Живко Стоянов - Гражданин чрез Фейсбук страницата на Община Плевен 31.01.2018 г. информацията е предоставена
26 01.02.2018 г. Кастрене на дървета на ул. "Сан Стефано" в.Посоки Гинка Любомирова 03.02.2018 г. информацияте е предоставена
27 01.02.2018 г. Новите ПОС-терминали в Центъра за административно обслужване на гражданите и безкасово плащане на услуги ОП "Общински медиен център" Николай Стоев 03.02.2018 г. информацияте е предоставена
28 05.02.2018 г. Публичен регистър на бездомните кучета в Община Плевен БНР Латинка Светозарова 05.02.2018 г. информацията е предоставена
29 06.2.2018 г. Заключения в доклада на комисията от проверки на сгради паметници на културата в Плевен БНР Латинка Светозарова 06.02.2018 г. информацията е предоставена
30 12.02.2018 г. Правила на Община плевенза записване в първи клас ОП "Общински медиен център" Иван Кръстев 13.02.2018 г. информацията е предоставена
31 12.02.2018 г. Сигнал за грубо отношение на учителка от ДГ "Надежда" към деца Зетра ТВ Ирена Николова 12.02.2018 г. информацията е предоставена
32 12.02.2018 г. Сигнал за грубо отношение на учителка от ДГ "Надежда" към деца България Он Еър 12.02.2018 г. информацията е предоставена
33 12.02.2018 г. Сигнал за грубо отношение на учителка от ДГ "Надежда" към деца Нова телевизия 12.02.2018 г. информацията е предоставена
34 12.02.2018 г. Сигнал за грубо отношение на учителка от ДГ "Надежда" към деца БТВ Марияна Трифонова 12.02.2018 г. информацията е предоставена
35 12.02.2018 г. Актуализиране на Инвестиционната програма на Община Плевен по приоритетна Ос1 ОП "Общински медиен център" Иван Кръстев 13.02.2018 г. информацията е предоставена
36 13.02.2018 г. Отбелязване на Трифон Зарезан в Плевен Зетра ТВ Ирена Николова 13.02.2018 г. информацията е предоставена
37 13.02.2018 г. Резултати от проверката относно сигнала в ДГ "Надежда" за грубо отношение към деца Зетра ТВ Ирена Николова 13.02.2018 г. информацията е предоставена
38 14.02.2018 г. Представяне на Община Плевен на Туристическата борса в София БНР Латинка Светозарова 15.02.2018 г. информацията е предоставена
39 15.02.2018 г. Благотворителен концерт в подкрепа на болния от диабет Пламен Желев Плевен днес Даниела Дочева 15.02.2018 г. информацията е предоставена
40 15.02.2018 г. Благотворителен концерт в подкрепа на болния от диабет Пламен Желев Плевен утре Георги Стоянов 15.02.2018 г. информацията е предоставена
41 19.02.2018 г. Решение на Комисията за разпределение на читалищните субсидии в Община Плевен Зетра ТВ Ирена Николова 21.02.2018 г. информацията е предоставена
42 19.02.2018 г. График за ремонтите на детски заведения по европроект Инфо Плевен Антоанета Костова 20.02.2018 г. информацията е предоставена
43 19.02.2018 г. Неработещи информационни табла на тролейбусни спирки Инфо Плевен Антоанета Костова 19.02.2018 г. информацията е предоставена
44 19.02.2018 г. Кастрене на дървета в Плевен БНР Латинка Светозарова 20.02.2018 г. информацията е предоставена
45 22.02.2018 г. Проектиране на постоянния приют за бездомни кучета БНР Латинка Светозарова 23.02.2018 г. информацията е предоставена
46 22.02.2018 г. Брой заведени дела от граждани за ухапване от бездомни кучета БНР Латинка Светозарова 23.02.2018 г. информацията е предоставена
47 23.02.2018 г. Изграждане на постоянния приют за бездомни кучета БНР Латинка Светозарова 26.02.2018 г. информацията е предоставена
48 23.02.2018 г. Санитарна сеч на дървета в Плевен БНР Латинка Светозарова 26.02.2018 г. информацията е предоставена
49 23.02.2018 г. Избрани изпълнители на ремонт в три детски заведения по европроект Дарик радио Николай Колев 26.02.2018 г. информацията е предоставена
50 23.02.2018 г. Програмата на Община Плевен за 3 март БТВ Александра Кръстева 23.02.2018 г. информацията и предоставена
51 26.02.2018 г. Информация за обстановката в Община Плевен след последния снеговалеж Инфо Плевен Антоанета Костова 26.02.2018 г. информацията е предоставена
52 28.02.2018 г. Програмата на Община Плевен за 3 март БНР - Варна, Иван Симеонов 01.03.2018 г. информацията е предоставена
53 02.03.2018 г. Програмата на Община Плевен за 3 март БНР - Плевен, Латинка Светозарова 02.03.2018 г. информацията е предоставена
54 02.03.2018 г. Програмата на Община Плевен за 3 март БТА - Плевен, Малин Решовски 02.03.2018 г. информацията е предоставена
55 06.03.2018 г. Възможност домашни любимци да ползват градски транспорт Сибила Петрова - гражданин, на фейсбук страницата на Община Плевен 06.03.2018 г. информацията е предоставена
56 07.03.2018 г. Състояние на язовирите в общината след валежите Скат ТВ, Правдолюба Маринова 07.03.2018 г. информацията е предоставена
57 07.03.2018 г. Състояние на язовирите в общината след валежите ОП Общински медиен център, Иван Кръстев 08.03.2018 г. информацията е предоставена
58 12.03.2018 г. Среща с директори на детски заведения преди предстоящите ремонти ОП Общински медиен център, Валя Козовска 12.03.2018 г. информацията е предоставена
59 12.03.2018 г. Дейности по ремонта на ЦРД Скат ТВ, Правдолюба Маринова 13.03.2018 г. информацията е предоставена
60 13.03.2018 г. Аварийни улични ремонти БНР - Плевен, Латинка Светозарова 14.03.2018 г. информацията е предоставена
61 13.03.2018 г. Новите моменти в проекта за Наредба 11 Зетра ТВ, Ирена Николова 14.03.2018 г. информацията е предоставена
62 14.03.2018 г. Ремонт на сградата на Историческия музей БНР - Плевен, Латинка Светозарова 15.03.2018 г. информацията е предоставена
63 14.03.2018 г. Отложени заради лошото време на 3 март спортни събития Зетра ТВ, Ирена Николова 14.03.2018 г. информацията е предоставена
64 19.03.2018 г. Старт на ремонт в три детски градини по проект БНР - Плевен, Латинка Светозарова 19.03.2018 г. информацията е предоставена
65 19.03.2018 г. Старт на ремонт в три детски градини по проект Инфо Плевен Антоанета Костова 19.03.2018 г. информацията е предоставена
66 23.03.2018 г. Отложени заради лошото време на 3 март спортни събития Зетра ТВ, Ирена Николова 23.03.2018 г. информацията е предоставена
67 26.03.2018 г. Изготвяне на общ устройствен план на общината ОП Общински медиен център, Надежда Иванова 27.03.2018 г. информацията е предоставена
68 27.03.2018 г. Изведен наемател от общинско жилище БНР - Плевен, Латинка Светозарова 29.03.2018 г. информацията е предоставена
69 24.03.2018 г. Актуален адрес на интернет страницата на Община Плевен Цветомира Христова - гражданин, на фейсбук страницата на Община Плевен 25.03.2018 г. информацията е предоставена
70 25.03.2018 г. Сигнал за демонтирани и откраднати плочи на улица в жк "Мара Денчева" Лиляна Вачева - гражданин, на фейсбук страницата на Община Плевен 25.03.2018 г. информацията е предоставена
71 28.03.2018 г. За преместена в друго жилище наемателка на "Жилфонд" Нова Тв, Господари на ефира 29.03.2018 г. информацията е предоставена
72 04.04.2018 г. предвижда ли се ремонт на ул. "В. Друмев" Снежина Иванова - гражданин, на фейсбук страницата на Община Плевен 11.04.2018 г. информацията е предоставена
73 10.04.2018 г. Промяна местоположение на знак за свлачище посока с. Търнене Николай Стоянов - гражданин, фейсбук страница на Община Плевен 11.04.2018 г. информацията е предоставена
74 10.04.2018 г. Засаждане на фиданки от "Паркстрой" - видове, места, брой Правдолюба Маринова, СКАТ ТВ 11.04.2018 г. информацията е предоставена
75 11.04.2018 г. проблем с бездомните кучета БТВ, Мариана Трифонова 11.04.2018 г. информацията е предоставена
76 11.04.2018 г. забрана улични кучета да влизат в дворове на детски заведения БНР, Латинка Светозарова 11.04.2018 г. информацията е предоставена
77 11.04.2018 г. етап на обществената поръчка за постоянен приют за кучета БНР, Латинка Светозарова 11.04.2018 г. информацията е предоставена
78 11.04.2018 г. брой преброени, заловени, кастрирани, регистрирани кучета БНР, Латинка Светозарова 11.04.2018 г. информацията е предоставена
79 11.04.2018 г. Какво включват ремонтните дейности на ул. "Цар Борис III" Скат ТВ, Правдолюба Маринова 12.04.2018 г. информацията е предоставена
80 12.04.2018 г. Какъв е редът за наемане на общински имот Гергана Стоянова - гражданин, по телефона 12.04.2018 г. информацията е предоставена
81 12.04.2018 г. Как и къде може да се провери размер на данък Ангеларий Попандов - гражданин, на фейсбук страницата на Община Плевен 12.04.2018 г. информацията е предоставена
82 13.04.2018 г. Направен ремонт на плочите на барелефа на Св. Св. Кирил и Методий Плевен днес, Даниела Дочева 13.04.2018 г. информацията е предоставена
