одобрен

Списък на училищата и детските градини в област Силистра

Уникален идентификатор:  e5a19ac6-0f60-49ba-a493-da6c216ec1ec

детски градини Силистра училища

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-25 09:19:29
  • Създаден от: aneliya_atanasova
  • Последна промяна: 2019-04-25 09:19:29

№ по ред

Община

Населено място

Име на институцията

Вид на институцията

1 Алфатар Алфатар ОУ "Христо Ботев" неспециализирано
2 Алфатар Алфатар ДГ "Щастливо детство" детска градина
3 Главиница Главиница СУ "Васил Левски" неспециализирано
4 Главиница Зафирово ОбУ "Иван Вазов" неспециализирано
5 Главиница Сокол ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" неспециализирано
6 Главиница Стефан Караджа ОУ "Отец Паисий" неспециализирано
7 Главиница Главиница ДГ "Св. Св. Кирил и Методий" детска градина
8 Дулово Дулово СУ "Васил Левски" неспециализирано
9 Дулово Окорш СУ "Йордан Йовков" неспециализирано
10 Дулово Паисиево СУ "Христо Ботев" неспециализирано
11 Дулово Секулово ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" неспециализирано
12 Дулово Правда ОУ "Св. св. Кирил и Методий" неспециализирано
13 Дулово Черник ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" неспециализирано
14 Дулово Чернолик ОУ "Д-р Петър Берон" неспециализирано
15 Дулово Яребица ОУ "Васил Левски" неспециализирано
16 Дулово Дулово ОУ "Христо Смирненски" неспециализирано
17 Дулово Поройно НУ "Светлина" неспециализирано
18 Дулово Окорш ДГ "Първи юни" детска градина
19 Дулово Дулово ПГООТ неспециализирано
20 Дулово Дулово ДГ "Мир" детска градина
21 Дулово Паисиево ДГ "Пролет" детска градина
22 Дулово Чернолик ДГ "Здравец" детска градина
23 Дулово Дулово ДГ "Щастливо детство" детска градина
24 Дулово Межден ДГ "Пролет" детска градина
25 Дулово Раздел ДГ "Слънце" детска градина
26 Кайнарджа Голеш ОУ "Васил Априлов" неспециализирано
27 Кайнарджа Кайнарджа ОУ "Черноризец Храбър" неспециализирано
28 Кайнарджа Средище ОУ "Цанко Церковски" неспециализирано
29 Кайнарджа Средище ПГ МСС "Никола Вапцаров" неспециализирано
30 Кайнарджа Кайнарджа ДГ "Еделвайс" детска градина
31 Силистра Силистра СУ "Никола Й.Вапцаров" неспециализирано
32 Силистра Силистра ПМГ "Св.Климент Охридски" неспециализирано
33 Силистра Силистра ЕГ "Пейо Яворов" неспециализирано
34 Силистра Силистра ПГМТ "Владимир Комаров" неспециализирано
35 Силистра Силистра ПГСУАУ "Атанас Буров" неспециализирано
36 Силистра Силистра ПЗГ "Добруджа" неспециализирано
37 Силистра Силистра ПГС "Пеньо Пенев" неспециализирано
38 Силистра Силистра ПГЛП "Пенчо Славейков" неспециализирано
39 Силистра Силистра ПГПТ "Евлогий Георгиев" неспециализирано
40 Силистра Силистра ОУ "Отец Паисий" неспециализирано
41 Силистра Силистра ОУ "Св.св.Кирил и Методий" неспециализирано
42 Силистра Силистра ОУ "Иван Вазов" неспециализирано
43 Силистра Брадвари ОУ "Св.св.Кирил и Методий" неспециализирано
44 Силистра Професор Иширково ОбУ "Св.Кл.Охридски" неспециализирано
45 Силистра Калипетрово ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" неспециализирано
46 Силистра Силистра СпУ "Дръстър" специализирано
47 Силистра Силистра ДГ "Нарцис" детска градина
48 Силистра Силистра ДГ "Роза" детска градина
49 Силистра Силистра ДГ "Ян Бибиян" детска градина
50 Силистра Силистра ДГ "Радост" детска градина
51 Силистра Калипетрово ДГ "Здравец" детска градина
52 Силистра Айдемир ДГ "Мир" детска градина
53 Силистра Силистра ДГ "Добруджа" детска градина
54 Силистра Силистра ДГ "Иглика" детска градина
55 Силистра Професор Иширково ДГ "Детелина" детска градина
56 Ситово Добротица ОУ "Отец Паисий" неспециализирано
57 Ситово Искра ОУ "Стефан Караджа" неспециализирано
58 Ситово Ситово ОУ "Георги С.Раковски" неспециализирано
59 Ситово Ситово ПГСС неспециализирано
60 Ситово Ситово ДГ "Щастливо детство" детска градина
61 Ситово Искра ДГ "Мир" детска градина
62 Тутракан Тутракан СУ "Йордан Йовков" неспециализирано
63 Тутракан Тутракан СУ "Христо Ботев" неспециализирано
64 Тутракан Варненци СПИ "Христо Ботев" специално
65 Тутракан Цар Самуил ОУ "Стефан Караджа" неспециализирано
66 Тутракан Нова Черна ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" неспециализирано
67 Тутракан Тутракан ДГ "Славянка" детска градина
68 Тутракан Тутракан ДГ "Полет" детска градина
69 Тутракан Тутракан ДГ "Патиланчо" детска градина