83 13.04.2018 г. Заявки за предоставени от Общината безплатни ръкавици и чували за почистване Зетра ТВ, Ирена Николова 13.04.2018 г. информацията е предоставена
84 16.04.2018 г. Предложения за справяне с проблема с бездомните кучета Скат ТВ, Правдолюба Маринова 17.04.2018 г. информацията е предоставена
85 16.04.2018 г. Начини да се подават жалби, сигнали, въпроси Христина Посталкова - гражданин, на фейсбук страницата на Община Плевен 17.04.2018 г. информацията е предоставена
86 18.04.2018 г. Дата на срещата по проблемите на спорта Плевен днес, Даниела Дочева 18.04.2018 г. информацията е предоставена
87 20.04.2018 г. Проблем с откършен клон на ул. "Ив. Вазов" Плевен днес, Даниела Дочева 20.04.2018 г. информацията е предоставена
88 20.04.2018 г. Автор и име на скулптура на водната каскада Плевен днес, Даниела Дочева 20.04.2018 г. информацията е предоставена
89 20.04.2018 г. Анонс за програмата по повод 15 май Скат ТВ, Правдолюба Маринова 20.04.2018 г. информацията е предоставена
90 20.04.2018 г. Настанени от гражданка бездомници в частен имот БТВ, Мариана Трифонова 20.04.2018 г. пренасочен по компетентност към Дирекция "Социално подпомагане"
91 20.04.2018 г. За наемателка на "Жилфонд", която трябва да бъде изведена от имот БТВ, Мариана Трифонова 24.04.2018 г. информацията е предоставена
92 24.04.2018 г. Кой прави замервания на квадратурата на жилища БТВ, Мариана Трифонова 24.04.2018 г. информацията е предоставена
93 24.04.2018 г. Проблемите на спорта и базата в Плевен Господари на ефира, Нова ТВ 30.04.2018 г. информацията е предоставена
94 24.04.2018 г. Рампа на ДТ "Ив. Радоев" Господари на ефира, Нова ТВ 30.04.2018 г. информацията е предоставена
95 30.04.2018 г. Дата и час на оперативно заседание на ръководството на Общината Скат ТВ, Правдолюба Маринова 30.04.2018 г. информацията е предоставена
96 02.05.2018 г. Резултати от проверките в две детски градини след сигнали за храна и насилие Плевен днес, Даниела Дочева 02.05.2018 г. информацията е предоставена
97 03.05.2018 г. подробности за kissing point Плевен днес, Даниела Дочева 03.05.2018 г. информацията е предоставена
98 03.05.2018 г. Ще се случи ли ремонт на РИМ Плевен днес, Даниела Дочева 04.05.2018 г. информацията е предоставена
99 04.05.2018 г. именици на Гергьовден Плевен за Плевен, Елина Кюркчиева 04.05.2018 г. информацията е предоставена
100 08.05.2018 г. Ще бъде ли открит паметник на Емил Димитров Александра Кръстева, БТВ 10.05.2018 г. информацията е предоставена
101 08.05.2018 г. Инициативи по повод Празника на Плевен БНТ, Пламенка Тонева 09.05.2018 г. информацията е предоставена
102 11.05.2018 г. почивен ден за кои институции е 15 май Лена Ленкова, гражданка 11.05.2018 г. информацията е предоставена
103 14.05.2018 г. Откриване на паметник на Емил Димитров Нова ТВ, Росица Андреева, На кафе 14.05.2018 г. информацията е предоставена
104 14.05.2018 г. Сценарий за празничния ритуал на 15 май Плевен за Плевен, Радослав Христова 14.05.2018 г. информацията е предоставена
105 15.05.2018 г. какви са щетите от бурята Нова ТВ 15.05.2018 г. информацията е предоставена
106 15.05.2018 г. какви са щетите от бурята Марияна Трифонова, БТВ 15.05.2018 г. информацията е предоставена
107 15.05.2018 г. какви са щетите от бурята Благой Цицелков, BG on air 15.05.2018 г. информацията е предоставена
108 15.05.2018 г. какви са щетите от бурята БНР, Латинка Светозарова 15.05.2018 г. информацията е предоставена
109 15.05.2018 г. какви са щетите от бурята Зетра ТВ, Ирена Николова 15.05.2018 г. информацията е предоставена
110 15.05.2018 г. какви са щетите от бурята Инфо Плевен, Антоанета Костова 15.05.2018 г. информацията е предоставена
111 16.05.2018 г. какви са щетите след бурята Радио Плевен, Иван Кръстев 16.05.2018 г. информацията е предоставена
112 16.05.2018 г. какви са щетите след бурята БНР, Латинка Светозарова 16.05.2018 г. информацията е предоставена
113 16.05.2018 г. какви са щетите след бурята БНТ, Пламенка Тонева 16.05.2018 г. информацията е предоставена
114 16.05.2018 г. какви са щетите след бурята БТВ, Мариана Трифонова 16.05.2018 г. информацията е предоставена
115 16.05.2018 г. какви са щетите след бурята Агенция Фокус 16.05.2018 г. информацията е предоставена
116 16.05.2018 г. какви са щетите след бурята Зетра ТВ, Ирена Николова 16.05.2018 г. информацията е предоставена
117 16.05.2018 г. какви са щетите след бурята Нова ТВ 16.05.2018 г. информацията е предоставена
118 17.05.2018 г. кога ще бъде отменено бедственото положение БНР, Латинка Светозарова 17.05.2018 г. информацията е предоставена
119 17.05.2018 г. кога ще бъде отменено бедственото положение Дарик радио Николай Колев 17.05.2018 г. информацията е предоставена
120 17.05.2018 г. кога ще бъде отменено бедственото положение Инфо Плевен, Антоанета Костова 17.05.2018 г. информацията е предоставена
121 17.05.2018 г. кога ще бъде отменено бедственото положение Зетра ТВ, Ирена Николова 17.05.2018 г. информацията е предоставена
122 17.05.2018 г. ул. Цар Симеон включена ли е за планов ремонт или се отстраняват щети след бурята Плевен днес, Даниела Дочева 17.05.2018 г. информацията е предоставена
123 18.05.2018 г. сформирани ли са вече комисии за оценяване щетите в Гривица Зетра ТВ, Ирена Николова 18.05.2018 г. информацията е предоставена
124 23.05.2018 г. списъци с наградените за 24 май Радио Плевен, Иван Кръстев 23.05.2018 г. информацията е предоставена
125 23.05.2018 г. списъци с наградените за 24 май Зетра ТВ, Ирена Николова 23.05.2018 г. информацията е предоставена
126 23.05.2018 г. списъци с наградените за 24 май Плевен за Плевен, Радослав Христов 23.05.2018 г. информацията е предоставена
127 23.05.2018 г. списъци с наградените за 24 май BG Север, Мая Паскова 23.05.2018 г. информацията е предоставена
128 24.05.2018 г. как се изчислява размер на таксите за посещение на предучилищните групи Плевен за Плевен, Радослав Христов 23.05.2018 г. информацията е предоставена
129 28.05.2018 г. ще има ли общоградски траур за Светлин Русев БНР, Латинка Светозарова 28.05.2018 г. информацията е предоставена
130 28.05.2018 г. обобщени данни за щетите след бурята и стойността им Зетра ТВ, Ирена Николова 01.05.2018 г. информацията е предоставена
131 04.06.2018 г. за предстоящия ремонт на втората част детски градини и ход на вече започналите ремонти Инфо Плевен, Антоанета Костова 04.06.2018 г. информацията е предоставена
132 04.06.2018 г. за предстоящия ремонт на втората част детски градини и ход на вече започналите ремонти БНР, Латинка Светозарова 04.06.2018 г. информацията е предоставена
133 05.06.2018 г. за неизвозените след урагана клони и какво количество до момента е извозено БТВ, Ирена Николова 06.06.2018 г. информацията е предоставена
134 06.06.2018 г. колко са кръводарителите в акцията в Общината БНР, Латинка Светозарова 06.06.2018 г. информацията е предоставена
135 26.06.2018 г. приходите от местни данъци и такси от началото на годината до момента Зетра медия, Ирена Николова 26.06.2018 г. информацията е предоставена
136 29.06.2018 г. има ли постъпили сигнали на "горещия" телефон, каква е ситуацията след бурята БНР, Латинка Светозарова 29.06.2018 г. информацията е предоставена
137 02.07.2018 г. проект за ремонт на сградите на бъдещия постоянен приют за кучета БНР, Латинка Светозарова 02.07.2018 г. информацията е предоставена
138 02.07.2018 г. закупен от Община Плевен уред за измерване на шума Зетра медия, Ирена Николова 02.07.2018 г. информацията е предоставена
139 16.07.2018 г. ремонт на общинска пътна мрежа БНР, Латинка Светозарова 17.07.2018 г. информацията е предоставена
140 16.07.2018 г. предстоящо участие на филма "Плевен: Краят на войната. Началото на Европа" в международни фестивали ОП ОМЦ, Валя Козовска 16.07.2018 г. информацията е предоставена
141 18.07.2018 г. коментар за състоянието, в което е оставен Кризисният център Анита Чолакова, Актуално бг 18.07.2018 г. информацията е предоставена
142 18.07.2018 г. коментар за състоянието, в което е оставен Кризисният център БНР, Латинка Светозарова 18.07.2018 г. информацията е предоставена
143 26.07.2018 г. ремонт на сградата на театъра Плевен днес, Даниела Дочева 27.07.2018 г. информацията е предоставена
144 27.07.2018 г. регламент за събиране и предаване на гъби БНР, Латинка Светозарова 27.07.2018 г. отговорът е пренасочен по компетентност към служба "Земеделие и гори"
145 02.08.2018 г. предоставяне на средства за аварийно укрепване на свлачището на новото Регионално депо за отпадъци БНР, Латинка Светозарова 02.08.2018 г. информацията е предоставена
146 06.08.2018 г. коментар ползването за спортната зала по акробатика от Галя Паралийска Зетра медия, Ирена Николова; Дарик радио, Николай Колев; БНР, Латинка Светозарова; Инфо Плевен, Антоанета Костова 02.08.2018 г. информацията е предоставена
147 07.08.2018 г. коментар ползването за спортната зала по акробатика от Галя Паралийска Нова ТВ, Иван Христов 08.08.2018 г. информацията е предоставена
148 07.08.2018 г. брой записани за сключване на граждански брак на 08.08.2018 г. ОП "Общински медиен център", Иван Кръстев 07.08.2018 г. информацията е предоставена
149 08.08.2018 г. научна конференция за Дойранската епапея на 20 и 21 септември Инфо Плевен, Антоанета Костова, БНР, Латинка Светозарова; ОМЦ, Валя Козовска 08.08.2018 г. информацията е предоставена
150 08.08.2018 г. интервю за ремонтите, поддържане на тревни части и чистене, спортна база, изпълнение на бюджета Зетра медия, Ирена Николова 16.08.2018 г. информацията е предоставена
151 20.08.2018 г. за режима за паркиране по ул. "Цар Борис III" гражданка Бойка Яри, на фейсбук страницата на Общината 20.08.2018 г. информацията е предоставена
152 27.08.2018 г. Проект за ремонт на пешеходна зона от пл. "Свободата" до пл. "Ст. Стамболов" БНР, Латинка Светозарова 27.08.2018 г. Информацията е предоставена
153 28.08.2018 г. Проект за ремонт на пешеходна зона от пл. "Свободата" до пл. "Ст. Стамболов" сп. "Градът" 28.08.2018 г. Информацията е предоставена
154 03.09.2018 г. Полагане на нова улична маркировка в гр. Плевен БНР Латинка Светозарова 03.09.2018 г. Информацията е предоставена
155 11.09.2018 г. Осъществен полет на болно момиче със самолет със съдействието на кмета на Община Плевен и общинския съветник Антон Георгиев Кмета.бг Антоанета Петева 13.09.2018 г. Информацията е предоставена
156 12.09.2018 г. Церемония "Първа копка" по проект "Воден цикъл Плевен - Долна Митрополия" в с. Буковлък Министерство на околната среда и водите 12.09.2018 г. Информацията е предоставена
157 08.10.2018 г. паркинг пред бл. 21 в жк "Мара Денчева" Цветелин Иванов, гражданин 08.10.2018 г. информацията е предоставена
158 08.10.2018 г. Готовност на Зоопарка за зимния сезон Правдолюба Маринова, СКАТ ТВ 08.10.2018 г. Информацията е предоставена
159 08.10.2018 г. Инвестиция на Леони в Плевен Антоанета Петева, Кмета.бг 08.10.2018 г. информацията е предоставена
160 09.10.2018 г. Шум от гараж на гражданин Иван Кацарски, гражданин 09.10.2018 г. Информацията е предоставена
161 09.10.2018 г. Опасните места в Плевен и изграждане на система за видеонаблюдение Ангел Атанасов, Актуално.ком 09.10.2018 г. Информацията е предоставена
162 09.10.2018 г. Интервю с кмета на Община Плевен за важните проекти и инвестиции в Плевен Силвия Златкова, Капитал 10.10.2018 г. Информацията е предоставена
163 10.10.2018 г. възможност за въвеждане на двупосочно движение на моста към жк "Сторгозия" Наталия Петкова, гражданка 10.10.2018 г. информацията е предоставена
164 15.10.2018 г. Разкриване на Комплекс за социални услуги за деца и пълнолетни, преживели насилие Латинка Светозарова, БНР 15.10.2018 г. Информацията е предоставена
165 15.10.2018 г. Разкриване на Комплекс за социални услуги за деца и пълнолетни, преживели насилие Антоанета Костова, Инфо Плевен 15.10.2018 г. Информацията е предоставена
166 16.10.2018 г. ремонт на зала "Балканстрой" Латинка Светозарова, БНР 16.10.2018 г. Информацията е предоставена
167 17.10.2018 г. Изграждане на новата система за видеонаблюдение Правдолюба Маринова, СКАТ ТВ 17.10.2018 г. информацията е предоставена
168 17.10.2018 г. Обществена поръчка за проектиране ремонт на Автогара Плевен Ангел Атанасов, Актуално.ком 17.10.2018 г. информацията е предоставена
169 17.10.2018 г. Изграждане на система за видеонаблюдение в Плевен Латинка Светозарова, БНР 17.10.2018 г. информацията е предоставена
170 24.10.2018 г. Сигнали за поражения от силния вятър в Плевен Латинка Светозарова, БНР 24.10.2018 г. Информацията е предоставена
171 29.10.2018 г. Изпълнение на европейския проект за устойчива градска среда Латинка Светозарова, БНР 29.10.2018 г. Информацията е предоставена
172 29.10.2018 г. Въвеждане на електронен обмен на данни между общините Ирена Николова, Зетра медия 29.10.2018 г. Информацията е предоставена
173 29.10.2018 г. Въвеждане на електронен обмен на данни между общините Антоанета Костова, Инфо Плевен 29.10.2018 г. Информацията е предоставена
174 31.10.2018 г. За честването на Деня на народните будители Антоанета Костова, Инфо Плевен 31.10.2018 г. Информацията е предоставена
175 02.11.2018 г. инвалидни талони за паркиране Глория Николова, Нова телевизия 05.11.2018 г. информацията е предоставена
176 05.11.2018 г. Процедура по наемане на част от общински имот за извършване на търговска дейност Севдалин Младенов, гражданин 05.11.2018 г. Информацията е предоставена
177 08.11.2018 г. Интервю с Г. Спартански - фалшиви инвалидни талони за паркиране Глория Николова, Нова телевизия 09.11.2018 г. Информацията е предоставена
178 08.11.2018 г. Интервю с Г. Спартански - маркировка на Синя зона Глория Николова, Нова телевизия 09.11.2018 г. Информацията е предоставена
179 08.11.2018 г. Интервю с Г. Спартански - коментар за промените в Наредба № 3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на община Плевен / за Синя зона/ Глория Николова, Нова телевизия 09.11.2018 г. Информацията е предоставена
180 14.11.2018 г. дали улица "Бургас" е предвидена за ремонт през 2019 г. Даниела Дочева, Плевен днес 14.11.2018 г. Информацията е предоставена
181 15.11.2018 г. Готовност на почистващите фирми за реакция при снеговалеж Правдолюба Маринова, СКАТ 15.11.2018 г. Информацията е предоставена
182 15.11.2018 г. Има ли официално уведомление в Община Плевен за организирани протести Ирена Николова, Зетра медия 15.11.2018 г. Информацията е предоставена
183 18.11.2018 г. Защо не се поддържа участъкът от главния път София-Плевен-Бяла Савина Пеева, гражданин 19.11.2018 г. Пренасочена за отговор по компетентност към Областно пътно управление - Плевен
184 21.11.2018 г. Провалила се обществена поръчка за постоянен приют за кучета Латинка Светозарова, БНР 23.11.2018 г. Информацията е предоставена
185 23.11.2018 г. Брой съдебни дела срещу Община Плевен от ухапани от улични кучета хора Латинка Светозарова, БНР 23.11.2018 г. Информацията е предоставена
186 26.11.2018 г. Коментар на кмета Спартански за предстоящото от 1 януари 2019 г. освобождаване на държавни служители, които са пенсионери Латинка Светозарова, БНР 26.11.2018 г. Информацията е предоставена
187 26.11.2018 г. Коментар на кмета Спартански за предстоящото от 1 януари 2019 г. освобождаване на държавни служители, които са пенсионери Николай Колев, Дарик 26.11.2018 г. Информацията е предоставена
188 26.11.2018 г. Коментар на кмета Спартански за предстоящото от 1 януари 2019 г. освобождаване на държавни служители, които са пенсионери Никодим Даневски, BG Север 26.11.2018 г. Информацията е предоставена
189 26.11.2018 г. Коментар на кмета Спартански за предстоящото от 1 януари 2019 г. освобождаване на държавни служители, които са пенсионери Николай Стоев, Радио Плевен 26.11.2018 г. Информацията е предоставена
190 26.11.2018 г. Коментар на кмета Спартански за предстоящото от 1 януари 2019 г. освобождаване на държавни служители, които са пенсионери Ангел Атанасов, Аctualno.com 26.11.2018 г. Информацията е предоставена
191 27.11.2018 г. кога отваря Коледният базар Малин Решовски, БТА 27.11.2018 г. Информацията е предоставена
192 04.12.2018 г. Къде се подава сигнал за агресивни безстопанствени кучета Десислава Ячева, гражданка 04.12.2018 г. Информацията е предоставена
193 04.12.2018 г. Имената на вицеконсула на Руската федерация в Русе Пивоварчук /Иван/ Иван Кръстев, Радио Плевен 04.12.2018 г. Информацията е предоставена
194 12.12.2018 г. Интервю за изграждането на над 134 км от АМ „Хемус” между Боаза и път I-5 Русе - Велико Търново Николай Стоев, Радио Плевен 12.12.2018 г. Информацията е предоставена
195 18.12.2018 г. Интервю с директора на ДГ в с.Дисевица Силияна Велинова за лишенията, в които живеят семействата на децата, посещаващи градина Латинка Светозарова, БНР 18.12.2018 г. Информацията е предоставена
1. 04.01.2019 г. интервю с г-н Спартански Иванка Манолова, Агро ТВ 15.01.2019 г. информацията е предоставена
2. 07.01.2019 г. подробности за регистрираното ново читалище в Плевен "Родолюбие 2018" Антоанета Костова, ИнфоПлевен 07.01.2019 г. информацията е предоставена
3. 08.01.2019 г. уведомени ли са надлежно заинтересованите страни за общественото обсъждане на бюджета Правдолюба Маринова, СКАТ ТВ 08.01.2019 г. информацията е предоставена
4. 09.01.2019 г. подробности за дейностите в с. Ясен по проекта за интегриран воден цикъл – Плевен - Долна Митрополия Калоян Генев, гражданин 09.01.2019 г. информацията е предоставена
5. 14.01.2019 г. твърдения за лоши условия в центъра за деца в защитен режим в х-л „Сторгозия” Латинка Светозарова, БНР 14.01.2019 г. информацията е предоставена
6. 14.01.2019 г. твърдения за лоши условия в центъра за деца в защитен режим в х-л „Сторгозия” Николай Стоев, Радио Плевен 14.01.2019 г. информацията е предоставена
7. 14.01.2019 г. твърдения за лоши условия в центъра за деца в защитен режим в х-л „Сторгозия” Антоанета Костова, ИнфоПлевен 14.01.2019 г. информацията е предоставена
8. 16.01.2019 г. условия за наемане на общинска вила в парк Кайлъка Петко Божидаров, гражданин 17.01.2019 г. информацията е предоставена
9. 25.01.2019 г. заповед на кмета г-н Спартански за удължаване на междусрочната ваканция Латинка Светозарова, БНР 25.01.2019 г. информацията е предоставена
10. 28.01.2019 г. коментар на г-н Спартански за бюджета на Общината за 2019 г. Латинка Светозарова, БНР 28.01.2019 г. информацията е предоставена
11. 28.01.2019 г. коментар на г-н Милев за заплатите на мед. сестри в детските заведения Латинка Светозарова, БНР 28.01.2019 г. информацията е предоставена
12. 28.01.2019 г. коментар на г-н Милев за заплатите на мед. сестри в детските заведения Антоанета Костова, ИнфоПлевен 28.01.2019 г. информацията е предоставена
13. 29.01.2019 г. състояние на детското отделение в ДКЦ III Аида Бурнучян, Трафикнюз.бг 29.01.2019 г. информацията е предоставена
14. 30.01.2019 г. състояние на детското отделение в ДКЦ III Мартин Георгиев, Нова тв 30.01.2019 г. информацията е предоставена
15. 01.02.2019 г. акция по почистване на парк Кайлъка Елина Кюркчиева, Плевен за Плевен 01.02.2019 г. информацията е предоставена
16. 05.02.2019 г. система и център за видеонаблюдение в ЦГМ Правдолюба Маринова, СКАТ ТВ 06.02.2019 г. информацията е предоставена
17. 06.02.2019 г. има ли Община Плевен девиз, химн, за символите на Общината Латинка Светозарова, БНР 06.02.2019 г. информацията е предоставена
18. 11.02.2019 г. система и център за видеонаблюдение Агенция Фокус, Виолета Кръстева 11.02.2019 г. информацията е предоставена
19. 11.02.2019 г. електронните услуги, които Общината осигурява Николай Стоев, радио Плевен 12.02.2019 г. информацията е предоставена
20. 12.02.2019 г. колко са точките в града за мобилен интернет по проекта WiFi4EU, който Общината спечели Латинка Светозарова, БНР 12.02.2019 г. информацията е предоставена
21. 19.02.2019 г. цитат на откъс от словото на кмета пред паметника на Левски Правдолюба Маринова, СКАТ ТВ 19.02.2019 г. информацията е предоставена
22. 20.02.2019 г. кога ще бъде монтирано второто метално сърце за ненужни пластмасови капачки Елина Кюркчиева, Плевен за Плевен 20.02.2019 г. информацията е предоставена
23. 21.02.2019 г. интервю на Панорамата Мариана Трифонова, БТВ 21.02.2019 г. информацията е предоставена
24. 25.02.2019 г. контакти на Румен Мотовски, кампания за събиране на капачки Латинка Светозарова, БНР 25.02.2019 г. информацията е предоставена
25. 25.02.2019 г. интервю с Маргарита Бахнева, МДТ, за корекцията на евро категорията и данъка за МПС Ирена Николова, Зетра медия 26.02.2019 г. информацията е предоставена
26. 25.02.2019 г. каква е процедурата по отстраняване на дръвче на паркинга пред бл. 21 в жк „Мара Денчева” фейсбук страницата на Община Плевен – Цветелин Иванов, гражданин 26.02.2019 г. информацията е предоставена
27. 25.02.2019 г. условия в старческия дом в с. Бохот Ангел Атанасов, Actualno.com 25.02.2019 г. информацията е предоставена
28. 27.02.2019 г. каква е програмата за 3 март Ирена Николова, Зетра медия 27.02.2019 г. информацията е предоставена
29. 01.03.2019 г. програма за 3 март БНР, Латинка Светозарова 01.03.2019 г. Информацията е предоставена
30. 01.03.2019 г. програма за 3 март Ирена Николова, Зетра медия 01.03.2019 г. Информацията е предоставена
31. 01.03.2019 г. ще има ли допълнителни автобуси за Задушница Антоанета Костова, Инфо Плевен 01.03.2019 г. Информацията е предоставена
32. 03.03.2019 г. сценарий и участници в ритуала на 3 март БНР, Латинка Светозарова 03.03.2019 г. Информацията е предоставена
33. 03.03.2019 г. сценарий и участници в ритуала на 3 март СКАТ ТВ, Правдолюба Маринова 03.03.2019 г. Информацията е предоставена
34. 03.03.2019 г. сценарий и участници в ритуала на 3 март Плевен за Плевен, Елина Кюркчиева 03.03.2019 г. Информацията е предоставена
35. 05.03.2019 г. ще участва ли кметът във форума по туризъм България – Русия СКАТ ТВ, Правдолюба Маринова 05.03.2019 г. Информацията е предоставена
36. 05.03.2019 г. колко дървета са определени за кастрене и какви са критериите за подбора им БНР, Латинка Светозарова 05.03.2019 г. Информацията е предоставена
37. 05.03.2019 г. разпределение на държавната субсидия за читалищата БНР, Латинка Светозарова 05.03.2019 г. Информацията е предоставена
38. 07.03.2019 г. ред на представяне на гости на събитие по протокол Юрий Тодоров, директор на ПГПЧЕ 07.03.2019 г. информацията е предоставена
39. 07.03.2019 г. предоставени общински жилища, настанените с противообществени прояви Actualno.com, Ангел Атанасов 07.03.2019 г. Информацията е предоставена
40. 07.03.2019 г. предоставени общински жилища, настанените с противообществени прояви БНР, Латинка Светозарова 07.03.2019 г. информацията е предоставена
41. 08.03.2019 г. колко дървета са определени за кастрене и какви са критериите за подбора им СКАТ ТВ, Правдолюба Маринова 08.03.2019 г. информацията е предоставена
42. 09.03.2019 г. за предстоящия ремонт на покрива и вътрешността на ЦРД Георги Попов, гражданин, на фейсбук страницата на Община Плевен 09.03.2019 г. информацията е предоставена
43. 11.03.2019 г. за предстоящата проверка на речните корита и на барите, преминаващи през урбанизирани територии Ирена Николова, Зетра медия 12.03.2019 г. информацията е предоставена
44. 12.03.2019 г. Очаква ли се ремонт на тротоари в жк "Дружба" 2 Марина Петрова, гражданка, на фейсбук страницата на Община Плевен 13.03.2019 г. Информацията е предоставена
45. 13.03.2019 г. интервю с М. Бахнева за хода на кампанията по събиране на МДТ СКАТ ТВ, Правдолюба Маринова 13.03.2019 г. Информацията е предоставена
46. 14.03.2019 г. има ли Община Плевен Стратегия за развитие на туризма СКАТ ТВ, Правдолюба Маринова 14.03.2019 г. Информацията е предоставена
47. 14.03.2019 г. интервю със зам.-кмета Стефан Милев за случая на Снежи Кежева СКАТ ТВ, Правдолюба Маринова 15.03.2019 г. Информацията е предоставена
48. 18.03.2019 г. интервю със зам.-кмета Стефан Милев за случая на Снежи Кежева БНР, Латинка Светозарова 18.03.2019 г. Информацията е предоставена
49. 18.03.2019 г. материал в ДГ „Слънце” – открит урок за ползите от меда и пчелите БНР, Латинка Светозарова 18.03.2019 г. Информацията е предоставена
50. 19.03.2019 г. интервю с М. Бахнева за хода на кампанията по събиране на МДТ Свилен Димитров, ОП „Общински медиен център” 19.03.2019 г. Информацията е предоставена
51. 19.03.2019 г. интервю за подписания договор с МОСВ за Програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух БНР, Латинка Светозарова 19.03.2019 г. информацията е предоставена
52. 26.03.2019 г. интервю за въоръжената денонощна охрана на гробищните паркове от 01 април СКАТ ТВ, Правдолюба Маринова 27.03.2019 г. Информацията е предоставена
53. 28.03.2019 г. за задължението на Инспектората да следи платени ли са в обществените заведения авторски права за излъчване на българска музика СКАТ ТВ, Правдолюба Маринова 29.03.2019 г. Информацията е предоставена
54. 28.03.2019 г. за задължението на Инспектората да следи платени ли са в обществените заведения авторски права за излъчване на българска музика БНР, Латинка Светозарова 29.03.2019 г. Информацията е предоставена
55. 01.04.2019 г. интервю за зацветяването в центъра на Плевен СКАТ ТВ, Правдолюба Маринова 02.04.2019 г. Информацията е предоставена
56. 08.04.2019 г. нови изисквания за летните градини по ЗУТ БНР, Латинка Светозарова 08.04.2019 г. Информацията е предоставена
57. 08.04.2019 г. нови изисквания за летните градини по ЗУТ ИнфоПлевен, Антоанета Костова 08.04.2019 г. Информацията е предоставена
58. 08.04.2019 г. нови изисквания за летните градини по ЗУТ Actualno.com, Ангел Атанасов 08.04.2019 г. Информацията е предоставена
59. 08.04.2019 г. нови изисквания за летните градини по ЗУТ Дарик радио, Николай Колев 08.04.2019 г. Информацията е предоставена
60. 08.04.2019 г. нови изисквания за летните градини по ЗУТ Зетра медия, Ирена Николова 08.04.2019 г. Информацията е предоставена
61. 08.04.2019 г. наказания за закъснял краен срок на ремонта на ДЯ „Гергана” БНР, Латинка Светозарова 08.04.2019 г. Информацията е предоставена
62. 08.04.2019 г. наказания за закъснял краен срок на ремонта на ДЯ „Гергана” ИнфоПлевен, Антоанета Костова 08.04.2019 г. Информацията е предоставена
63. 08.04.2019 г. наказания за закъснял краен срок на ремонта на ДЯ „Гергана” Зетра медия, Ирена Николова 08.04.2019 г. Информацията е предоставена
64. 08.04.2019 г. наказания за закъснял краен срок на ремонта на ДЯ „Гергана” Дарик радио, Николай Колев 08.04.2019 г. Информацията е предоставена
65. 08.04.2019 г. Пролетно почистване, какви инициативи организира местната администрация, какъв е интересът и резултатите агенция и радио ,,Фокус”, Виолета Кръстева 12.04.2019 г. Информацията е предоставена
66. 09.04.2019 г. подновяване на дръвчетата в Гората на свободата край Ясен ОП ОМЦ, Свилен Димитров 09.04.2019 г. Информацията е предоставена
67. 09.04.2019 г. годишен план на „Паркстрой” и предстоящото зацветяване с летни цветя ОП ОМЦ, Свилен Димитров 10.04.2019 г. Информацията е предоставена
68. 10.04.2019 г. брой пенсионерски клубове в общината, какви средства заделя Община Плевен за тях, дейност на Социалния патронаж в. „Пенсионери”, Петьо Дафинкичев 12.04.2019 г. Информацията е предоставена
69. 15.04.2019 г. за джентълменско споразумение с партиите за разлепване на агитационни материали БНР, Латинка Светозарова 15.04.2019 г. Информацията е предоставена
70. 15.04.2019 г. за джентълменско споразумение с партиите за разлепване на агитационни материали Дарик радио, Николай Колев 15.04.2019 г. Информацията е предоставена
71. 15.04.2019 г. за местата за разпространение на агитационни материали ИнфоПлевен, Антоанета Костова 15.04.2019 г. Информацията е предоставена
72. 15.04.2019 г. текущи и основни ремонти в Плевен БНР, Латинка Светозарова 16.04.2019 г. Информацията е предоставена
73. 22.04.2019 г. готовност за провеждането на изборите за Европейски парламент СКАТ ТВ, Правдолюба Маринова 25.04.2019 г. Информацията е предоставена
74. 22.04.2019 г. програма за Празника на Плевен Даниела Дочева, Плевен днес 23.04.2019 г. Информацията е предоставена
75. 24.04.2019 г. има ли заповед на кмета за неучебен 30 април Плевен за Плевен, Елина Кюркчиева 24.04.2019 г. Информацията е предоставена
76. 03.05.2019 г. интервю с кмета Георг Спартански в. „Посоки”, Росен Хаджиев 07.05.2019 г. информацията е предоставена
77. 08.05.2019 г. интервю с кмета Георг Спартански за "Плевен рестарт" в. „24 часа”, Буряна Божинова 10.05.2019 г. информацията е предоставена
78. 09.05.2019 г. кой в Общината отговаря за третиране на частни земеделски земи срещу плевели Агенция Фокус, Виолета Кръстева 09.05.2019 г. информацията е предоставена
79. 13.05.2019 г. сценарий за 15 май и гости БНР, Латинка Светозарова 13.05.2019 г. информацията е предоставена
80. 20.05.2019 г. Сравнение на брой дела срещу Общината между 2017 и 2018 година /ако може и разбивка по видове/ Радио Плевен, Свилен Димитров информацията е предоставена
81. 20.05.2019 г. От началото на 2019 г. колко дела са заведени, от какъв вид - захапани от кучета, повредени автомобили и т.н. Радио Плевен, Свилен Димитров информацията е предоставена
82. 20.05.2019 г. Колко дела са спечелени срещу Общината, какви суми са изплатени за обезщетения Радио Плевен, Свилен Димитров информацията е предоставена
83. 20.05.2019 г. Заведени от общината дела срещу частни или юридически лица, срещу неправителствени организации; колко са спечелени, какво печели Общината Радио Плевен, Свилен Димитров информацията е предоставена
84. 20.05.2019 г. Има ли случай на наказани граждани, които не са почистили през зимата тротоара /или на осъдени такива/ Радио Плевен, Свилен Димитров информацията е предоставена
85. 21.05.2019 г. с какъв препарат се третират площите срещу плевели СКАТ ТВ, Правдолюба Маринова 21.05.2019 г. информацията е предоставена
86. 22.05.2019 г. номера на горещия телефон за подаване на сигнали гражданка Весела Комаревска 22.05.2019 г. информацията е предоставена
87. 22.05.2019 г. честване на 24 май и наградени БНР, Латинка Светозарова 22.05.2019 г. информацията е предоставена
88. 24.05.2019 г. имената на наградените за 24 май Плевен за Плевен, Елина Кюркчиева 24.05.2019 г. информацията е предоставена
89. 29.05.2019 г. за оповестяването на новото разписание на БДЖ „Пътнически превози” Агенция Фокус, Виолета Кръстева 29.05.2019 г. информацията е предоставена
90. 30.05.2019 г. дневен ред на сесията БНР, Латинка Светозарова 30.05.2019 г. информацията е предоставена
91. 30.05.2019 г. за проекта за паметник на Девета пехотна дивизия БНР, Латинка Светозарова 30.05.2019 г. информацията е предоставена
92. 31.05.2019 г. честване на 2 юни СКАТ ТВ, Правдолюба Маринова 31.05.2019 г. информацията е предоставена
93. 01.06.2019 г. имат ли право деца, бъдещи първокласници, да посещават до септември детска градина Цветелин Иванов, гражданин 01.06.2019 г. информацията е предоставена
94. 02.06.2019 г. сценарий за ритуала на 2 юни Плевен за Плевен, Елина Кюркчиева 02.06.2019 г. информацията е предоставена
95. 03.06.2019 г. има ли изискване съобщението за публично обсъждане на екологичната оценка на общия УП на Община Плевен Радио Плевен, Иван Кръстев 03.06.2019 г. информацията е предоставена
96. 04.06.2019 г. кои са управители на „Инжстрой” ЕООД Агенция Фокус, Виолета Кръстева 04.06.2019 г. информацията е предоставена
97. 04.06.2019 г. интервю с кмета Г. Спартански за рождения ден на Агенция „Фокус” Агенция Фокус, Виолета Кръстева 06.06.2019 г. информацията е предоставена
98. 04.06.2019 г. случай с навършило 18 години момче от ЦНСТ и настаняването му по-нататък БТВ, Маргарита Стефанова 04.06.2019 г. информацията е предоставена
99. 05.06.2019 г. статистика за картотека на гробищните паркове и разширяване на гробищен парк Чаира ТВ СКАТ, Правдолюба Маринова 05.06.2019 г. информацията е предоставена
100. 05.06.2019 г. в какъв срок реално ще бъде изградено и ще заработи новото осветление в Плевен БНР, Латинка Светозарова 05.06.2019 г. информацията е предоставена
101. 06.06.2019 г. случай с навършило 18 години момче от ЦНСТ и настаняването му по-нататък БНР, Латинка Светозарова 06.06.2019 г. информацията е предоставена
102. 12.06.2019 г. програмата на фестивала „Магията на българските традиции”, участници, организатори Агенция Фокус, Виолета Кръстева 12.06.2019 г. информацията е предоставена
103. 12.06.2019 г. опушване против комари - с какъв препарат, колко често, опасен ли е, график на дейността ТВ СКАТ, Правдолюба Маринова 13.06.2019 г. информацията е предоставена
104. 12.06.2019 г. за летните сватби – интересни места на сключване на бракове БНР, Латинка Светозарова 19.06.2019 г. информацията е предоставена
105. 13.06.2019 г. състояние на Върбеновата къща и мерки от Общината БТВ, Денислав Борисов 19.06.2019 г. информацията е предоставена
106. 13.06.2019 г. програма на фестивала „Магията на българските традиции”, участници, организатори Радио Плевен, Иван Кръстев 13.06.2019 г. информацията е предоставена
107. 13.06.2019 г. програма на фестивала „Магията на българските традиции”, участници, организатори Зетра медия, Ирена Николова 13.06.2019 г. информацията е предоставена
108. 14.06.2019 г. чие задължение е поддържането на гробните места и гробищните паркове 24 часа, Буряна Божинова 14.06.2019 г. информацията е предоставена
109. 20.06.2019 г. присъстващи на организирана от издателство "Просвета - София" АД среща Агенция Фокус, Виолета Кръстева 20.06.2019 г. информацията е предоставена
110. 21.06.2019 г. издадени от Община Плевен разрешителни за бране на билки Радио Плевен, Свилен Димитров 21.06.2019 г. информацията е предоставена
111. 21.06.2019 г. интервю с кмета Георг Спартански за TheMayor TheMayor, Моника Димитрова 04.07.2019 г. информацията е предоставена
112. 25.06.2019 г. интервю с кмета Георг Спартански за Кмета.бг Антоанета Петева, Кмета.бг 01.07.2019 г. информацията е предоставена
113. 02.07.2019 г. интервю с кмета Георг Спартански за 24 часа онлайн 24 часа, Веселка Станчовска 10.07.2019 г. информацията е предоставена
114. 02.07.2019 г. Кога е сключен договорът за побратимяване с Кайзерслаутерн Зетра медия, Ирена Николова 02.07.2019 г. информацията е предоставена
115. 03.07.2019 г. кой стопанисва третокласния републикански път за Коиловци във връзка с подаден сигнал, че е пропаднал БТВ, Маргарита Стефанова 03.07.2019 г. информацията е предоставена
116. 03.07.2019 г. условия за кандидатстване за домашния социален патронаж Плевен за Плевен, Елина Кюркчиева 03.07.2019 г. информацията е предоставена
117. 08.07.2019 г. налагане на санкции на собственици на стари сгради БНР, Латинка Светозарова 08.07.2019 г. информацията е предоставена
118. 08.07.2019 г. налагане на санкции на собственици на стари сгради Радио 1 Плевен, Николай Стоев 08.07.2019 г. информацията е предоставена
119. 15.07.2019 г. текущи ремонти на общинската пътна мрежа БНР, Латинка Светозарова 17.07.2019 г. информацията е предоставена
120. 17.07.2019 г. свлачище на пътя в Коиловци БНР, Латинка Светозарова 17.07.2019 г. информацията е предоставена
121. 22.07.2019 г. актуална ситуация с африканската чума по свинете БНР, Латинка Светозарова 22.07.2019 г. информацията е предоставена
122. 22.07.2019 г. Зоопарк - лиценз и посещаемост през летния сезон БНР, Латинка Светозарова 22.07.2019 г. информацията е предоставена
123. 22.07.2019 г. видеонаблюдение в училищата Плевен за Плевен, Елина Кюркчиева 22.07.2019 г. информацията е предоставена
124. 22.07.2019 г. прекартотекиране в Жилфонд по новата наредба Радио 1 Плевен, Свилен Димитров 23.07.2019 г. информацията е предоставена
125. 25.07.2019 г. въпроси за интервю с кмета на Община Плевен Георг Спартански Зетра медия, Ирена Николова 26.07.2019 г. информацията е предоставена
126. 29.07.2019 г. сигнал до Прокуратурата заради премахната инсталация в РУМ БНР, Латинка Светозарова 29.07.2019 г. информацията е предоставена
127. 29.07.2019 г. подготовка за местните избори СКАТ ТВ, Правдолюба Маринова 29.07.2019 г. информацията е предоставена
128. 06.08.2019 г. случай с умрял кон пред Хоум Макс, къде е закаран БНР, Латинка Светозарова 07.08.2019 г. информацията е предоставена
129. 07.08.2019 г. защо Водната каскада не работи и кога ще работи Валя Меченска, гражданка, на фейсбук страницата на Общината 07.08.2019 г. информацията е предоставена
130. 13.08.2019 г. възможност за реакция по случай с болен мъж без роднини в с. Брестовец БНР, Латинка Светозарова 14.08.2019 г. информацията е предоставена
131. 14.08.2019 г. изграждане на приют за кучета – етап на обществената поръчка БНР, Латинка Светозарова 19.08.2019 г. информацията е предоставена
132. 15.08.2019 г. брой сключени граждански бракове от началото на годината и бракове с чужденци БНР, Латинка Светозарова 15.08.2019 г. информацията е предоставена
133. 20.08.2019 г. реставрацията на платното и предметния план в Панорамата БНР, Латинка Светозарова 21.08.2019 г. информацията е предоставена
134. 28.08.2019 г. ще има ли достатъчно дърва за огрев предвид забраните в горите заради АЧС БНР, Латинка Светозарова 28.08.2019 г. информацията е предоставена
135. 29.08.2019 г. за периода на изписване от ясла и прием в детска градина Антоанета Костова, ИнфоПлевен 30.08.2019 г. информацията е предоставена
136. 29.08.2019 г. интервю с кмета на Община Плевен Георг Спартански за местните избори СКАТ ТВ, Правдолюба Маринова 29.08.2019 г. информацията е предоставена
137. 29.08.2019 г. за периода на изписване от ясла и прием в детска градина Антоанета Костова, ИнфоПлевен 30.08.2019 г. информацията е предоставена
138. 29.08.2019 г. интервю с кмета на Община Плевен Георг Спартански Actualno.com, Ангел Атанасов 11.09.2019 г. информацията е предоставена
139. 02.09.2019 г. програма за концерта на паметника Майка България, посветен на Съединението БНР, Латинка Светозарова 03.09.2019 г. информацията е предоставена
140. 03.09.2019 г. интервю с кмета на Община Плевен Георг Спартански сп. „Архитектура”, Силвия Златкова 09.09.2019 г. информацията е предоставена
141. 03.09.2019 г. интервю за ремонт на исторически паметници с държавна целева субсидия в. Кмета.бг, Антоанета Петева 11.09.2019 г. информацията е предоставена
142. 04.09.2019 г. ремонти на детски градини и училища в навечерието на новата учебна година СКАТ, Правдолюба Маринова 05.09.2019 г. информацията е предоставена
143. 04.09.2019 г. състояние на пешеходните пътеки и поддържането им БНР, Латинка Светозарова 09.09.2019 г. информацията е предоставена
144. 11.09.2019 г. сценарий отбелязване на Третия щурм за освобождаването на Плевен Агенция Фокус, Виолета Кръстева 11.09.2019 г. информацията е предоставена
145. 11.09.2019 г. отбелязване на 10 години от създаването на ЦСРИДУ Радио 1 Плевен, Иван Кръстев 11.09.2019 г. информацията е предоставена
146. 16.09.2019 г. програма за Брас Бенд фест „От бай Дико до „Тико, Тико…” Радио 1 Плевен, Иван Кръстев 16.09.2019 г. информацията е предоставена
147. 30.09.2019 г. доставка на дърва за огрев за жителите в общината в условията на карантина заради чумата по свинете БНР, Латинка Светозарова 30.09.2019 г. информацията е предоставена
148. 30.09.2019 г. доставка на дърва за огрев за жителите в общината в условията на карантина заради чумата по свинете Инфо Плевен, Антоанета Костова 30.09.2019 г. информацията е предоставена
149. 30.09.2019 г. доставка на дърва за огрев за жителите в общината в условията на карантина заради чумата по свинете Зетра медия, Ирена Николова 30.09.2019 г. информацията е предоставена
150. 30.09.2019 г. организация за гласуване с подвижна избирателна урна Зетра медия, Ирена Николова 30.09.2019 г. информацията е предоставена
151. 02.10.2019 г. предаване на протоколите от изборите от СИК-овете къде ще става СКАТ ТВ, Правдолюба Маринова 02.10.2019 г. информацията е предоставена
152. 08.10.2019 г. готовност на зоопарка в Кайлъка за посрещане на зимата СКАТ ТВ, Правдолюба Маринова 08.10.2019 г. информацията е предоставена
153. 10.10.2019 г. обучение за младежи от Консендо Радио 1 Плевен, Николай Стоев 10.10.2019 г. информацията е предоставена
154. 21.10.2019 г. ново оборудване на Домашния патронаж, запис СКАТ ТВ, Правдолюба Маринова 23.10.2019 г. информацията е предоставена
155. 30.10.2019 г. има ли възможност да се заяви гласуване с подвижна избирателна кутия гражданка Мария Петрова 30.10.2019 г. информацията е предоставена
156. 31.10.2019 г. допълнителни автобуси за Задушница Радио 1 Плевен, Иван Кръстев 31.10.2019 г. информацията е предоставена
157. 05.11.2019 г. повторени в изборните списъци записани гласоподаватели 24 часа, Буряна Божинова 05.11.2019 г. информацията е предоставена
158. 07.11.2019 г. видеонаблюдение в училища и детски градини в Плевен 24 часа, Буряна Божинова 07.11.2019 г. информацията е предоставена
159. 07.11.2019 г. посещение и тренировки на деца на общинския плувен комплекс в СУ „Иван Вазов” БТА, Малин Решовски 12.11.2019 г. информацията е предоставена
160. 11.11.2019 г. механизъм за реакция при сигнал за бездомни хора в студеното време СКАТ, Правдолюба Маринова 13.11.2019 г. информацията е предоставена
161. 12.11.2019 г. сценарий тържествена клетва съветници и кметове Радио 1 Плевен, Иван Кръстев 12.11.2019 г. информацията е предоставена
162. 12.11.2019 г. за избора и назначението по нов начин на кметските наместници БНР, Латинка Светозарова 12.11.2019 г. информацията е предоставена
163. 12.11.2019 г. за ремонт на кръстовището на ул. „Х. Димитър” и „Самуил” БНР, Латинка Светозарова 15.11.2019 г. информацията е предоставена
164. 14.11.2019 г. положение с тренировките на общинския басейн БТВ, Десислава Ризова 14.11.2019 г. информацията е предоставена
165. 15.11.2019 г. къде има безплатни извънучилищни занимания за деца гражданин Иван Михайлов 15.11.2019 г. информацията е предоставена
166. 15.11.2019 г. криза с водата в Плевен БТВ, Марияна Трифонова 15.11.2019 г. информацията е предоставена
167. 18.11.2019 г. изграждане на нов хотел и съдба на защитено дърво в района му БНР, Латинка Светозарова 18.11.2019 г. информацията е предоставена
168. 20.11.2019 г. поздрав от кмета по повод 65 години РБ „Хр. Смирненски” Радио 1 Плевен, Валя Козовска 20.11.2019 г. информацията е предоставена
169. 20.11.2019 г. проблем с водата в Плевен Актуално.ком, Ангел Атанасов 20.11.2019 г. информацията е предоставена
170. 25.11.2019 г. назначаване на кметски наместници след проведени общоселски събрания БНР, Латинка Светозарова 25.11.2019 г. информацията е предоставена
171. 25.11.2019 г. назначаване на кметски наместници след проведени общоселски събрания ИнфоПлевен, Антоанета Костова 25.11.2019 г. информацията е предоставена
172. 25.11.2019 г. назначаване на кметски наместници след проведени общоселски събрания Зетра, Ирена Николова 25.11.2019 г. информацията е предоставена
173. 25.11.2019 г. назначаване на кметски наместници след проведени общоселски събрания БГ Север, Никодим Даневски 25.11.2019 г. информацията е предоставена
174. 25.11.2019 г. назначаване на кметски наместници след проведени общоселски събрания Дарик, Николай Колев 25.11.2019 г. информацията е предоставена
175. 25.11.2019 г. назначаване на кметски наместници след проведени общоселски събрания Радио 1 Плевен, Валя Козовска 25.11.2019 г. информацията е предоставена
176. 25.11.2019 г. назначаване на кметски наместници след проведени общоселски събрания СКАТ, Правдолюба Маринова 25.11.2019 г. информацията е предоставена
177. 25.11.2019 г. назначаване на кметски наместници след проведени общоселски събрания Плевен за Плевен, Елина Кюркчиева 25.11.2019 г. информацията е предоставена
178. 25.11.2019 г. назначаване на кметски наместници след проведени общоселски събрания Актуално.ком, Ангел Атанасов 25.11.2019 г. информацията е предоставена
179. 25.11.2019 г. размер на местните данъци и такси през 2020 год. БНР, Латинка Светозарова 25.11.2019 г. информацията е предоставена
180. 25.11.2019 г. размер на местните данъци и такси през 2020 год. ИнфоПлевен, Антоанета Костова 25.11.2019 г. информацията е предоставена
181. 25.11.2019 г. размер на местните данъци и такси през 2020 год. Зетра, Ирена Николова 25.11.2019 г. информацията е предоставена
182. 25.11.2019 г. размер на местните данъци и такси през 2020 год. БГ Север, Никодим Даневски 25.11.2019 г. информацията е предоставена
183. 25.11.2019 г. размер на местните данъци и такси през 2020 год. Дарик, Николай Колев 25.11.2019 г. информацията е предоставена
184. 25.11.2019 г. размер на местните данъци и такси през 2020 год. Радио 1 Плевен, Валя Козовска 25.11.2019 г. информацията е предоставена
185. 25.11.2019 г. размер на местните данъци и такси през 2020 год. СКАТ, Правдолюба Маринова 25.11.2019 г. информацията е предоставена
186. 25.11.2019 г. размер на местните данъци и такси през 2020 год. Плевен за Плевен, Елина Кюркчиева 25.11.2019 г. информацията е предоставена
187. 25.11.2019 г. размер на местните данъци и такси през 2020 год. Актуално.ком, Ангел Атанасов 25.11.2019 г. информацията е предоставена
188. 25.11.2019 г. нова структура на администрацията на Община Плевен БНР, Латинка Светозарова 25.11.2019 г. информацията е предоставена
189. 25.11.2019 г. нова структура на администрацията на Община Плевен ИнфоПлевен, Антоанета Костова 25.11.2019 г. информацията е предоставена
190. 25.11.2019 г. нова структура на администрацията на Община Плевен Зетра, Ирена Николова 25.11.2019 г. информацията е предоставена
191. 25.11.2019 г. нова структура на администрацията на Община Плевен БГ Север, Никодим Даневски 25.11.2019 г. информацията е предоставена
192. 25.11.2019 г. нова структура на администрацията на Община Плевен Дарик, Николай Колев 25.11.2019 г. информацията е предоставена
193. 25.11.2019 г. нова структура на администрацията на Община Плевен Радио 1 Плевен, Валя Козовска 25.11.2019 г. информацията е предоставена
194. 25.11.2019 г. нова структура на администрацията на Община Плевен СКАТ, Правдолюба Маринова 25.11.2019 г. информацията е предоставена
195. 25.11.2019 г. нова структура на администрацията на Община Плевен Плевен за Плевен, Елина Кюркчиева 25.11.2019 г. информацията е предоставена
196. 25.11.2019 г. нова структура на администрацията на Община Плевен Актуално.ком, Ангел Атанасов 25.11.2019 г. информацията е предоставена
197. 25.11.2019 г. снабдяване по селата с дърва за огрев Зетра, Ирена Николова 25.11.2019 г. информацията е предоставена
198. 25.11.2019 г. случай с разкрито местонахождение на настанено в Кризисния център момиче БНР, Латинка Светозарова 26.11.2019 г. информацията е предоставена
199. 28.11.2019 г. назначаване на кметски наместници след проведени общоселски събрания 24 часа, Буряна Божинова 28.11.2019 г. информацията е предоставена
200. 28.11.2019 г. отбелязване на 100 години футбол в Плевен Радио 1 Плевен, Иван Кръстев 28.11.2019 г. информацията е предоставена
201. 29.11.2019 г. случай с африканска чума по свинете в Николаево Актуално.ком, Ангел Атанасов 29.11.2019 г. информацията е предоставена
202. 02.12.2019 г. определяне на трасе на обходния път на Плевен BG Север, Никодим Даневски 02.12.2019 г. информацията е предоставена
203. 02.12.2019 г. определяне на трасе на обходния път на Плевен Актуално.ком, Ангел Атанасов 02.12.2019 г. информацията е предоставена
204. 02.12.2019 г. определяне на трасе на обходния път на Плевен БНР, Латинка Светозарова 02.12.2019 г. информацията е предоставена
205. 02.12.2019 г. определяне на трасе на обходния път на Плевен Радио 1 Плевен, Иван Кръстев 02.12.2019 г. информацията е предоставена
206. 02.12.2019 г. определяне на трасе на обходния път на Плевен Зетра медия, Ирена Николова 02.12.2019 г. информацията е предоставена
207. 02.12.2019 г. определяне на трасе на обходния път на Плевен Плевен прес, Правдолюба Маринова 02.12.2019 г. информацията е предоставена
208. 02.12.2019 г. срещи в селата за определяне на кметски наместници BG Север, Никодим Даневски 02.12.2019 г. информацията е предоставена
209. 02.12.2019 г. срещи в селата за определяне на кметски наместници Актуално.ком, Ангел Атанасов 02.12.2019 г. информацията е предоставена
210. 02.12.2019 г. срещи в селата за определяне на кметски наместници БНР, Латинка Светозарова 02.12.2019 г. информацията е предоставена
211. 02.12.2019 г. срещи в селата за определяне на кметски наместници Радио 1 Плевен, Иван Кръстев 02.12.2019 г. информацията е предоставена
212. 02.12.2019 г. срещи в селата за определяне на кметски наместници Зетра медия, Ирена Николова 02.12.2019 г. информацията е предоставена
213. 02.12.2019 г. срещи в селата за определяне на кметски наместници Плевен прес, Правдолюба Маринова 02.12.2019 г. информацията е предоставена
214. 03.12.2019 г. анонс на програмата за 10 декември Плевен прес, Правдолюба Маринова 04.12.2019 г. информацията е предоставена
215. 09.12.2019 г. гостуващи за 10 декември делегации Плевен за Плевен, Елина Кюркчиева 09.12.2019 г. информацията е предоставена
216. 09.12.2019 г. предоставена на плевенчани от Посолството на Русия в България елха Инфо Плевен, Антоанета Костова 09.12.2019 г. информацията е предоставена
217. 09.12.2019 г. предоставена на плевенчани от Посолството на Русия в България елха БТА, Малин Решовски 09.12.2019 г. информацията е предоставена
218. 13.12.2019 г. търговия с новогодишни елхи Плевен прес, Правдолюба Маринова 16.12.2019 г. информацията е предоставена
219. 16.12.2019 г. напредък по проекта за Водния цикъл Радио 1 Плевен, Свилен Димитров 16.12.2019 г. информацията е предоставена
220. 16.12.2019 г. вход на културните изяви по случай Коледа в. "Посоки", Гинка Любомирова 16.12.2019 г. информацията е предоставена
221. 19.12.2019 г. за демонтирането на паметника на Альоша гражданка Катя Лазарова 23.12.2019 г. информацията е предоставена
1. 02.01.2020 г. депониран в Плевен боклук, внесен от Италия БНР, Латинка Светозарова 02.01.2020 г. информацията е предоставена
2. 03.01.2020 г. депониран в Плевен боклук, внесен от Италия БГ он еър, Ирена Николова 03.01.2020 г. информацията е предоставена
3. 03.01.2020 г. депониран в Плевен боклук, внесен от Италия Зетра медия, Ирена Николова 03.01.2020 г. информацията е предоставена
4. 06.01.2020 г. отчет приходи от местни данъци и такси за 2019 год. Радио 1 Плевен, Иван Кръстев 07.01.2020 г. информацията е предоставена
5. 06.01.2020 г. планирани приходи, цени на дървата и дейност на ОП УОЗГ за 2019 г. Радио 1 Плевен, Валя Козовска 06.01.2020 г. информацията е предоставена
6. 06.01.2020 г. планирани дейности по Културен календар`2020 и обществения консултативен съвет по култура Радио 1 Плевен, Валя Козовска 07.01.2020 г. информацията е предоставена
7. 06.01.2020 г. отчет за дейността на културните институти през 2019 год. Радио 1 Плевен, Валя Козовска 07.01.2020 г. информацията е предоставена
8. 08.01.2020 г. движение на тролейбусите през новоизграденото на ул. „Хаджи Димитър” кръстовище БТВ, Натанаил Раичев 09.01.2020 г. информацията е предоставена
9. 13.01.2020 г. предоставяне на електронни услуги от Община Плевен и издаване на документи Радио 1 Плевен, Свилен Димитров 13.01.2020 г. информацията е предоставена
10. 13.01.2020 г. изготвяне на работен проект за приюта за безстопанствени кучета Радио 1 Плевен, Свилен Димитров 13.01.2020 г. информацията е предоставена
11. 13.01.2020 г. довършителни работи по новоизграденото на ул. „Хаджи Димитър” кръстовище Радио 1 Плевен, Свилен Димитров 13.01.2020 г. информацията е предоставена
12. 13.01.2020 г. предоставяне на електронни услуги от Община Плевен и издаване на документи Зетра медия, Ирена Николова 13.01.2020 г. информацията е предоставена
13. 13.01.2020 г. изготвяне на работен проект за приюта за безстопанствени кучета Зетра медия, Ирена Николова 13.01.2020 г. информацията е предоставена
14. 13.01.2020 г. довършителни работи по новоизграденото на ул. „Хаджи Димитър” кръстовище Зетра медия, Ирена Николова 13.01.2020 г. информацията е предоставена
15. 13.01.2020 г. изготвяне на работен проект за приюта за безстопанствени кучета БНР, Латинка Светозарова 13.01.2020 г. информацията е предоставена
16. 13.01.2020 г. довършителни работи по новоизграденото на ул. „Хаджи Димитър” кръстовище БНР, Латинка Светозарова 13.01.2020 г. информацията е предоставена
17. 13.01.2020 г. изготвяне на работен проект за приюта за безстопанствени кучета Дарик радио, Николай Колев 13.01.2020 г. информацията е предоставена
18. 13.01.2020 г. довършителни работи по новоизграденото на ул. „Хаджи Димитър” кръстовище Дарик радио, Николай Колев 13.01.2020 г. информацията е предоставена
19. 16.01.2020 г. има ли Община Плевен Програма за ограничение на движението на стари дизелови автомобили 24 часа, Буряна Божинова 16.01.2020 г. информацията е предоставена
20. 03.02.2020 г. същност на промените в Наредбата за административно обслужване и прилагането им БНР, Латинка Светозарова 03.02.2020 г. информацията е предоставена
21. 04.02.2020 г. заявки за сключване на граждански брак на дата 20 февруари Плевен прес, Правда Маринова 04.02.2020 г. информацията е предоставена
22. 06.02.2020 г. информация за зимната обстановка в общината ИнфоПлевен, Антоанета Костова 06.02.2020 г. информацията е предоставена
23. 10.02.2020 г. почистване на речните корита преди снеготопенето БНР, Латинка Светозарова 10.02.2020 г. информацията е предоставена
24. 10.02.2020 г. състояние на язовирите и процедура по прехвърлянето им в собственост на държавата БНР, Латинка Светозарова 10.02.2020 г. информацията е предоставена
25. 10.02.2020 г. почистване на речните корита преди снеготопенето Зетра медия, Ирена Николова 10.02.2020 г. информацията е предоставена
26. 10.02.2020 г. състояние на язовирите и процедура по прехвърлянето им в собственост на държавата Зетра медия, Ирена Николова 10.02.2020 г. информацията е предоставена
27. 12.02.2020 г. линк към актуализирания Проект на Националната концепция за пространствено развитие гражданин Аспарух Стоянов, на фейсбук страницата на Община Плевен 12.02.2020 г. информацията е предоставена
28. 14.02.2020 г. финансиране от Министерство на културата на ремонта на сгради паметници на културата Радио 1 Плевен, Иван Кръстев 14.02.2020 г. информацията е предоставена
29. 16.02.2020 г. ремонт на ул. ,,Княз Борис I” № 95 гражданка Валя Меченска, на фейсбук страницата на Община Плевен 16.02.2020 г. информацията е предоставена
30. 17.02.2020 г. заложени за ремонт в Инвестиционната програма за 2020 г. обекти Радио 1 Плевен, Иван Кръстев 19.02.2020 г. информацията е предоставена
31. 20.02.2020 г. брой записали бракове за сключване на 20 февруари Радио 1 Плевен, Валя Козовска 20.02.2020 г. информацията е предоставена
32. 20.02.2020 г. допълнителни автобуси до гробищен парк „Чаира” за Задушница Радио 1 Плевен, Валя Козовска 20.02.2020 г. информацията е предоставена
33. 21.02.2020 г. регистър на сключените бракове и изнесените ритуали Радио 1 Плевен, Свилен Димитров 21.02.2020 г. информацията е предоставена
34. 21.02.2020 г. дарени дръвчета за залесяване Радио 1 Плевен, Свилен Димитров 21.02.2020 г. информацията е предоставена
35. 24.02.2020 г. акценти в работата на 33-ото Общо събрание на НСОРБ Плевен прес, Правдолюба Маринова 24.02.2020 г. информацията е предоставена
36. 26.02.2020 г. ще се отменят ли масови прояви, организирани по повод 3 март Плевен прес, Правдолюба Маринова 26.02.2020 г. информацията е предоставена
37. 01.03.2020 г. съвместно честване на Сирни заговезни и Масленица Радио 1 Плевен, Валя Козовска 01.03.2020 г. информацията е предоставена
38. 02.03.2020 г. протести на жители на околни на Плевен села заради въвеждането на тол системата БТВ, Рени Христова 02.03.2020 г. информацията е предоставена
39. 02.03.2020 г. протести на жители на околни на Плевен села заради въвеждането на тол системата Мартин Георгиев, Нова ТВ 02.03.2020 г. информацията е предоставена
40. 02.03.2020 г. протести на жители на околни на Плевен села заради въвеждането на тол системата БНР, Латинка Светозарова 02.03.2020 г. информацията е предоставена
41. 02.03.2020 г. протести на жители на околни на Плевен села заради въвеждането на тол системата БТА, Малин Решовски 02.03.2020 г. информацията е предоставена
42. 06.03.2020 г. отменят ли се културни събития предвид обявената национална грипна епидемия Радио 1 Плевен, Валя Козовска 06.03.2020 г. информацията е предоставена
43. 08.03.2020 г. дезинфекция на колите на градския транспорт БТА, Малин Решовски 08.03.2020 г. информацията е предоставена
44. 08.03.2020 г. наличие на коронавирус в Плевен БТВ, Мария Ванкова 08.03.2020 г. информацията е предоставена
45. 08.03.2020 г. наличие на коронавирус в Плевен БНТ 1, Ирена Николова 08.03.2020 г. информацията е предоставена
46. 08.03.2020 г. наличие на коронавирус в Плевен Нова ТВ, Мартин Георгиев 08.03.2020 г. информацията е предоставена
47. 09.03.2020 г. ситуация с коронавируса в. „Дневник” 09.03.2020 г. информацията е предоставена
48. 09.03.2020 г. ситуация с коронавируса БТВ, Мария Ванкова 09.03.2020 г. информацията е предоставена
49. 09.03.2020 г. ситуация с коронавируса БНТ, Милена Кирова 09.03.2020 г. информацията е предоставена
50. 09.03.2020 г. ситуация с коронавируса Информо, Ирина Иванова 09.03.2020 г. информацията е предоставена
51. 09.03.2020 г. ситуация с коронавируса ТВН Русе 09.03.2020 г. информацията е предоставена
52. 09.03.2020 г. ситуация с коронавируса Кмета. Бг 09.03.2020 г. информацията е предоставена
53. 09.03.2020 г. ситуация с коронавируса Ден нюз 09.03.2020 г. информацията е предоставена
54. 09.03.2020 г. профилактиране за коронавирус на италиански работници в Плевен БНР, Латинка Светозарова 09.03.2020 г. информацията е предоставена
55. 10.03.2020 г. ситуация с коронавируса БТВ, Мария Ванкова 10.03.2020 г. информацията е предоставена
56. 10.03.2020 г. обстановката в Плевен и случаи на коронавирус Нова ТВ, Марина Малашева 10.03.2020 г. информацията е предоставена
57. 16.03.2020 г. пропускателен режим в Община Плевен предвид коронавируса и мерки за дезинфекция БНР, Латинка Светозарова 16.03.2020 г. информацията е предоставена
58. 17.03.2020 г. срокове за плащане на местни данъци и такси Радио 1 Плевен, Валя Козовска 17.03.2020 г. информацията е предоставена
59. 17.03.2020 г. работно време на звената за административно обслужване в Община Плевен Плевен прес, Правда Маринова 17.03.2020 г. информацията е предоставена
60. 17.03.2020 г. горещ телефон във връзка с коронавируса в Плевен Плевен прес, Правда Маринова 17.03.2020 г. информацията е предоставена
61. 17.03.2020 г. заповед за мерки за търговските вериги във връзка с коронавируса Плевен прес, Правда Маринова 17.03.2020 г. информацията е предоставена
62. 18.03.2020 г. разписание на движението на междуградски автобуси Зетра медия, Ирена Николова 18.03.2020 г. информацията е предоставена
63. 23.03.2020 г. мерки срещу разпространението на коронавирус в Буковлък БТВ, Маргарита Стефанова 23.03.2020 г. информацията е предоставена
64. 24.03.2020 г. мерки от ръководството на Община Плевен за справяне с последиците от икономическата криза в. 24 часа, Буряна Божинова 24.03.2020 г. информацията е предоставена
65. 24.03.2020 г. ситуацията в Плевенско след снеговалежа Зетра медия, Ирена Николова 24.03.2020 г. информацията е предоставена
66. 31.03.2020 г. удължен срок за плащане на местни данъци и такси Радио 1 Плевен, Иван Кръстев 31.03.2020 г. информацията е предоставена